Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 17/06/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Inwestycje gminne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych

Kolejny sprzęt podniesie możliwości ratowniczo – gaśnicze naszych jednostek OSP.
          16 stycznia 2024 roku to dzień szczególny dla mieszkańców Sępopola, gdyż tego dnia odbyła się uroczystość przekazania nowego wozu strażackiego jednostce OSP. Inicjatorką tego ważnego wydarzenia była Pani burmistrz Irena Wołosiuk, podczas którego ks. Marek Dzięgielewski, dokonał poświęcenia pojazdu zakupionego ze środków gminy Sępopol, przy wsparciu finansowym wielu instytucji. Kwota zakupu, wynosząca imponujące 1 170 960 złotych, została zebrana dzięki zaangażowaniu następujących podmiotów:
 • Gmina Sępopol – 469 960 zł,
 • NFOŚiGW – 375 000 zł,
 • KSRG – 175 000 zł,
 • WFOŚiGW – 100 000 zł,
 • Powiat Bartoszyce – 50 000 zł,
 • Nadleśnictwo Srokowo – 1 000 zł.
          Pomimo trudnych warunków atmosferycznych, obfitych opadów śniegu, zaproszeni goście uczestniczyli w ceremonii, w tym: wicewojewoda Zbigniew Szczypiński, Grzegorz Siemieniuk reprezentujący Prezesa zarządu WFOŚiGW w Olsztynie, starszy brygadier Tomasz Ostrowski z Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Marcin Kazimierczuk – radny Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, wicestarosta powiatu bartoszyckiego Marcin Matejunas, starszy brygadier Andrzej Harhaj z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, Zygmunt Zbigniew Pampuch - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bartoszycach, Krzysztof Siudek- przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu, ks. Marek Dzięgielewski – Proboszcz Parafii św. Michała Archanioła w Sępopolu, druhny i druhowie z jednostek OSP z Sępopola, Lipicy, Różyny i Judyt, pracownicy Urzędu Miejskiego, mieszkańcy oraz przedstawiciele mediów, w tym telewizji kablowej Bart-Sat.
 
 
 
Pani burmistrz Irena Wołosiuk powitała gości oraz przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Niezwykle istotnym momentem było uroczyste przekazanie kluczy do nowego wozu strażackiego oraz symboliczne przekazanie dotychczas używanego pojazdu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP z Różyny. Przy okazji uroczystości podkreślono, że w ostatnim okresie jednostki OSP z naszej gminy otrzymały wsparcie zarówno w postaci nowego sprzętu, jak i modernizacji placówek.
 
W ramach tych działań, w obecnej kadencji, gmina Sępopol zainwestowała w różnorodny sprzęt i pojazdy dla jednostek OSP. Warto wymienić kilka zrealizowanych projektów, m.in.:
 • Zakup średniego pojazdu gaśniczego MAN TGM z napędem 4x4 dla OSP Lipica, kosztem ponad 150 000 zł, współfinansowany przez fundusze gminne – 120 000 zł oraz Starostwo Powiatowe - 30 000zł, z PSP Nowe Miasto Lubawskie.
 
 
 • Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania P360 CB z napędem 4x4 dla OSP Sępopol, odkupionego z PSP z Bartoszyc. Łączny koszt zakupu wyniósł około 280 000 zł z wyposażeniem pojazdu o wartości 50 000 zł.
 
 • Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 13.290 BL z napędem 4x4 dla OSP Sępopol. Łączny koszt tej inwestycji wyniósł 1 170 960 zł, z dofinansowaniem m.in. ze środków NFOŚiGW – 375 000 zł, WFOiŚGW – 100 000 zł, KSRG – 175 000 zł, Nadleśnictwa Srokowo -1000 zł, powiatu Bartoszyckiego – 50 000 zł oraz gminy Sępopol – 469 960 zł.
 
 • Przekazanie samochodu Dacia Duster z 2020 roku o napędzie 4x4 przez Fundację PKO BP o wartości około 64 900 zł.
 
 • Wsparcie OSP Różyna poprzez przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Iveco z napędem 4x4, a pochodzącego z OSP Sępopol.
 
 
Oprócz pojazdów, dokonano istotnych inwestycji w infrastrukturę jednostek OSP, takie jak:
 • Oddanie do użytku nowego pomieszczenia, pralni, w której zmodernizowano instalację elektryczną, wodociągową i sanitarną, o wartości ponad 13 000 zł.
 • Zakup specjalistycznego sprzętu pralniczego, przemysłowej suszarki do ubrań strażackich oraz szafy suszarniczej o łącznym koszcie 19 157 zł.
 
 • Wyremontowanie pomieszczeń pod toaletę, natryski.
 
 
          Warto również podkreślić społeczne zaangażowanie firmy "ENERGIX POLSKA", która przekazała darowiznę w postaci 24 kompletnych zestawów ubrań bojowych dla wszystkich 4 jednostek z terenu gminy Sępopol o łącznej wartości ponad 120 000 zł.
 
 
 
Dofinansowania i granty z różnych źródeł umożliwiły zakup nowoczesnego wyposażenia, w tym:
 • 2 radiotelefonów oraz 2 kompletnych zestawów ubrań specjalnych z WFOŚiGW w Olsztynie z programu ,,Mały Strażak 2023”.
 • Nowoczesnego sprzętu, takiego jak kamery termowizyjne ,,FLIR SYSTEMS”, akumulator, ładowarki oraz walizka transportowa dla OSP Różyna i OSP Sępopol, uzyskane dzięki dofinansowaniu z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w wysokości 20 000 zł.
 
Inwestycje obejmują również remonty i modernizacje istniejącej infrastruktury, m.in.:
 • Remont obiektu OSP Lipica oraz strażackiej wieży suszarniczej, dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego w kwocie 65 000 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 5%, czyli 3 500 zł.
 
 • Zakup pralki i suszarki marki Samsung dla OSP Lipica o łącznej wartości około 10 000 zł.
 
 • Wymiana konstrukcji i nawierzchni wjazdu do remizy OSP Sępopol,OSP Różyna, OSP Lipica na kostkę brukową.
 
 • Remont garaży, obejmujący m.in. wymianę posadzek oraz odnowienie wnętrza budynku ze środków samorządu województwa.
 
         Ponadto, bieżące finansowanie pozwoliło na zakup niezbędnego wyposażenia, takiego jak: ubrania koszarowe, kurtki, umundurowania strażackie, buty strażackie, dresy, czapki, koszulki dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Sępopol.
 
 
Niezmiernie ważne jest także zapewnienie odpowiedniego wyposażenia i środków ochrony osobistej dla strażaków, które obejmuje zakup masek do hełmów, latarni, rękawic, szelek bezpieczeństwa, generatora, pilarek spalinowych dla OSP Sępopol, OSP Różyna, sprzętu pożarniczego, węży, stojaków, szczotek, latarni, akumulatorów, części do pilarek, środka pianotwórczego, tłumic metalowych i gumowych, podkrzesywarek dla OSP Sępopol oraz Lipica, łańcuchów, osprzętu do kamery termowizyjnej, kamizelek, lin, elektrod, masek tlenowych, ssaka mechanicznego pistoletowego, masek krtaniowych, uprzęży SKILL ECON i wielu innych drobnych sprzętów.
 
 
 
 
Ostatnim, ale równie istotnym elementem inwestycji, jest zakup zatapialnej pompy do wody brudnej dla OSP Różyna, generatora, łańcuchów, pilników, pilarek spalinowych, opon do samochodu OSP Judyty, specjalistycznych uchwytów do drabiny dla OSP Lipica (koszt około 3000 zł).
 
 
         Podsumowując, dzięki determinacji i zaangażowaniu Pani Burmistrz oraz wsparciu różnych instytucji, gmina Sępopol stawia na wysokim poziomie bezpieczeństwa swoich mieszkańców. Coroczne inwestycje w Ochotnicze Straże Pożarne przekładają się na profesjonalne wyposażenie i nowoczesne pojazdy, umożliwiając skuteczną pracę strażaków ratowników. Działania te przyczyniają się do ochrony zdrowia, życia, mienia i środowiska lokalnej społeczności. Mieszkańcom gminy Sępopol można zagwarantować, że ich bezpieczeństwo jest priorytetem, a jednostki OSP są gotowe na wszelkie wyzwania.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk