Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 15/01/21, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Most w Różynie.

Ruszyły prace projektowe nowej przeprawy rzecznej.
          Trwają prace dotyczące przygotowania kompletu dokumentów dotyczących rozbiórki i budowy nowego mostu nad rzeką Bejdycka w miejscowości Różyna. Przeprawa mostowa zlokalizowana jest wzdłuż drogi powiatowej numer 1575N. W ostatnich miesiącach minionego roku władze powiatu bartoszyckiego zdecydowały o wyłonieniu wykonawcy projektu budowlanego dotyczącego rozbiórki starego i budowy nowego mostu. Założenia przewidują szerokość nawierzchni mostu wynoszącą 7 metrów, zwieńczoną odwodnieniem o szerokości łącznie 1,42 m i chodnikami po obu stronach nawierzchni jezdni o szerokości około 2 metrów. Łącznie szerokość między barierami mostu będzie wynosiła ponad 12 metrów. Termin wynikający z umowy na wykonanie dokumentacji to kwiecień 2021 roku. W ramach wspomnianych prac do urzędu miejskiego w Sępopolu w miniony wtorek wpłynął wniosek o wydanie decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego, która stanowi jeden z elementów niezbędnej dokumentacji. Całkowity czas wszystkich etapów procesu w którym należy uzyskać stosowne pozwolenia, uzgodnienia, opinie, decyzje, włącznie z pozwoleniem wodno-prawnym, szacowany jest na około 9 miesięcy. Z informacji uzyskanych od inwestora wiemy, że samorząd jest bardzo zdeterminowany do tego by zdążyć z dokumentacją na jesienny nabór wniosków, ogłaszany corocznie przez wojewodę warmińsko-mazurskiego, w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych. Mamy nadzieję, że ta inwestycja zajmie jedno z czołowych miejsc na liście zadań powiatowych, które uzyskają wsparcie finansowe na realizację w wysokości umożliwiającej jej wykonanie.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Most w Różynie

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Most w Różynie - projekt

Stanica "Dobrej Nadziei" w Stopkach.

Przywróciliśmy dawną świetność najbardziej znanej stanicy nad brzegiem Łyny.
          Dzięki współpracy gminy z sąsiednimi samorządami, uzyskaliśmy zewnętrzne środki na gruntowny remont stanicy wodnej nad rzeką Łyną w miejscowości Stopki. Ogłoszone przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego postępowanie konkursowe pn. "Łączy nas turystyka", premiowało dodatkowo wnioski zawierające zamierzenia inwestycyjne wykonane przy udziale kilku samorządów. Dlatego też, na etapie składania wniosków zawarliśmy porozumienia na mocy których w kosztach realizacji naszej inwestycji pomoc finansową zadeklarowały: samorząd powiatu oraz samorząd miasta Bartoszyce. Dzięki tym deklaracjom oraz dobrze wykonanej dokumentacji konkursowej, nasz wniosek zajął 1 miejsce na liście inwestycji wspartych przez samorząd województwa. Za to wsparcie włodarzom bardzo dziękujemy. Na dodatkowe słowa podziękowania zasługuje samorząd z Bisztynka, który dodatkowo zadeklarował pomoc finansową przy realizacji przedsięwzięcia.
          Prace remontowe przeprowadziła firma „Rys-Bud” ze Szczurkowa, która w wyznaczonym terminie wywiązała się ze wszystkich obowiązków. Była to jedyna firma która zdecydowała się na złożenie oferty w ogłoszonym postępowaniu z uwagi na zbliżający się koniec roku.
          Dzięki tej inwestycji, lokalne firmy świadczące usługi, polegające na wykonywaniu rejsów rzeką Łyną, zyskają dodatkowych zadowolonych klientów, którzy chętnie do nich powrócą, jak również zapewne przekażą wśród swoich znajomych informację o atrakcyjności tej przystani. Mieszkańcy natomiast zyskają wyremontowaną stanicę, która świetnie jest im znana i z której chętnie korzystają od wielu lat.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Przystań "Dobrej Nadziei" w Stopkach

Gmina Sępopol w stowarzyszeniu "Warmińsko - Mazurskim Gmin Pogranicza".

Razem z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, przy wsparciu środków UE, uczestniczymy w projekcie pilotażowym pn. "Centrum Wsparcia Doradczego".
          Gmina Sępopol wraz z gminami Barciany, Bartoszyce, Braniewo, Budry, Dubeninki, Lelkowo, Górowo Iławeckie i Srokowo uczestniczy w projekcie pilotażowym pn. Centrum Wsparcia Doradczego. Razem tworzymy Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza.Nasze Partnerstwo – obok 37 podobnych Partnerstw z całej Polski – zostało wybrane do udziału w pilotażu, który jest realizowany przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy wsparciu środków UE. Chcemy, by projekt wzmocnił długofalową współpracę gmin pogranicza z myślą o wszechstronnym rozwoju tego obszaru. Dzięki pomocy ekspertów stworzymy wspólną strategię terytorialną, z której wyłoni się pakiet tzw. projektów kluczowych. Postaramy się je następnie tak przygotować, by miały duże szanse na wsparcie ze środków zewnętrznych, głównie UE. Projekt stworzy naszym gminom szansę poprawy zdolności do skutecznej realizacji polityki rozwoju. Będzie on także zachętą do inicjowania i realizacji ważnych ponadgminnych przedsięwzięć, np. w zakresie pobudzania rozwoju gospodarczego (miejsca pracy) czy poprawy jakości usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców pogranicza. Realizacja projektu potrwa do końca marca 2022 roku. Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w jego przebieg prosimy o bezpośredni kontakt z Urzędem Gminy.
 
 

4 000 000 zł dla Gminy Sępopol.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wsparł inwestycje w naszej gminie.
         Wyłoniono inwestycje które otrzymały wsparcie  w ramach środków pochodzących z budżetu państwa, wśród przedmiotowych inwestycji znalazły się również 2 z naszej gminy. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Pomoc jest bezzwrotna i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Obie nasze inwestycje które znalazły się na liście dotyczą infrastruktury wodociągowej. Pierwsza obejmuje swym zakresem rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Langanki, zaopatrującej w wodę mieszkańców stanowiących 21% całości sieci wodociągowej gminy. Są to między innymi miejscowości: Liski, Langanki, Boryty, Wodukajmy, Domarady, Poniki, Rogielkajmy, Roskajmy, Turcz. Druga inwestycja również dotyczy Stacji Uzdatniania Wody, tym razem zlokalizowanej w mieście Sępopol, która zaopatruje w wodę prócz mieszkańców miasta, również mieszkańców miejscowości Miedna i Romankowo.
 
W ramach obecnie przyznanych środków samorządy z naszego powiatu otrzymały odpowiednio:
 
 • Gmina Sępopol –               4 000 000 zł
 • Gmina Bartoszyce –         2 500 000 zł
 • Powiat Bartoszyce –        1 500 000 zł
 • Gmina Bisztynek –            1 000 000 zł
 • Gmina Górowo Ił. –          1 000 000 zł
 • Miasto Górowo Ił. –             600 000 zł
          
          W ogłoszonym kolejnym uzupełniającym naborze wniosków, złożyliśmy kilka naszych propozycji inwestycji dotyczących między innymi przepraw mostowych, obiektów użyteczności publicznej oraz sieci oświetleniowej z terenu całej gminy. Mamy nadzieję, że chociaż jeden z nich uzyska wsparcie finansowe na wykonanie. Jednak tym razem pula środków finansowych przeznaczona na rozdysponowanie jest znacznie skromniejsza.

Program „WSPIERAJ SENIORA„

Program       „ WSPIERAJ  SENIORA
 
          Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu informuje, że w trosce o dobro i bezpieczeństwo osób starszych, Gmina Sępopol przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” . Program bezpośrednio realizuje tutejszy Ośrodek.Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia  Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polega, w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby ( artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki).  
 
Koszty zakupów pokrywa Senior.
 
Aby skorzystać z programu należy zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.
Numer infolinii   22 505 11 11
 Infolinia czynna 7 dni w tygodniu w godzinach  800 - 2100
 
Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Następnie pracownik Ośrodka skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia. Można również bezpośrednio skontaktować się z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Sępopolu :
 
telefon:  89 761 32 19   lub   89 761 32 20
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.
 
Program trwa do 31 grudnia 2020 roku.
 
Serdecznie zapraszamy Seniorów do pozostawania w domu na czas pandemii, kontaktu z infolinią
lub bezpośrednio z Ośrodkiem i korzystania z usług.
 
 

OSP w Różynie z nowym sprzętem

Doposażono jednostkę w nową kamerę termowizyjną. Zakup sfinansowany w 100% ze środków zewnętrznych.
          Dzięki wsparciu w wysokości 10 000 zł otrzymanemu od samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, w związku ze złożonym wnioskiem przez burmistrza Sępopola jeszcze na początku marca bieżącego roku, możliwe było obecnie doposażenie w nowoczesny sprzęt jednej z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy. Tym razem nowe wyposażenie trafiło do jednostki zlokalizowanej w miejscowości Różyna. W ramach środków zakupiono profesjonalną kamerę termowizyjną firmy „FLIR Systems”, która jest największą na świecie firmą specjalizującą się w projektowaniu i produkcji kamer termowizyjnych, komponentów i czujników obrazowania. Dodatkowo doposażono zestaw o kolejny akumulator, ładowarki umożliwiające zasilenie sprzętu podczas prowadzenia akcji ratowniczych w terenie, a także bardzo trwałą walizkę transportową, zabezpieczającą sprzęt przed zniszczeniem podczas działań ratowniczych. Czułość kamery umożliwia pomiar w zakresie temperatur od 0oC do 500oC, która może być zawężana w zależności od chwilowych potrzeb w związku z aktualnie wybranym jednym z siedmiu trybów, na które składają się:
 • Tryb podstawowy
 • Czarno-biały tryb strażacki
 • Tryb ogniowy
 • Tryb poszukiwawczo-ratowniczy
 • Tryb wykrywania ciepła
 • Tryb wykrywania chłodnych miejsc
 • Tryb analizy budynku
          Kamera termowizyjna szczególnie pomocna jest strażakom w sytuacji poszukiwania ludzi, którzy utracili przytomność w pomieszczeniach mocno zadymionych, w których gołym okiem człowiek nie jest w stanie dostrzec cokolwiek, a także w sytuacji wykrycia niedogaszonych elementów konstrukcji budowli, które mogą być zarzewiem ponownego wybuchu pożaru w ugaszonym już obiekcie.
          W uroczystym przekazaniu sprzętu z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne uczestniczył jedynie prezes OSP w Różynie p. Stanisław Rynkiewicz. Za udzielone wsparcie serdecznie dziękujemy samorządowi naszego województwa, ze szczególnym wyróżnieniem wicemarszałka Mirona Sycza.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Rozpoczęcie budowy drogi w Sępopolu.

Zawarto umowę na wykonanie nowej pełnej konstrukcji drogi, której koszt w 100% pokryje KOWR O/T Olsztyn.
          4 listopada podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych polegających na gruntownej przebudowie drogi zlokalizowanej opodal budynków wielorodzinnych przy ulicy Lipowej w Sępopolu. Procedurę przeprowadzono na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, dla zamierzeń których koszt wykonania przekracza kwotę 30 000 euro. Inwestycja zostanie w całości zrealizowana ze środków przyznanych gminie w ramach udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztyn. Wsparcie takie możliwe jest do uzyskania wyłącznie na te nieruchomości które w minionych czasach znajdowały się w zasobie należącym do dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Działka na której zostanie gruntownie przebudowana droga spełnia wszelkie wymogi wynikające z zarządzenia dyrektora generalnego KOWR. Dotychczas nieruchomości które kiedyś należały do PGR’ów znajdowały się z fatalnym stanie technicznym, a obecnie ich stan ulega diametralnej poprawie i wiele z nich może świecić przykładem starannie wykonanych inwestycji. Niestety znaczna ilość dróg wiejskich nigdy nie należało do państwowych gospodarstw, dlatego zamknięta przed nimi jest możliwość uzyskania wsparcia z KOWR’u. Gmina na prace budowlane uzyskała wsparcie w wysokości ponad 350 000 zł, a najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 287 908,77 zł wraz z 60 miesięcznym okresem gwarancji. Ofertę złożyła firma „KWIAT” p. Mariusza Kwiecińskiego z Sępopola. Kolejną ofertę złożyła firma ZU „EKO-WOD” z Kętrzyna na kwotę 343 500 zł wraz z identycznym okresem gwarancji. Bardzo dziękujemy za udzielone wsparcie, po raz kolejny naszej gminie, dyrektorowi oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, panu Grzegorzowi Kierozalskiemu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Droga przy ul.Lipowej

Przebudowa drogi Różyna - Sokolica

Kolejny przetarg wygrała firma „Technomel” z Lidzbarka Warmińskiego. Dofinansowanie inwestycji to 90%.Pozostałe 10% pokryje RFIL.
          Wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej w obrębie Różyna, prowadzącej z centrum wsi w kierunku miejscowości Sokolica. W ogłoszonym postępowaniu złożono aż 6 ofert na wykonywanie prac budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „TECHNOMELz Lidzbarka Warmińskiego, na kwotę 549 999,99 zł. Wykonane prace objęte będą 60 miesięcznym okresem gwarancji, liczonym od zakończenia i odbioru inwestycji.
Pozostałe oferty złożyły następujące firmy:
 
 • AMR Budownictwo Sp. z o.o. z Biskupca
 • Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „SANBUD” Sp. z o.o. z Olsztyna
 • Usługi Transportowe – Artur Kotarski z Mrągowa
 • P.H.U. „MARPOL” – Marcin Szutowicz z miejscowości Wiatrak
 • Spółdzielnia Wielobranżowa „NIEGOCIN” z Giżycka
           Przebudowa drogi wykonana zostanie na odcinku znajdującym się na terenie gminy Sępopol. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach na podobną inwestycję zdecyduje się również samorząd gminy Bartoszyce i dzięki temu obie wsie będą dużo lepiej skomunikowane między sobą. Droga stanowi również najkrótsze połączenie wsi Różyna z drogą wojewódzka numer 592 Bartoszyce – Kętrzyn. Inwestycja rozwiąże problem fatalnego stanu nawierzchni gruntowej, sygnalizowany od wielu lat. Wybór rodzaju nawierzchni przewidzianej w inwestycji podyktowany był możliwościami finansowymi gminy. Przeprowadzane w minionych latach jedynie doraźne naprawy, generowały znaczne wydatki i co najważniejsze, nie przynosiły trwałych efektów poprawy nawierzchni. Naprawy wytrzymywały tylko okres suszy, a droga ulegała ponownemu zniszczeniu z chwilą wystąpienia pierwszych opadów deszczu. Tak jest zawsze w przypadku dróg o nawierzchni szutrowej. Całkowita szerokość nowej drogi będzie wynosiła 5,7 m, a  głębokość nowych warstw konstrukcyjnych wyniesie 57 cm. Nowa konstrukcja drogi składać się będzie z 4 warstw, odpowiednio: warstwy odsączającej o grubości 15 cm, warstwy podbudowy o grubości 22 cm, podsypki cementowo-piaskowej i zwieńczona zostanie płytami drogowymi o grubości 15 cm. Wody opadowe odprowadzane zostaną do rowów chłonnych, zlokalizowanych po obu stronach drogi. Szansa na poprawę stanu technicznego  drogi pojawiła się w chwili ogłoszenia nabory wniosków, w ramach programu transgranicznego Polska-Rosja. Składając wniosek podjęto decyzję o wybudowaniu jak najwięcej dróg w ramach możliwych do uzyskania środków. W zasobie dróg gminny łącznie znajduje się ponad 300 km, z których bardzo wiele wymaga podjęcia pilnych prac, na które gmina ze względu na bardzo niskie dochody nie ma wystarczających środków w budżecie. Dlatego wybierając odcinki do inwestycji kierowano się kryterium uzyskania jak najwyższej punktacji za zaproponowane drogi. Stąd też decyzja o wyborze między innymi drogi w Różynie. Warto wspomnieć, że w identycznej technologii powstaną lub są w trakcie powstawania drogi w Romankowie, odcinek Domarady-Wodukajmy, czy też sukcesywnie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego drogi np. w miejscowościach: Prętławki, Stopki Osada, Rygarby, Wiatrowiec, Liski czy też ze środków KOWR’u w miejscowości Majmławki. Zastosowanie płyt drogowych ma tę przewagę, oprócz oczywistej jaką jest znacząco niższy koszt budowy, że z chwilą uzyskania zewnętrznych środków na zmianę nawierzchni np. na beton asfaltowy, można bez zniszczenia dotychczasową nawierzchnię rozebrać i ponownie ułożyć na innej drodze np. na drogach prowadzących do zabudowy kolonijnej wsi. Tak zrobiono już jakiś czas temu np. w miejscowości Stopki Osada, zmieniając drogę gruntową we wsi na wykonaną z płyt pochodzących z rozbiórki starej drogi. Obecnie przy wykonaniu bieżących inwestycji, gmina odzyskuje kruszywo z korytowania przebudowywanych dróg, które posłuży do naprawy innych odcinków dróg w tej samej miejscowości. Na wykonanie utwardzenia dróg czeka jeszcze bardzo dużo miejscowości, a na których wykonanie nie wystarczyło środków z obecnego programu transgranicznego Polska-Rosja 2014-2020. Obecnie wiemy, że trwają prace dotyczące konstruowania ram kolejnego programu transgranicznego na lata 2020-2027, w którym przedstawiciele gminy aktywnie biorą udział. Mamy nadzieję, że również i w tym naborze uzyskamy chociaż minimalne wsparcie finansowe.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Przebudowa drogi w Romankowie

„Technomel” z Lidzbarka Warmińskiego wykonawcą inwestycji. Dofinansowanie 90% pozostałe 10% pokryje RFIL.
          Wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej w obrębie Romankowo, łączącej dwie drogi powiatowe 1396N (Sępopol - Lwowiec) i 1567N (Sępopol - Korsze). W ogłoszonym postępowaniu złożono 5 ofert na wykonywanie prac budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „TECHNOMELz Lidzbarka Warmińskiego, na kwotę 1 183 100,35 zł. Na wykonane prace oferent zaproponował 60 miesięczny okres gwarancji, liczony od zakończenia i odbioru prac. Przebudowywana droga łączy kolonijną zabudowę miejscowości Romankowo z jej centrum oraz dojazdem do drogi Sępopol - Korsze. Konieczność poprawienia jej stanu była sygnalizowana od wielu lat, jednak z uwagi na jej długość (blisko 2 km) i znaczne koszty, gminy nie było stać na wykonanie przebudowy ze środków własnych. Prowadzono jedynie doraźne naprawy, które generowały znaczne wydatki i nie przynosiły trwałych efektów poprawy nawierzchni. Tak jest zawsze w przypadku dróg o nawierzchni szutrowej, w sytuacji gdy stanowią szlak przemieszczania się ciężkiego sprzętu rolniczego, czy też którym prowadzony jest wywóz drewna pochodzącego z wyrębów lasów należących do Skarbu Państwa. Szansa na poprawę jej stanu pojawiła się w chwili ogłoszenia nabory wniosków w ramach programu transgranicznego Polska-Rosja. Dzięki przyznanym środkom w wysokości ponad 10 000 000 zł w ramach w/w programu wyremontowanych w naszej gminie zostanie 6 dróg, tj. : Romankowo, Smolanka, Wodukajmy-Domarady, Różyna – Sokolica (na odcinku g. Sępopol), w miejscowości Różyna oraz ulica Grodzickiego w Sępopol. Dofinansowanie jakie uzyskała nasza gmina wynosi 90% całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji. Nowa konstrukcja drogi składać się będzie z 4 warstw, odpowiednio: warstwy odsączającej o grubości 15 cm, warstwy podbudowy o grubości 22 cm, podsypki cementowo-piaskowej i zwieńczona zostanie płytami drogowymi o grubości 15 cm. Łącznie powstanie nowa konstrukcja o grubość 57 cm, co zapewni jej dużą trwałość. Wody opadowe z uwagi na zaprojektowany odpowiednio 2% i 6% spadek poprzeczny odprowadzane zostaną do rowów chłonnych, zlokalizowanych po obu stronach drogi, co dodatkowo poprawi jej trwałość.
          W najbliższych dniach planowane jest ogłoszenie przetargów dla kolejnych odcinków dróg, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, a których wykonanie planowane jest na przyszły rok.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Narodowe Święto Niepodległości

          11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania bojowe Wielkiej Wojny. Po ponad 123 latach Polska odzyskiwała niepodległość.
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 15

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk