Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 23/03/19, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Remont świetlicy w Romankowie w ramach PROW.

Podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych.
          18 marca Burmistrz Sępopola – Irena Wołosiuk podpisała umowę z wykonawcą prac budowlanych dotyczących przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Romankowie. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty następujących firm:
 
 1. Spec-Bud Kuś Krystian z Mrągowa
 2. Firmy Usługowo – Handlowej - Jolanty Andruszkiewicz z Bartoszyc
 3. Firmy Handlowo – Usługowej „Mozaika” – Pawła Puciato z Sępopola
 
          Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Mozaika”, p. Pawła Puciato, opiewającą na kwotę  91 018,37 zł. Szacunkowe koszty wykonania inwestycji, określone na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosiły 110 891,74 zł. W związku z wyborem najkorzystniejsze cenowo oferty budżet gminy zyskał oszczędności wynoszące blisko 20 000 zł.
Przypomnijmy, że świetlica w Romankowie uzyskała wsparcie finansowe wynosi 63,63% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na „inwestycje
w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
W ramach prac przewidziane jest wykonanie między innymi:
 • kompleksowa wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem,
 • przemurowanie kominów,
 • odbicie tynków,
 • wymiana części okien na spełniające obecnie obowiązujące normy dotyczące przenikalności cieplnej,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • naprawa schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • wykonanie opaski wokół budynku.
Mamy nadzieję, że przebudowana świetlica zaspokoi potrzeby kulturalne i społeczne oraz pozytywnie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Romankowa.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Romankowo remont świetlicy

UWAGA - bezpłatny wywóz odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miejski informuje, że w dniach 19 i 24 kwiatnia 2019 r. odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
 
Szczegóły w załączniku

Załączniki

Przedmurze odzyska dawny blask

W poniedziałkowe przedpołudnie gościliśmy w murach Urzędu specjalistów architektury krajobrazu z filii Petersburskiego Uniwersytetu Rolniczego z siedzibą w Polessku w obwodzie kaliningradzkim.
Naukowcy, po spotkaniu wprowadzającym udali się w teren naszego miasta w celu dokonania oględzin przygotowania projektu zagospodarowania terenu przedmurza. Wszystko w stylu, który nawiązuje do gotyckiego charakteru tego miejsca. Dzięki inicjatywie Ireny Wołosiuk, burmistrz Sępopola powstanie tu  scena, alejki oraz miejsca rekreacyjne.

- Bardzo mnie cieszy, że tematem zajęli się profesjonaliści. Mam nadzieję, że powstanie projekt, który będzie funkcjonalny, a zarazem spotka się z zainteresowaniem mieszkańców i naszych gości – mówi Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola. - Ważne jest to, że udział uczelni oraz rosyjskich studentów znacznie obniży koszt naszego zamierzenia, ponieważ projekt będzie zrealizowany bezkosztowo, a w jego realizację zaangażują się rosyjscy studenci, którzy będą u nas odbywać swoje praktyki.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

„Dzień Sołtysa”

Wielkie święto wszystkich sołtysów.
czytaj dalej

Harmonogram wyborów sołeckich

Załączniki

Nowe połączenia autobusowe Sępopol - Bartoszyce w soboty

 
 
 
Szanowni Państwo,
z dniem 9.03.2019r. (sobota) firma DELUX z Bartoszyc otwiera nowe połączenia na trasie
Sępopol-Bartoszyce-Sępopol. Kurs będzie realizowany tylko w SOBOTY.
 
Rozkład jazdy:

  8:20 SĘPOPOL DWORZEC AUTOBUSOWY - LISKI - BARTOSZYCE
  9:50 BARTOSZYCE - WIATROWIEC - SĘPOPOL - LISKI- BARTOSZYCE
  13:20 BARTOSZYCE - LISKI - SĘPOPOL - WIATROWIEC - BARTOSZYCE
  16:00 BARTOSZYCE - LISKI - SĘPOPOL - WIATROWIEC
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Rozkład jazdy sobota - Delux

Droga Lwowiec – Romankowo

Droga Lwowiec – Romankowo

Realizacja kontynuacji przebudowy drogi należącej do powiatu kętrzyńskiego coraz bliżej …
          6 marca bieżącego roku z inicjatywy burmistrza p. Ireny Wołosiuk odbyło się spotkanie ze starostą powiatu kętrzyńskiego, p. Michałem Kochanowskim w Kętrzynie. Celem spotkania było omówienie planów przebudowy drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie powiatu kętrzyńskiego, a łączącej miejscowości naszej gminy - Lwowiec i Romankowo. Planowana przebudowa drogi stanowiła będzie kontynuację wspólnej inwestycji gminy, powiatu bartoszyckiego, lasów państwowych, wykonanej na przełomie 2017 i 2018 roku, podczas której gruntownie przebudowano drogę powiatową numer 1396N. Proces dotyczący kontynuacji przebudowy drogi na odcinku położonym  na terenie powiatu kętrzyńskiego, rozpoczęty został jeszcze przez poprzedniego starostę kętrzyńskiego, a obecnego burmistrza Kętrzyna p. Ryszarda Niedziółkę. Według zapewnień obecnego starosty p. Michała Kochanowskiego na ukończeniu znajduje się dokumentacja techniczna, na którą z budżetu powiatu kętrzyńskiego przeznaczono kwotę około 35 000 zł. Z chwilą gdy opracowanie techniczne uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, zostanie przedstawiona jako załącznik do wniosku który zostanie złożony w naborze ogłoszonym w ciągu najbliższych 2 miesięcy przez wojewodę warmińsko-mazurskiego p. Artura Chojeckiego, w ramach środków pochodzących z nowoutworzonego przez rząd Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie jakie mogą uzyskać samorządy w tym programie może wynosić nawet do 80% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Jeśli wniosek uzyska wsparcie z budżetu wojewody, prace będą mogły się rozpocząć jeszcze w tym roku. Wartym podkreślenia jest fakt, że środki przyznawane w ramach FDS nie będą musiały koniecznie być wydatkowane do końca roku kalendarzowego, jak to było dotychczas w podobnych naborach, co często stanowiło duży problem z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne, a mogą być kontynuowane w kolejnym roku. Mamy nadzieję, że tak potrzebna inwestycja uzyska wsparcie finansowe i zostanie zrealizowana w możliwie krótkim okresie czasu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" rozstrzygnięty

W minioną środę 27 lutego odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Patronat nad turniejem objęła Burmistrz Sępopola Irena Wołosiuk.
 
         
czytaj dalej

Niebawem ruszy przebudowa kolejnego etapu ulicy Nowej w Sępopolu.

Zawarto umowę na wykonanie przebudowy następnego odcinka drogi.
          W ramach ogłoszonego naboru dotyczącego wyłonienia wykonawcy przebudowy ulicy Nowej, w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty,  złożone przez firmy budowlane zajmujące się miedzy innymi budową dróg. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PROFBUD, p. Janusza Kwiecińskiego z Bartoszyc, proponując  wykonanie konstrukcji drogi za cenę jednostkową 234 zł za m2. Kolejna oferta była droższa o około 10%. W ramach planowanego zakresu inwestycji przewidziane jest wybudowanie fragmentu drogi o nawierzchni wykonanej w technologii betonowej z kostki polbrukowej,  wraz z kilkuwarstwową podbudową. Prócz samej drogi wybudowany zostanie kolejny fragment sieci kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia to 31 maja 2019 roku. Inwestycja ta stanowi kontynuacje przebudowy ulicy wykonanej w 2018 roku, na którą środki prócz wkładu gminy w wysokości 50% kosztów inwestycji, kolejne 50% dołożył samorząd powiatu bartoszyckiego. Małymi krokami, na tyle na ile pozwalają finanse gminy realizowany jest proces gruntownej przebudowy kolejnej ulicy w naszym mieście.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: uL.Nowa

Konkurs na Pamiątkę regionu Warmii i Mazur

1 2 3 4 5 6 ... 7

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD  MIEJSKI W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk