Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 29/05/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Samorząd Województwa Wspiera Budowę Zbiorników Retencyjnych Kwotą 490 000 zł

Kolejny nasz wniosek przeszedł procedurę konkursową i uzyskał 100% wsparcie finansowe...
          Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę dotyczącą sporządzenia listy operacji, informującej o kolejności przysługiwania pomocy w ramach operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”. Uchwała ta obejmuje projekty związane z budową lub przebudową otwartych zbiorników retencyjnych, mających na celu gromadzenie wód opadowych, roztopowych, gruntowych oraz płynących. Wsparcie to jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i dotyczy naboru, który trwał od 16 października do 30 listopada 2023 roku.
 
         Na liście operacji znajduje się między innymi projekt zbiornika wodnego w miejscowości Lwowiec, który zajął pozycję 6. Gmina Sępopol uzyskała na jego realizację wsparcie finansowe w wysokości ponad 490.000,00 złotych, przy maksymalnej kwocie możliwego do uzyskania wsparcia wynoszącej 500.000,00 złotych. Warto podkreślić, że całkowite koszty kwalifikowane projektu pokryte zostaną z dofinansowania.
 
Projekt m.in. obejmuje:
 • odtworzenie stanu pierwotnego zbiornika poprzez jego pogłębienie i ukształtowanie.
 • wykonanie umocnionych skarp.
 • utwardzenie wjazdu.
 • ogrodzenie zbiornika.
         Wykonane prace mają na celu nie tylko poprawę estetyki zbiornika, ale również jego funkcjonalności. Dzięki tym działaniom zbiornik będzie mógł pełnić funkcję retencyjną oraz stanowić zasób wody niezbędny do działań np. przeciwpożarowych.
 
Jest to już drugi wniosek złożony przez gminę Sępopol, który uzyskał wsparcie finansowe w tym naborze. Tym razem znalazł się na pozycji numer 6, na liście inwestycji wspartych finansowo przez samorząd województwa. To może świadczyć o skuteczności naszych starań w pozyskiwaniu środków, co bez wątpienia przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ochrony środowiska.

Modernizacja Zbiornika Wodnego w Trosinach - 100% Dofinansowania!

          Kolejne środki trafią do naszej gminy. Tym razem nasz wniosek dotyczący odtworzenia zbiornika wodnego w miejscowości Trosiny przeszedł pozytywną ocenę i znalazł się na 8 (na 25) miejscu na liście inwestycji, które otrzymają wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środkami tymi zarządza samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.
 
W projekcie odnowy zbiornika wodnego w Trosinach zostaną wykonane m.in. następujące prace:
 • Pogłębienie i ukształtowanie zbiornika: Prace te mają na celu poprawę retencji wodnej oraz zwiększenie pojemności zbiornika. Dzięki temu zbiornik będzie mógł skuteczniej magazynować wodę, co jest kluczowe w okresach suszy.
 • Umocnienie brzegów: Stabilizacja brzegów zbiornika zapobiegnie erozji i zniszczeniom, a także poprawi bezpieczeństwo.
 • Wykonanie utwardzonego wjazdu: Nowy, utwardzony wjazd ułatwi dostęp do zbiornika zarówno dla służb ratowniczych (OSP), jak i mieszkańców.
 • Ogrodzenie terenu: Ogrodzenie terenu wokół zbiornika zapewni ochronę przed nieupoważnionym dostępem oraz podniesie estetykę tego miejsca.
Realizacja tego projektu przyniesie liczne korzyści dla mieszkańców Trosin i okolic. Modernizacja zbiornika poprawi jego funkcjonalność i estetykę, co z pewnością zwiększy atrakcyjność tego miejsca. Dodatkowo, działania związane z umocnieniem brzegów i ogrodzeniem terenu przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników.
 
Całkowity koszt inwestycji wyniesie blisko 500 000 złotych, a środki na jej realizację zostały w pełni pozyskane dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich. Otrzymane dofinansowanie pokryje 100% kosztów modernizacji, co jest sporym sukcesem w kontekście niskich dochodów własnych gminy.
 
Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania tego dofinansowania.
 
Wierzymy, że inwestycja ta przyczyni się do podniesienia jakości życia oraz usunie z krajobrazu kolejny zaniedbany przez dziesięciolecia obszar, stając się miejscem, z którego wszyscy będziemy dumni.
 

Powiatowe Eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w Sępopolu

Hubert Wrona, Sebastian Dobruk i Łukasz Chałupka na czele zmagań...
16 maja 2024 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sępopolu odbyły się powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie, zorganizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy współudziale naszej gminy.
 
Celem olimpiady było:
 • Upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego
 • Popularyzowanie i wyróżnianie młodych rolników w wieku 18-35 lat
 • Kształcenie i rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji
 • Inicjowanie współpracy młodych rolników z instytucjami rolniczymi
 • Propagowanie bezpiecznej pracy na wsi oraz ochrony środowiska naturalnego
23 uczestników zmagało się z testem składającym się z 25 pytań. Najlepsze wyniki uzyskali:
 • I miejsce: Hubert Wrona ze Sporwin (gmina Bartoszyce) – 20 pkt
 • II miejsce: Sebastian Dobruk z Osieki (gmina Bartoszyce) – 18 pkt
 • III miejsce: Łukasz Chałupka z Troszkowa (gmina Bisztynek) – 18 pkt
Laureaci trzech pierwszych miejsc będą reprezentować powiat bartoszycki na szczeblu wojewódzkim Olimpiady, która odbędzie się 5 czerwca 2024 roku w Olsztynie.
Gospodynią wydarzenia była Irena Wołosiuk, Burmistrz Sępopola. Wśród gości znaleźli się m.in.:
 • Marcin Przybysz – Członek Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
 • Krzysztof Baran – Wójt Gminy Górowo Iławeckie
 • Zbigniew Filipczyk – Burmistrz Gminy Bisztynek
 • Natalia Runowicz – w zastępstwie Wójta Gminy Bartoszyce
 • Andrzej Bącik – Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Powiat Bartoszyce
 • Paweł Pałachowski – Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i sponsorom za zaangażowanie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy za rok!
 
Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Olimpiady!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Stadion w Sępopolu Przechodzi Metamorfozę

Podpisanie umowy m.in. na modernizację trybun, oświetlenia murawy boiska,  parkingu, ciągów pieszych… wkład własny gminy to 10%...
         Z wielką radością informujemy, że 13 maja 2024 roku podpisaliśmy umowę na kompleksową modernizację stadionu miejskiego w Sępopolu. Inwestycja „Stadion Przyszłości w Sępopolu – Modernizacja Trybun i nowa era oświetlenia” obejmuje przebudowę trybun, oświetlenia murawy stadionu oraz budowę nowych chodników, parkingów i ogrodzenia murawy.
 
Umowę podpisano z firmą KWIECIŃSKI Sp. z o.o. z Bartoszyc, której oferta na kwotę 1 596 921,57 zł okazała się najkorzystniejsza spośród trzech złożonych propozycji. W przetargu wzięły udział również SORTED Sp. z o.o. z Chyliczek (oferta na kwotę 2 437 245,00 zł) oraz Spółdzielnia Wielobranżowa „Niegocin” z Giżycka (oferta na kwotę 1 884 360,00 zł). Środki jakie otrzymaliśmy na ten cel wynoszą 2 000 000,00 zł brutto i pochodzą z programu inwestycji startegicznych Polski Ład.
 
Stadion miejski w Sępopolu, położony w malowniczej scenerii nad rzeką Łyną u podnóża historycznego grodziska, od dawna wymagał gruntownego remontu. To popularne miejsce spotkań mieszkańców, turystów i gości, gdzie odbywają się liczne imprezy sportowe, artystyczne, kulturalne oraz coroczne dożynki.
 
Modernizacja stadionu obejmuje kilka kluczowych elementów, m.in.:
 • Nowe Trybuny: Zostaną zbudowane nowe trybuny, które będą składać się z 6 sektorów, każdy z 4 rzędami siedzisk, łącznie oferując 480 miejsc siedzących oraz 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Oświetlenie Murawy: Zainstalowane zostaną nowoczesne, energooszczędne oprawy oświetleniowe na kilkunastometrowych słupach, które zapewnią doskonałe oświetlenie murawy, zwiększając komfort i bezpieczeństwo podczas wieczornych wydarzeń.
 • Chodniki i Parking: Nowe chodniki z kostki betonowej połączą trybuny z pozostałymi obiektami stadionu, a także powstaną dodatkowe miejsca parkingowe dla kibiców i gości.
 • Ogrodzenie: płyty boiska.
Realizacja projektu „Stadion Przyszłości w Sępopolu” przyniesie wiele korzyści dla lokalnej społeczności. Nowoczesna infrastruktura nie tylko poprawi komfort użytkowników, ale również umożliwi organizację wydarzeń sportowych i kulturalnych na wyższym poziomie. Dzięki temu stadion stanie się bardziej atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców i turystów.
 
Mamy nadzieję, że już wkrótce wszyscy będziemy mogli cieszyć się nowym, piękniejszym stadionem, który stanie się dumą Sępopola. Zapraszamy do śledzenia postępów prac i uczestniczenia w nadchodzących wydarzeniach na odnowionym stadionie.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Stadion - trybuny

Gminne Święto Strażaka w Sępopol

Uczczenie Strażackiego Poświęcenia: Relacja z Obchodów...
           12 maja 2024 roku w Sępopolu miało miejsce Gminne Święto Strażaka. To wyjątkowe wydarzenie poświęcone bohaterom naszej społeczności, druhnom i druhom, którzy codziennie narażają swoje życie, aby ratować innych.
 
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele św. Michała Archanioła w Sępopolu, odprawioną przez Ks. Marka Dzięgielewskiego w intencji strażaków i ich rodzin. Po mszy, jednostki OSP z Sępopola, Lipicy, Różyny i Judyt, wraz z zaproszonymi gośćmi oraz mieszkańcami Sępopola, wzięły udział w uroczystym przemarszu pod budynek remizy strażackiej.
 
Pod budynkiem remizy odbył się uroczysty apel, podczas którego przemówienia wygłosili zaproszeni goście. Pani burmistrz Sępopola, Irena Wołosiuk, powitała wszystkich obecnych, wyrażając wdzięczność strażakom za ich ciężką pracę, oddanie oraz za wychowywanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi.
W uroczystościach udział wzięli m.in.:
 • Pani Elżbieta Zabłocka - Starosta Bartoszyc
 • Pan Paweł Wójcik — Wicestarosta Bartoszyc
 • mł. bryg. Krystian Masalski - Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
 • Pan Zygmunt Zbigniew Pampuch — Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bartoszycach
 • Major Adam Deleżuch — Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Sępopolu
 • Podkomisarz Rafał Słupianek - Kierownik Posterunku Policji w Sępopolu
 • Pan Arkadiusz Zadworny — Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu
 • Ks. Patryk Bombiak — Parafia św. Michała Archanioła w Sępopolu
 • Pan Wiesław Oziewicz — Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bartoszyce
 • Pani Anna Konowrocka — Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach
 • Pani Brygida Adamajtis — Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
 • Druhny i Druhowie z jednostek OSP: Sępopol, Lipica, Różyna, Judyty
 • Pracownicy Urzędu Miasta i jednostek podległych gminie
 • Mieszkańcy Sępopola
Dziękujemy wszystkim za udział i wsparcie w organizacji tego ważnego święta. Razem uczciliśmy odwagę i poświęcenie naszych strażaków.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024r.

Rozpoczęcie prac budowlanych. Umowa na modernizację 3 kolejnych dróg podpisana…

Drogi w Lipicy, Romankowie i Przewarszytach mają zapewnione nie tylko finansowanie, ale co ważniejsze (w obecnych czasach), mają również wyłonionego wykonawcę prac budowlanych…
          Z radością pragniemy podzielić się informacją o zawarciu umowy na budowę dróg w ramach inwestycji "POLSKI ŁAD"- edycja 6. Najkorzystniejszą ofertę w II postępowaniu przetargowym złożyła firma „Kwieciński” Sp. z o.o. z Bartoszyc na kwotę 2.498.900,00 złotych. Kolejna oferta rozpatrywana w postępowaniu przetargowym wynosiła 3.237.360,00 złotych i została złożona przez firmę „SORTED” Sp. z o.o. z Piaseczna.
 
Projekt zakłada modernizację dróg w miejscowościach: Lipica (etap 1), Romankowo (etap 1) oraz Przewarszyty (etap 2). W ramach prac planowane jest wybudowanie nowych warstw konstrukcyjnych, zwieńczonych drogowymi płytami betonowymi lub nawierzchnią asfaltową, które zapewnią odpowiednią nośność dróg. Ponadto, wzdłuż dróg wykonane zostaną rowy chłonne, a elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu, takie jak oświetlenie, będą montowane w miejscach szczególnie ważnych z uwagi na bezpieczeństwo włączania się do ruchu pojazdów.
Dotychczasowe drogi, objęte projektem, charakteryzują się fatalnym stanem technicznym, dlatego też głównym celem inwestycji jest stworzenie nowych i bezpiecznych tras komunikacyjnych, podnoszących komfort przemieszczania się pojazdów.
 
Będziemy na bieżąco informować o postępach w realizacji tych ważnych odcinków dróg.

Wartość inwestycji (w PLN): 2.498.900,00
Kwota udziału własnego gminy (w PLN): 49.978,00
Procentowy udział własny gminy w realizacji inwestycji: 2,00%


 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Polski Ład 6

Remont kapitalny starego Ursusa C-360

Odzyskanie ducha z przeszłości...
Stary Ursus C-360, w wieku ponad 37 lat (rocznik 1987), przeszedł niedawno kompleksowy remont kapitalny. Te działania nie tylko przywróciły mu pełną sprawność, ale także pozwolą na dalszą wieloletnią eksploatację przez pracowników ZGMIUK'u.
 
W ramach przeprowadzonego remontu dokonano szerokiej gamy napraw i modernizacji. Skrzynia biegów, mechanizm różnicowy, zwolnice, oraz silnik przeszły przez ręce doświadczonych mechaników, którzy z pasją i zaangażowaniem przywrócili im sprawność.
 
Nie tylko mechanika została poddana gruntownemu odświeżeniu. Stary, naznaczony przez upływ czasu pojazd zyskał nowe błotniki, maskę z atrapą oraz oświetlenie, co nie tylko poprawiło estetykę, ale również zapewniło lepszą widoczność pojazdu podczas pracy. Co więcej, udało się zdobyć oryginalne emblematy Ursusa, dodając ciągnikowi odrobinę autentyczności. Aby podkreślić upływa czasu, zachowano w niezmienionym stanie starą tablicę rejestracyjną, na której to właśnie czas odcisną swoje ślady.
 
Jednak to nie wszystko. Dzięki pomysłowości Pana Artura (jednego z pracowników ZGMIUK'u), zainstalowano ogrzewanie kabiny kierowcy, której to ciągnik nawet będąc fabrycznie nowym nie posiadał. Ta nowa dogodność poprawia komfort pracy, szczególnie w chłodniejszych miesiącach, a zwłaszcza zimą podczas odśnieżania ulic Sępopola.
 
Warto podkreślić, że całość prac remontowych została wykonana przez pracowników ZGMIUK'u pod kierunkiem Pana Artura, doświadczonego mechanika. Ich zaangażowanie i profesjonalizm zaowocowały nie tylko doskonałym rezultatem, ale również oszczędnością finansową. Choć gmina przeznaczyła na remont kwotę 20 000 złotych, remont udało się zamknąć kwotą około 15 000 złotych, co jest szczególnie ważne przy bardzo ograniczonych zasobach finansowych jakimi dysponuje gmina.
 
Pomimo wrażliwego stanu finansów gminy, remont ten jest znaczącym krokiem w utrzymaniu sprawnego parku maszynowego. W obliczu kosztów zakupu nowych ciągników, które sięgają kilkuset tysięcy złotych, naprawa i modernizacja istniejącego sprzętu wydaje się racjonalnym rozwiązaniem.
 
Jednakże, patrząc w przyszłość, gmina nie zamyka drzwi na możliwość pozyskania wsparcia zewnętrznego, szczególnie w kontekście dostępnych funduszy unijnych. Jeśli tylko pojawi się taka możliwość, złożymy wniosek o wsparcie finansowe na zakup nowego sprzętu. Do tego czasu, stary, ale dzielny Ursus będzie kontynuował swoją pracę, dzięki staraniom i zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych.
 
Bardzo dziękujemy pracownikom ZGMiUK'u za wykonane prace remontowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Ursus C-360

Za nami 12 edycja sprzątania brzegów rzeki Łyny...

Ogromne podziękowania przekazujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej akcji...
          13 kwietnia br.  miała miejsce 12 edycja sprzątania brzegów rzeki Łyny na odcinku od miasta Sępopol do granicy państwa. Tym razem akcję zorganizowali Burmistrz Sępopola, Irena Wołosiuk, Nadleśnictwo Bartoszyce oraz Koło Wędkarskie "Kleń".
 
Do udziału w akcji zgłosili się m.in. pracownicy Straży Granicznej w Sępopolu, Nadleśnictwa Bartoszyce, strażacy z OSP Sępopol, pracownicy Urzędu Miejskiego, Domu Kultury. MGOPS'u i ZGMiUK'u oraz mieszkańcy naszej gminy, nauczyciele i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz młodzi piłkarze z LKS Łyna. Rozpoczęcie akcji odbyło się na Placu Kopernika, a następnie po  wyznaczoniu odcinków oraz grup przystąpiono do pracy przy oczszczaniu brzegi malowniczej rzeki Łyny.
 
Wolontariusze zbierali butelki, puszki, plastik i inne odpady od stadionu miejskiego aż po granicę państwa. Łącznie zebrano blisko 4 tony śmieci (dwie przyczepy).
 
Po zakończeniu akcji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na stadion miejski, gdzie czekała na nich gorąca grochówka przygotowana przez pracowników Nadleśnictwa Bartoszyce, kiełbaski, kaszanka z grilla lub ogniska oraz ciepła herbata i kawa.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc i miło spędzony czas. Zawsze można na Was liczyć!!!
 
        Wiosna jest piękną porą roku, wszystko wokół zieleni się i kwitnie, więc dbajmy o nasze otoczenie, nie śmiećmy, zabierajmy ze sobą puste opakowania. Niech wszystkim mieszkańcom i przyjezdnym gościom będzie przyjemnie przebywać na łonie przyrody w czystym środowisku. Czyste brzegi rzeki są naszą wizytówką i wiele mogą powiedzieć o jej mieszkańcach.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Rusza budowa nowego budynku na Stadionie Miejskim w Sępopolu

Zawarto umowę z firmą SORTED z Piaseczna - wykonawcą prac budowlanych.
          W ostatnich dniach Burmistrz Sępopola, Pani Irena Wołosiuk, podpisała ważną umowę z firmą SORTED Sp. z o.o. z Piaseczna. Umowa dotyczy wykonania prac budowlanych związanych z budową nowego obiektu na stadionie miejskim w Sępopolu. To ogromny krok naprzód związany z poprawieniem budynków stanowiących zaplecze socjalne na stadionie miejskim.
 
Firma SORTED Sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za realizację tego ambitnego projektu, a umowę ze strony wykonawcy podpisał Pan Patryk Radel. Wybór tego podmiotu nastąpił po długim procesie przetargowym (7 postępowań przetargowych), który zakończył się dopiero niedawno. Mimo że inny podmiot złożył bardziej korzystną ofertę, niestety nie przystąpił on do podpisania umowy. Dlatego też, władze gminy musiały sięgnąć po kolejnego uczestnika przetargu, aby kontynuować realizację projektu.
 
Rozpoczęcie prac planuje się na początek kwietnia bieżącego roku. Całkowity czas na wykonanie zadania został ustalony na 290 dni liczone od zawarcia umowy. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 3 787 170 zł. Jednakże ważnym elementem finansowania projektu są również środki zewnętrzne, które wynoszą około 3 200 000 zł. Pozostała część kwoty zostanie pokryta ze środków własnych gminy.
 
          Nowy budynek na stadionie miejskim będzie nie tylko nowoczesnym obiektem, ale także centrum aktywności sportowej i kulturalnej dla mieszkańców Sępopola. Przewiduje się, że będzie on służył nie tylko do organizacji wydarzeń sportowych, ale również imprez społecznościowych i innych wydarzeń kulturalnych, integrując lokalną społeczność i promując zdrowy tryb życia. Projekt ten stanowi przykład zaangażowania władz gminy w rozwój infrastruktury lokalnej oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Mamy nadzieje że zakończenie budowy przyniesie wiele korzyści dla społeczności lokalnej i uczyni z Sępopola atrakcyjniejsze miejsce do życia.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Stadion wizualizacja

1 2 3 4 5 6 ... 34

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk