Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 24/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Kolejny zbiornik wodny zostanie gruntownie przebudowany...

Tym razem Przewarszyty będą miejscem w którym przebudowie ulegnie istniejący zbiornik wodny...
         Z radością informujemy mieszkańców i sympatyków naszej gminy, że otrzymaliśmy wsparcie finansowe od samorządu województwa na gruntowną przebudowę zbiornika retencyjnego w Przewarszytach. Dofinansowanie przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi imponujące 495.000,00 złotych, co jest bardzo bliskie maksymalnej kwocie wynoszącej 500.000 złotych, którą można było uzyskać.
 
Otrzymanie tych środków nie było łatwe. Proces aplikacyjny okazał się niezwykle skomplikowany i czasochłonny. Wymagał licznych uzgodnień z różnymi instytucjami oraz dwustopniowego uzupełniania wniosku. Każdy etap wymagał precyzyjnego nanoszenia poprawek i dostosowywania się do wymogów formalnych, co zajęło nam kilka miesięcy intensywnej pracy. Nasz wysiłek został jednak nagrodzony – nasz wniosek zajął zaszczytne 7 miejsce spośród 25 zakwalifikowanych inwestycji.
 
Teraz stoimy przed kolejnym ważnym krokiem – ogłoszeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac. W dzisiejszych czasach, kiedy rynek budowlany jest bardzo wymagający, jest to niemałe wyzwanie. Mamy jednak nadzieję, że uda się to zrealizować już przy pierwszym postępowaniu. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to jeszcze bieżący rok, co jest ambitnym, ale osiągalnym celem.
 
Przebudowa zbiornika w Przewarszytach przyniesie wiele korzyści zarówno mieszkańcom, jak i całej gminie. Dzięki retencyjnemu charakterowi zbiornika, poprawi się gospodarka wodna, co jest szczególnie istotne w obliczu coraz częstszych okresów suszy i intensywnych opadów. Zmodernizowany zbiornik przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz poprawy jakości gromadzone wody.
 
Najważniejszą zaletą tego projektu jest fakt, że całość kosztów zostanie pokryta z otrzymanych środków zewnętrznych. Oznacza to, że inwestycja nie obciąży budżetu naszej gminy, co jest szczególnie ważne w dobie ograniczonych zasobów finansowych.
 
         Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu – zarówno pracownikom gminy, jak i instytucjom wspierającym nas na każdym etapie wnioskowania. Przed nami intensywny czas realizacji projektu, ale jesteśmy przekonani, że przyniesie on wymierne korzyści dla całej naszej społeczności.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk