Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 17/11/19, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Nowy nabytek w ZGMIUK.

Wymiana niezbędnego sprzętu w ramach wygospodarowanych oszczędności.
          W ostatnim okresie park maszynowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych powiększył się o nowy nabytek. W ramach wygospodarowania środków w samym zakładzie oraz przy niewielkim, bo liczącym zaledwie 6 000 zł wsparciu z budżetu gminy, zakupiono używany samochód VOLKSWAGEN Transportet T5 Long. Pojazd przeznaczony jest do przewożenia sprzętu m.in. hydraulicznego, a także pracowników ZGMiUK’u. Wygospodarowane środki finansowe w ramach zakładu pochodziły ze sprzedaży lub zezłomowania wyeksploatowanego bardzo starego sprzętu, liczącego sobie często kilkadziesiąt lat, zalegającego na terenie zakładu.
          Mamy nadzieję, że zakupiony samochód posłuży pracownikom długie lata, a jego wyposażenie poprawi komfort pracy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Zakup samochodu

BEZPŁATNE badania USG dla mieszkańców Sępopola

Fundacja na Rzecz Zdrowia i Gmina Sępopol
zapraszają  na:
 
BEZPŁATNE BADANIA:
w ramach projektu „Zdrowa Gmina Sępopol”
 
czytaj dalej

Kompleksowa wymiana m.in. systemu centralnego ogrzewania w Domu Kultury

Inwestycja za ponad 600 000 zł dofinansowana w 85% z Funduszy Europejskich.
          Prace nad projektem zostały rozpoczęte jeszcze w 2017 roku, ale dopiero w ostatnich dniach zakończono ocenę wniosków i na podstawie przyznanej punktacji usystematyzowano kolejność inwestycji, którym samorząd województwa przyznał dofinansowanie na realizację. Wśród złożonych bardzo wielu wniosków znalazł się również i nasz wniosek, złożony przez Dom Kultury. Z uwagi na bardzo wysoko ocenioną naszą propozycję, zgodną z ogólnoświatowym trendem zakładającą maksymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zajęliśmy wysokie miejsce na liście wśród tych inwestycji, które otrzymają wsparcie finansowe na realizację. Jest to kolejna inwestycja na realizację której w minimalnym stopniu angażujemy środki z budżetu gminy, a w aż 85% sfinansowana będzie z pieniędzy zewnętrznych. Gdyby nie wsparcie zewnętrzne gmina jeszcze przez wiele lat nie miałaby wystarczających możliwości finansowych na wykonanie koniecznych prac modernizacyjnych, z uwagi na bardzo niskie dochody oraz rosnące z roku na rok koszty związane z wykonywaniem zadań samorządowych, a także koniecznością dopłacania do np. systemu oświaty (subwencje nie pokrywają kosztów funkcjonowania), czy gospodarki śmieciowej (dopłacanie około 500 000 zł rocznie). W ramach prac wykonana będzie zupełnie nowa instalacja centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła, które funkcjonować będzie w oparciu o odnawialne źródła energii. Częściowej wymianie podlegała będzie również instalacja elektryczna w budynku. Kapitalny remont czekał będzie samo pomieszczenie kotłowni wraz z nowym systemem wentylacji nawiewnej i wywiewnej oraz remont składu opału. W najbliższych dniach ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę inwestycji.
          Niewielkimi krokami, wykonując kolejne etapy w budynku Domu Kultury kompleksowo zmodernizowany zostanie cały obiekt, a wszystko to w oparciu o środki pochodzące z unii europejskiej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Kotłownia przed remontem

1 miejsce Sępopola w województwie

Wśród gmin miejsko-wiejskich w województwie, najwięcej środków zewnętrznych zasiliło budżet naszej gminy .
         Wśród gmin miejsko-wiejskich z terenu całego województwa najwięcej środków finansowych przyciągnięto do gminy Sępopol. Statystyki uwzględniały wszystkie środki jakie zasilały budżet gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Ranking opublikowany na łamach "Gazety Olsztyńskiej" w bardzo obrazowy sposób przedstawia starania włodarzy o zapewnienie dodatkowych dochodów gminom. Bardzo często mimo ogromnego wysiłku nie udaje się zakwalifikować w różnego rodzaju naborach, a cała włożona praca idzie na marne. Tak też było z częścią i naszych wniosków. Mimo tego, te starania które zakończyły się uzyskaniem dofinansowania wystarczyły aby zająć 1 miejsce w klasyfikacji za 2018 rok w skali całego województwa. Przy ocenie warto brać pod uwagę również to, że nasza gmina ma bardzo niskie dochody własne, a związane jest to z brakiem przemysłu. Małe dochody własne powodują, że zajmujemy bardzo niską pozycję wyjściową w tego typu analizach i jedynie środki zewnętrzne mogą ją podwyższyć, co jak widać świetnie udaje się realizować.
          Podsumowując środki które wsparły nasze finanse pochodziły między innymi: z unii europejskiej, czy też zostały przyznane przez Skarb Państwa (wojewoda, ministerstwa, instytucje rządowe, fundusze itp.).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: 1 miejsce Sępopola

Znamy już zwycięzców konkursu Herosi Innowacyjności!

Projekt z Sępopola znalazł się na liście inwestycji które uzyskały finansowanie w ramach konkursu.
          Z przyjemnością pragniemy poinformować, że projekt zgłoszony w konkursie Herosi Innowacyjności dotyczący budowy skweru przy ulicy Prusa w Sępopolu zajął 19 miejsce  i znalazł się w gronie 54 innych projektów na które organizatorzy konkursu przekażą środki finansowe na realizację. Nagrodzone projekty zostały docenione nie tylko przez osoby głosujące, ale również niezależnych ekspertów, wśród których byli między innymi Katarzyna Dowbor, Zbigniew Urbański i Przemysław Talkowski, a także instytucje takie jak Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Pracodawcy RP, Polska Izba Handlu oraz eksperci Akademii Umiejętności: prof. dr hab. Henryk Mruk, dr Anna Ziółkowska oraz ekonomista Marek Zuber. W oczach tak szanownego grona nasz wniosek został doceniony i zdecydowano o jego realizacji. W konkursie zgłoszono 661 projektów, a zaledwie niewielka część, bo 54 projekty zostaną zrealizowane.  Procedura konkursowa zakładała dwuetapową ocenę wniosków. Pierwszy etap dotyczył głosowania na stronie internetowej, a drugi głosowanie wyżej wymienionego składu niezależnych ekspertów z różnych dziedzin. Dzięki bardzo dobrej współpracy gminy z lokalnym przedsiębiorcą możliwe było złożenie wniosku, który mógł przedstawić wyłącznie właściciel sklepu. W naszym wypadku był to sklep Delikatesy Centrum p.Marka Skrajnego. Pan Marek od dłuższego czasu wspiera zarówno gminę, jak też klub młodzików z klubu LKS „Łyna”. To również przy jego udziale uzyskaliśmy wsparcie na kwotę 10 000 zł, biorąc udział w konkursie poprzez głosowanie przez internet oraz wysyłając sms’y w poprzednim konkursie. Środki przeznaczono wówczas na zakup obuwia sportowego, strojów do gry w piłkę nożną oraz organizację pikniku dla dzieci skupionych w trzech grupach: „młodzików”, „trampkarzy” i „juniorów młodszych”.
 
            Wszystkim biorącym udział w głosowaniu internetowym bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Dofinansowanie na modernizację siedziby OSP w Sępopolu.

Teren przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej zyskał nowy wygląd.
          W ramach podpisanego porozumienia między samorządem województwa warmińsko-mazurskiego, a naszą gminą, zarząd województwa przekazał kwotę 30 tysięcy złotych na prace inwestycyjne dotyczące modernizacji remizy OSP w Sępopolu. W ramach prac przy niewielkim dodatkowym udziale środków pochodzących z budżetu gminy, mogliśmy wyremontować wnętrza 3 garaży, a także teren przed budynkiem. Podjazd do garaży już od dłuższego czasu wymagał gruntownej przebudowy, a obecnie jego realizacja mogła zostać wykonana. W ostatnim okresie wokół budynku wykonano odwodnienie fundamentów, do którego w ramach wymiany rurociągu podłączono nowe przyłącze kanalizacji deszczowej odwadniające plac przed budynkiem. W trakcie prac wymieniono również stary, zdegradowany właz studni telekomunikacyjnej, który nieodpłatnie został przekazany przez firmę „Orange”. Dodatkowo przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy, ułożono chodniki, dostosowując ich wysokość do podjazdu. W poprzednim roku również przy pomocy wsparcia finansowego udzielonego przez samorząd województwa wykonany został remont m.in. elewacji, a wszystkie wyżej wymienione inwestycje wpisują się w kompleksową poprawę wizerunku budynku OSP w Sępopolu, które teraz zdobi nasze miasto.
           Szczególne podziękowania kierujemy do braci strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępopolu za pomoc przy rozbiórce starych nawierzchni, jak również przy upiększaniu terenu zieleni przed remizą.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Modernizacja budynku OSP

Inwestycja za ponad 1 000 000 zł.

30 września bieżącego roku Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola podpisała umowę w tej sprawie z marszałkami województwa: Gustawem Brzezinem oraz Mironem Syczem. Czas realizacji inwestycji zaplanowany jest do końca przyszłego roku.
          Kolejne środki finansowe zdobyte dla naszej gminy. Tym razem na inwestycję o wartości ponad 1 000 000 zł na wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej, z dofinansowaniem na poziomie 85%. W ramach inwestycji prócz nowej obsługi informatycznej dla ZGMIUK’u i petentów, większość środków przeznaczona jest na wymianę starych, często nie posiadających certyfikatów właściwej kalibracji wodomierzy. Teraz odczyty wodomierzy, rozliczanie zużycia wody i informacje o awariach, będą przekazywane dostawcy wody drogą elektroniczną. To bardzo usprawni pracę oraz pozwoli na spore oszczędności. Wszyscy mieszkańcy dostaną nowoczesne i ekonomiczne wodomierze, pokazujące poprawne odczyty.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Umowa na wodomierze

Gruntowna przebudowa pl.Wolności

Wsparcie budowy środkami pochodzącymi z Budżetu Państwa.
 
          W związku z rozstrzygnięciem ogłoszonego przez Wojewodę naboru wniosków, dotyczących inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na terenie naszej gminy zostanie zrealizowana gruntowna przebudowa konstrukcji drogi zlokalizowanej przy Placu Wolności, na „Osiedlu Korszyńskim”. Nasz wniosek znalazł się w gronie inwestycji które należy wykonać w ciągu 12 miesięcy od chwili podpisania umowy z wykonawcą prac budowlanych. Dlatego też na najbliższy poniedziałek zaplanowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy. Środki przyznane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pokryją 50% kosztów związanych z realizowaną inwestycją. Jest to kolejna inwestycja o którą mieszkańcy zabiegali od wielu lat. Obecna nawierzchnia drogi na niewielkim odcinku około 30 metrów wykonana jest z kostki betonowej (trylinki), a na pozostałej długości jest drogą gruntową o bardzo złym stanie technicznym. Na nową konstrukcję drogi składać się będą 3 warstwy podbudowy, wykonane z różnej frakcji kruszyw i betonu, zakończone wierzchnią warstwą z polbruku. W ramach prac wykonane będą również chodniki, ścieżka rowerowa, przejścia dla pieszych. Dodatkowe elementy towarzyszące samej drodze były niezbędne w projekcie z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowej punktacji, w ramach kryteriów postępowania konkursowego. Tego rodzaju ocena złożonych wniosków wymusza uwzględnianie dodatkowych elementów ulic w projektowaniu inwestycji nie zawsze koniecznych, czy też wnioskowanych przez mieszkańców. Będąc po stronie podmiotu który ubiega się o udzielenie dofinansowania, zmuszeni jesteśmy do uwzględniania w projekcie elementów towarzyszących drodze, za które uzyskuje się dodatkowe punkty. Łączna ocena punktowa decyduje o uzyskaniu bądź odmowie udzielenia wsparcia finansowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Droga pl.Wolności

Kontynuacja budowy drogi Romankowo Lwowiec

Powiat Kętrzyński zrealizuje inwestycję ze środków FDS.
          24 września br. dokonano otwarcia ofert złożonych w związku z inwestycją powiatu kętrzyńskiego dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1396N, łączącą miejscowości naszej gminy tj. Romankowo z Lwowcem. Przebudowywany odcinek stanowi kontynuację wykonanej w ostatnim okresie wspólnej inwestycji: Powiatu Bartoszyckiego, Gminy Sępopol oraz Nadleśnictwa Bartoszyce. Prace budowlane będą prowadzone na ponad 2 kilometrowym odcinku drogi.
 
W ogłoszonym postępowaniu przetargowym złożono 3 oferty:
 
  1. Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. z Ostródy na kwotę 3 255 704,10
  2. Przedsiębiorstwa Budowy Dróg Sp. z o.o. z Lidzbarka Warm. na kwotę 2 895 699,21
  3. Konsorcjum 2 firm:
          Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego
oraz
          Spółki z o.o. „ALTOR” również z Mińska Mazowieckiego na kwotę 2 775 382,82
 
           Powiat Kętrzyński na przebudowę drogi uzyskał dofinansowanie w wysokości 50% kosztów inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, którym gospodaruje Wojewoda Warmińsko-Mazurski, a szacunkowe koszty określono na 3 444 988,08 zł.
          Według zapewnień firmy która złożyła najkorzystniejszą ofertę, prace w bieżącym roku zakończone będą wykonaniem konstrukcji wraz z warstwą wiążącą z betonu asfaltowego. Dokończenie budowy ma nastąpić w przyszłym roku, a polegać będzie na wykonaniu warstwy ścieralnej, również z betonu asfaltowego.
          Aby cały odcinek drogi 1396N został gruntownie przebudowany, aż do mostu na rzece Guber, o długości około 9 kilometrów, pozostanie do  wykonania jedynie fragment nawierzchni należący do powiatu bartoszyckiego o długości 1 kilometra. Mamy nadzieję, że znajdą się środki w budżecie powiatu w najbliższych latach na wykonanie już ostatniego niewielkiego odcinka drogi powiatowej.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 2 3 4 5 6 ... 10

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD  MIEJSKI W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk