Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 22/04/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

500 mln złotych dla rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych

Nowy impuls dla czterech województw…
          Dnia 15 marca 2024 r., Burmistrz Sępopola, Irena Wołosiuk, wraz z innymi przedstawicielami regionu pogranicza, wzięła udział w niezwykle istotnym spotkaniu dotyczącym rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych. Spotkanie to miało miejsce w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
 
Głównym celem programu jest wsparcie obszarów pogranicza poprzez alokację środków w wysokości 500 mln złotych, które mają zostać wykorzystane na różnorodne inicjatywy rozwojowe. Spotkanie było okazją do zaprezentowania głównych założeń tego programu przez Wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Pana Jacka Protasa. Każde z województw należących do pogranicza, tj.: podkarpackie, podlaskie, lubelskie oraz warmińsko-mazurskie otrzyma po 125 mln złotych, które będą przeznaczone na inicjatywy mające na celu:
  • ochronę środowiska,
  • poprawę infrastruktury drogowej,
  • rozwój turystyki,
  • poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.
W ramach wspomnianego rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych, każdy samorząd będzie miał możliwość złożenia maksymalnie dwóch wniosków o dofinansowanie projektów, których łączna wartość nie przekroczy 2 000 000 złotych. Ważną kwestią jest także wkład własny gminy, który wyniesie 20% całkowitej kwoty wnioskowanej.
 
Planowany nabór wniosków będzie otwarty do końca maja, co daje samorządom wystarczająco czasu na przygotowanie swoich projektów i formalności związanych z aplikacją. Następnie, proces oceny i rozpatrzenia wniosków będzie trwał do końca września bieżącego roku.
 
Taka struktura programu daje samorządom możliwość zgłoszenia projektów z różnych obszarów, od infrastruktury drogowej po ochronę środowiska czy rozwój turystyki. Jest to także zachęta do kreatywnego myślenia i planowania zasobów lokalnych w sposób, który maksymalizuje korzyści dla społeczności lokalnej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Spotkanie w UW

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk