Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 25/06/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Spotkanie Przedstawicieli W-M Stowarzyszenia Samorządów Pogranicza z władzami Centrum Projektów Europejskich

Szansa na zaplanowanie środków europejskich dla samorządów z obszaru naszego pogranicza…
          W dniu 3 czerwca odbyło się ważne spotkanie przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Samorządów Pogranicza z przedstawicielami instytucji zarządzającej Centrum Projektów Europejskich oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego programu transgranicznego. W spotkaniu uczestniczyli:
 
dr Leszek Buller – Dyrektor Centrum Projektów Europejskich z Warszawy,
dr Katarzyna Bartnik – Kierownik WST z Olsztyna,
Miłosz Wielgat – Zastępca Kierownika WST z Olsztyna,
Katarzyna Gilewicz - WST z Olsztyna,
 
oraz przedstawiciele stowarzyszenia:
 
Marta Kamińska - Wójt Barcian,
Irena Wołosiuk - Burmistrz Sępopola,
Krzysztof Baran - Wójt Górowa Iławeckiego,
Lidia Czerniewicz - Zastępca Burmistrza Węgorzewa
Piotr Łazar - Zastępca Burmistrza Sępopola.
 
Spotkanie poświęcone było wypracowaniu zakresu, formy i wysokości wsparcia w ramach programu transgranicznego na najbliższą perspektywę finansową, ze środków Unii Europejskiej, dedykowanego samorządom wchodzącym w skład stowarzyszenia pogranicza. Omówiono szczegółowo priorytetowe potrzeby samorządów, które wymagają specjalnego wsparcia z uwagi na ich niskie dochody.
 
Największy nacisk w rozmowach został położony na przeznaczenie środków na działania tzw. „twarde”, infrastrukturalne, które stanowią najpilniejsze potrzeby samorządów. Bez zewnętrznego wsparcia, rozwój tych obszarów byłby niemożliwy. Wspólnie dyskutowano nad opracowaniem założeń nowych projektów podziału środków unijnych, mając nadzieję, że uwzględnią one ogromne potrzeby naszych samorządów.
 
Jako samorządy skupione w stowarzyszeniu, jesteśmy coraz częściej dostrzegani jako obszary wymagające specjalnego wsparcia. Z tego względu, skierowanie dodatkowych środków ze strony Unii Europejskiej poprzez instytucje krajowe jest dla nas niezmiernie ważne. Dzięki temu spotkaniu i owocnym dyskusjom, liczymy na to, że nasze potrzeby zostaną uwzględnione w planach finansowych na przyszłe lata.
 
Spotkanie było kolejnym krokiem w dążeniu do zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla naszych samorządów, umożliwiającym rozwój infrastrukturalny i poprawę jakości życia mieszkańców. Przed nami zaplanowane kolejne rozmowy tym razem z Zespołem ds. Przestrzennego Wymiaru Europejskich i Krajowych Polityk Publicznych działającym przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju - Polskiej Akademii Nauk.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: spotkanie Centrum Projektów Europejskich

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk