Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 17/06/21, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

ZGOK Olsztyn podnosi stawki za zagospodarowanie odpadów.

1 października br. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Wspólników ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie podjęto uchwałę o podniesieniu stawek za odbiór i utylizację śmieci z terenu 37 samorządów...
           W związku z niebilansowaniem się wpływów i wydatków związanych z gospodarką śmieciową wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz informacją Prezesa ZGOK’u Olsztyn o planowanym zaprzestaniu przyjmowania odpadów w sytuacji nieopłacenia faktur wystawionych na podstawie nowych stawek, a także informacją o konieczności pokrycia deficytu związanego z brakiem środków finansowych na działalność zakładu w bieżącym roku, w wysokości około 9 000 000 zł, w celu zmniejszenia różnicy miedzy wpływami, a wydatkami w budżecie naszej gminy, 30 września 2020r. Rada Gminy podjęła uchwałę na mocy której podniesiono stawkę do 23 zł za odbiór śmieci segregowanych oraz 22 zł za odbiór śmieci segregowanych dla osób które posiadają kompostownik, a także dwukrotność stawki podstawowej dla osób które nie segregują śmieci. Stawki po podniesieniu ich wysokości są na poziomie lub znacznie poniżej stawek z gmin sąsiednich obowiązujących już od dłuższego czasu, a należących do Regionu Centralnego - Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, które obowiązują w:
Gminie Bartoszyce – od kwietnia 2019r. 21 zł segregowane i 41 zł niesegregowane
(od przyszłego roku planowany jest wzrost cen),         
Mieście Górowo Iławeckie – 25 zł segregowane, 50 zł niesegregowane
Gminie Orneta – 27 zł segregowane, 54 zł niesegregowane
Gminie Dźwierzuty – 28 zł segregowane, 56 zł niesegregowane
Mieście Kętrzyn – 28 zł segregowane, 56 zł niesegregowane
Gminie Pasym – 31 zł segregowane, 62 zł niesegregowane
 
Zmiana stawek spowoduje wzrost wpływów do budżetu gminy ale i tak nie pokryje wszystkich kosztów związanych z gospodarką odpadami.
Szacunki przyjęte do wyliczenia nowej stawki nie uwzględniają:
- wzrostu cen odbioru i zagospodarowania śmieci przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z Olsztyna w 2021 roku (do kwietnia 2021 roku zarząd ZGOK zaproponuje kolejne podwyżki)
- oraz wzrostu cen transportu śmieci w 2021r. do stacji przeładunkowej w Medynach pod Lidzbarkiem Warmińskim przez firmę Eko-Bartko z Bartoszyc.
 
Po podwyżce wzrost cen netto za tonę wynosi dla głównych frakcji odpowiednio:
 
śmieci zmieszane z 465 zł na 525 zł,
śmieci selektywnie zebrane z 1 zł na 50 zł
 
          Sytuacja w jakiej obecnie znalazła się nasza gmina, wraz z pozostałymi 36 samorządami naszego województwa, jest konsekwencją konieczności zawarcia jeszcze w 2009 roku umowy, na mocy której, zgodnie z uchwalonym przez sejmik województwa warmińsko-mazurskiego WPGO „połączono gminy” w celu wspólnego wybudowania regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w związku z dostosowaniem procesu unieszkodliwiania odpadów do przepisów unijnych. Podpisana umowa uniemożliwia faktycznie tworzenie alternatywnego procesu zagospodarowania śmieci i nakłada obowiązek na 37 samorządów ponoszenia kosztów zagospodarowania śmieci, wytwarzanych w Regionie Centralnym WPGO.  Dlatego też, przez okres 25 lat od podpisanie w/w umowy, gminy proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, muszą wspólnie ponosić koszty związane z ich unieszkodliwianiem. Spółka ZGOK z Olsztyna wykonując prognozę na najbliższe lata przewiduje dalszy wzrost opłat w kolejnych latach związanych z unieszkodliwianiem śmieci. Składa się na to między innymi:
 
 • coroczny wzrost opłaty marszałkowskiej,
 • brak mocy przerobowych (zakład wybudowano z myślą o przetwarzaniu 95 000 ton śmieci, a obecnie wpływa 133 000 ton i ilość ta będzie rosła),
 • konieczność przekazania do zagospodarowania innej instalacji RIPOK 38 000 ton,
 • inwestycje zwiększające moce przerobowe,
 • konieczność wybudowania stacji przeładunkowej w miejscowości Kocioł Duży opodal Pisza (szacunkowa kwota 4 500 000 zł),
 • konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników (praca na 3 zmiany), obecnie brakuje około 10% składu załogi,
 • wzrost stawki wynagrodzenia minimalnego,
 • konieczność dopłacania do wytwarzanego RDF’u (paliwa) w celu jego zagospodarowania (które pierwotnie miało przynosić dochód spółce w wysokości około 110 zł za tonę, a obecnie jest kosztem wynoszącym około 285 zł za tonę),
 • koszty obsługi pożyczek zaciągniętych przez ZGOK w wysokości około 47 000 000zł.
Poniżej zamieszczamy skany pism dotyczących ZGOK Olsztyn:
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk