Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 07/07/20, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Odtworzenie przedwojennych terenów rekreacyjnych.

Samorząd województwa zdecydował o przyznaniu 85% wsparcia dla inwestycji w Sępopolu.
          17 stycznia zawarto umowę, na mocy której nasza gmina uzyska środki finansowe, które umożliwią zagospodarowanie terenu zlokalizowanego wzdłuż rzeki Łyny, na długości około 1000 metrów. W ramach zawartego porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Białymstoku, uzyskano zgodę na mocy której możliwe było złożenie wniosku w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wsparcie przyznano zaledwie 12 inwestycjom, wśród których znalazła się i nasza. Dofinansowanie wyniesie 85% kwalifikowanych kosztów inwestycji. W ramach prac wykonane zostaną aleje spacerowe wzdłuż brzegu rzeki oraz w kierunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, utwardzone dwoma warstwami kruszyw, zakończone  obrzeżami betonowymi. Przy alejach ustawione zostaną ławki, kosze, tablice tematyczne. Ponadto utworzone zostaną strefy edukacyjne, przeznaczone do prowadzenia zajęć lekcyjnych: „zielona klasa do edukacji przyrodniczej”, „warmińskie byliny 1”, „warmińskie byliny 2”, które wyposażone zostaną m.in. w siedziska wokół drzew oraz w postaci naturalnych głazów. Zaprezentowane zostanie stanowisko archeologiczne, wyposażone w ramę widokową skierowaną w stronę grodziska oraz tablice zawierającą informacje historyczne, a także ławki umożliwiające komfortowy odpoczynek. Wzdłuż alejek ustawione zostaną lampy solarne na których dodatkowo zamontowane zostaną kamery, tworzące sieć monitoringu poprawiającego bezpieczeństwo osób. Wydzielone zostaną tzw. „wyspy piaszczyste” wyposażone w stacjonarne leżaki, otoczone roślinnością miododajną. Ponadto ustawionych zostanie kilka rzeźb, urządzone zostanie miejsce przeznaczone na piknik, które otoczone zostanie krzewami i drzewami owocowymi, a także wykonane zostaną miejsca azylu dla drobnych zwierząt. Wśród posadzonych roślin znajdą się między innymi: brzoza, dąb, głóg, jabłoń, jarząb, porzeczka, bez, dereń, hortensja, jaśminowiec, kalina, malina, porzeczka, suchodrzew, szakłak, trzmielina i kilkadziesiąt innych. Dzięki tej inwestycji odtworzony zostanie stan terenów rekreacyjnych, jaki był w Sępopolu przed wybuchem II wojny światowej. A mnogość i różnorodność poszczególnych stref zapewni możliwość prowadzenia zajęć lekcyjnych w plenerze, miejsce odpoczynku i rekreacji mieszkańcom, jak również turystom korzystającym ze szlaku kajakowego prowadzącego rzeką Łyną.
          Zakres prac ograniczony był wysokością środków jakimi dysponuje nasz samorząd, a jak wszyscy wiemy są one bardzo skromne. Dlatego też, dzięki udziałowi w konkursie środki gminy pomnożono blisko sześciokrotnie, a to już umożliwia wykonanie inwestycji o większym rozmiarze i zakresie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Bioróżnorodność

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk