Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 19/09/19, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Piękne dożynkowe wieńce i świetna zabawa.

Mnóstwo atrakcji i piękna pogoda.
          Tegoroczne dożynki gminy Sępopol odbyły się w ostatnią niedzielę wakacji. W części oficjalnej obchodów dziękowano za trud rolnikom, sadownikom i pszczelarzom. Były wspaniałe wieńce dożynkowe, dzielenie się chlebem oraz odznaczenia dla rolników. Później przyszedł czas na dobrą zabawę która trwała do późnych godzin wieczornych. Atmosfera panująca podczas tegorocznych dożynek była prawdziwie gorąca. Częściowo z powodu pogody, która była tego dnia upalna, a częściowo z powodu atrakcji, które przygotował Urząd Miejski w Sępopolu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu.
 
Uroczystości dożynkowe rozpoczęła Msza święta w kościele św. Michała Archanioła. Koncelebrował ją ks. Stanisław Orpik, który kończy ponad sześcioletnią posługę proboszcza naszej parafii i dziekana Dekanatu Sępopol. Ks. Andrzej Makarewicz, proboszcz parafii we Lwowcu, wygłosił przepiękne i pouczające okolicznościowe kazanie. Po nabożeństwie, już tradycyjne, ulicami miasta na stadion miejski przeszedł barwny korowód dożynkowy. Na jego czele w zaprzęgu konnym jechała Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola wraz ze starostami dożynek. W tym roku ten zaszczyt przypadł Jolancie Bącik z Rusajn oraz Zdzisławowi Zarembo z Masun.
 
Część oficjalną dożynek rozpoczęła Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola, która poprosiła by minutą ciszy uczcić obchodzoną tego dnia w całym kraju osiemdziesiątą rocznicą wybuchu II Wojny Światowej. Po przywitaniu gości, okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście m.in. Adam Ołdakowski, poseł ziemi bartoszyckiej, Miron Sycz, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Marcin Kazimierczuk, radny sejmiku województwa oraz przedstawiciele wojewody warmińsko-mazurskiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, sejmiku województwa oraz starosty oraz rady powiatu bartoszyckiego. Wszyscy podkreślali ogromną wartość pracy rolników, doceniając ich trud i wysiłek.
 
Następnie wybrano najpiękniejsze wieńce dożynkowe. Oceniała je specjalnie powołana konkursowa. Nie było to zadanie łatwe, bo wieńce zostały wykonane z dbałością o każdy detal. Wśród wieńców najwyżej oceniono ten wykonany przez sołectwo Lwowiec. Drugie miejsce zajął uwity przez sołectwo Gierkiny, a trzecie – przez sołectwo Rusajny. Wśród atrakcji dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy podnoszenia ciężarów w wykonaniu ciężarowców z klubu Siła Bartoszyce oraz konkursy siłowe dla publiczności.
 
Jednak najwięcej emocji wywoływały potyczki sołeckie. Konkurencje były jak zawsze ciekawe i zabawne, ale były też i takie, które wymagały od zawodników sprawności czy skupienia. Zawodnicy ze zgłoszonych sołectw zmierzyli się w czterech konkurencjach: rzut lotkami do kapusty, skoki na piłce, przeciąganie liny, ostatnia, czwarta konkurencja wymagała ogromnego zgrania drużyny. Były to wyścigi drużyn na nartach.
 
W części artystycznej wystąpiły: Warmianki Sępopolskie, zespół wokalny Contra, Piotr Pawłowski, Ale Babki z Sątop-Samulewa, Czarny Ortalion i zespół "na Rok". Gwiazdą wieczoru był zespół An Dreo e Karina, wykonujący covery włoskich przebojów. Na zakończenie gminnych dożynek wystąpił zespół Taurus, który swoja muzyką do tańca porwał większość zgromadzonej na stadionie miejskim publiczności do późnych godzin nocnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

242Galeria zdjęć: Dożynki 2019

KOWR O/T Olsztyn wesprze inwestycję drogową w naszej gminie.

Podpisano umowę dotycząca udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej.
          W ostatnim okresie zawarto umowę między naszą gminą, a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztyn, dotyczącą udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej przebudowy ciągów pieszo-jezdnych na terenie miejscowości Liski. Umowa jest zwieńczeniem ponad półtorarocznych starań burmistrza o uzyskanie środków. Pierwsze rozmowy rozpoczęto jeszcze w 2017 roku, jednak z uwagi na reorganizację dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych, polegającą na połączeniu z Agencją Rynku Rolnego, tworząc w ten sposób – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, co spowodowało, że ostateczne decyzje podjęte na szczeblu Dyrektora Generalnego KOWR w Warszawie zapadły dopiero w ostatnim okresie. Naszej gminie przyznano kwotę blisko 900 000 zł i dzięki temu możliwe było wszczęcie postępowania w trybie zamówień publicznych zmierzające do wyłonienia wykonawcy gruntownej przebudowy dróg. W wyznaczonym terminie złożono jedną ofertę, która zawierała propozycję wykonania inwestycji za kwotę 647 616,68 zł i zapewniającą 60 miesięczny okres gwarancji na wykonane prace. Dokumentację ofertową przedstawiła firma p. Mariusza Kwiecińskiego „KWIAT” z Bartoszyc. Termin zakończenia prac planowany jest na 15 listopad 2019 roku. W ramach prac wykonana zostanie m.in.: gruntowna przebudowa dróg wraz z nową podbudową na odcinku około 539m, budowa miejsc parkingowych, ułożenie nowego chodnika, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.
          Dzięki tej inwestycji nie tylko ulegnie poprawie sam stan dróg, ale również niektóre odcinki zostaną poszerzone, co umożliwi płynną komunikacje poruszających się pojazdów. Dodatkowo wygospodarowano fragment działki z przeznaczeniem na nowe miejsca parkingowe. Na rozpatrzenie w KOWR O/T Olsztyn i O/T Warszawa oczekuje jeszcze kilkanście naszych wniosków.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Drogi osiedlowe w Liskach

OSP z Judyt oraz Różyny otrzymały wsparcie finansowe.

Zarząd Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” wesprze 2 jednostki z naszej gminy.
          Po ocenie ponad 2200 wniosków, rozstrzygnięto program grantowy skierowany do Ochotniczych i Zawodowych jednostek Straży Pożarnej – „ORLEN dla Strażaków”. Granty otrzymało 249 jednostek z terenu całego kraju na łączną kwotę 2 000 000,00 zł. Wsparcie przeznaczone jest na doposażenie jednostek, a tym samym zapewnienie m. in. bezpieczeństwa strażakom biorącym udział w akcjach ratunkowych. Program ORLEN dla Strażaków jest realizowany przez Fundację „ORLEN – Dar Serca” wraz z jej Fundatorem PKN ORLEN od blisko 20 lat. Ideą działania jest poprawa bezpieczeństwa lokalnych społeczności poprzez doposażenie Ochotniczych i Zawodowych jednostek Straży Pożarnej. Łącznie, w ramach programu pomocy jednostkom straży pożarnych, w ciągu 18 lat strażacy otrzymali z PKN ORLEN 14 milionów złotych. W tegorocznym naborze z naszej gminy złożonono 4 wnioski (Sępopol, Różyna, Lipica i Judyty), natomiast komisja oceniająca wybrała OSP Różyna oraz OSP Judyty jako te, którym udzieli pomocy finansowej.
 
          Przekazanie symbolicznych czeków nastąpi na Uroczystej Gali 19 września w Teatrze im. Adam Mickiewicza w Częstochowie.

Tworzymy Stowarzyszenie Warmińsko – Mazurskich Gmin Pogranicza.

Spotkanie przedstawicieli gmin.
          W Gminie Barciany odbyło się pierwsze posiedzenie przedstawicieli gmin wchodzących w skład nowotworzonego Stowarzyszenia „Warmińsko – Mazurskich Gmin Pogranicza”.
Przystąpienie do stowarzyszenia jest szansą dla gmin na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych przeznaczonych na rozwój terenów przygranicznych, borykających się z podobnymi problemami. Celem tworzonego stowarzyszenia jest wzmocnienie pozycji gmin graniczących z Federacją Rosyjską na arenie lokalnej, wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej w zakresie gospodarczym, ekonomicznym i społecznym, a także kulturalnym i sportowym.
           W skład stowarzyszenia wchodzą gminy: Braniewo, Lelkowo, Górowo Iławeckie, Sępopol, Barciany, Srokowo, Budry, Banie Mazurskie, Gołdap i Dubeninki, a siedzibą stowarzyszenia są Barciany. Kolejne samorządy planują przystąpienie do stowarzyszenia z chwilą uzyskania zgód rad gmin, są to: m.in. Bartoszyce, Węgorzewo.
 
Na pierwszym posiedzeniu wybrano zarząd stowarzyszenia, w skład którego wchodzą następujące osoby:
 
- p.Marta Kamińska (wójt g.Barciany)– Prezes Stowarzyszenia,
- p.Marek Olszewski (wójt g.Srokowo)– Wiceprezes Stowarzyszenia,
- p.Bożena Olszewska – Świtaj (wójt g.Górowo Iławecki),
- p.Piotr Łazar (z-ca burmistrza g.Sępopol),
- p.Łukasz Skrzeszewski (wójt g.Lelkowo),
 
oraz Komisję Rewizyjna w składzie:
 
- p.Ryszard Zieliński (wójt g.Dubeninki),
- p.Jakub Bornus (wójt g.Braniewo),
- p.Jadwiga Adamczuk (g.Budry).

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Stowarzyszenie Gmin Pogranicza

Środki na budowę skweru przy ul. Prusa.

Aby uzyskać środki na zagospodarowanie terenu nad brzegiem rz.Guber, przy ulicy Prusa, potrzebna jest aktywność wszystkich mieszkańców. Prosimy o głosowanie w konkursie. Biorący udział w głosowaniu mogą dodatkowo wygrać 50zł.
          Wspólne starania gminy z prywatnym przedsiębiorcą w celu uzyskania zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Guber przy ulicy Prusa, zaowocowały zakwalifikowaniem naszego projketu do II etapu konkursu. Na ogólnopolski konkurs złożono ponad 600 wniosków, w którym do rozdysponowania jest 50 nagród po 15 000zł, 3 nagrody po 50 000zł i 1 nagroda o wysokości 100 000zł.  Dlatego też zwracamy się z prośbą do wszystkim mieszkańców, ale i również do osób sprzyjających naszej gminie, o oddanie głosu na nasz projekt na stronie internetowej www.herosiprzedsiebiorczosci.pl. Głosowanie potrwa od 1 sierpnia do 10 września, a głosy będzie można oddać codziennie. Dla osób głosujących ze strony organizatorów konkursu przewidziane są nagrody w postaci kart przedpłaconych o wartości 50 zł, do wydania na zakupy w sklepie Delikatesy Centrum. Tygodniowa pula nagród to 50 kart. Tylko działając wspólnie mamy szansę na zewnętrzne środki umożliwiające uporządkowanie terenu i poprawienie estetyki tej części miasta.
          W ramach naszego projektu wykonane zostanie wyrównanie terenu, usunięcie zakrzaczeń, wykonanie 2 klombów obsadzonych kwiatami, ustawienie ośmiu ławek wraz z koszami na śmieci oraz wykonanie 3 tablic przedstawiających historię naszego miasta. Poniżej wizualizacja przedsięwzięcia.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: Herosi

Nowe oblicze świetlicy.

Zakończono prace remontowe świetlicy w Romankowie.
          W ostatnich dniach komisja powołana do odbioru robót budowlanych zakończyła swoje prace. Był to ostatni etap procesu budowlanego dotyczącego remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Romankowo. Zakres prac remontowych zawierał między innymi: wymianę pokrycia dachowego (z azbestu na blachodachówkę), termoizolację ścian, wymianę okien drewnianych, wykonanie dodatkowego wejścia do budynku od strony placu zabaw, wymianę orynnowania, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont schodów wejściowych, wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej oraz wymianę drzwi wejściowych, zarówno od frontu jaki i szczytu budynku. Środki przeznaczone na tę inwestycję pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które gmina uzyskała pod koniec 2018 roku, w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski postępowania konkursowego. Wsparcie finansowe wynosi około 63% kosztów kwalifikowanych, objętych dofinansowaniem. Prace budowlane przeprowadziła lokalna firma z Sępopola p. Pawła Puciato, która złożyła najkorzystniejszą ofertę finansową, w postępowaniu dotyczącym wyłonienia wykonawcy, na kwotę nieco ponad 90 000 zł. Dzięki wykonaniu tej inwestycji budynek stanie się bardziej energooszczędny, zyska również na estetyce wygląd budynku, a co najważniejsze utylizacji poddane zostało dotychczasowe szkodliwe dla zdrowia azbestowe pokrycie dachu.
          Jest to kolejna świetlica, zaraz po świetlicy w Masunach, Liskach, Długiej, Różynie, Rusajnach, Stopkach Osadzie, Szczurkowie, która przeszła prace remontowe. Dzięki tym inwestycjom na terenach wsi powstają miejsca podnoszące standard życia mieszkańców, jak również w oparciu o które mogą rozpocząć działalność np. „Koła Gospodyń Wiejskich”, integrując społeczność lokalną. Świetlice są również miejscem organizacji rodzinnych imprez, takich jak: imieniny, urodziny, chrzciny, komunie, wesela, „andrzejki”, czy też bale karnawałowe oraz sylwestrowe .
         W gminie Sępopol na remont czekają jeszcze kolejne świetlice, których świetność dawno już przeminęła, a dopiero za kadencji obecnej p. burmistrz na sprawę spojrzano kompleksowo, planując sukcesywnie w miarę bardzo skromnych własnych możliwości finansowych wykonywanie remontów. Planując inwestycje z punktu widzenia finansów gminy, nieodzownym jest wspieranie się środkami pochodzącymi z unii europejskiej. Dlatego też, sukcesywnie staramy się startować w konkursach ogłaszanych w ramach środków RPO, PROW, czy też wspierając się innymi źródłami finansowania np. z KOWR. Tak też było i tym razem.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Świetlica w Romankowie

Międzynarodowa współpraca poprawi wygląd miasta.

Niebawem w naszym mieście swoje praktyki będą odbywali studenci architektury krajobrazu z Rosji
          Podpisaliśmy porozumienie o współpracy partnerskiej z uniwersytetem rolniczym z Rosji. Dzięki współpracy przedmurze miejskie może stać się wizytówką naszego miasteczka.
Współpraca naszego urzędu z filią Sankt-Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego z siedzibą w Polessku w obwodzie kaliningradzkim nabiera rumieńców. Już po raz drugi odwiedzili nas wykładowcy i studenci rosyjskiej uczelni. Podczas spotkania Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola podpisała porozumienie o współpracy z Aleksandrem Rożkowem, dyrektorem Instytutu Architektury Krajobrazu uczelni z Polleska. Umożliwi ono studentom odbycie praktyk, a nauczycielom akademickim stażu na terenie naszej gminy. W zamian rosyjska uczelnia oferuje szkolenia dla pracowników naszego Urzędu. Wszystko na zasadach bezkosztowych.
          Podczas naszej współpracy rosyjscy specjaliści przygotują projekt zagospodarowania terenu przedmurza przy ulicy długiej w Sępopolu. Dodatkowo studenci z Rosji w ramach praktyk będą pracowali podczas realizacji tego projektu. Wstępny projekt zakłada wykonanie na przedmurzu alej spacerowych, placu zabaw dla dzieci, zagospodarowanie brzegów Łyny z przystanią, a nawet budowę małego amfiteatru. Powstanie odpowiednie miejsce do kulturalnych wydarzeń i rekreacji nawiązujących do charakteru jego położenia.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Sępopol Super Zwycięzcą X Festiwalu Miast Cittaslow

Prawie 20. miast Cittaslow, w minioną sobotę, zaprezentowało się na X Festiwalu Miast Cittaslow, który odbył się w Górowie Iławeckim. Miło nam poinformować, że Sępopol zdobyły tytuł SUPER ZWYCIĘZCY Festiwalu.
 
Nasze miasteczko reprezentowała burmistrz Irena Wołosiuk oraz Magdalena Gutkowska, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Stoiska promocyjne pięknie przygotowali uczestnicy sekcji kulinarnej naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pracownicy M-GOK, pszczelarz p. Stefan Wojnicz oraz pracownicy naszego urzędu.
 
 
Z inicjatywy Pani burmistrz, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zorganizował autokar dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w festiwalu. Bardzo się cieszymy, że tak duża grupa mieszkańców skorzystała z możliwości zobaczenia festiwalu na żywo. A czekało na nich mnóstwo atrakcji.
 
Na specjalne przygotowanych stoiskach wszystko, co mają najlepsze, prezentowali przedstawiciele miast zrzeszonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Cittaslow. Można było kupić lub skosztować wybornych miodów, tradycyjnego chleba, owoców i warzyw, sera, twarogu, pieczonej szynki, wędlin, soków i kompotów oraz nalewek. Miasta prezentowały też swoich artystów rzeźbiarzy, tkaczy, wytwórców i malarzy. Nas reprezentował rzeźbiarz, pan Piotr Gołębiewski .
 
Podczas festiwalu prezentowaliśmy nasze walory regionalne oraz kulinarne. Gościom odwiedzających miasteczko cittaslow serwowaliśmy własnoręczne wyroby w postaci pierogów, miodów, syropów, ciast i ciasteczek, drożdżowych ślimaczków przygotowanych przez sekcję kulinarną działającą przy UTW w Sępopolu. Dodatkowo eksponowaliśmy miód, woskowe ślimaczki, prace plastyczne wykonane przez seniorów z UTW a także materiały promujące naszą gminę.
Sępopolskie stoisko, dzięki uczestnikom sekcji kulinarnej naszego UTW było tłumnie odwiedzane, a nasze miody, ciasta, sępopolskie warzywa, potrawy regionalne i materiały promocyjne cieszyły się ogromną polarnością. Zostało to również docenione przez jury bowiem zdobyliśmy trzecie miejsce w konkursie na najciekawsze stoisko.
Na Festiwalu odbył się też konkurs na najładniejszego ślimaka– znak Cittaslow International. Nasz ślimak przygotowany przez sekcję plastyczną UTW zajął drugie miejsce.
A finalnie zostaliśmy SUPER ZWYCIĘCĄ całego festiwalu. Nie byłoby to możliwe gdyby nie rękodzielnicy z sekcji plastycznej i kulinarnej naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy wykonali ślimaka oraz przygotowali smakołyki na nasze stoisko.
 
— Jestem dumna, że Sępopol ma tak wspaniałych mieszkańców, którzy dzięki pasji i realizacji swoich marzeń przyczyniają się do promocji naszego miasteczka. Cieszę się, że nasze produkty lokalne i talenty naszych artystów-amatorów zostały docenione. Ten sukces pokazuje, że nasze miasteczko ma ogromny potencjał, który należy odpowiednio wykorzystać — podsumowała imprezę Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola.
 
Istotą ruchu Cittaslow jest propagowanie kultury dobrego, harmonijnego życia promującego lokalne tradycje i zabytki, stawiającego na gościnność oraz stanowiącego alternatywę wobec wielkomiejskiego pośpiechu. Ważnym elementem życia w duchu slow jest świętowanie i relaks.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Gala "Najlepszy z najlepszych"

Gala „Najlepszy z najlepszych”  w Gminie Sępopol
 
18 czerwca 2019 r. już po raz dziesiąty odbyła się Gala „Najlepszy z najlepszych” podsumowująca kończący się rok szkolny.
Uroczystość ta jest poświęcona najlepszym uczniom ze szkół podstawowych oraz  gimnazjum i stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania sylwetek i osiągnięć uczniów. W swoim przemówieniu Burmistrz Sępopola Irena Wołosiuk wszystkim uczniom pogratulowała sukcesów w nauce, sporcie i zaangażowaniu w prace na rzecz szkoły i swoich środowisk.
Szczególne wyrazy uznania Pani Burmistrz skierowała do nauczycieli i rodziców nagrodzonych uczniów dziękując za wkład pracy i osobiste zaangażowanie w edukację i wychowanie młodych pokoleń.
Nagrodę Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce, przyznane zostały uczniom w formie pamiątkowych dyplomów oraz nagrody rzeczowej. W tym roku nagrodę „Najlepszy z najlepszych”, za wybitne osiągnięcia w nauce i wzorową postawę uczniowską,  przyznano 22 uczniom z  4 szkół.
Gala stanowi uhonorowanie całorocznej pracy uczniów jest jednocześnie podziękowaniem za poniesiony trud, a także czynnikiem motywującym do dalszej pracy i nauki.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 2 3 4 5 6 ... 9

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD  MIEJSKI W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk