Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 28/07/21, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Starania gminy o nowe środki.

Mimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej, gmina pracuje „pełną parą”.
          W ostatnim okresie, mimo trwającej trudnej sytuacji z jaką się teraz wszyscy borykamy, pracownicy urzędu miejskiego opracowali kolejne wnioski aplikacyjne, które zostały złożone w aktualnie ogłaszanych naborach. Ubiegamy się o środki zewnętrzne z przeznaczeniem między innymi na:
 
- zakup 40 sztuk komputerów dla szkół naszej gminy (dofinansowanie 100% kosztów kwalifikowanych). Środki pochodzą z Ministerstwa Cyfryzacji.
 
 
 
- Wybudowanie nowoczesnego przejścia dla pieszych na al. Wojska Polskiego, zawierającego między innymi: ułożenie warstwy antypoślizgowej na nawierzchni asfaltowej o powierzchni 140 m2 koloru czerwonego, odnowienie malowania poziomego przejścia dla pieszych, wbudowanie w nawierzchnię oświetlenia ostrzegawczego, ustawienie przed przejściem znaków D-6 emitujących światło, ustawienie sygnalizacji świetlnej, zainstalowanie oświetlenia ostrzegawczego zatrzymującego pieszych przed nagłym wtargnięciem na jezdnię - (dofinansowanie około 90% kosztów kwalifikowanych). Wiemy już, że nasz wniosek przeszedł  I etap oceny, zajmując 6 miejsce na 20 zakwalifikowanych, spośród blisko 100 wniosków złożonych i został zakwalifikowany do II etapu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
 
 
- Remont przystani nad rzeką Łyną w miejscowości Stopki. W ramach uzyskanego dofinasowania planowane jest gruntowne wyremontowanie 2 wiat, wymiana mocowania oraz pokrycia pomostu, zastąpienie zniszczonych ławek nowymi, poprawa zagospodarowania terenu. W projekcie możliwe jest uzyskanie dofinansowania do 50% kosztów inwestycji, a dzięki bardzo dobrej współpracy, w sytuacji ewentualnego uzyskania dofinansowania, wsparcie finansowe prac zaproponowały dodatkowo samorządy miasta Bartoszyce oraz powiatu bartoszyckiego, za które już teraz bardzo dziękujemy. Dla tak biednej gminy jak nasza, nawet najmniejsze wsparcie jest niezmiernie cenne. Środki przyznaje samorząd województwa.
 
 
 
- Kolejne wnioski dotyczą przebudowy dróg należących w minionych latach do Państwowych Gospodarstw Rolnych, a obecnie będących we władaniu Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa lub przejętych do zasobu nieruchomości gminnych bez uprzedniego wyremontowania nawierzchni. Są to między innymi drogi w miejscowościach: Stopki Osada, Gulkajmy, Dzietrzychowo oraz w mieście Sępopol. Na decyzje w KOWR o przyznaniu dofinansowania oczekują jeszcze złożone w ubiegłym roku poprzednie wnioski. Mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej w kraju mamy nadzieję, że również i w tym roku część wniosków uzyska dofinansowanie w wysokości 100% kosztów inwestycji.
 
 
 
- Finalizujemy podpisanie umowy z partnerem rosyjskim, w związku ze złożonymi wnioskami w ramach programu Polska-Rosja. Środki przeznaczone są na przebudowę dróg, zarówno po stronie Sępopola jak i Obwodu Kaliningradzkiego. Dofinansowanie możliwe do uzyskania wynosi 90% kosztów kwalifikowanych, co przekłada się na inwestycję która łącznie na terenie naszej gminy może wynosić blisko 5 000 000 zł. Mamy nadzieję, że inwestycja uzyska dofinasowanie i sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju, jak też finansowa gminy umożliwi jej wykonanie.
 
          Prócz składania wniosków na bieżąco prowadzone są postępowania dotyczące wyłaniania wykonawców dla zadań na które już posiadamy dofinasowanie (m.in. remont wieży ciśnień, kamienicy przy ul. Mostowej, adaptacja budynku na Gminne Centrum Informacji, wymianę wodomierzy na nowoczesne ze zdalnym odczytem oraz wprowadzenie systemu monitoringu zużycia wody, budowę wodociągu, rewitalizacja terenów rekreacyjnych nad rzeką Łyną i wiele innych), jak również prowadzone są procedury odbiorów prac inwestycji już zakończonych. Jak widać z przytoczonych przykładów urząd nie ustaje w wysiłkach związanych z poszukiwaniem dodatkowych środków dla naszej gminy, dzięki którym mamy nadzieję poprawi się nie tylko wizerunek miasta i wsi ale również podniesiony zostanie standard życia w naszej gminie.
 
 
          Zachęcamy również do przyjrzenia się ofercie działek planowanych do zbycia przez gminę jesienią bieżącego roku, które przeznaczone są m.in. pod zabudowę mieszkaniową. Zapraszamy do udziału w przetargu. Więcej szczegółów na stronie LINK.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk