Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 16/02/20, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Gruntowna przebudowa pl.Wolności

Wsparcie budowy środkami pochodzącymi z Budżetu Państwa.
 
          W związku z rozstrzygnięciem ogłoszonego przez Wojewodę naboru wniosków, dotyczących inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na terenie naszej gminy zostanie zrealizowana gruntowna przebudowa konstrukcji drogi zlokalizowanej przy Placu Wolności, na „Osiedlu Korszyńskim”. Nasz wniosek znalazł się w gronie inwestycji które należy wykonać w ciągu 12 miesięcy od chwili podpisania umowy z wykonawcą prac budowlanych. Dlatego też na najbliższy poniedziałek zaplanowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy. Środki przyznane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pokryją 50% kosztów związanych z realizowaną inwestycją. Jest to kolejna inwestycja o którą mieszkańcy zabiegali od wielu lat. Obecna nawierzchnia drogi na niewielkim odcinku około 30 metrów wykonana jest z kostki betonowej (trylinki), a na pozostałej długości jest drogą gruntową o bardzo złym stanie technicznym. Na nową konstrukcję drogi składać się będą 3 warstwy podbudowy, wykonane z różnej frakcji kruszyw i betonu, zakończone wierzchnią warstwą z polbruku. W ramach prac wykonane będą również chodniki, ścieżka rowerowa, przejścia dla pieszych. Dodatkowe elementy towarzyszące samej drodze były niezbędne w projekcie z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowej punktacji, w ramach kryteriów postępowania konkursowego. Tego rodzaju ocena złożonych wniosków wymusza uwzględnianie dodatkowych elementów ulic w projektowaniu inwestycji nie zawsze koniecznych, czy też wnioskowanych przez mieszkańców. Będąc po stronie podmiotu który ubiega się o udzielenie dofinansowania, zmuszeni jesteśmy do uwzględniania w projekcie elementów towarzyszących drodze, za które uzyskuje się dodatkowe punkty. Łączna ocena punktowa decyduje o uzyskaniu bądź odmowie udzielenia wsparcia finansowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Droga pl.Wolności

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk