Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 24/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 200 000 złotych

Korzyści dla Sępopolskiej OSP wynikające z porozumienia między gminami Sępopol i Jonkowo…
          W dniu 3 lipca podpisano ważne porozumienie między gminami Sępopol i Jonkowo, które ma na celu wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w regionie. Samorządy reprezentowane były przez burmistrza Panią Irenę Wołosiuk oraz wójta Pana Jacka Jatkiewicza.  Dzięki tej inicjatywie, jednostki OSP zyskają niezbędne zasoby do skutecznego działania i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Wkład własny to 15% całkowitej wartości projektu.
 
Porozumienie ma na celu zdobycie środków finansowych poprzez zawiązanie partnerstwa, które będzie wspierać realizację projektu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych w gminach Sępopol i Jonkowo. Projekt ten obejmuje zwiększenie zdolności do przeprowadzania akcji ratunkowych oraz usuwania skutków katastrof i awarii chemiczno-ekologicznych. W ramach projektu, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w obu gminach zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt pożarniczy. Dzięki wspólnemu finansowaniu, Sępopolska OSP zyska dostęp do zaawansowanego wyposażenia, co znacznie podniesie efektywność działań ratunkowych i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.
 
Podpisane porozumienie między gminami stanowi ważny krok w kierunku wzmocnienia Ochotniczych Straży Pożarnych i zapewnienia lepszej ochrony dla mieszkańców regionu. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i wsparciu, OSP będą mogły jeszcze skuteczniej pełnić swoje obowiązki, dbając o bezpieczeństwo i dobrostan lokalnej społeczności.
 
Razem dla bezpieczeństwa – wspierajmy Sępopolskie Ochotnicze Straże Pożarne!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Porozumienie Sępopol - Jonkowo

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk