Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 22/04/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Otrzymaliśmy 475.130,85 zł na rozwój systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miejskim, MGOPS oraz w ZGMiUK....

Koszt całkowity inwestycji zostanie pokryty w 100% z programu.
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) stanowią istotny filar wsparcia dla projektów modernizacyjnych, które mają na celu wzmocnienie infrastruktury cyfrowej oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w instytucjach publicznych. Polska, korzystając z tych środków, podjęła szereg działań mających na celu poprawę stanu cyberbezpieczeństwa, co zostało wyraźnie ukazane w projekcie "Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępopol".
 
Otrzymane środki w wysokości 475.130,85 zł umożliwią podniesienie jakości i bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim, Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych. To istotny krok w kierunku zwiększenia odporności na zagrożenia cybernetyczne.
 
Data złożenia wniosku, 14 grudnia 2023 roku, oznacza początek procesu, który ma przyczynić się do wzmocnienia samorządowego systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Priorytetu Działania Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), który koncentruje się na zaawansowanych usługach cyfrowych.
 
Obecna sytuacja w jednostkach samorządowych, Gminy Sępopol, została poddana analizie, która wykazała, że poziom cyberbezpieczeńwa pozostawia wiele do życzenia. Pomimo pewnych inwestycji w infrastrukturę IT, brakuje zaawansowanych rozwiązań, serwerów, zasobów do backupu, monitorowania oraz zarządzania bezpieczeństwem i reagowania na incydenty. Konieczna jest aktualizacja dokumentacji i procedur bezpieczeństwa.
 
Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępopol" zakłada kompleksowe działania mające na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu planowane są zakupy kluczowych elementów infrastruktury IT, takich jak serwery, urządzenia do backupu, systemy zasilania awaryjnego (m.in. agregat prądotwórczy o wyjątkowo dużej mocy), zarządzalne urządzenia sieciowe oraz oprogramowanie antywirusowe. Te działania pozwolą na skuteczną ochronę danych oraz zapewnią ciągłość działania kluczowych systemów.
 
Dodatkowo, planowane jest przeprowadzenie szkoleń dotyczących cyberbezpieczeństwa wśród pracowników, co jest szczególnie istotne w obliczu rosnącej liczby zagrożeń. Wiedza pracowników na temat bezpieczeństwa informatycznego przyczyni się do zmniejszenia ryzyka ataków oraz poprawy ogólnej świadomości w zakresie bezpieczeństwa danych.
 
Środki na realizację projektu pochodzą z Funduszy Europejskich przeznaczonych na rozwój cyfrowy, które są dystrybuowane przez administrację rządową. Koszt całkowity inwestycji zostanie pokryty w 100% z programu, co oznacza, że gmina nie będzie musiała dołożyć nawet złotówki do inwestycji. Jest to niezwykle cenne, zwłaszcza w kontekście ograniczonych możliwości naszego budżetu i rosnącej potrzeby modernizacji infrastruktury cyfrowej.
 
Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich, instytucje publiczne mają szansę na skuteczną modernizację i zwiększenie bezpieczeństwa danych, co przyczyni się do lepszej obsługi mieszkańców oraz efektywniejszej pracy administracji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk