Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 28/09/20, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

KOWR O/T Olsztyn wesprze inwestycję drogową w naszej gminie.

Podpisano umowę dotycząca udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej.
          W ostatnim okresie zawarto umowę między naszą gminą, a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztyn, dotyczącą udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej przebudowy ciągów pieszo-jezdnych na terenie miejscowości Liski. Umowa jest zwieńczeniem ponad półtorarocznych starań burmistrza o uzyskanie środków. Pierwsze rozmowy rozpoczęto jeszcze w 2017 roku, jednak z uwagi na reorganizację dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych, polegającą na połączeniu z Agencją Rynku Rolnego, tworząc w ten sposób – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, co spowodowało, że ostateczne decyzje podjęte na szczeblu Dyrektora Generalnego KOWR w Warszawie zapadły dopiero w ostatnim okresie. Naszej gminie przyznano kwotę blisko 900 000 zł i dzięki temu możliwe było wszczęcie postępowania w trybie zamówień publicznych zmierzające do wyłonienia wykonawcy gruntownej przebudowy dróg. W wyznaczonym terminie złożono jedną ofertę, która zawierała propozycję wykonania inwestycji za kwotę 647 616,68 zł i zapewniającą 60 miesięczny okres gwarancji na wykonane prace. Dokumentację ofertową przedstawiła firma p. Mariusza Kwiecińskiego „KWIAT” z Bartoszyc. Termin zakończenia prac planowany jest na 15 listopad 2019 roku. W ramach prac wykonana zostanie m.in.: gruntowna przebudowa dróg wraz z nową podbudową na odcinku około 539m, budowa miejsc parkingowych, ułożenie nowego chodnika, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.
          Dzięki tej inwestycji nie tylko ulegnie poprawie sam stan dróg, ale również niektóre odcinki zostaną poszerzone, co umożliwi płynną komunikacje poruszających się pojazdów. Dodatkowo wygospodarowano fragment działki z przeznaczeniem na nowe miejsca parkingowe. Na rozpatrzenie w KOWR O/T Olsztyn i O/T Warszawa oczekuje jeszcze kilkanście naszych wniosków.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Drogi osiedlowe w Liskach

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk