Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 21/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny

Gminne Biuro Spisowe informuje, iż z dniem 1 września 2020 r. rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020, który potrwa do 30 listopada 2020 r. Spis zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samospisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub w trakcie bezpośredniej rozmowy z rachmistrzem terenowym.
 
Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy.
 

Od 1 września do 30 listopada spisu można dokonać poprzez:
- samospis internetowy za pośrednictwem interaktywnej aplikacji: https://spisrolny.gov.pl
- telefonicznie dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99
- bezpośredni w najbliższym urzędzie gminy, gdzie udostępniane jest miejsce do dokonania samospisu
 
Od 1 października, z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, kontaktować się będą rachmistrzowie spisowi w celu przeprowadzenia spisu.
 
Urząd Miejski w Sępopolu w pok. nr 7 udostępnia stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Gminnym Biurem Spisowym.
 
Gminne Biuro Spisowe, na czas realizacji spisu, w celach informacyjnych i interwencyjnych, będzie pełniło dyżury. W godzinach pracy urzędu wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 89 307 00 78 lub 89 761 31 61. W godzinach popołudniowych (do godz. 20:00) informacje będą udzielane pod numerem telefonu 502 685 631.
 
Szczegółowe informacje na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w tym zakres informacji, które będą zbierane dostępne są na stronie internetowej www.spisrolny.gov.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk