Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 29/02/20, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Spotkanie z posłem Zbigniewem Babalskim w Ostródzie

Rozmowy w sprawie znalezienia nowych źródeł finansowania inwestycji.
          W ostatnich dniach lutego burmistrz Sępopola spotkała się z posłem Zbigniewem Babalskim w biurze poselskim w Ostródzie. Rozmowy dotyczyły pomocy przy znalezieniu źródeł finansowania inwestycji gminnych, a także dofinansowania zakupów sprzętu dla jednostek OSP z terenu naszej gminy. Kolejnymi tematami było wsparcie naszych starań w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, a także w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosku gminy o utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. W trakcie rozmów poruszano również temat zbyt niskiego dofinansowania udzielanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przyznawanego ze środków Skarbu Państwa, które powoduje że samorządy o niskich dochodach przegrywają rywalizację z dużymi i bardziej zasobnymi finansowo gminami. Uzyskaliśmy informacje, że w ciągu najbliższego tygodnia powinna dotrzeć z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lista inwestycji drogowych, która uzyska wsparcie na realizację w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ubiegłorocznym naborze gmina złożyła 3 wnioski, tj.: na drogę zlokalizowaną na terenie dworca komunikacji autobusowej w Sępopolu, na drogę w miejscowości Wiatrowiec, oraz na ulicę Dworcową. Realizacja inwestycji uzależniona jest prócz oczywiście ewentualnego przyznania dofinansowania, przede wszystkim możliwością znalezienia w budżecie środków na wkład własny gminy, jak również ofertami firm zgłaszającymi się do przetargów. A jak możemy w ostatnich dniach zaobserwować, zainteresowanie przetargami firm jest znikome co powoduje znaczny wzrost cen ofertowych proponowanych w postępowaniach. Na 2 zakończone w ostatnich dniach postępowania przetargowe w pierwszym wpłynęła tylko 1 oferta, a w drugim 2 oferty. W obu przypadkach wykonawcy składali propozycje z ceną znacznie powyżej kwot jakie zamawiający przeznaczył na wykonanie obu zadań. Jeśli sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, gminy nie będzie stać mimo uzyskanych dofinansowań na realizację inwestycji między innymi drogowych. Dodatkowo wpływ na taką sytuację, ma bardzo duża podaż inwestycji na terenie całego powiatu, w tym np. przebudowa drogi wojewódzkiej numer 512 za kwotę blisko 270 mln złotych. Tak duże inwestycje wyczerpują możliwości przerobowe lokalnych firm budujących drogi, które nie są zainteresowane mniejszymi pracami. W najbliższych dniach dokonane będzie otwarcie ofert złożonych w ramach ogłoszonych kolejnych dwóch postępowaniach przetargowych. Na ogłoszenie czekają kolejne inwestycje, które już niebawem zostaną opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej naszego urzędu.

Miejsko-Gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” za nami.

 
Organizatorem gminnego etapu był MG ZOSP RP w Sępopolu, gmina Sępopol przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, a patronat nad turniejem objęła Burmistrz Sępopola Irena Wołosiuk.
 
  Celem turnieju jest rozpowszechnienie wiedzy wśród młodzieży szkolnej o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pożarowego i postępowania na wypadek powstania pożaru, obowiązujących przepisach przeciwpożarowych oraz organizacji ochrony przeciwpożarowej. W konkursie wzięło udział: 16 uczniów  szkół podstawowych wyłonionych w etapie szkolnym. Uczniowie rywalizowali w dwóch grupach wiekowych. Po dokonaniu oceny testów i ustnej dogrywce dla uczniów z jednakową liczbą punktów jury zakwalifikowało do etapu powiatowego niżej wymienionych uczestników eliminacji gminnych:
 

I grupa wiekowa (klasy I-VI szkół podstawowych):                            
    Henryk Piorun – Szkoła Podstawowa w Sępopolu,
    Szymon Baziuk– Szkoła Podstawowa w Ponikach,
    Wiktoria Stelmach- Szkoła Podstawowa w Sępopolu.
 
II grupa wiekowa (klasy VII - VIII szkół podstawowych):
    Jakub Jaremko  - Szkoła Podstawowa w Ponikach,
    Paweł Strzedziński -  Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu
    Mateusz Lenard - Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu.
 
  Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy, a zwycięzcy upominki od Burmistrza Sępopola Ireny Wołosiuk wręczane w asyście kpt. Krzysztofa Siudka PSP Bartoszyce.
Zwycięzcy etapu gminnego wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 25 marca 2020 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i wyrażamy nadzieję, że zdobyta wiedza zwiększy świadomość młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Powstanie m.in. Gminne Centrum Informacji

Przyznane wsparcie pokryje 100% kosztów inwestycji.
          12 lutego bieżącego roku zawarto umowę na mocy której zrealizowany zostanie gruntowny remont budynku położonego przy ulicy 11 Listopada, opodal Banku Spółdzielczego w Sępopolu. Dzięki wspólnym staraniom sępopolskiego stowarzyszenia Bezrobotnych oraz Gminy Sępopol, złożono wniosek w ramach konkursu organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Barcja”.  W postępowaniu konkursowym wniosek został bardzo wysoko oceniony i zajął 1 miejsce, a tym samym nasze zamierzenie uzyskało szansę realizacji. W ramach prac przewidziano do wykonania między innymi: wymianę podłogi, remont ścian i sufitu (szpachlowanie, malowanie), wykonanie toalet, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu na którym zostanie posadowiona instalacja fotowoltaiczna, wykonanie nowych instalacji, utwardzenie terenu w celu wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych. Po przeprowadzeniu prac remontowych budynek będzie pełnił funkcje „Gminnego Centrum Informacji wraz z Galerią Artystyczną”, a dodatkowo jedno z pomieszczeń będzie udostępnione mieszkańcom jako szalet miejski, którego miasto do tej pory nie posiadało. Całość inwestycji dzięki bardzo dobrej współpracy ze stowarzyszeniem Bezrobotnych będzie sfinansowane w 100% ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.  Będzie to kolejny obiekt który po zakończeniu prac poprawi estetykę miasta.
          Ogromne podziękowania za współpracę należą się: p. Annie Żejmo i p. Barbarze Puchowskiej. Dzięki tym wspaniałym osobom możliwe było wspólne z gminą wystartowanie w konkursie. Mamy nadzieję, że tego typu działania będą również realizowane w przyszłości.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

450 000 zł na podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej od LGD "Barcja"

Zapraszamy do składania wniosków, w terminie 24.02-13.03.2020r.

"GOŚCINNA ŁYNA" oddała zwycięstwo ;).

Za nami 37 Zimowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Sępopola  i jednocześnie  20 Memoriał Roberta Borowskiego.
 
W ostatnich latach aura nas nie rozpieszcza kilka razy musieliśmy przenosić turniej do Bartoszyc albo grać w trudnych warunkach atmosferycznych i boiskowych. Tak było i tym razem, deszcz i śliska murawa nie ułatwiała gry, mimo to memoriał przyniósł uczestnikom i obserwatorom wiele emocji związanych z rywalizacją w trudnych warunkach. Do rywalizacji przystąpiły 3 drużyny: gospodarze, niezawodna Victoria Bartoszyce i Mamry Giżycko, które wywalczyło zwycięstwo. Przykrość organizatorom sprawiła Granica Kętrzyn, która na kilka dni przed starciem odmówiła udziału w turnieju.Tradycyjnie po zakończeniu zawodów odbyło się wręczenie pucharów i pamiątkowych statuetek.
 
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce: Mamry Giżycko – Puchar Burmistrza Sępopola
II miejsce: Victoria Bartoszyce – Puchar Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
III miejsce: Łyna Sępopol – Puchar Teresy i Grzegorza Borowskich
 
Najlepsi zawodnicy poszczególnych formacji otrzymali nagrody indywidualne:
 
Król strzelców – Paweł Dymiński
Najlepszy bramkarz: Karol Murawski – Mamry Giżycko
Najlepszy obrońca: Maciej Kadziewicz   –  Victoria Bartoszyce
Najlepszy pomocnik: Jakub Lemański  –  Łyna Sępopol
Najlepszy napastnik: Błażej Jodko – Victoria Bartoszyce
Zawodnik fair play: Damian Gigielewicz – Łyna Sępopol
Najmłodszy zawodnik: Dądzik Kacper – Victoria Bartoszyce
Najstarszy zawodnik: Jan Kadziewicz  – Victoria Bartoszyce
 
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a sponsorom dziękujemy za wsparcie finansowe i rzeczowe.
Do zobaczenia za rok.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

63Galeria zdjęć: Turniej piłkarski 2020

Gmina uzyskała środki na przebudowę kolejnej drogi.

Podpisano umowę w ramach PROW.
          W miniony piątek 24 stycznia br. zawarto umowę dotyczącą przyznania wsparcia finansowego przeznaczonego na przebudowę drogi w miejscowości Dzietrzychowo. Środki przyznane naszej gminie pochodzą z  funduszy europejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którymi gospodaruje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Kompletną dokumentację konkursową gmina złożyła jeszcze pod koniec sierpnia 2018 roku, ale dopiero obecnie możliwe było zawarcie stosownej umowy.  Konstrukcja finansowa umowy przewiduje udział w kosztach inwestycji ze strony samorządu województwa w wysokości 63,63% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Natomiast wkład własny gminy wynosi pozostałe nieco ponad 36%. Droga w Dzietrzychowie wykonana zostanie podobnie jak inne już zrealizowane inwestycje np.: w Liskach, Domaradach, Langance, Wiatrowcu, Judytach, Parku, Pasławkach, Przewarszytach, czy też obecnie realizowana droga przy placu Wolności w Sępopolu, w swym zakresie obejmując wymianę podbudowy, wykonanie warstwy odsączającej oraz mrozochronnej, zwieńczonej nawierzchnią z kostki polbrukowej, na podsypce cementowo-piaskowej. Mamy nadzieję, że ogłoszone niebawem postępowanie przetargowe wyłoni wykonawcę prac budowlanych, co w obecnym czasie jest niezmiernie trudne z uwagi na dużą podaż zleceń na tego typu usługi. Planowane zakończenie inwestycji to połowa bieżącego roku.
          Na rozstrzygnięcie czekają kolejne nasze wnioski, złożone w ramach np.: Funduszu Dróg Samorządowych (3 drogi), Programu Transgranicznego Polska-Rosja (6 dróg), czy też kolejne w ramach Krajowego Ośrodki Wsparcia Rolnictwa (ponad 10 dróg).

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: droga w Dzietrzychowie

Rekrutacja do przedszkola i szkoły

Informujemy, że z dniem 30.03.2020 r. rozpocznie się rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępopol.
 
Terminy rekrutacji zostały określone w zarządzeniu Burmistrza Sępopola w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępopol (w załączeniu).
 
Wnioski będzie można pobrać bezpośrednio w placówce lub ewentualnie na jej stronie internetowej.

Załączniki

Grafik wywozu odpadów na 2020 rok.

Zachęcamy do zapoznania się z terminami odbioru.
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr XIII/241/19 z dnia 29 października 2019 r., stawki za odbiór odpadów w 2020 roku wynoszą:
 
- 18 miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny,
   (g. Bartoszyce 21 zł, Bisztynek 21 zł, m. Kętrzyn 31,80 zł)
 
- 36 miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
   (g. Bartoszyce 41 zł, Bisztynek 42 zł, m. Kętrzyn 63,60 zł)
 
 
 

Załączniki

Odtworzenie przedwojennych terenów rekreacyjnych.

Samorząd województwa zdecydował o przyznaniu 85% wsparcia dla inwestycji w Sępopolu.
          17 stycznia zawarto umowę, na mocy której nasza gmina uzyska środki finansowe, które umożliwią zagospodarowanie terenu zlokalizowanego wzdłuż rzeki Łyny, na długości około 1000 metrów. W ramach zawartego porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Białymstoku, uzyskano zgodę na mocy której możliwe było złożenie wniosku w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wsparcie przyznano zaledwie 12 inwestycjom, wśród których znalazła się i nasza. Dofinansowanie wyniesie 85% kwalifikowanych kosztów inwestycji. W ramach prac wykonane zostaną aleje spacerowe wzdłuż brzegu rzeki oraz w kierunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, utwardzone dwoma warstwami kruszyw, zakończone  obrzeżami betonowymi. Przy alejach ustawione zostaną ławki, kosze, tablice tematyczne. Ponadto utworzone zostaną strefy edukacyjne, przeznaczone do prowadzenia zajęć lekcyjnych: „zielona klasa do edukacji przyrodniczej”, „warmińskie byliny 1”, „warmińskie byliny 2”, które wyposażone zostaną m.in. w siedziska wokół drzew oraz w postaci naturalnych głazów. Zaprezentowane zostanie stanowisko archeologiczne, wyposażone w ramę widokową skierowaną w stronę grodziska oraz tablice zawierającą informacje historyczne, a także ławki umożliwiające komfortowy odpoczynek. Wzdłuż alejek ustawione zostaną lampy solarne na których dodatkowo zamontowane zostaną kamery, tworzące sieć monitoringu poprawiającego bezpieczeństwo osób. Wydzielone zostaną tzw. „wyspy piaszczyste” wyposażone w stacjonarne leżaki, otoczone roślinnością miododajną. Ponadto ustawionych zostanie kilka rzeźb, urządzone zostanie miejsce przeznaczone na piknik, które otoczone zostanie krzewami i drzewami owocowymi, a także wykonane zostaną miejsca azylu dla drobnych zwierząt. Wśród posadzonych roślin znajdą się między innymi: brzoza, dąb, głóg, jabłoń, jarząb, porzeczka, bez, dereń, hortensja, jaśminowiec, kalina, malina, porzeczka, suchodrzew, szakłak, trzmielina i kilkadziesiąt innych. Dzięki tej inwestycji odtworzony zostanie stan terenów rekreacyjnych, jaki był w Sępopolu przed wybuchem II wojny światowej. A mnogość i różnorodność poszczególnych stref zapewni możliwość prowadzenia zajęć lekcyjnych w plenerze, miejsce odpoczynku i rekreacji mieszkańcom, jak również turystom korzystającym ze szlaku kajakowego prowadzącego rzeką Łyną.
          Zakres prac ograniczony był wysokością środków jakimi dysponuje nasz samorząd, a jak wszyscy wiemy są one bardzo skromne. Dlatego też, dzięki udziałowi w konkursie środki gminy pomnożono blisko sześciokrotnie, a to już umożliwia wykonanie inwestycji o większym rozmiarze i zakresie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Bioróżnorodność

50 lat razem, czyli Złote Gody w USC w Sępopolu

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Sępopolu 6 grudnia  odbyła się uroczystość z okazji 50 rocznicy pożycia  małżeńskiego 4 par  z terenu miasta i gminy Sępopol. Jubilatów uhonorowano medalami "Za długoletnie pożycie małżeńskie" nadanymi przez Prezydenta RP.
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 11

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk