Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 08/04/20, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Gmina uzyskała środki na przebudowę kolejnej drogi.

Podpisano umowę w ramach PROW.
          W miniony piątek 24 stycznia br. zawarto umowę dotyczącą przyznania wsparcia finansowego przeznaczonego na przebudowę drogi w miejscowości Dzietrzychowo. Środki przyznane naszej gminie pochodzą z  funduszy europejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którymi gospodaruje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Kompletną dokumentację konkursową gmina złożyła jeszcze pod koniec sierpnia 2018 roku, ale dopiero obecnie możliwe było zawarcie stosownej umowy.  Konstrukcja finansowa umowy przewiduje udział w kosztach inwestycji ze strony samorządu województwa w wysokości 63,63% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Natomiast wkład własny gminy wynosi pozostałe nieco ponad 36%. Droga w Dzietrzychowie wykonana zostanie podobnie jak inne już zrealizowane inwestycje np.: w Liskach, Domaradach, Langance, Wiatrowcu, Judytach, Parku, Pasławkach, Przewarszytach, czy też obecnie realizowana droga przy placu Wolności w Sępopolu, w swym zakresie obejmując wymianę podbudowy, wykonanie warstwy odsączającej oraz mrozochronnej, zwieńczonej nawierzchnią z kostki polbrukowej, na podsypce cementowo-piaskowej. Mamy nadzieję, że ogłoszone niebawem postępowanie przetargowe wyłoni wykonawcę prac budowlanych, co w obecnym czasie jest niezmiernie trudne z uwagi na dużą podaż zleceń na tego typu usługi. Planowane zakończenie inwestycji to połowa bieżącego roku.
          Na rozstrzygnięcie czekają kolejne nasze wnioski, złożone w ramach np.: Funduszu Dróg Samorządowych (3 drogi), Programu Transgranicznego Polska-Rosja (6 dróg), czy też kolejne w ramach Krajowego Ośrodki Wsparcia Rolnictwa (ponad 10 dróg).

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: droga w Dzietrzychowie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk