Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 25/06/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Powiatowe Eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w Sępopolu

Hubert Wrona, Sebastian Dobruk i Łukasz Chałupka na czele zmagań...
16 maja 2024 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sępopolu odbyły się powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie, zorganizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy współudziale naszej gminy.
 
Celem olimpiady było:
 • Upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego
 • Popularyzowanie i wyróżnianie młodych rolników w wieku 18-35 lat
 • Kształcenie i rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji
 • Inicjowanie współpracy młodych rolników z instytucjami rolniczymi
 • Propagowanie bezpiecznej pracy na wsi oraz ochrony środowiska naturalnego
23 uczestników zmagało się z testem składającym się z 25 pytań. Najlepsze wyniki uzyskali:
 • I miejsce: Hubert Wrona ze Sporwin (gmina Bartoszyce) – 20 pkt
 • II miejsce: Sebastian Dobruk z Osieki (gmina Bartoszyce) – 18 pkt
 • III miejsce: Łukasz Chałupka z Troszkowa (gmina Bisztynek) – 18 pkt
Laureaci trzech pierwszych miejsc będą reprezentować powiat bartoszycki na szczeblu wojewódzkim Olimpiady, która odbędzie się 5 czerwca 2024 roku w Olsztynie.
Gospodynią wydarzenia była Irena Wołosiuk, Burmistrz Sępopola. Wśród gości znaleźli się m.in.:
 • Marcin Przybysz – Członek Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
 • Krzysztof Baran – Wójt Gminy Górowo Iławeckie
 • Zbigniew Filipczyk – Burmistrz Gminy Bisztynek
 • Natalia Runowicz – w zastępstwie Wójta Gminy Bartoszyce
 • Andrzej Bącik – Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Powiat Bartoszyce
 • Paweł Pałachowski – Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i sponsorom za zaangażowanie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy za rok!
 
Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Olimpiady!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk