Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 28/05/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

„Dzień Sołtysa”

Wielkie święto wszystkich sołtysów.
          11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa, święto ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa. Sołtysi to współcześni liderzy polskiej wsi. Dbają o to, by zarządzane przez nich sołectwa prężnie się rozwijały, a lokalna społeczność tworzyła spójną całość, są najbliżej ludzkich spraw, jak mawiają ich praca jest służbą. Wybory sołtysów w obecnej formie odbywają się od 1990 roku, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z marca 1990 roku. Sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy – sołectwa. Wybierany jest przez zebranie wiejskie, a wspierany radą sołecką.
W naszej gminie są 24 sołectwa zlokalizowane na terenach wiejskich i 3 osiedla położone w mieście. Najdłużej urzędującym sołtysem jest p. Jan Zarucki sołtys z Rogielkajm. Swoją funkcję pełni od początku transformacji ustroju, czyli od 1990 roku.
         Z okazji święta Sołtysa organizowane są spotkania i biesiady, również w naszej gminie obchodzony jest uroczyście Dzień Sołtysa. W podzięce za trud ich pracy p. Burmistrz Irena Wołosiuk zaprosiła sołtysów na wspólne świętowanie do Domu Kultury. W swoim wystąpieniu podkreśliła jak ważną rolę pełnią w lokalnej społeczności. Podziękowała za dotychczasową pracę i wyraziła nadzieję na dalszą owocną współpracę. W asyście Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępopolu p. Krzysztofa Siudka wręczyła wszystkim obecnym sołtysom skromne upominki. Spotkanie uświetnił mini koncert w wykonaniu Kingi Arodź oraz występ grupy gitarowej dzieci pod przewodnictwem p. Janusza Bieńkowskiego.
Wszystkim sołtysom wyrażamy swoją wdzięczność za ich codzienną pracę na rzecz swoich lokalnych środowisk i rozwoju naszej gminy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

21Galeria zdjęć: Dzień Sołtysa

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk