Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 19/09/19, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Stanowiska

Stanowiska, telefony i e-maile

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
 
Imię i nazwisko
stanowisko
Nr telefonu
e-mail
Danuta Łydzińska
ds. organizacyjnych i kadr
89  761 31 81
sepopol@sepopol.pl
Iwona Olechowska-Piluk
ds. samorządowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
89 761 32 92
biuro_rady@sepopol.pl
Edmund Oleszkiewicz
ds. BHP i ppoż.
89 761 35 38
e.oleszkiewicz@sepopol.pl
Danuta Kondej
ds.  ewidencji ludności i dowodów osobistych
89 761 31 60
usc@sepopol.pl
Iwona Szymska
z-ca Kierownika USC,
ds. archiwum zakładowego
89 761 31 60
usc@sepopol.pl
Magdalena Majek-Grabińska
ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji
89 761 40 90
promocja@sepopol.pl
Wydział Gospodarki i Infrastruktury
 
Andrzej Woźniak
Naczelnik Wydziału
89 761 46 05
naczelnik@sepopol.pl
Elżbieta Roman
ds. zagospodarowania
przestrzennego
89 761 14 51
e.roman@sepopol.pl
Michał Maron
ds. inwestycji
 
89 761 14 51
m.maron@sepopol.pl
Teresa Żejmo-Smyk
ds. gospodarki
nieruchomościami i działalności gospodarczej
89 761 35 38
dzialalnosc.zgi@sepopol.pl
Irena Siemaszko
w zastępstwie
Joanna Dąbkowska
ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku
89 761 35 38
rol.zgi@sepopol.pl
Izabela Wójcik
ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
89 761 14 51
smieci@sepopol.pl
Jerzy Woziński
ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, drogownictwa i komunikacji
89 761 35 38
grunty@sepopol.pl
Wydział Finansowy
 
Referat Finansowo-Podatkowy
 
Maria Surowińska
ds. wymiaru podatków
89 761 46 02
m.surowinska@sepopol.pl
Beata Szymska
ds. księgowości pozostałych dochodów
89 761 35 81
b.szymska@sepopol.pl
Kornelia Siedler
ds. księgowości pozostałych dochodów
89 761 35 81
k.bacik@sepopol.pl
Lucyna Onoszko
ds. księgowości
budżetowej
89 761 46 03
finanse2@sepopol.pl
Anna Malazdra
ds. płac i ubezpieczeń społecznych
89 761 46 03
a.malazdra@sepopol.pl
Agnieszka Młyńska
ds. obsługi kasy
89 761 46 04
kasa@sepopol.pl
Referet Obsługi Finansowej Oświaty
 
Beata Suchostawska
Głowna Księgowa ds. oświaty
89 761 31 56
finanse.oswiata@sepopol.pl
Bożena Latoch
ds. płac i ubezpieczeń społecznych
89 761 31 56
b.latoch@sepopol.pl
Samodzielne stanowiska
 
Joanna Wójtowicz
ds. rozwiązywania problemów społecznych
89 761 31 35
j.wojtowicz@sepopol.pl
Magdalena Puciato
ds. oświaty, kultury i sportu
89 761 40 90
oswiata@sepopol.pl
Stanisław Dąbkowski
ds. Obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
89 761 46 06
oc@sepopol.pl

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD  MIEJSKI W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk