Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 26/09/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Programy Rządowe

Remont mieszkania w miejscowości Gierkiny, gmina Sępopol

Finansowe wsparcie z programu "Za życiem".
 
Zadanie: ,,Remont mieszkania w miejscowości Gierkiny, Gmina Sępopol”,
w ramach Programu:  ,,Za życiem” – mieszkania chronione na rok 2022.
 
Cel zadania: uksztaltowanie w osobach przebywających w mieszkaniu chronionym umiejętności do samodzielnego życia rodzinnego, społecznego i zawodowego
 
Typ operacji: Remont mieszkania i przystosowanie go dla osób z niepełnosprawnością
Dofinansowanie zadania: 112 480,00 zł
Całkowita wartość zadania: 140 600,00 zł
 
      W lokalu mieszkalnym planowane jest wykonanie gruntownego remontu wszystkich pomieszczeń (6 izb), a także kompleksowe wyposażenie w niezbędny sprzęt.
 
      W oparciu o dane uzyskane w trakcie bieżącej pracy przez rejonowych pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu, dokonano analizy potrzeb wskazujących na konieczność utworzenia mieszkania chronionego         w gminie Sępopol dla osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. Osoby te wymagają procesu usamodzielnienia, wypełnienia ról społecznych, podtrzymywania proponowanego, adekwatnego do potrzeb procesu terapii, a także poprawy warunków mieszkaniowych.
 

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk