Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 22/04/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Rusza budowa nowego budynku na Stadionie Miejskim w Sępopolu

Zawarto umowę z firmą SORTED z Piaseczna - wykonawcą prac budowlanych.
          W ostatnich dniach Burmistrz Sępopola, Pani Irena Wołosiuk, podpisała ważną umowę z firmą SORTED Sp. z o.o. z Piaseczna. Umowa dotyczy wykonania prac budowlanych związanych z budową nowego obiektu na stadionie miejskim w Sępopolu. To ogromny krok naprzód związany z poprawieniem budynków stanowiących zaplecze socjalne na stadionie miejskim.
 
Firma SORTED Sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za realizację tego ambitnego projektu, a umowę ze strony wykonawcy podpisał Pan Patryk Radel. Wybór tego podmiotu nastąpił po długim procesie przetargowym (7 postępowań przetargowych), który zakończył się dopiero niedawno. Mimo że inny podmiot złożył bardziej korzystną ofertę, niestety nie przystąpił on do podpisania umowy. Dlatego też, władze gminy musiały sięgnąć po kolejnego uczestnika przetargu, aby kontynuować realizację projektu.
 
Rozpoczęcie prac planuje się na początek kwietnia bieżącego roku. Całkowity czas na wykonanie zadania został ustalony na 290 dni liczone od zawarcia umowy. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 3 787 170 zł. Jednakże ważnym elementem finansowania projektu są również środki zewnętrzne, które wynoszą około 3 200 000 zł. Pozostała część kwoty zostanie pokryta ze środków własnych gminy.
 
          Nowy budynek na stadionie miejskim będzie nie tylko nowoczesnym obiektem, ale także centrum aktywności sportowej i kulturalnej dla mieszkańców Sępopola. Przewiduje się, że będzie on służył nie tylko do organizacji wydarzeń sportowych, ale również imprez społecznościowych i innych wydarzeń kulturalnych, integrując lokalną społeczność i promując zdrowy tryb życia. Projekt ten stanowi przykład zaangażowania władz gminy w rozwój infrastruktury lokalnej oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Mamy nadzieje że zakończenie budowy przyniesie wiele korzyści dla społeczności lokalnej i uczyni z Sępopola atrakcyjniejsze miejsce do życia.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Stadion wizualizacja

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk