Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 25/06/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Pierwsze transporty węgla już jadą

Zamówiona 28 listopada pierwsza transza węgla właśnie wyrusza w drogę…
          Zgodnie z podpisaną umową z dnia 28 listopada ze spółką Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach (dystrybutorem węgla), zostaliśmy poinformowani, że zamówiona pierwsza partia węgla czeka na odbiór od 9 grudnia w Braniewie. Zarówno asortyment, ilość, jak również daty odbioru ustalane są przez Węglokoks na które gmina nie ma wpływu. Dlatego też, maksymalna ilość kursów ciężarówek transportujących węgiel, na jaką wyrażono zgodę to 2 w ciągu doby. Mamy nadzieję że załadunek oraz transport będą przebiegać sprawnie. Złożone wnioski mieszkańców naszej gminy łącznie opiewają na ponad 530 ton węgla (bieżący i przyszły rok). Dystrybuowanie węgla będzie się odbywało za pośrednictwem firmy PHU p. Bogumiła Zacharskiego, zlokalizowanej przy ul. Tartacznej w Bartoszycach. Węgiel będzie można odebrać własnym transportem lub skorzystać z usług firmy p. Zacharskiego. Wydatki związane z usługą transportu zakupionego węgla są kosztem nabywcy węgla, jednak koszt tej usługi (korzystając z usług p. Zacharskiego) jest liczony przyjmując odległość z Sępopola do miejsca zamieszkania nabywcy węgla (nie z Bartoszyc). O kolejności na liście z której wynika data odbioru węgla, decyduje moment dokonania wpłaty.
 
           Każda z osób, która złożyła wniosek oraz przeszła pozytywnie procedurę weryfikacyjną, wynikająca z ustawy o sprzedaży preferencyjnej węgla,
 
zostanie poinformowana telefonicznie o pierwszym dniu gdy węgiel przeznaczony dla niej będzie gotowy do odebrania.
 
Prosimy o nie przyjeżdżanie przed otrzymaniem terminu odbioru do składu węgla, ponieważ węgiel po za kolejnością nie będzie wydawany.
 
Prosimy o cierpliwość, każda osoba której przysługuje możliwość zakupu węgla na preferencyjnych warunkach zostanie obsłużona dla nikogo węgla nie zabraknie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk