Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 28/05/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Gminne Święto Strażaka w Sępopol

Uczczenie Strażackiego Poświęcenia: Relacja z Obchodów...
           12 maja 2024 roku w Sępopolu miało miejsce Gminne Święto Strażaka. To wyjątkowe wydarzenie poświęcone bohaterom naszej społeczności, druhnom i druhom, którzy codziennie narażają swoje życie, aby ratować innych.
 
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele św. Michała Archanioła w Sępopolu, odprawioną przez Ks. Marka Dzięgielewskiego w intencji strażaków i ich rodzin. Po mszy, jednostki OSP z Sępopola, Lipicy, Różyny i Judyt, wraz z zaproszonymi gośćmi oraz mieszkańcami Sępopola, wzięły udział w uroczystym przemarszu pod budynek remizy strażackiej.
 
Pod budynkiem remizy odbył się uroczysty apel, podczas którego przemówienia wygłosili zaproszeni goście. Pani burmistrz Sępopola, Irena Wołosiuk, powitała wszystkich obecnych, wyrażając wdzięczność strażakom za ich ciężką pracę, oddanie oraz za wychowywanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi.
W uroczystościach udział wzięli m.in.:
 • Pani Elżbieta Zabłocka - Starosta Bartoszyc
 • Pan Paweł Wójcik — Wicestarosta Bartoszyc
 • mł. bryg. Krystian Masalski - Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
 • Pan Zygmunt Zbigniew Pampuch — Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bartoszycach
 • Major Adam Deleżuch — Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Sępopolu
 • Podkomisarz Rafał Słupianek - Kierownik Posterunku Policji w Sępopolu
 • Pan Arkadiusz Zadworny — Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu
 • Ks. Patryk Bombiak — Parafia św. Michała Archanioła w Sępopolu
 • Pan Wiesław Oziewicz — Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bartoszyce
 • Pani Anna Konowrocka — Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach
 • Pani Brygida Adamajtis — Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
 • Druhny i Druhowie z jednostek OSP: Sępopol, Lipica, Różyna, Judyty
 • Pracownicy Urzędu Miasta i jednostek podległych gminie
 • Mieszkańcy Sępopola
Dziękujemy wszystkim za udział i wsparcie w organizacji tego ważnego święta. Razem uczciliśmy odwagę i poświęcenie naszych strażaków.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk