Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 25/06/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Samorząd Województwa Wspiera Budowę Zbiorników Retencyjnych Kwotą 490 000 zł

Kolejny nasz wniosek przeszedł procedurę konkursową i uzyskał 100% wsparcie finansowe...
          Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę dotyczącą sporządzenia listy operacji, informującej o kolejności przysługiwania pomocy w ramach operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”. Uchwała ta obejmuje projekty związane z budową lub przebudową otwartych zbiorników retencyjnych, mających na celu gromadzenie wód opadowych, roztopowych, gruntowych oraz płynących. Wsparcie to jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i dotyczy naboru, który trwał od 16 października do 30 listopada 2023 roku.
 
         Na liście operacji znajduje się między innymi projekt zbiornika wodnego w miejscowości Lwowiec, który zajął pozycję 6. Gmina Sępopol uzyskała na jego realizację wsparcie finansowe w wysokości ponad 490.000,00 złotych, przy maksymalnej kwocie możliwego do uzyskania wsparcia wynoszącej 500.000,00 złotych. Warto podkreślić, że całkowite koszty kwalifikowane projektu pokryte zostaną z dofinansowania.
 
Projekt m.in. obejmuje:
  • odtworzenie stanu pierwotnego zbiornika poprzez jego pogłębienie i ukształtowanie.
  • wykonanie umocnionych skarp.
  • utwardzenie wjazdu.
  • ogrodzenie zbiornika.
         Wykonane prace mają na celu nie tylko poprawę estetyki zbiornika, ale również jego funkcjonalności. Dzięki tym działaniom zbiornik będzie mógł pełnić funkcję retencyjną oraz stanowić zasób wody niezbędny do działań np. przeciwpożarowych.
 
Jest to już drugi wniosek złożony przez gminę Sępopol, który uzyskał wsparcie finansowe w tym naborze. Tym razem znalazł się na pozycji numer 6, na liście inwestycji wspartych finansowo przez samorząd województwa. To może świadczyć o skuteczności naszych starań w pozyskiwaniu środków, co bez wątpienia przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ochrony środowiska.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk