Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 25/06/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Modernizacja Zbiornika Wodnego w Trosinach - 100% Dofinansowania!

          Kolejne środki trafią do naszej gminy. Tym razem nasz wniosek dotyczący odtworzenia zbiornika wodnego w miejscowości Trosiny przeszedł pozytywną ocenę i znalazł się na 8 (na 25) miejscu na liście inwestycji, które otrzymają wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środkami tymi zarządza samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.
 
W projekcie odnowy zbiornika wodnego w Trosinach zostaną wykonane m.in. następujące prace:
  • Pogłębienie i ukształtowanie zbiornika: Prace te mają na celu poprawę retencji wodnej oraz zwiększenie pojemności zbiornika. Dzięki temu zbiornik będzie mógł skuteczniej magazynować wodę, co jest kluczowe w okresach suszy.
  • Umocnienie brzegów: Stabilizacja brzegów zbiornika zapobiegnie erozji i zniszczeniom, a także poprawi bezpieczeństwo.
  • Wykonanie utwardzonego wjazdu: Nowy, utwardzony wjazd ułatwi dostęp do zbiornika zarówno dla służb ratowniczych (OSP), jak i mieszkańców.
  • Ogrodzenie terenu: Ogrodzenie terenu wokół zbiornika zapewni ochronę przed nieupoważnionym dostępem oraz podniesie estetykę tego miejsca.
Realizacja tego projektu przyniesie liczne korzyści dla mieszkańców Trosin i okolic. Modernizacja zbiornika poprawi jego funkcjonalność i estetykę, co z pewnością zwiększy atrakcyjność tego miejsca. Dodatkowo, działania związane z umocnieniem brzegów i ogrodzeniem terenu przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników.
 
Całkowity koszt inwestycji wyniesie blisko 500 000 złotych, a środki na jej realizację zostały w pełni pozyskane dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich. Otrzymane dofinansowanie pokryje 100% kosztów modernizacji, co jest sporym sukcesem w kontekście niskich dochodów własnych gminy.
 
Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania tego dofinansowania.
 
Wierzymy, że inwestycja ta przyczyni się do podniesienia jakości życia oraz usunie z krajobrazu kolejny zaniedbany przez dziesięciolecia obszar, stając się miejscem, z którego wszyscy będziemy dumni.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk