Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 31/03/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

„Dzień Sołtysa”

Wielkie święto wszystkich sołtysów.
czytaj dalej

Harmonogram wyborów sołeckich

Załączniki

Nowe połączenia autobusowe Sępopol - Bartoszyce w soboty

 
 
 
Szanowni Państwo,
z dniem 9.03.2019r. (sobota) firma DELUX z Bartoszyc otwiera nowe połączenia na trasie
Sępopol-Bartoszyce-Sępopol. Kurs będzie realizowany tylko w SOBOTY.
 
Rozkład jazdy:

  8:20 SĘPOPOL DWORZEC AUTOBUSOWY - LISKI - BARTOSZYCE
  9:50 BARTOSZYCE - WIATROWIEC - SĘPOPOL - LISKI- BARTOSZYCE
  13:20 BARTOSZYCE - LISKI - SĘPOPOL - WIATROWIEC - BARTOSZYCE
  16:00 BARTOSZYCE - LISKI - SĘPOPOL - WIATROWIEC
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Rozkład jazdy sobota - Delux

Droga Lwowiec – Romankowo

Droga Lwowiec – Romankowo

Realizacja kontynuacji przebudowy drogi należącej do powiatu kętrzyńskiego coraz bliżej …
          6 marca bieżącego roku z inicjatywy burmistrza p. Ireny Wołosiuk odbyło się spotkanie ze starostą powiatu kętrzyńskiego, p. Michałem Kochanowskim w Kętrzynie. Celem spotkania było omówienie planów przebudowy drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie powiatu kętrzyńskiego, a łączącej miejscowości naszej gminy - Lwowiec i Romankowo. Planowana przebudowa drogi stanowiła będzie kontynuację wspólnej inwestycji gminy, powiatu bartoszyckiego, lasów państwowych, wykonanej na przełomie 2017 i 2018 roku, podczas której gruntownie przebudowano drogę powiatową numer 1396N. Proces dotyczący kontynuacji przebudowy drogi na odcinku położonym  na terenie powiatu kętrzyńskiego, rozpoczęty został jeszcze przez poprzedniego starostę kętrzyńskiego, a obecnego burmistrza Kętrzyna p. Ryszarda Niedziółkę. Według zapewnień obecnego starosty p. Michała Kochanowskiego na ukończeniu znajduje się dokumentacja techniczna, na którą z budżetu powiatu kętrzyńskiego przeznaczono kwotę około 35 000 zł. Z chwilą gdy opracowanie techniczne uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, zostanie przedstawiona jako załącznik do wniosku który zostanie złożony w naborze ogłoszonym w ciągu najbliższych 2 miesięcy przez wojewodę warmińsko-mazurskiego p. Artura Chojeckiego, w ramach środków pochodzących z nowoutworzonego przez rząd Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie jakie mogą uzyskać samorządy w tym programie może wynosić nawet do 80% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Jeśli wniosek uzyska wsparcie z budżetu wojewody, prace będą mogły się rozpocząć jeszcze w tym roku. Wartym podkreślenia jest fakt, że środki przyznawane w ramach FDS nie będą musiały koniecznie być wydatkowane do końca roku kalendarzowego, jak to było dotychczas w podobnych naborach, co często stanowiło duży problem z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne, a mogą być kontynuowane w kolejnym roku. Mamy nadzieję, że tak potrzebna inwestycja uzyska wsparcie finansowe i zostanie zrealizowana w możliwie krótkim okresie czasu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" rozstrzygnięty

W minioną środę 27 lutego odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Patronat nad turniejem objęła Burmistrz Sępopola Irena Wołosiuk.
 
         
czytaj dalej

Niebawem ruszy przebudowa kolejnego etapu ulicy Nowej w Sępopolu.

Zawarto umowę na wykonanie przebudowy następnego odcinka drogi.
          W ramach ogłoszonego naboru dotyczącego wyłonienia wykonawcy przebudowy ulicy Nowej, w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty,  złożone przez firmy budowlane zajmujące się miedzy innymi budową dróg. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PROFBUD, p. Janusza Kwiecińskiego z Bartoszyc, proponując  wykonanie konstrukcji drogi za cenę jednostkową 234 zł za m2. Kolejna oferta była droższa o około 10%. W ramach planowanego zakresu inwestycji przewidziane jest wybudowanie fragmentu drogi o nawierzchni wykonanej w technologii betonowej z kostki polbrukowej,  wraz z kilkuwarstwową podbudową. Prócz samej drogi wybudowany zostanie kolejny fragment sieci kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia to 31 maja 2019 roku. Inwestycja ta stanowi kontynuacje przebudowy ulicy wykonanej w 2018 roku, na którą środki prócz wkładu gminy w wysokości 50% kosztów inwestycji, kolejne 50% dołożył samorząd powiatu bartoszyckiego. Małymi krokami, na tyle na ile pozwalają finanse gminy realizowany jest proces gruntownej przebudowy kolejnej ulicy w naszym mieście.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: uL.Nowa

Konkurs na Pamiątkę regionu Warmii i Mazur

36 Zimowy Turniej Piłki Nożnej Memoriał Roberta Borowskiego przeszedł do historii

W śnieżno-błotnej scenerii rozegrał się 36 Zimowy Turniej Piłki Nożnej Memoriał Roberta Borowskiego. Mimo niesprzyjającej aury turniej zgromadził  liczną publiczność i przyniósł uczestnikom oraz obserwatorom wiele emocji związanych z rywalizacją w trudnych warunkach. Sukces odnieśli gospodarze, na drugim miejscu uplasowała się Victoria Bartoszyce, a trzecie miejsce wywalczyła Granica Kętrzyn. Tradycyjnie po zakończeniu turnieju odbyło się wręczenie pucharów i pamiątkowych statuetek.
I miejsce puchar Burmistrza Sępopola
II miejsce puchar Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
III miejsce puchar Prezesa LKS "Łyna" Sępopol
 
Organizatorzy przyznali również nagrody indywidualne dla poszczególnych zawodników:
Najlepszy bramkarz - Mateusz Rodak "Łyna"
Najlepszy obrońca - Mateusz Orłowski "Łyna"
Najlepszy pomocnik - Paweł Miłoszewski "Granica" Kętrzyn
Najlepszy napastnik - Rafał Malicki   "Victoria"
Królem strzelców został Tomasz Bobrowski ( 3 bramki) "Victoria"
Najmłodszy zawodnik - Krzysztof Jaskulski (13 lat) "Granica"
Najstarszy zawodnik - Jan Kadziewicz (43 lata) "Victoria"
 
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a sponsorom dziękujemy za  finansowe i rzeczowe wsparcie.
Do zobaczenia za rok.
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kolejna droga zostanie gruntownie przebudowana, tym razem w Liskach.

  • 29-01-2019
Wykonanie w 100% ze środków zewnętrznych.
          W związku z przyznaniem środków finansowych w wysokości ponad 556 000 zł, przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O/T w Warszawie, w ramach udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej naszej gminie, z przeznaczeniem na gruntowną przebudowę drogi w miejscowości Liski wraz z budową miejsc parkingowych zlokalizowanych wzdłuż bloków mieszkalnych, ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty następujących firm:
 
  • Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego,
  • „KWIAT” p. Mariusza Kwiecińskiego z Bartoszyc,
  • Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Lidzbarka Warmińskiego,
  • Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „MARPOL” z Bartoszyc.
 
Spośród złożonych ofert najkorzystniejszą złożyła firma PRD z Lidzbarka Warmińskiego na kwotę 479 640,50 zł, jednocześnie proponując udzielenie gwarancji na wykonaną pracę wynoszącą 72 miesiące. Najdroższa oferta wynosiła natomiast ponad 664 000 zł. Inwestycja zakłada wybudowanie drogi o nawierzchni w technologii asfaltowej, na którą składa się wykonanie 4 warstw konstrukcyjnych. Dodatkowo w ramach inwestycji wybudowane zostaną miejsca parkingowe bezpośrednio przylegające do drogi z kostki polbrukowej, o które zabiegali mieszkańcy. Przyznane gminie środki finansowe pokryją w 100% koszty wykonania inwestycji. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie p. Mariusz Piórkowski z Kętrzyna (budowniczy o wszechstronnej wiedzy z ogromnym doświadczeniem w wykonawstwie), którego oferta na pełnienie tej funkcji był najkorzystniejsza. Przypomnijmy, że firma która wygrała postępowanie przetargowe w ostatnim okresie była wykonawcą przebudowy między innymi następujących dróg: śródmieścia Sępopola (Kościelnej, Kościuszki, Moniuszki, Mostowej, 11 Listopada, placu Kopernika), a także dróg w Rygarbach, Gulkajmach, Stopkach Osadzie oraz ul. Korszyńskiej, ul. Przemysłowej. Jest to kolejna inwestycja którą możemy zrealizować dzięki temu, że udało się gminie uzyskać zewnętrzne środki finansowe. Z własnych środków gminy nigdy nie byłoby stać aby wykonać tak poważne przedsięwzięcia. Podkreślenia na pewno wymaga również fakt sprawnego i bardzo szybkiego przygotowania dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenia procedury przetargowej. Zakończenie prac planowane jest pod koniec czerwca bieżącego roku.
          Na rozstrzygnięcie komisji przyznającej dofinansowanie lub zgodę Dyrektora Generalnego KOWR w Warszawie oczekują jeszcze kolejne nasze wnioski na różnej długości odcinki dróg zlokalizowanych również w innych miejscowościach naszej gminy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi w Wiatrowcu.

  • 25-01-2019
Kontynuacja inwestycji doczekała się wyłonienia wykonawcy prac.
           W ramach ogłoszonego postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy prac budowlanych, związanych z gruntowną przebudową drogi w Wiatrowcu, zlokalizowanej na działce 102/2, dokonano wyboru firmy która wybuduje drogę. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert firm wykonujących tego typu prace z następujących gmin: Lidzbark Warmiński, Górowo Iławeckie, Sępopol, Bisztynek oraz Bartoszyce. Spośród złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PROFBUD, Pana Janusza Kwiecińskiego z Bartoszyce, a rozpiętość cen między najtańszą, a najdroższą ofertą wynosiła ponad 250%. Inwestycja ta stanowi kontynuację prac polegających na wybudowaniu drogi oraz parkingu, wraz z wykonaniem podbudowy o zupełnie nowej, mocniejszej od poprzedniej konstrukcji. Środki na jej wykonanie pochodziły z bezzwrotnej pomocy finansowej przyznanej jeszcze w 2017 roku przez byłą Agencję Nieruchomości Rolnych, O/T w Olsztynie. Pierwotnie kontynuacja inwestycji zaplanowana była na rok 2018, jednak z uwagi na drastyczny wzrost cen na rynku na tego typu usługi oraz brak wystarczających środków finansowych w budżecie gminy w minionym roku, inwestycja została przełożona na rok obecny. Podkreślenia wymaga fakt, że aby skorzystać z niższych cen materiałów zdecydowano się na zakup kostki polbrukowej oraz krawężników, a także kruszyw w okresie gdy nie było dużego popytu na rynku, a co za tym idzie ceny były niższe, poza tak zwanym „sezonem budowlanym”. Dlatego też, małymi krokami, na tyle na ile pozwalał budżet gminy udało się zgromadzić wszystkie niezbędne materiały budowlane, a obecnie w celu dokończenia prac wyłoniono wykonawcę któremu zapłacimy jedynie za robociznę. Po wykonaniu brakującego fragmentu drogi cały odcinek, począwszy od drogi powiatowej numer 1394N będzie posiadał już nową jednolitą nawierzchnię. Prace zostaną rozpoczęte jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą na ich prowadzenie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Wiatrowiec