Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 18/08/22, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

10.000.000 złotych na inwestycje drogowe

Kilkanaście dróg na terenie naszej gminy otrzymało 95% wsparcia finansowego - II edycja Rządowego Funduszu Polski Ład
          Ostatni okres przyniósł bardzo dobre informacje dla naszej gminy. Rozstrzygnięto kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w którym to jeden z naszych wniosków został zakwalifikowany do inwestycji dla których przyznano finansowanie. Wysokość przyznanego wsparcia wynosi 95% całkowitych kosztów kwalifikacyjnych, które wynoszą 9.992.000,00zł. W zakresie inwestycji założono gruntowną przebudowę dla kilkunastu odcinków dróg, w tym między innymi w miejscowościach: Wiatrowiec, Przewarszyty, Lwowiec, Ostre Bardo, Stopki Osada, Prętławki, Wodukajmy, Smolanka, Szczurkowo, Gierkiny oraz wykonanie parkingu przy ulicy Kościelnej w Sępopolu. Podczas prac wykonane zostaną 4 zupełnie nowe warstwy konstrukcyjne, zwieńczone nawierzchnią asfaltową lub betonową. Konstrukcja taka zapewni odpowiednią nośność dróg. Prócz jezdni wykonana zostanie infrastruktura wodno-kanalizacyjna, a także elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu (m.in. oszczędne oświetlenie w technologii LED). Obecnie dominuje nawierzchnia szutrowa lub częściowo utwardzona w bardzo złym stanie technicznym, często jeszcze pamiętająca czasy PRL’u. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest w przyszłym roku.
 
          Po otrzymaniu wstępnej promesy udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, maksymalnie w ciągu 9 miesięcy rozpoczęta zostanie procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Dokumentacji projektowa w postaci Programów Funkcjonalno-Użytkowych zostanie wykonana jeszcze w okresie przed ogłoszeniem przetargu. Mamy nadzieję, że swoje oferty na wykonanie PFU, w oparciu o ogłoszone zapytanie ofertowe, złożą podmioty świadczące tego typu usługi. W poprzednim postępowaniu wpłynęła tylko 1 oferta na kwotę blisko 150 000 złotych. Z uwagi na bardzo wysoką cenę oraz wyłącznie jedną ofertę, nie zdecydowano się na zawarcie umowy z oferentem, jakim była firma „Droga Polska” z Bisztynka. Dokumentację wykonali pracownicy Urzędu Miejskiego z Sępopola, dzięki czemu zaoszczędzono znaczne środki. Jak będzie w obecnie ogłoszonym zapytaniu ofertowym, zdecydują oferty złożone przez podmioty wykonujące dokumentację w postaci Programów Funkcjonalno-Użytkowych.
 
          Na rozstrzygnięcie oczekują kolejne nasze wnioski złożone do III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: PGR, przeznaczonej dla samorządów na terenie których działały dawne Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej. Mocno liczymy na to, że choć jeden z naszych wniosków otrzyma wsparcie finansowe, ze środków pochodzących z budżetu państwa. W ramach zadań przewidziano inwestycje na stadionie miejskim w Sępopolu. Dofinansowanie w tym naborze może maksymalnie wynieść 98% kosztów inwestycji. Tak duże dofinansowania są wyjątkowe, biorąc pod uwagę dotychczasowe wsparcie udzielane w ramach środków europejskich, czy też Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Polski Ład - edycja II

3.000.000 złotych na inwestycje w Sępopolu

Mamy kolejne środki na inwestycje w naszej gminie!!! Dofinansowanie 98%.
          Rozstrzygnięto kolejną edycję naboru wniosków w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Tym razem środki przeznaczone były wyłącznie dla terenów na których w minionych latach funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej. Nasza gmina spełnia wszelkie wymogi by ubiegać się o środki w ramach ogłoszonego programu. Dlatego też, wniosek który złożyliśmy mógł znaleźć się na liście inwestycji którym przyznano dofinansowanie w wysokości aż 98% całkowitych kosztów. Jest to wyjątkowo wysokie dofinansowanie, nawet jak na program Polski Ład, w którym standardowe wsparcie wynosi 95%. Otrzymane środki posłużą na utworzenie centrum sportowego w ramach funkcjonującego stadionu miejskiego w Sępopolu. W zakresie prac zaplanowano rozbiórkę istniejącego budynku zaplecza socjalnego na stadionie, a w jego miejsce wybudowanie nowego obiektu, spełniającego wszelkie potrzeby osób korzystających. Wśród najważniejszych prac znajduje się rozbudowa infrastruktury do ćwiczeń fitness, wykonanie skateparku, wymienienie ogrodzenia murawy głównego boiska, wykonanie nowych chodników, a także wiele innych drobniejszych prac np. budowę nowej drogi wraz ze zwiększeniem miejsc parkingowych.
          Mamy nadzieję, że kolejna inwestycja na stadionie wzbogaci zasób sępopolskiego zaplecza sportowego oraz znacząco poprawi jakość infrastruktury służącej sportowcom LKS „Łyna” oraz mieszkańcom. Łącznie otrzymaliśmy 2 940 000 złotych i jak poinformowano przy okazji uroczystego wręczenia promes, obecny nabór dla gmin popegeerowskich nie jest ostatnim. Mocno liczymy na to, że kolejne środki w ramach rządowych programów popłynął jeszcze dla gmin takich jak nasza, których budżety nie pozwalają na inwestycje w oparciu o własne dochody, a których mieszkańcy na dziesięciolecia zostali wykluczeni z możliwości rozwoju oraz godnego życia, w związku z reformą ustrojową z przełomu 80-tych i 90-tych lat ubiegłego wieku.
        Warto również wspomnieć, że samorząd powiatowy otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 1 880 000 złotych na przebudowę drogi powiatowej nr 1394N w miejscowości Dzietrzychowo. Będzie to pierwszy etap przebudowy tej jakże ważnej drogi dla funkcjonowania naszej gminy. Mamy nadzieję, że przykładem innych inwestycji powiatowych np. drogi w Romankowie, Lwowcu, Liskach, Turczu czy obecnie realizowanej z Turcza przez Smolankę do Sępopola, również i droga Sępopol-Miedna-Dzietrzychowo doczeka się nowej nawierzchni.
 
W ramach obecnego naboru w programie Polski Ład – PGR:
  • Gmina Sępopol                               2 940 000 zł
  • Gmina Bartoszyce                                   2 599 940 zł
  • Gmina Bisztynek                                     2 548 000 zł
  • Miasto Górowo Iławeckie                        2 548 000zł
  • Miasto Bartoszyce                                   2 450 000 zł
  • Powiat Bartoszyce                                   1 880 000 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Komputery dla dzieci byłych pracowników PPGR.

Dzięki dofinansowaniu zakupiono 314 laptopów. W 100% ze środków zewnętrznych.
 
 
               
          Uprzejmie informujemy, że złożony przez Gminę Sępopol wniosek w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci i rodzin z PPGR w rozwoju cyfrowym -  „Granty PPGR” został zaakceptowany i podpisany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dzięki temu otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 832.100,00 zł. Ostateczna maksymalna kwota ustalona przez Centrum Projektów - Polska Cyfrowa, na zakup jednego komputer to 2.500 zł. Zakup zrealizowany został w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych. Łącznie w obu postępowaniach wpłynęło ponad 20 ofert, spośród których wyłoniono dostawcę sprzętu. Została nim firma NTT Technology Sp. z o.o. z Warszawy. Dzięki środkom z programu zrealizowano zakup 314 laptopów, które już niebawem trafią do dzieci byłych pracowników PPGR.
          W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi konkursu grantowego wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” informujemy, że z osobami, które złożyły poprawnie wnioski i spełniły warunki formalne konkursu tj. dostarczyły świadectwo pracy osoby zatrudnionej niegdyś w PPGR oraz przeszły pozytywnie weryfikacje również pod kątem pokrewieństwa i miejsca zamieszkania, będziemy komunikować się telefonicznie w celu umówienia terminu odbioru laptopów oraz podpisania umowy.                  
          Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu Gmina Sępopol jest zobowiązana do utrzymania efektów przez okres 2 lat od zakończenia projektu. Za zakończenie projektu rozumie się zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego. W związku z tym Gmina Sępopol opracowała procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu. Monitoring obejmie wszystkie osoby, które odbiorą sprzęt komputerowy.
 
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami w/w procedury.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Komputery dla dzieci

Zakończono budowę I etapu kolejnej drogi w miejscowości Smolanka

100% kosztów budowy sfinansowano z Rządowych Funduszy: RFRD i RFIL.
          W ostatnich dniach zakończono procedurę dotyczącą odebrania prac budowlanych prowadzonych na drodze gminnej 121013N zlokalizowanej w obrębie Smolanka. Droga stanowi połączenie zabudowy kolonijnej miejscowości Smolanka z drogą powiatową numer 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka.  W ramach zadania wykonano nową konstrukcję  w technologii płyt betonowych, na podbudowie z kruszyw łamanych, stanowiących warstwy odsączające. Prócz samej jezdni, na całej jej długości wykonano rowy chłonne (po obu jej stronach). Odwodnienie korpusu drogi zapewni większą nośność oraz przedłuży trwałość konstrukcji. Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem w ramach prac gmina zobligowana była do wybudowania również kanału technologicznego, który w przyszłości umożliwi zainstalowanie infrastruktury teletechnicznej, internetowej itp. bez konieczności ingerencji w nawierzchnię przebudowanej drogi. Prace wykonała sępopolska firma p. Artura Wojtkiewicza z miejscowości Długa, która zaoferowała najkorzystniejsze warunki realizacji. Łącznie w postępowaniu złożono 4 ofert na wykonanie inwestycji. Całość prac kosztowała 663.384,11 zł i pokryta została z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 347.110,17 zł oraz  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 316.273,94 zł. Wybór technologii w jakiej zostały wykonane prace podyktowany był możliwościami finansowymi gminy. Koszt wykonania w tej technologii drogi stanowi około 25% kosztów budowy drogi asfaltowej.
Kolejny, II etap budowy drogi gminnej 121013N jest w fazie wyłonienia wykonawcy prac. Środki na inwestycję pochodzą tym razem z Urzędu Marszałkowskiego, przyznane na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Za pomoc w uzyskaniu środków bardzo dziękujemy p. Mironowi Syczowi, wicemarszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego. Mamy nadzieję, że do końca bieżącego roku i te prace zostaną wykonane. Natomiast III etap budowy oczekuje na decyzję dotyczącą przyznania funduszy przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. Wniosek złożony został na początku bieżącego roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16Galeria zdjęć: Smolanka kolonia budowa drogi

ABBEY ROAD w Sępopolu

Kolejne udogodnienia dla pieszych w Sępopolu. W 100% ze środków zewnętrznych. Pierwsza sygnalizacja świetlna w mieście.

 
          Już jest i działa! Pierwsza w Sępopolu sygnalizacja świetlna została uruchomiona. Poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza uczniów znajdującego się nieopodal Zespołu-Szkolno Przedszkolnego.

         Z alei Wojska Polskiego w Sępopolu codziennie korzystają setki kierowców, korzystają z niej również dzieci i młodzież z sępopolskiej podstawówki i przedszkola oraz ich rodzice. Sygnalizacja świetlna wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Dla kierowców przez cały czas zapalone będzie światło zielone, a po naciśnięciu przycisku przez pieszego, po upływie około 6 sekund zapali się dla kierowców światło żółte, a po kolejnych 3 sekundach czerwone. Czas na przejście dla pieszych będzie wynosił łącznie 13 sekund. Pozwoli to na spokojne, bez zbędnego pośpiechu, przejście na druga stronę drogi zarówno małym dzieciom, jak również osobom starszym.
          Całość kosztów związanych z budową systemu podnoszącego bezpieczeństwo pieszych została pokryta ze źródeł zewnętrznych. 80% wydatków sfinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałą część w postaci wkładu własnego pokryto z darowizny, jaką otrzymała gmina od Państwa Jana i Danuty Sydor, za którą bardzo dziękujemy. Warto wspomnieć, że dofinansowania w wysokości 80% kosztów stanowi maksymalną wysokość wsparcia finansowego, jaką można było uzyskać w tym naborze. Prace wykonała firma „MASTER-SPARK” p. Sławomira Kaczmarczyka z Sępopola.

- Bezpieczeństwo mieszkańców miasta, w szczególności dzieci, to priorytet. Dlatego zleciłam budowę sygnalizacji w tym miejscu. Światła już działają, uczniowie idąc do szkoły mogą bezpiecznie przejść przez ulicę – podkreśla Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Przejście dla pieszych

POLSKI ŁAD -13 dróg do przebudowy z dofinansowaniem 95%

Postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę tej ogromnej, jak na skalę naszej gminy inwestycji.

 
          Rekordowe dofinansowanie, bo prawie 8 mln zł otrzymała Gmina Sępopol w pierwszej edycji programu Polski Ład. Dzięki rządowemu wsparciu wyremontowane zostaną dwie drogi w Dzietrzychowie i aż 11 w Sępopolu. 20 maja została podpisana umowa z firmą „KWIAT” p.Mariusza Kwiecińskiego z Sępopola na realizację tych inwestycji.

        Ulice osiedla „Włókiennicza” w Sępopolu, czy drogi w Dzietrzychowie od lat prosiły o remont. Jazda po pamiętającej jeszcze czasy PRL trylince betonowej przypominała slalom z przeszkodami. Z powodu niedrożnej kanalizacji deszczowej w czasie większego opadu deszczu trudno było nimi przejść suchą stopą. Mieszkańcy od kilkunastu lat apelowali do władz gminy o zmianę takiego stanu rzeczy. „To szwajcarski ser, a nie ulice” – narzekali kierowcy.

          Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola od początku swojej kadencji podkreśla, że priorytetem jej pracy jest konsekwentna rozbudowa i modernizacja zaniedbanej od dziesięcioleci infrastruktury drogowej. Od 7 lat sukcesywnie jest realizowany program remontu dróg w mieście i gminie Sępopol. Zawsze ze wsparciem środków zewnętrznych. Korzystano z każdej możliwości dofinansowania inwestycji, ponieważ bez dofinansowania z zewnątrz budżet gminy nie byłaby w stanie udźwignąć takich inwestycji. Dlatego, gdy pojawił się Rządowy Fundusz Polski Ład, sępopolski urząd od razy przystąpił do działania. Dzięki temu budżet gminy zasili prawie 8 mln zł, które zostaną przeznaczone na przebudowę dróg w Sępopolu i Dzietrzychowie. Niebawem inwestycje zostaną rozpoczęte na następujących ulicach:

• ul. Ogrodowa,
• ul. Włókiennicza,
• ul. Spółdzielcza,
• ul. Mickiewicza,
• ul. Piaskowa,
• ul. Nad Gubrem,
• droga prowadząca na stadion miejski
• ul. Dworcowa etap I, (etap II był zrealizowany ze środków RFRD)
• ul. Krótka,
• ul. Przemysłowa,
• rozwidlenie al. Wojska Polskiego przy byłej Roszarni,
• oraz 2 odcinków dróg w miejscowości Dzietrzychowo.

Ulice w Sępopolu i Dzietrzychowie zyskają nową nawierzchnię z kostki polbrukowej na nowej kilkuwarstwowej podbudowie, nowe energooszczędne oświetlenie w technologii LED, kanalizację deszczową, sieć wodociągową i kanał technologiczny dla realizowanych w przyszłości instalacji m.in. internetowych, telewizyjnych. Na całość prac wykonawca udzieli 60 miesięcznej (5 lat) gwarancji.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Co ważne, dofinansowanie realizowanych inwestycji jest bezzwrotne i wynosi 95% kosztów kwalifikowanych inwestycji - 7.590.500,00 zł, a koszt całkowity 7.980.605,00 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

LGD "Barcja" ogłasza nabór, zachęcamy do składania wniosków

Środki m.in. na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej...

LGD BARCJA - ankieta dotycząca nowych funduszy

Lokalna Grupa Działania rozpoczyna przygotowania do opracowania dokumentów pozwalających na wykorzystanie środków z nowych funduszy. 

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”

Szanowni Mieszkańcy informujemy, że 27 czerwca w Gminnym Centrum Informacji w Sępopolu (ul. 11 Listopada 2),  będzie czynny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Zapraszamy od godz. 10:00.
 
W punkcie konsultacyjnym zainteresowanym zostaną udzielone wszelkie informacje dotyczące programu oraz zaoferowana pomoc niezbędna do złożenia wniosku o dotację do WFOŚiGW na zakup lub wymianę węzła cieplnego, pompy ciepła, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła olejowego kondensacyjnego, ogrzewania elektrycznego, kotła na paliwo stałe (węgiel, biomasa) oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.
 
O programie:
„Czyste Powietrze” - to rządowy program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Warszawie oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.
Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
 
Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl
 
Zapraszamy!
 

Ankieta LGD Barcja

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju i działań podejmowanych na rzecz rozwoju obszaru przez LGD Barcja.
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 25

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk