Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 29/05/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Profilaktyka zdrowia

Trzymaj formę

XIV edycja programu „Trzymaj formę!”
 
W roku szkolnym 2019/2020 ruszyła kolejna XIV edycja programu „Trzymaj formę!”.
Jest to Ogólnopolski Program Edukacyjny, który powstał w 2006 roku z inicjatywy Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców. Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.
Program „Trzymaj formę!” skierowany jest do uczniów klas V, VI, VII i VIII szkół podstawowych oraz ich rodziców. A działania podejmowane podczas realizacji programu
w szkołach zmierzają do zwiększenia wiedzy uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Do XIV edycji programu przystąpiło 17 szkół podstawowych z pośród 25 wszystkich szkół podstawowych z terenu powiatu bartoszyckiego.
Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu, dzięki której uczniowie wspólnie z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym, opracowują najlepsze i najciekawsze metody propagowania zasad zdrowego stylu życia zarówno w szkole jak i w rodzinie. Metoda ta stanowi ciekawe wyzwanie dla młodych ludzi i daje szanse współpracy z innymi. Pozwala wspólnie osiągnąć założony cel, wpływa na proces zdobywania nowej wiedzy oraz doświadczenia, a także pozwala wykształcić umiejętność radzenia sobie z zagadnieniem problemowym. 
W poprzednich edycjach programu „Trzymaj formę!” placówki szkolne w ramach kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych społeczności szkolnej, podejmowały działania takie jak:
 • spotkania z ekspertem, specjalistą z zakresu żywienia;
 • zajęcia praktyczne, warsztaty z edukacji konsumenckiej;
 • układanie jadłospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety;
 • konsultacje z rodzicami na temat istoty problemu właściwego żywienia;
 • spożywanie przez uczniów i nauczycieli wspólnego drugiego śniadania;
 • zajęcia, pokazy, warsztaty kulinarne.
Mając na uwadze złożoność celu programu „Trzymaj formę!” szkoły podejmowały także działania sprzyjające zwiększeniu aktywności fizycznej społeczności szkolnej tj. organizowały:
 • zawody i inne imprezy sportowe;
 • turnieje i zawody międzyszkolne;
 • dodatkowe zajęcia sportowe rozwijające pasje i zainteresowania młodzieży;
 • propozycje planów obowiązkowych lekcji WF.
W ramach zwiększenia atrakcyjności programu „Trzymaj formę!” oraz zaangażowania w jego realizację organizowany jest Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych (klasy VI, VII i VIII) zlokalizowanych na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich województw w Polsce. Zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu. Partnerem merytorycznym Konkursu jest Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a jego celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży, w szczególności poprzez:
 • pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka;
 • pogłębienie wiedzy o wartości odżywczej żywności i doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych.
Ponadto, Konkurs ma na celu:
 • wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji;
 • rozwijaniu zainteresowań młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia;
 • kształtowaniu postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej;
 • propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” od trzynastu lat cieszy się stałym zainteresowaniem i zaangażowaniem w szkołach oraz środowiskach lokalnych, dlatego planowana jest jego kontynuacja do 2021 roku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach zachęca wszystkie szkoły podstawowe z terenu powiatu bartoszyckiego do zgłaszania się do dziewiątej edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, jak również zaprasza do kolejnych edycji Programu „Trzymaj formę!”.
 
 
Magdalena Dmitruk
PSSE w Bartoszycach
 
 
Źródła: www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl
             www.trzymajforme.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk