Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 21/05/19, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Odeszła od nas nieodżałowana Pani Klara…

W wieku 88 lat zmarła honorowa obywatelka naszego miasta.
          Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 maja odeszła od nas Pani Klara Leczycka – Moskwiak – honorowy obywatel naszego miasta. Pani Klara była osobą niezwykle uczynną, otwartą, serdeczną. Urodziła się 1931 roku we wsi Michałowo na Wileńszczyźnie. Po wojnie mieszkała we wsi Bytowo koło Miłomłyna, następnie we wsi Bytowo pod Lidzbarkiem Warmińskim. Uczęszczała do liceum pedagogicznego w Lidzbarku Warmińskim, po ukończeniu którego skierowana została do pracy w szkole podstawowej w Sarnowie. Pracę w szkole zakończyła po tym jak wystąpiła w obronie krzyża, nie zgadzając się na usunięcie z klas lekcyjnych. Po tych wydarzeniach zdecydowała się zmienić zawód i podjąć naukę w Szkole Położnych w Bytomiu. Po jej ukończeniu z wyróżnieniem dostała skierowanie do pracy w Świebodzinie, a po roku trafiła do Sępopola. Pracę zawodową jako położna w Sępopolu rozpoczęła w 1956 roku i przez 17 lat prowadziła izbę porodową. W tym czasie odebrała 4438 porodów. Większość dorosłych mieszkańców naszej gminy, jest dziećmi urodzonymi w asyście Pani Klary. Po przejściu na emeryturę wykonywała obowiązki położnej środowiskowej w przychodni w naszym mieście. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Szczytnie, a na miejsce spoczynku wybrano cmentarz w Biskupcu.
 
Pani Klara pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Klara Leczycka - Moskwiak

Zakończono budowę drogi.

Prócz nowej świetlicy wiejskiej, mieszkańcy Lisek doczekali się kolejnej inwestycji - tym razem drogowej.
          Z początkiem maja Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lidzbarka Warmińskiego zakończyło prace budowlane związane z wykonaniem gruntownej przebudowy drogi zlokalizowanej w miejscowości Liski. W chwili obecnej wszczęto procedurę dotyczącą odbioru inwestycji, która zostanie zakończona w ciągu najbliższych tygodni. Realizacja inwestycji została wykonana ze środków pochodzących z budżetu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T Warszawa, który przed przekazaniem nieruchomości gminie był władającym w imieniu Skarbu Państwa. Całkowity koszt inwestycji wynosił 479 640,50 zł i został w 100% pokryty przez KOWR O/T Warszawa, a procedurę realizacji inwestycji wykonali pracownicy Urzędu Miejskiego w Sępopolu. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełni p. Mariusz Piórkowski z Kętrzyna. Przebudowany odcinek drogi stanowi dojazd do bloków mieszkalnych w Liskach, jak również do zespołów garaży, a także do oczyszczalni ścieków. Inwestycja była oczekiwana przez mieszkańców już od wielu lat z uwagi na fatalny stan nawierzchni drogi, która uprzednio była wykonana częściowo z płyt betonowych oraz nawierzchni szutrowej. W ramach prac wykonano dodatkowe parkingi z kostki polbrukowej, dzięki którym rozwiązany zostanie problem z miejscami parkingowymi mieszkańców 3 okolicznych bloków. Droga wykonana jest w technologii umożliwiającej poruszanie się ciężkiego sprzętu i składa się z 4 warstw.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Rajd rowerowy trasą Green Velo

W niedzielne przedpołudnie przez naszą gminę przejeżdżał rajd rowerowy trasą Green Velo.
 
Punktualnie w południe grupa dojechała na przystań kajakową w Sępopolu, gdzie uczestników rajdu powitała Pani Burmistrz Irena Wołosiuk. Po krótkiej przemowie historię naszego miasta turystom przybliżył regionalista Tomasz Sowiński autor "Tajemnic Warmii i Mazur".  Po chwilowej regeneracji grupa wyposażona w foldery prezentujące naszą gminę ruszyła w dalszą drogę do Siedliska pod Dębami w Romankowie, a następnie do punktu docelowego - Korsz.
Celem rajdu była promocja efektów wdrażania Funduszy Europejskich w naszym województwie na przykładzie trasy rowerowej Green Velo, a także upowszechnienie wśród społeczności regionu korzyści płynących z realizacji projektów w ramach VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: green velo

Dzień Strażaka w gminie Sępopol

Na co dzień ratują życie, zdrowie i mienie poszkodowanych w pożarach, wypadkach komunikacyjnych czy innych miejscowych zagrożeniach. Mowa o strażakach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sępopol, którzy tradycyjnie w maju obchodzą  swoje święto.
 
W niedzielę 5 maja obchodziliśmy Dzień Strażaka. Obchody rozpoczęły się od uroczystej zbiórki przed Domem Strażaka. Następnie poczty sztandarowe, strażacy oraz zaproszeni goście przemaszerowali do kościoła pw. Św. Michała Archanioła, gdzie została odprawiona Msza Św. w intencji strażaków pod przewodnictwem ks. Stanisława Orpika proboszcza i kapelana strażaków. Następnie orszak uroczyście przemaszerował po raz pierwszy nowo wybudowanymi ulicami miasta do Domu Kultury, gdzie odbyła się uroczysta akademia, w której uczestniczyli: Jolanta Andruszkiewicz – radna sejmiku warmińsko-mazurskiego, Jan Zbigniew Nadolny – starosta bartoszycki, Zygmunt Zbigniew Pampuch – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP, bryg. Andrzej Harhaj – Komendant Powiatowy PSP w Bartoszycach wraz z zastępcą kpt. Krystianem Masalskim, Grzegorz Mucha – prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Oddziału Związku OSP w Sępopolu, kapitan Mariusz Tumicz- zastępca komendanta Placówki Straży Granicznej w Sępopolu, asp. sztab. Rafał Słupianek – kierownik posterunku Policji w Sępopolu, Anna Konowrocka – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektorzy szkół oraz jednostek organizacyjnych gminy Sępopol, Radni Rady Miejskiej w Sępopolu - Jolanta Bącik, Marian Bielecki, Grzegorz Borowski, Krajewska Irena, Kryłowicz Zbigniew, Artur Ruszczyński, Danuta Rybak, Marlena Szczurko.
Po złożeniu meldunku, powitaniu i wystąpieniach zaproszonych gości odczytano list wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego. Następnie uchwałą prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP odznaką wzorowy strażak uhonorowano druha z jednostki OSP Sępopol Pawła Puciato, a wszystkim jednostkom OSP z terenu naszej gminy Burmistrz Sępopola w asyście Piotra Łazara Zastępcy Burmistrza wręczyła sprzęt przeciwpożarowy w postaci masek nahełmowych, szelek bezpieczeństwa, latarek nahełmowych i pulsoksymetrów zakupionych ze środków finansowych gminy Sępopol.
 
 Całej strażackiej rodzinie życzymy, by ofiarna służba, powołanie i poczucie odpowiedzialności za los drugiego człowieka były darzone szacunkiem, a zasługi i poświęcenie strażaków ochotników z naszej gminy doceniane były nie tylko od święta.
 
Wszystkim strażakom życzymy bezpiecznych powrotów z akcji !

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

XVIII Turniej Piłki Siatkowej już za nami.

W sobotę 27 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbył się XVIII charytatywny Turniej Piłki Siatkowej o puchar Burmistrza Sępopola. W tym roku grano dla Klaudii, dziewczynki z wadą serduszka.
          W rywalizacji udział wzięły drużyny: z Sępopola, Bartoszyc, placówki Straży Granicznej oraz drużyna z Gdańska. Po zaciętej walce turniej wygrał zespół z Pomorza, a tym samym wywalczył puchar Burmistrza.
Organizatorzy kierują podziękowania do Pani Burmistrz Ireny Wołosiuk za ufundowanie pamiątkowych statuetek, Pana Artura Rygielskiego, Marcina Zdziebło oraz Stefana Pyrcza, a także młodzieży ze Szkolnego koła PCK za pomoc w organizacji turnieju.

Wspólnymi siłami uzbierano 1510 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tą szlachetną akcję.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: Turniej piłki siatkowej 2019

LGD Barcja ogłasza nabór wniosków oraz zaprasza na szkolenie

Obudziliśmy Łynę po raz dziewiąty

W minioną sobotę odbyło się sprzątanie brzegów rzeki Łyny. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem „Razem z wiosną Łyna budzi się do życia”.
          Sprzątanie rozpoczęło się od zbiórki na placu targowym, na którą stawili się: mieszkańcy Sępopola, młodzież, członkowie Koła Wędkarskiego „Kleń” z Sępopola, wędkarze z Bartoszyc, pracownicy Lasów Państwowych, przedstawiciele Państwowej Straży Rybackiej z Mrągowa i z Bartoszyc, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Sępopola, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej oraz funkcjonariusze Posterunku Policji z Sępopola,  członkowie Ludowego Klubu Sportowego „Łyna”, radni, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz pracownicy ZGMiUK. Teren brzegów rzeki został podzielony na 5 obszarów, począwszy od przystani na stadionie miejskim, do granic miasta za MGOPS. Znalezione śmieci pakowano do worków i gromadzono na brzegach rzeki, skąd odbierały je patrole wodne i transportowały na miejsce załadunku. Kolejne strefy sprzątania były podzielone na rzeczne odcinki, aż do granicy państwa z Obwodem Kaliningradzkim. Łącznie na rzece pływało 6 łodzi, które wyławiały śmieci z brzegów oraz nurtu rzeki. Cała akcja przyniosła efekt w postaci dwóch 4-tonowych przyczep różnego rodzaju odpadów.
Po ciężkim wysiłku przyszedł czas na odpoczynek, który zorganizowany został na przystani wodnej w Stopkach. Wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani ciepłym posiłkiem w postaci grochówki oraz pieczonych kiełbasek. Na koniec Pani Burmistrz podziękowała uczestnikom za czynny udział w sprzątaniu Łyny oraz zaprosiła na kolejną edycję akcji za rok.
 
           W sprzątaniu wzięło udział 80 osób. Cieszy fakt, że z każdym rokiem ilość zbieranych śmieci się zmniejsza, a Łyna - królowa rzek Warmii i Mazur pięknieje.
 
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za udział w tegorocznej akcji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Wizyta trzech posłów.

Przed nami kolejna inwestycja ze środków Unii Europejskiej

Dom Kultury uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
          Jeszcze w 2018 roku złożono wniosek dotyczący udzielenia wsparcia finansowego na prace budowlano-remontowe dotyczące sępopolskiego Domu Kultury w ramach osi priorytetowej 6 - "Kultura i dziedzictwo", działanie 6.1 - ”Infrastruktura kultury", poddziałanie 6.1.2 - "Instytucje kultury", Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Plany dotyczące adaptacji pomieszczeń, remontu, termomodernizacji, a także wymiany systemu centralnego ogrzewania zapoczątkowano jeszcze w 2017 roku, jednak z uwagi na brak stosownych naborów w ramach środków unijnych nie można było uzyskać dofinansowania. Postępowanie oceniające trwało kilka miesięcy i ostatecznie nasz wniosek znalazł się na liście inwestycji, których dofinansowanie uzależnione było od wygospodarowanych oszczędności uzyskanych w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych.  Dzięki temu, że takie oszczędności powstały, nasz wniosek ostatecznie uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych zadania. W ramach prac wykonany zostanie nowy podział funkcjonalny pomieszczeń (nowe ścianki działowe, podkłady betonowe na suficie, wykonanie nowych posadzek antypoślizgowych, malowanie ścian i sufitów, nowe drzwi wewnętrzne, nowe witryny, instalacja sanitarna, modernizacja instalacji elektrycznej, w tym wymiana oświetlenia na energooszczędne w technologii LED oraz ułożenie nowej instalacji teletechnicznej). Część przyznanych środków przeznaczona będzie za zakup wyposażenia (łącznie 191 szt./kpl. wyposażenia trwałego potrzebnego do rozszerzenia i podniesienia jakości oferty kulturalnej) niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej przez Dom Kultury. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 stycznia 2020 roku. Wniosek który obecnie uzyskał dofinansowanie jest jednym z dwóch wniosków które zostały złożone w naborach organizowanych przez urząd marszałkowski. Kolejny wniosek jest obecnie po pozytywnej ocenie formalnej i oczekuję na ocenę przyznającą punktację. Dokumentacja złożona w tym naborze dotyczy głębokiej termomodernizacji budynku Domu Kultury w ramach środków przyznanych na odnawialne źródła energii. Mamy nadzieję, że i ten wniosek uzyska wsparcie finansowe w wysokości 85%.
          Warty podkreślenia jest fakt, że zarówno dokumentacja będąca załącznikiem do wniosków w obu wyżej wymienionych naborach, jak też dokumentacja dotycząca: wszystkich gruntownie przebudowywanych dróg, świetlic, termomodernizacji szkół w Ponikach i Dzietrzychowie wraz z instalacją pomp ciepła, przystani rzecznych, remontu remiz OSP, zaplecza socjalnego LKS "Łyna", wykonana została w okresie kadencji obecnej burmistrz – Ireny Wołosiuk.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Dom Kultury

Robocze spotkanie z byłym wiceministrem rolnictwa p. Zbigniewem Babalskim

Omówiono plany inwestycyjne oraz możliwości uzyskania wsparcia rozwoju naszej gminy ze strony administracji rządowej.
          26 marca bieżącego roku w Działdowie burmistrz Irena Wołosiuk spotkała się z posłem p. Zbigniewem Babalskim (byłym wiceministrem rolnictwa) w sprawie wsparcia starań naszej gmina zmierzających do ujęcia w planie rozwoju sieci gazowniczej również i Sępopola. Prace koncepcyjne oraz projektowe prowadzone są w ministerstwie energii, na czele którego stoi minister p. Krzysztof Tchórzewski. Realizacją natomiast zajmuje się Polska Spółka Gazownicza, która stanowi Grupę Kapitałową Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNIG). W ramach inwestycji w rozbudowę i modernizację gazowej sieci dystrybucyjnej planowanie jest do roku 2022 zgazyfikowanie ponad 300 gmin z terenu całego kraju. Oczywistą kwestią jest to, że dostęp do gazu ziemnego to także szansa dla gminy na przyciągnięcie inwestorów i rozwój gospodarczy, jak również wsparcie rozwoju jedno i wielorodzinnego budownictwa. Obecnie środki jakie rząd zamierza przeznaczyć na budowę nowych sieci na terenie niezgazyfikowanym, przyłączenia nowych odbiorców oraz inwestycje zwiększające przepustowość infrastruktury wynoszą około 7,5 mld zł. Mamy nadzieję, że dzięki naszym wysiłkom oraz przy wsparciu posłów p. Leonarda Krasulskiego, p. Zbigniewa Babalskiego oraz p. Adama Ołdakowskiego, Sępopol, podobnie jak i np. Elbląg zostanie objęty rządowym wsparciem w tej kwestii.
 
        Prócz tematu dotyczącego gazyfikacji gminy na spotkaniu poruszono również sprawę inwestycji drogowych planowanych do realizacji w naszej gminie. Uzyskaliśmy zapewnienie, że sprawa kilkunastu wniosków złożonych jeszcze w poprzednim roku, jak również w obecnym do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zostanie poruszona przez  posła przy najbliższym spotkaniu z nowo mianowanym dyrektorem generalnym KOWR w Warszawie, p. Grzegorzem Piętą. Nowy dyrektor otrzymał mianowanie z rąk premiera Mateusza Morawieckiego 6 marca bieżącego roku.  Warto podkreślić, że prócz obecnie rozpoczętej inwestycji drogowej w miejscowości Liski, która jest finansowana w 100% ze środków KOWR’u, na podpisanie umów z instytucją finansująca w ciągu najbliższych dni oczekują 2 kolejne odcinki dróg. Decyzje przyznające środki zapadły w ostatnim tygodniu, a obecnie na ukończeniu jest kompletowanie dokumentacji koniecznej do udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej naszej gminie przez KOWR O/T Olsztyn.
 
          Kolejnym tematem była kwestia zorganizowania spotkania w Sępopolu z rolnikami oraz mieszkańcami w sprawie sytuacji w rolnictwie, jak również problemów z którymi zmagają się niewielkie, położone peryferyjnie gminy naszego województwa. Mamy zapewnienie, że ciągu najbliższych dni zostanie ustalony termin takiego spotkania. Poseł natomiast zapewnił, że razem z nim przyjedzie cały szereg osób, które w swych kompetencjach mają pomoc tego typu ośrodkom. Wierzymy, że będzie to dobra okazja aby przekazać bezpośrednio osobom decyzyjnym w naszym państwie szczegółowe informacje o wszelkich problemach z jakimi zmagają się mieszkańcy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Spotkanie z posłem Zbigniewem Babalskim

1 2 3 4 5 6 ... 8

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD  MIEJSKI W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk