Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 31/03/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Inauguracyjna sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Sępopolu

W czwartek 22 listopada odbyła się I sesja nowej, po raz pierwszy, pięcioletniej kadencji Rady Miejskiej w Sępopolu. Obrady prowadził najstarszy wiekiem obecny na sesji radny Grzegorz Borowski.  Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępopolu Joanna Wójtowicz wręczyła nowo wybranym zaświadczenia o wyborze na Radnych Gminy Sępopol. Zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Sępopola wręczyła również Pani Irenie Wołosiuk, po czym dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych pospieszyli z kwiatami i gratulacjami z okazji ponownego objęcia Urzędu Burmistrza. Po złożeniu ślubowań radni przystąpili do wyboru Przewodniczącego.W wyniku głosowania nowym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Sępopolu został Krzysztof Siudek a Wiceprzewodniczącymi Irena Krajewska i Danuta Rybak.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: sesja

Narodowy Dzień Niepodległości

W niedzielę 11 Listopada świętowaliśmy wyjątkowy Jubileuszowy Narodowy Dzień Niepodległości. Wspólne świętowanie rozpoczęło się mszą świętą. Msza odprawiona przez proboszcza parafii ks. Stanisława Orpika, która wprowadziła wszystkich zgromadzonych w patriotyczny nastrój i nietypowo zakończyła się programem okolicznościowym wykonanym przez uczniów ZSP w Sępopolu. Następnie wszyscy uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi szkół gminnych i strażaków wspólnie odbyli przemarsz pod remizę, gdzie nastąpiło wciągnięcie flagi na maszt oraz wspólne odśpiewanie hymnu narodowego. Na zakończenie części oficjalnej  swoje okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Burmistrz Irena Wołosiuk, która zwróciła się z apelem, „aby porzucić wszelkie spory i wspólnie świętować ten radosny Jubileusz”. Podkreśliła również, że „stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości jest zarówno okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości”.
czytaj dalej

WYŁONIONO DOSTAWCĘ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO DLA URZĘDU.

W związku z realizacją projektu dotyczącego rozwoju i poprawy dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców naszej gminy,
czytaj dalej

OSTATNIA SESJA VII KADENCJI

W ostatni dzień października 2018 r. odbyła się uroczysta sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Sępopolu. Po podjęciu uchwał nastąpiły podziękowania. Pani Burmistrz złożyła Radnym wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę  na rzecz naszej społeczności w  kadencji 2014 – 2018 oraz wręczyła wszystkim atlasy „Historia Polski”, po czym Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Jarzynka podziękowała Pani Burmistrz Irenie Wołosiuk  i Pani Skarbnik Alicji Szulżyckiej za współpracę. Podziękowania Przewodniczącej Rady złożyły również Dyrektor MGOK Magdalena Gutkowska, Kierownik MGOPS Teresa Rodź oraz w imieniu Dyretorów gminnych szkół Dyrektor SP w Dzietrzychowie Bożena Szerszunowicz.
czytaj dalej

60 LAT OSP LIPICA

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się uroczystą mszą św. w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin, odprawioną przez księdza ks. Stanisława Orpika, kapelana naszych strażaków. Następnie strażacy defiladowym krokiem przeszli pod remizę, gdzie odbywała się oficjalna część uroczystości. Naczelnik druh Radosław Dudek złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Meldunek przyjął Prezes Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Zygmunt Zbigniew Pampuch. Po czym nastąpiło uroczyste wciągniecie flagi na maszt. W uroczystościach udział wzięli Wicemarszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego Miron Sycz, Burmistrz Sępopola Irena Wołosiuk, Zastępca Burmistrza Piotr Łazar, Komendant PSP  w Bartoszycach Andrzej Harhaj, Prezes OSP Grzegorz Mucha, Komendant OSP Jerzy Woziński, delegacja Straży Granicznej, delegacje i poczty sztandarowe OSP Judyty oraz Sępopol a także delegacja OSP Różyna.
czytaj dalej

TRZYMAJ FORMĘ

XIII edycja programu „Trzymaj formę!”
 
Z nowym rokiem szkolnym ruszyła kolejna XIII edycja programu „Trzymaj formę!”.
 
Jest to ogólnopolski program edukacyjny, którego głównymi celami jest propagowanie zdrowego stylu życia, promowanie zbilansowanego odżywiania, dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i zdobycie umiejętności korzystania z nich oraz zachęcenie do regularnej aktywności fizycznej. Program ten skierowany jest do uczniów klas V, VI i VII szkół podstawowych oraz ich rodziców. Do  XIII edycji programu przystąpiło 15 szkół z terenu powiatu bartoszyckiego.
czytaj dalej

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018

Przedstawiamy część inwestycji wykonanych dzięki pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych w naszej gminie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria filmów: Podsumowanie kadencji 2014-2018 Irena Wołosiuk (1)

DOFINANSOWANIE DLA OSP SĘPOPOL

27 września w Kielcach z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego, komendanta Państwowej Straży Pożarnej Leszka Suskiego oraz Prezesa Zarządu PKN Orlen Daniela Obajtka, odbyła się uroczysta gala wręczenia symbolicznych czeków w ramach wsparcia finansowego przekazanego ochotniczym oraz państwowym jednostkom straży pożarnej ze środków Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”. Naszą jednostkę reprezentowali Naczelnik OSP Zbigniew Krasowski oraz druh strażak Ryszard Guz.
czytaj dalej

SPOTKANIE Z EMERYTOWANYMI PRACOWNIKAMI OŚWIATY

W piątek 12 października z okazji Obchodów Dnia Edukacji Narodowej w naszej gminie na zaproszenie Pani Burmistrz Ireny Wołosiuk, po raz kolejny odbyło się spotkanie z emerytowanymi nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi ze szkół z terenu gminy Sępopol. Pani Burmistrz złożyła najlepsze życzenia i podziękowania za trud wniesiony w naukę i wychowanie wielu pokoleń naszych mieszkańców.
czytaj dalej

SPĘDZILI RAZEM 50 LAT

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Sępopolu 12 października  2018 r. odbyła się uroczystość z okazji 50 rocznicy pożycia  małżeńskiego 9 par z terenu miasta i gminy Sępopol. Jubilatów uhonorowano MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE nadanymi przez Prezydenta RP. Aktu dekoracji dokonała Burmistrz Sępopola Pani Irena Wołosiuk w asyście Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani Beaty Jarzynka i Pani Danuty Kondej.
czytaj dalej