Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 28/02/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Spotkanie w WMARR z Prezesem Markiem Karólewskim

Wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Samorządów Pogranicza.
          15 lutego odbyło się spotkanie w siedzibie Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, podczas którego omawiano kwestie wsparcia dla przedsiębiorców działających na terenie samorządów należących do Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Samorządów Pogranicza, w tym również gminy Sępopol. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zarządu WMSSP: Lidia Czerniewicz, zastępca burmistrza Węgorzewa, Piotr Łazar, zastępca burmistrza Sępopola oraz z Dubeninek - Ewa Bogdanowicz Kordiak, sekretarz gminy.
 
Podczas dyskusji poruszono kwestię wyodrębnienia środków finansowych przeznaczonych dla obszaru Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Samorządów Pogranicza, której wartość wstępnie szacowana jest na ponad 20.000.000 złotych. Planowane działania mają na celu udzielanie dotacji na rozwój oraz wspieranie powstawania nowych podmiotów gospodarczych na obszarze Stowarzyszenia w formie wsparcia finansowego (wynoszącego do 85% kosztów kwalifikowanych), przeznaczonego m.in. na zakup sprzętu, rozwój działalności oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
 
Zapowiadane inicjatywy przewidują, że przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie w wysokości wynoszącej minimalnie 200 000 złotych.
 
Działalność Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Samorządów Pogranicza zyskuje coraz większe uznanie w województwie, co przekłada się na szanse otrzymania znaczących środków na rozwój obszarów przygranicznych, niezbędnych do ich dalszego rozwoju. Liczymy, że obecnie rozpatrywane rozwiązania oraz mechanizmy finansowe znajdą swoje miejsce w dokumentach przyjętych przez instytucje zarządzające funduszami unijnymi, co pomoże w rozwoju samorządów pogranicza.

Rusza przebudowa drogi powiatowej w Dzietrzychowie...

Powiat wyłonił wykonawcę I etapu przebudowy drogi w Dzietrzychowie za kwotę 2.000.000 zł, niebawem kolejne przetargi na drogi powiatowe...
 
          Z przyjemnością informujemy, że samorząd powiatowy zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Lidzbarka Warmińskiego na przebudowę drogi powiatowej 1394N w miejscowości Dzietrzychowo. Termin realizacji tej inwestycji to 170 dni od podpisania umowy. Koszt całkowity inwestycji wyniesie około 2.000.000 złotych. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty od firm:
 
 • STRABAG Sp. z o.o.            – 2.168.524,83 zł
 • UT Adam Chlechowicz         – 2.798.988,00 zł
 • PIB SANBUD Sp z o.o.       – 2.586.787,35 zł
 • PRD Sp. z o.o.                       – 1.998.333,05 zł
         Nowa droga zostanie wyposażona w nawierzchnię asfaltową oraz nową podbudowę, zapewniając tym samym bezpieczeństwo i komfort podróży mieszkańcom i turystom. Jej szerokość to od 5,5 m do 6 metrów. Dodatkowo, w ramach projektu, zostaną wykonane nowe chodniki o szerokości 2 metrów oraz zatoczka, co wpłynie korzystnie na funkcjonalność oraz estetykę tej części miejscowości, a także przebudowie będzie podlegał obszar skrzyżowania z drogą nr 1581N prowadzącą do Lwowca. Pierwszy etap prac będzie realizowany priorytetowo, a kolejne etapy będą kontynuowane w miarę pojawiania się kolejnych źródeł finansowania. Celem jest kompleksowa przebudowa drogi, aby zapewnić  optymalne warunki komunikacyjne.
 
          Kolejna dobra informacja dotyczy drogi powiatowej z Lipicy do Smodajn, dla której powiat otrzymał już finansowanie z programu inwestycji strategicznych Polski Ład (95% dofinansowania), a niebawem nastąpi rozpoczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Długość tego odcinka zostanie dostosowana do aktualnych kosztów budowy dróg, które obecnie są rekordowo wysokie. Dzięki temu projektowi możliwa będzie kontynuacja rozwoju powiatowej infrastruktury drogowej, zapewniając naszym mieszkańcom bezpieczne trasy komunikacyjne.
 

Załączniki

,,Chodźmy wszyscy do stajenki…” przedstawienie jasełkowe.

Jasełka to widowisko o wydarzeniach związanych z narodzinami Jezusa Chrystusa. Opowieść ta została przedstawiona w dniu 17.01.2024r. o godzinie 9.00 na scenie w Domu Kultury w Sępopolu przez grupy przedszkolne:
,, Smerfy”, ,,Słoneczka”, ,,Przyjaciele Myszki Miki”, ,,Leśne duszki” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sępopolu.
        Dzieci wraz ze swoimi opiekunami w pięknie przygotowanym występie z dopracowanymi strojami tańczyły, śpiewały oraz recytowały z przejęciem. Nie zabrakło wierszy i piosenek dla naszych wspaniałych Dziadków i Babć, którzy dumnie spoglądali na scenę wypatrując swoich wnucząt.
Przedstawienie wzbogacono świąteczną scenografią, która stwarzała bajkowy klimat.
Młodzi artyści na dużej scenie pokazali swój talent aktorski odgrywając role Józefa, Maryi, Trzech Królów, Pastuszków, Gwiazdek, Aniołków.
Sala sępopolskiego Domu Kultury wypełniona była po brzegi. 
Rodzice, mieszkańcy, Pani Burmistrz z uwagą i uśmiechem na twarzach obserwowali ten wzruszający występ najmłodszych pociech. 
Wszyscy goście mogli doświadczyć chwil radości i wzruszeń.
Duże podziękowania należą się paniom z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego za wysiłek i zaangażowanie w przygotowanie dzieci do występu oraz pracownikom Domu Kultury za poświęcony czas i pasję, dzięki której Dom Kultury staje się miejscem magicznych spotkań.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Inwestycje gminne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych

Kolejny sprzęt podniesie możliwości ratowniczo – gaśnicze naszych jednostek OSP.
          16 stycznia 2024 roku to dzień szczególny dla mieszkańców Sępopola, gdyż tego dnia odbyła się uroczystość przekazania nowego wozu strażackiego jednostce OSP. Inicjatorką tego ważnego wydarzenia była Pani burmistrz Irena Wołosiuk, podczas którego ks. Marek Dzięgielewski, dokonał poświęcenia pojazdu zakupionego ze środków gminy Sępopol, przy wsparciu finansowym wielu instytucji. Kwota zakupu, wynosząca imponujące 1 170 960 złotych, została zebrana dzięki zaangażowaniu następujących podmiotów:
 • Gmina Sępopol – 469 960 zł,
 • NFOŚiGW – 375 000 zł,
 • KSRG – 175 000 zł,
 • WFOŚiGW – 100 000 zł,
 • Powiat Bartoszyce – 50 000 zł,
 • Nadleśnictwo Srokowo – 1 000 zł.
          Pomimo trudnych warunków atmosferycznych, obfitych opadów śniegu, zaproszeni goście uczestniczyli w ceremonii, w tym: wicewojewoda Zbigniew Szczypiński, Grzegorz Siemieniuk reprezentujący Prezesa zarządu WFOŚiGW w Olsztynie, starszy brygadier Tomasz Ostrowski z Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Marcin Kazimierczuk – radny Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, wicestarosta powiatu bartoszyckiego Marcin Matejunas, starszy brygadier Andrzej Harhaj z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, Zygmunt Zbigniew Pampuch - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bartoszycach, Krzysztof Siudek- przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu, ks. Marek Dzięgielewski – Proboszcz Parafii św. Michała Archanioła w Sępopolu, druhny i druhowie z jednostek OSP z Sępopola, Lipicy, Różyny i Judyt, pracownicy Urzędu Miejskiego, mieszkańcy oraz przedstawiciele mediów, w tym telewizji kablowej Bart-Sat.
 
 
 
Pani burmistrz Irena Wołosiuk powitała gości oraz przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Niezwykle istotnym momentem było uroczyste przekazanie kluczy do nowego wozu strażackiego oraz symboliczne przekazanie dotychczas używanego pojazdu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP z Różyny. Przy okazji uroczystości podkreślono, że w ostatnim okresie jednostki OSP z naszej gminy otrzymały wsparcie zarówno w postaci nowego sprzętu, jak i modernizacji placówek.
 
W ramach tych działań, w obecnej kadencji, gmina Sępopol zainwestowała w różnorodny sprzęt i pojazdy dla jednostek OSP. Warto wymienić kilka zrealizowanych projektów, m.in.:
 • Zakup średniego pojazdu gaśniczego MAN TGM z napędem 4x4 dla OSP Lipica, kosztem ponad 150 000 zł, współfinansowany przez fundusze gminne – 120 000 zł oraz Starostwo Powiatowe - 30 000zł, z PSP Nowe Miasto Lubawskie.
 
 
 • Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania P360 CB z napędem 4x4 dla OSP Sępopol, odkupionego z PSP z Bartoszyc. Łączny koszt zakupu wyniósł około 280 000 zł z wyposażeniem pojazdu o wartości 50 000 zł.
 
 • Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 13.290 BL z napędem 4x4 dla OSP Sępopol. Łączny koszt tej inwestycji wyniósł 1 170 960 zł, z dofinansowaniem m.in. ze środków NFOŚiGW – 375 000 zł, WFOiŚGW – 100 000 zł, KSRG – 175 000 zł, Nadleśnictwa Srokowo -1000 zł, powiatu Bartoszyckiego – 50 000 zł oraz gminy Sępopol – 469 960 zł.
 
 • Przekazanie samochodu Dacia Duster z 2020 roku o napędzie 4x4 przez Fundację PKO BP o wartości około 64 900 zł.
 
 • Wsparcie OSP Różyna poprzez przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Iveco z napędem 4x4, a pochodzącego z OSP Sępopol.
 
 
Oprócz pojazdów, dokonano istotnych inwestycji w infrastrukturę jednostek OSP, takie jak:
 • Oddanie do użytku nowego pomieszczenia, pralni, w której zmodernizowano instalację elektryczną, wodociągową i sanitarną, o wartości ponad 13 000 zł.
 • Zakup specjalistycznego sprzętu pralniczego, przemysłowej suszarki do ubrań strażackich oraz szafy suszarniczej o łącznym koszcie 19 157 zł.
 
 • Wyremontowanie pomieszczeń pod toaletę, natryski.
 
 
          Warto również podkreślić społeczne zaangażowanie firmy "ENERGIX POLSKA", która przekazała darowiznę w postaci 24 kompletnych zestawów ubrań bojowych dla wszystkich 4 jednostek z terenu gminy Sępopol o łącznej wartości ponad 120 000 zł.
 
 
 
Dofinansowania i granty z różnych źródeł umożliwiły zakup nowoczesnego wyposażenia, w tym:
 • 2 radiotelefonów oraz 2 kompletnych zestawów ubrań specjalnych z WFOŚiGW w Olsztynie z programu ,,Mały Strażak 2023”.
 • Nowoczesnego sprzętu, takiego jak kamery termowizyjne ,,FLIR SYSTEMS”, akumulator, ładowarki oraz walizka transportowa dla OSP Różyna i OSP Sępopol, uzyskane dzięki dofinansowaniu z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w wysokości 20 000 zł.
 
Inwestycje obejmują również remonty i modernizacje istniejącej infrastruktury, m.in.:
 • Remont obiektu OSP Lipica oraz strażackiej wieży suszarniczej, dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego w kwocie 65 000 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 5%, czyli 3 500 zł.
 
 • Zakup pralki i suszarki marki Samsung dla OSP Lipica o łącznej wartości około 10 000 zł.
 
 • Wymiana konstrukcji i nawierzchni wjazdu do remizy OSP Sępopol,OSP Różyna, OSP Lipica na kostkę brukową.
 
 • Remont garaży, obejmujący m.in. wymianę posadzek oraz odnowienie wnętrza budynku ze środków samorządu województwa.
 
         Ponadto, bieżące finansowanie pozwoliło na zakup niezbędnego wyposażenia, takiego jak: ubrania koszarowe, kurtki, umundurowania strażackie, buty strażackie, dresy, czapki, koszulki dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Sępopol.
 
 
Niezmiernie ważne jest także zapewnienie odpowiedniego wyposażenia i środków ochrony osobistej dla strażaków, które obejmuje zakup masek do hełmów, latarni, rękawic, szelek bezpieczeństwa, generatora, pilarek spalinowych dla OSP Sępopol, OSP Różyna, sprzętu pożarniczego, węży, stojaków, szczotek, latarni, akumulatorów, części do pilarek, środka pianotwórczego, tłumic metalowych i gumowych, podkrzesywarek dla OSP Sępopol oraz Lipica, łańcuchów, osprzętu do kamery termowizyjnej, kamizelek, lin, elektrod, masek tlenowych, ssaka mechanicznego pistoletowego, masek krtaniowych, uprzęży SKILL ECON i wielu innych drobnych sprzętów.
 
 
 
 
Ostatnim, ale równie istotnym elementem inwestycji, jest zakup zatapialnej pompy do wody brudnej dla OSP Różyna, generatora, łańcuchów, pilników, pilarek spalinowych, opon do samochodu OSP Judyty, specjalistycznych uchwytów do drabiny dla OSP Lipica (koszt około 3000 zł).
 
 
         Podsumowując, dzięki determinacji i zaangażowaniu Pani Burmistrz oraz wsparciu różnych instytucji, gmina Sępopol stawia na wysokim poziomie bezpieczeństwa swoich mieszkańców. Coroczne inwestycje w Ochotnicze Straże Pożarne przekładają się na profesjonalne wyposażenie i nowoczesne pojazdy, umożliwiając skuteczną pracę strażaków ratowników. Działania te przyczyniają się do ochrony zdrowia, życia, mienia i środowiska lokalnej społeczności. Mieszkańcom gminy Sępopol można zagwarantować, że ich bezpieczeństwo jest priorytetem, a jednostki OSP są gotowe na wszelkie wyzwania.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Porozumienie terytorialne - nowy rozdział w historii Stowarzyszenia Pogranicza i gminy Sępopol.

Ponad 80 000 000 złotych w ramach zawartego Porozumienia terytorialnego z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego...
Po 5 latach od powstania Stowarzyszenia,
po 3 latach od przyjęcia pierwszej Strategii dla Pogranicza,
po blisko 2 latach trudnych i partnerskich negocjacji,
MAMY TO!!

Wczoraj Stowarzyszenie Pogranicza zawarło Porozumienie terytorialne z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które otwiera drogę do realizacji długofalowych przedsięwzięć rozwojowych na Pograniczu w tym na terenie naszej gminy.

Podpisując Porozumienie, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zobowiązał się do zabezpieczenia ponad 80 000 000,00 złotych w Programie FEWiM 2021-2027 na cztery pograniczne projekty strategiczne. Są nimi:

1) programy rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z Pogranicza (Młodzi Kreatywni);
2) Uniwersytet Ludowy Pogranicza;
3) rozwój usług społecznych na terenie Pogranicza;
4) termomodernizacja kilkudziesięciu budynków użyteczności publicznej na Pograniczu w tym 5 obiektów na terenie gminy Sępopol (świetlice w Lwowcu, Dzietrzychowie i Szczurkowie, a także dwa budynki komunalne).

          Marszałek województwa Marcin Kuchciński z entuzjazmem odniósł się do podpisanego porozumienia i wysoko ocenił doświadczenie Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza w realizacji projektów. Podkreślił, że duże zasoby finansowe, które teraz trafią do samorządów, przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców przygranicznych obszarów.
 
         Wicemarszałek Miron Sycz nie krył, że potrzeba wsparcia jest ogromna i zwrócił uwagę na konieczność ubiegania się o dodatkowe środki rządowe na inwestycje zwłaszcza te związane z infrastrukturą drogową i komunikacją.
 
Porozumienie terytorialne stanowi bardzo silne zobowiązanie dla Zarządu naszego Stowarzyszenia do sprawnej, skutecznej i terminowej realizacji ww. przedsięwzięć.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tegorocznym Orszaku Trzech Króli w Sępopolu

To wyjątkowe wydarzenie zaplanowano na 6 stycznia i rozpocznie się uroczystą Mszą Świętą w malowniczym kościele św. Michała Archanioła w Sępopolu.
 
Orszak Trzech Króli to jedno z najpiękniejszych i najbardziej barwnych świątecznych wydarzeń, podczas którego wspólnie przeniesiemy się w magiczną atmosferę Bożego Narodzenia. Radosne kolędowanie, kolorowe stroje Trzech Króli sprawią, że ten dzień będzie niezapomniany dla wszystkich uczestników.
 
Rozpoczęcie wydarzenia o godzinie 11:00 w kościele św. Michała Archanioła w Sępopolu będzie okazją do wspólnej modlitwy i zadumy nad sensem Świąt. Po Mszy Świętej rozpoczniemy uroczysty Orszak, który w całości odbędzie się w tym roku w kościele, niosąc ze sobą radosne przesłanie Świąt Bożego Narodzenia.
 
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu i podzielenia się radością świąt w gronie społeczności Sępopola. Niech Orszak Trzech Króli przyniesie nam wszystkim wzajemne zrozumienie, miłość i pokój na nadchodzący rok.
 

Ogłoszenie o czasowym zamknięciu drogi powiatowej Smolanka - Sępopol

Trwają prace budowlane na drodze powiatowej. Za utrudnienia przepraszamy...
 

Gmina zyskuje ponad 450 000 zł na unowocześnienie oświetlenia publicznego

Środki z Polskiego Ładu zasilą inwestycje wymiany kolejnych 300 opraw oświetlenia ulicznego.
          Gmina, w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład, otrzymała znaczące wsparcie finansowe w wysokości ponad 450 000 złotych na modernizację oświetlenia ulicznego. Dofinansowanie w ramach tego programu obejmuje aż 80% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi istotne ułatwienie przeprowadzenia inwestycji.
 
Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup 300 nowoczesnych opraw działających w oparciu o technologię LED, wyposażonych w system umożliwiający programowanie czasu oraz intensywności świecenia. Ta zaawansowana technologia pozwoli efektywnie zarządzać oświetleniem ulicznym, dostosowując je do aktualnych potrzeb i warunków atmosferycznych.
 
W rezultacie inwestycji cała obszar gminy będzie mógł cieszyć się energooszczędnym, przyjaznym środowisku oświetleniem ulicznym. Ta forma oświetlenia nie tylko przyczyni się do poprawy estetyki przestrzeni publicznej, ale również pozwoli znacząco zaoszczędzić środki związane z zakupem obecnie wyjątkowo drogiej energii elektrycznej.
 
Należy podkreślić, że bez wsparcia zewnętrznego, z uwagi na niskie dochody, gmina nie byłaby w stanie samodzielnie sprostać wyzwaniom związanym z modernizacją oświetlenia ulicznego. Warto przypomnieć, że poprzednia inwestycja, obejmująca zakup również 300 energooszczędnych opraw oświetleniowych, została w 100% sfinansowana ze środków rządowych przekazanych naszej gminie.
 
To kolejny dowód na skuteczność i potrzebę programów takich jak Polski Ład, wspierających rozwój mniej zamożnych lokalnych społeczności, a zwłaszcza obszarów popegeerowskich.
 

Wyłoniono wykonawcę wymiany nawierzchni placu otaczającego fontannę w śródmieściu Sępopola

Ostatni element związany z wykonaniem nowej fontanny uzupełniono. 100% środków zewnętrznych.
          Kontynuujemy drogę modernizacji, która ma na celu przemianę centrum miasta. Jednym z najnowszych etapów tego procesu jest wymiana nawierzchni placu otaczającego charakterystyczną fontannę, która od dawna jest głównym punktem w centrum miasta.
 
          Ostatnią elementem do zakończenia projektu nowej fontanny jest podpisanie umowy z firmą PROFBUD, która zajmie się wymianą nawierzchni chodnika, który przylega bezpośrednio do fontanny. Obecna nawierzchnia wykonana z polbruku zostanie zastąpiona kamieniem naturalnym, tworząc historyczne nawiązanie do dawnego Sępopola. Realizacja tego projektu wymagała uzyskania oddzielnego, kolejnego zezwolenia  od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, co udało się zrealizować w bieżącym tygodniu. Ta ostatnia zgoda otworzyła drzwi do ostatniego elementu modernizacji tego miejsca, który wprowadzą nową jakość w centrum miasta, jednocześnie szanując jego historyczny charakter.
 
          Kamień naturalny użyty w projekcie ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ pochodzi z rozbiórki starych dróg w centrum miasta, które zostały niedawno poddane gruntownej przebudowie. W ten sposób nowa nawierzchnia nie tylko spełnia standardy WKZ, ale również odwołuje się do dziedzictwa historycznego Sępopola.
 
          Projekt finansowany jest dzięki hojności firmy Energix. Wsparcie pokryje 100% kosztów związanych z budową nowej fontanny oraz wymianą nawierzchni wokół niej.
Za pomoc finansową bardzo serdecznie dziękujemy p. Arturowi Violante oraz p. Tiago Gomez. Mamy nadzieję, że nowy element upiększający miasto przypadnie do gustu mieszkańcom naszej gminy.
 
        Zmiany z uwagi na skromne środki jakimi dysponuje budżet gminy wprowadzane są stopniowo, ale z rosnącym znaczeniem. Miasto zyskuje nowe, atrakcyjne tereny, a fontanna staje się jeszcze bardziej wyjątkowym elementem centrum. Mamy nadzieję, że te projekty wpłyną pozytywnie na jakość życia mieszkańców i zachęcą nowych odwiedzających do odkrywania uroku Sępopola.

Dostaliśmy blisko 800 000 złotych na ratowanie zabytków

Mamy powód do zadowolenia - dwa projekty złożone w ramach programu "Polski Ład" zostały zaakceptowane i otrzymały wsparcie finansowe na poziomie 98% całkowitych kosztów inwestycji.
          Dzięki programowi inwestycji strategicznych "Polski Ład", kierowanemu na ratowanie obiektów zabytkowych, ocalone zostaną kolejne obiekty historyczne znajdujące się na terenie naszej gminy. W drugiej edycji tego programu, nasza gmina otrzymała znaczące środki finansowe, które pozwolą na odrestaurowanie dwóch zabytkowych obiektów potrzebują podjęcie pilnych działań.
 
          Pierwszy projekt koncentruje się na ratowaniu zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej 1 w mieście Sępopol. To miejsce jest obecnie siedzibą mieszkań komunalnych i znajduje się na liście obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Kamienica przetrwała zniszczenia w czasie II wojny światowej, a obecnie wymaga pilnej interwencji. Planowane prace obejmują remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę obróbek blacharskich, naprawę lub wymianę więźby dachowej oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego. To działania, które są niezbędne, aby zachować ten budynek dla przyszłych pokoleń.
 
          Drugim projektem, który otrzymał finansowanie, jest renowacja Świetlicy Wiejskiej we Lwowcu. Ten budynek również wpisany jest do rejestru zabytków. W wyniku pożaru stracił wiele swojej dawnej świetności, dlatego teraz jest czas, aby przywrócić mu jego blask. Prace obejmują wymianę pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz naprawę uszkodzonych elementów konstrukcji dachu. Ta inwestycja będzie pierwszym krokiem na drodze do odbudowy tego obiektu i przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz pielgrzymów, którzy odwiedzają świątynię we Lwowcu. Ponadto, renowacja pozwoli na zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.  Finanse na pozostałe prace budowlane mamy nadzieję otrzymać ze środków FEWiM.
 
          Warto zaznaczyć, że to nie pierwszy raz, gdy gmina sięga po środki finansowe z programu "Polski Ład" na ratowanie obiektów zabytkowych. W poprzedniej edycji tego programu, otrzymaliśmy ponad 1 milion złotych na projekty związane z dziedzictwem kulturowym. Te środki pozwolą między innymi na: wykonanie kolejnych  granitowych alejek na cmentarzu, remont dwóch kaplic oraz zabytkowej bramy i ogrodzenia na cmentarzu komunalnym. To stanowi kolejny przekonujący dowód na to, że wsparcie finansowe ze strony rządu umożliwia pielęgnowanie naszego dziedzictwa kulturowego oraz podejmowanie realnych kroków w celu jego zachowania.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Polski Ład - zabytki 2

1 2 3 4 5 6 ... 31

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk