Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 18/08/22, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Stanowiska

Stanowiska, telefony i e-maile

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Imię i nazwisko
stanowisko
Nr telefonu
e-mail
Katarzyna Karwowska
ds. organizacyjnych i kadr
89  761 31 81
sepopol@sepopol.pl
Iwona Olechowska-Piluk
ds. samorządowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
89 761 32 92
biuro_rady@sepopol.pl
Agnieszka Młyńska
ds.  ewidencji ludności dowodów osobistych
89 761 31 60
usc@sepopol.pl
 
Iwona Szymska
z-ca Kierownika USC,
ds. archiwum zakładowego
89 761 31 60
usc@sepopol.pl
Wydział Gospodarki i Infrastruktury
Andrzej Woźniak
Naczelnik Wydziału
89 300 03 32
naczelnik@sepopol.pl
Elżbieta Roman
ds. zagospodarowania
przestrzennego
89 761 14 51
e.roman@sepopol.pl
Michał Maron
Joanna Dąbkowska
ds. inwestycji i budownictwa
ds. ochrony środowiska i drogownictwa
89 761 14 51
89 761 14 51
m.maron@sepopol.pl
rol.zgi@sepopol.pl
Teresa Żejmo-Smyk
ds. gospodarki
nieruchomościami i działalności gospodarczej
89 761 35 38
dzialalnosc.zgi@sepopol.pl
Irena Siemaszko
ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku
89 307 00 78
i.siemaszko@sepopol.pl
Izabela Wójcik
ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
89 761 35 38
i.wojcik@sepopol.pl
Wydział Finansowy
Referat Finansowo-Podatkowy
Katarzyna Markiewicz
ds. wymiaru podatków
89 307 04 95
m.surowinska@sepopol.pl
Ewelina Farelnik-Perchacz
ds. księgowości pozostałych dochodów
89 307 04 95
e.perchacz@sepopol.pl
Beata Szymska
ds. księgowości pozostałych dochodów
89 761 35 81
b.szymska@sepopol.pl
Joanna Wójtowicz
ds. księgowości pozostałych dochodów
89 761 35 81
j.wojtowicz@sepopol.pl
Kornelia Siedler
ds. księgowości
budżetowej
89 307 04 52
k.siedler@sepopol.pl
Anna Malazdra
ds. płac i ubezpieczeń społecznych
89 307 04 52
a.malazdra@sepopol.pl
Krystyna Wyszkowska
ds. obsługi kasy
89 307 00 35
kasa@sepopol.pl
Referat Obsługi Finansowej Oświaty
Beata Suchostawska
Głowna Księgowa ds. oświaty
89 761 31 56
finanse.oswiata@sepopol.pl
Bożena Latoch
ds. płac i ubezpieczeń społecznych
89 761 31 56
b.latoch@sepopol.pl
Samodzielne stanowiska
Magdalena Jakubowska
ds. oświaty, kultury i sportu
89 761 40 90
oswiata@sepopol.pl
Aleksandra Maciejewska
ds. Obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
89 307 01 39
oc@sepopol.pl
Tomasz Miroński ds. promocji  89 761 32 92 promocja@sepopol.pl

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk