Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 17/06/21, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Rozpoczęcie prac na drogach w Gulkajmach i Majmławkach

Wyłoniono firmę która wykona inwestycje. Dofinansowanie 100%.
          Podpisano umowę na wykonanie gruntownej przebudowy 2 odcinków ciągów pieszo-jezdnych w miejscowości Gulkajmy, a także II etapu przebudowy drogi prowadzącej z Dzietrzychowo do Majmławki. Na oba zakresy najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ART-BET Prace Ziemne” p. Artura Wojtkiewicza z miejscowości Długa. W postępowaniu przetargowym, w wyznaczonym terminie złożono 2 oferty. Z uwagi na koniec roku na rynku wykonawstwa daje się zaobserwować dużo mniejsze zainteresowanie firm realizacją inwestycji jeszcze w bieżącym roku, a co za tym składane oferty są dużo droższe niż jeszcze kilka miesięcy temu. Dlatego też, kolejne postępowania przetargowe na inwestycje które mogą być zrealizowane w przyszłym roku, będziemy starali się ogłaszać w najbliższych dniach. Mamy nadzieję, że cieszyć się będą zainteresowaniem, tak jak to miało miejsce chociażby w przypadku drogi w Romankowie łączącej dwie drogi powiatowe 1396N i 1567N, w którym to postępowaniu złożono aż 5 ofert na wykonanie inwestycji. Przypomnijmy, że środki na inwestycje gmina otrzymała od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T w  Olsztynie w ramach przyznania bezzwrotnej pomocy finansowej. Kwota jaką otrzymaliśmy pokryje 100% kosztów inwestycji. Dwa odcinki zostaną wykonane z kostki polbrukowej, a trzeci z płyt drogowych betonowych wraz z gruntowną wymianą podbudowy i ułożeniem nowej składającej się z kilku warstw o różnej frakcji kruszyw. Konstrukcje takie zapewnią nośność identyczną jaka jest wymagana dla budowy nowych dróg. Warto wspomnieć, że inwestycje są możliwe do zrealizowania wyłącznie dzięki zrozumieniu potrzeb i możliwości finansowych naszej gminy przez dyrektora KOWR’u p. Grzegorza Kierozalskiego, który od wielu lat pełni różnego rodzaju funkcje również w instytucjach samorządowych, m.in. był zastępcą burmistrza Ostródy, a obecnie jest również radnym sejmiku naszego województwa. Dzięki takiemu olbrzymiemu doświadczeniu łatwiej o zrozumienie potrzeb i bolączek z jakimi zmagają się samorządy. Za okazaną pomoc bardzo dziękujemy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Gulkajmy, Majmławki - podpisanie umowy

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk