Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 28/05/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Wizyta trzech posłów.

Spotkanie z posłami już za nami…
          Na zaproszenie burmistrza 7 kwietnia w sępopolskim Domu Kultury odbyło się spotkanie 3 posłów oraz starosty bartoszyckiego z mieszkańcami naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyli: Krzysztof Jurgiel (były minister rolnictwa w trzech rządach), Zbigniew Babalski (były wiceminister rolnictwa), Adam Ołdakowski (poseł), Zbigniew Nadolny (starosta bartoszycki), Marcin Kazimierczuk (zastępca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego OR ARiMR). Spotkanie miało na celu z jednej strony przedstawienie planów działań obecnego rządu, a z drugiej przedstawienie posłom problemów z jakimi boryka się obecnie rolnictwo oraz mieszkańcy małych gmin, położonych daleko od centrów gospodarczych i ekonomicznych. Wymiana spostrzeżeń na pewno przyczyni się do uświadomienia rządzącym jakiego rodzaju realne problemy występują w konkretnej gminie, które trudno jest dostrzec patrząc z perspektywy dużych ośrodków. Spotkanie to dało możliwość przedstawienia również nowych propozycji rządu, dotyczących zarówno tak zwanej „Piątki Kaczyńskiego” , jak też nowych propozycji działań w sferze szeroko rozumianego rolnictwa. I tak w skład „Piątki Kaczyńskiego” wchodzi:
 
   - świadczenie pieniężne tzw. "500+" na pierwsze dziecko;
   -  "trzynastka" dla emerytów i rencistów, czyli 1100 zł brutto;
   - brak podatku dla pracowników do 26 roku życia, o którą zmianę przedsiębiorcy upominali się od 20 lat;
   - obniżenia PIT-u pracowniczego z 18% na 17% z podniesieniem przynajmniej dwukrotnym kosztów uzyskania przychodu;
   - przywrócenie zredukowanych wcześniej połączeń autobusowych, w szczególności w mniejszych miastach i wsiach.
 
Według szacunkowych danych cały program ma kosztować ok. 39-42 mld zł.
 
          W trakcie dyskusji poruszono również tematy związane z bezpośrednim wsparciem skierowanym do rolników, a które ma za zadanie sprawić, by polska wieś i miasto żyło na tym samym poziomie. Podkreślono, że szczególnie ważne, jest wsparcie tych gospodarstw rolnych, które będą hodowały zwierzęta z własnego chowu oraz w oparciu o własną paszę. Na wsparcie mogą liczyć również te gospodarstwa, które na tych samych zasadach, z własnych pasz, z własnego chowu produkują żywność, która jest sprzedawana lokalnie. W celu odtworzenia chowu zwierząt rząd planuje przeznaczyć na ten cel dodatkowe środki. I tak minimalne dofinansowanie będzie wynosiło 100 złotych do jednego tucznika i 500 zł do jednej krowy.
 
          Mamy nadzieję, że tego typu spotkania są cenne zarówno dla posłów jak też i mieszkańców. A wymiana poglądów będzie służyła wprowadzeniu takich działań, które poprawią jakość życie wszystkich mieszkańców.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk