Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 20/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Przypominamy o możliwości skorzystania z Rządowej Tarczy Energetycznej m.in. przez rolników…

Uwaga! 30 czerwca 2023 roku upływa termin na złożenie oświadczeń.
Co zrobić, żeby skorzystać z uprawnienia?
Uprawnienia do limitu 2000 kWh rocznie nabywasz z mocy ustawy i nie musisz składać żadnego oświadczenia, za wyjątkiem sytuacji gdy dokonujesz zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wtedy musisz złożyć odpowiednie oświadczenie.
Odbiorcy uprawnieni do wyższych limitów zużycia energii elektrycznej, wynoszących 2600 kWh rocznie lub 3000 kWh rocznie (rolnicy) albo stanowiący iloczyn 250 kWh rocznie i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD) oraz do 2000 kWh rocznie na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, powinni złożyć do OSD pisemne oświadczenie niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku.
Wzory oświadczeń:
Wzór oświadczenia dla limitów 2600 kWh rocznie i 3000 kWh rocznie znajdziesz tutaj
Jak złożyć oświadczenie?
Oryginał oświadczenia można złożyć w następujący sposób:
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: centrala@energa-operator.pl (do e-mail należy dołączyć wypełnione i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie wraz z załącznikami) albo,
  • w postaci papierowej na adres pocztowy ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk, albo na adres pocztowy Oddziału ENERGA-OPERATOR S.A. lub złożyć osobiście – listę placówek znajdziesz tutaj (oryginał oświadczenia w postaci papierowej wraz z załącznikami z własnoręcznym podpisem).
Więcej informacji ... LINK

Ostatnie pożegnanie wspaniałego człowieka

9 maja odszedł od nas wieloletni sołtys sołectwa Ostre Bardo...
          Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 9 maja zmarł Romuald Drzewicki - sołtys miejscowości Ostre Bardo. Pan Romuald był człowiekiem wyjątkowym, który poświęcił wiele lat swojego życia na rozwój i dobro swojej społeczności.
 
Urodzony 72 lata temu we wsi Nowiki, był dobrym, życzliwym i pomocnym człowiekiem, którego zaangażowanie i oddanie były dla nas wszystkich inspiracją. Jego cicha i spokojna postawa zawsze przyciągała ludzi, którzy szukali wsparcia i porady. Jego odejście pozostawiło w naszym sercach ogromną pustkę, ale jednocześnie daje nam siłę do kontynuowania jego dziedzictwa i pracy na rzecz naszej społeczności.
 
 Dziękujemy Panu Romualdowi za jego wiele lata poświęcenia i niezmiernej pracy na rzecz rozwoju wsi Ostre Bardo. Składamy wyrazy najszczerszego współczucia rodzinie, przyjaciołom i całej społeczności, która straciła wspaniałego lidera i przyjaciela. Jego pamięć na zawsze pozostanie z nami.
 

Rusza sprzedaż końcowa węgla

Nowelizacja ustawy umożliwia zakup węgla bez ograniczeń wagowych przez gospodrastwa domowe. O kolejności decyduje data złożenia nowego wniosku...
          Od 15 maja w naszej gminie rusza końcowa sprzedaż węgla. Węgiel został sprowadzony w ramach programu sprzedaży na preferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych. Zmiany wprowadza podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domoweNowela wprowadza szereg zmian w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego, które mają ułatwić dostęp do tego paliwa dla mieszkańców, a jednocześnie pomóc gminom w sprzedaży pozostałych zapasów węgla.
 
Jedną z najważniejszych zmian jest wydłużenie terminu sprzedaży końcowej węgla uprawnionym mieszkańcom do 31 lipca 2023 r. Dodatkowo, nowelizacja przewiduje, że uprawniona osoba fizyczna będzie mogła dokonać zakupu węgla w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową.
 
Ważne jest również to, że nowe przepisy przewidują brak limitów ilościowych dla jednego gospodarstwa domowego. Oznacza to, że każdy, kto spełni warunki uprawniające do zakupu preferencyjnego paliwa stałego, będzie mógł kupić tyle węgla, ile potrzebuje, pod warunkiem posiadania takiej ilości przez gminę. Dotychczas limit wynosił 3 tony.
Wniosek lub zaświadczenie będzie wciąż podstawą zakupu, ale nowelizacja wydłuża termin składania wniosku do 30 czerwca. Wnioski będą rozpatrywane przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej.
 
Do rozdysponowania pozostało niewiele węgla, bo zaledwie kilka ton "groszku" oraz kilkanaście ton "orzecha". Cena sprzedaży końcowej pozostanie bez zmian i wyniesie 1750 zł za tonę, co stanowi korzystną ofertę dla mieszkańców, którzy korzystają z węgla jako źródła ogrzewania. Dodatkowo, wydłużony termin składania wniosków o zakup węgla daje czas na zorganizowanie swoich finansów oraz na podjęcie decyzji dotyczącej zakupu.
 
Warto podkreślić, że nowelizacja ustawy jest korzystna nie tylko dla mieszkańców, ale również dla samych gmin. Dzięki sprzedaży końcowej pozostałego w gminie węgla, unikniemy kosztów związanych z jego składowaniem, dozorem oraz ubezpieczeniem.

Dzień Strażaka 2023 w Sępopolu

Święto bohaterów naszej społeczności...
          Co roku, 4 maja w Sępopolu, obchodzony jest Dzień Strażaka. W tym roku oficjalne uroczystości odbyły się w niedzielę 7 maja. To wyjątkowe święto dedykowane jest strażakom, którzy poświęcają swoje życie dla ratowania innych i ochrony naszych miast i wsi. W tym dniu cała społeczność lokalna składa podziękowania i wdzięczność naszym strażakom.
 
Szczególne słowa podziękowania należą się również wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym jednostki OSP naszej gminy wiele zyskują, mamy tu na myśli przede wszystkim p. Andrzeja Śliwkę  – wiceministra Aktywów  Państwowych.
 
W Sępopolu obchody Dnia Strażaka rozpoczynają się tradycyjnie od uroczystej mszy św. w intencji strażaków i ich rodzin, po której odbywa się tradycyjny przemarsz ulicami miasta na plac przed budynkiem sępopolskiej remizy. Następnie odbywa się uroczysta musztra oraz przemowy zaproszonych gości. W tym roku również w programie miało miejsce uroczyste przekazanie pojazdu otrzymanego od Fundacji PKO Banku Polskiego, który otrzymał wymagane oznakowanie graficzne oraz został doposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową.
W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście m.in.: poseł Robert Gontarz wraz z małżonką, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego p. Miron Sycz, starosta powiatu bartoszyckiego p. Zbigniew Nadolny, p. Marcin Kazimierczuk radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, p. Krzysztof Łuszczyk wiceprzewodniczącego rady powiatu bartoszyckiego, p. Tomasz Ostrowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, p. Andrzej Harhaj Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, Krystian Masalski Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Zbigniew Pampuch Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, p. Tomasz Skarżyński Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach, p. Rafał Słupianek Kierownika Posterunku Policji w Sępopolu, p. Adam Deleżuch Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Sępopolu,  p. Krzysztof Siudek Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu wraz z radnymi, p. Anna Konowrocka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach, p. Brygida Adamajtis Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, ks. Patryk Bombiak, Druhny i Druhowie z OSP: Sępopol, Judyty, Lipica, Różyna.
 
Dzień Strażaka w Sępopolu to również doskonała okazja, aby podziękować wszystkim strażakom za ich ciężką pracę i poświęcenie. To właśnie dzięki ich pracy i determinacji możemy czuć się bezpiecznie w naszych domach i na ulicach miasta. Dziękujemy za to, że zawsze służycie pomocą w sytuacjach zagrożenia, że wykazujecie się odwagą i poświęceniem w walce z żywiołami, a także za to, że angażujecie się w działania społeczne i pomagacie potrzebującym.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Uwaga! Ćwiczenia wojskowe Anakonda '23

Prosimy o nie fotografowanie i nie zamieszczanie informacji o przemieszczających się jednostkach...

Nowe bezpieczne przejście dla pieszych zostało otwarte w Sępopolu przy ul. Prusa

Projekt został sfinansowany ze środków otrzymanych od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.
          Nowe bezpieczne przejście dla pieszych zostało otwarte w Sępopolu przy ul. Prusa. Przejście zostało wykonane w ramach zadania prewencyjnego, którego celem jest zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych. Projekt został sfinansowany ze środków otrzymanych od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.
W ramach inwestycji zbudowano innowacyjne przejście dla pieszych, które wyposażono w podświetlone oznakowanie oraz lampy doświetlające przejście. W ramach zwiększenia bezpieczeństwa na drodze, zastosowano system komunikatów głosowych ostrzegających pieszych, a także pomarańczowe pulsacyjne lampy wbudowane w maszt. Dzięki temu przejście jest dobrze widoczne w ciągu dnia oraz w nocy, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych na drodze.
          Ze środków budżetu gminy sfinansowano przebudowę chodnika, co dodatkowo zwiększyło bezpieczeństwo przechodniów. Przejście typu „Smartpole Crossing” wybudowała firma Alumast S.A. z Wodzisławia Śląskiego. Projekt przejścia wykonała firma Wega-Select s.c. z Częstochowy, projektanci: Tomasz Soluch, Adam Panicz oraz Michał Sochoń.
Warto zaznaczyć, że wykonanie przejścia dla pieszych poprzedzono aktualizacją projektu stałej organizacji ruchu. Potrzebny był czas na zatwierdzenie projektu oraz wykonanie oznakowania poziomego przejścia, co zakończyło się dopiero teraz, ze względu na procedury prawne oraz z uwagi na warunki atmosferyczne.
Inwestycja kosztowała około 27 000,00 złotych, a jego celem jest ograniczenie występowania szkód powstałych w związku z wypadkami komunikacyjnymi. Zadanie prewencyjne, które zostało sfinansowane ze środków PZU SA, ma zapobiegać powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków z udziałem pieszych. Nowe bezpieczne przejście dla pieszych w Sępopolu jest doskonałym przykładem takiego działania.
          Dzięki staraniom wszystkich zaangażowanych w projekt, bezpieczne przejście dla pieszych w Sępopolu jest już gotowe do użytku.
 
Skrzyżowanie ul. Prusa z ul. 11 Listopada w Sępopolu (miejsce realizacji).
 
Przykład realizacji identycznej inwestycji.

Nowe zabawki na placu zabaw

Zmodernizowano plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu, w całości ze środków zewnętrznych.
          Plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym został doposażony w nowe, atrakcyjne i bezpieczne zabawki. Część starych urządzeń została zdemontowana i zastąpiona nowymi. Inwestycja została wykonana z myślą głównie o dzieciach w wieku przedszkolnym, ale na placu zabaw mogą również bawić się dzieci w wieku szkolnym. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym znajduje się ponad 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a dzieci w wieku 7-9 lat to liczba 72. Dzięki nowemu wyposażeniu na placu zabaw, każde dziecko będzie miało szansę na aktywną zabawę i spędzenie wolnego czasu w zdrowy i bezpieczny sposób.
 
         Przed wykonaniem inwestycji konieczne było sporządzenie projektu zagospodarowania terenu. Do tego zadania została wynajęta firma pana Przemysława Fanselau z Bisztynka. Przed przystąpieniem do projektowania, firma geodezyjna p. Andrzeja Ciurko z Bartoszyc wykonała mapę do celów projektowych. Dzięki temu projekt został dopasowany do warunków terenowych panujących na nieruchomości, a jednocześnie spełnione zostały wymogi wynikające z ustawy prawo budowlane.
Całkowity koszt wykonania inwestycji wyniósł około 40 000 złotych. Na realizację projektu udało się pozyskać środki finansowe z konkursu "Rosnąca Odporność". Dzięki temu inwestycja została pokryta w 100% z zewnętrznych źródeł finansowania.
 
          Zabawki zostały dostarczone i zamontowane przez firmę AVIS z Lublina, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową. Firma AVIS zajmuje się produkcją i dostawą urządzeń do placów zabaw od ponad 20 lat. Wszystkie zabawki są starannie wykonane i spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.
 
         Doposażenie placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym to inwestycja, która przyniesie wiele korzyści dla dzieci, nauczycieli oraz rodziców. Dzieci będą miały szansę na rozwijanie swoich umiejętności ruchowych i społecznych, a jednocześnie będą bawiły się w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Nauczyciele będą mogli wykorzystać nowe zabawki do organizacji różnorodnych zajęć ruchowych, a rodzice będą mieli pewność, że ich dzieci spędzają czas w bezpiecznym miejscu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Plac zabaw w ZSP w Sępopolu

Otrzymaliśmy promesę na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego

Pojazd zasili placówkę OSP w Sępopolu.
          5 kwietnia 2023 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Pasłęku odbyła się uroczysta zbiórka zorganizowana w związku z wręczeniem promes na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP operujących na terenie powiatów elbląskiego, braniewskiego i bartoszyckiego. W uroczystości wzięli udział między innymi: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Leonard Krasulski, Wiceminister Aktywów Państwowych - Andrzej ŚLIWKA, Wojewoda Warmińsko Mazurski - Artur Chojecki, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - Jarosław Bogusz, Warmińsko Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - nadbryg. Tomasz Komoszyński, Z-ca Dyrektora KOWR odział w Olsztynie – Jacek Pawlik, radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego – Marcin Kazimierczuk, samorządowcy szczebla gminnego, powiatowego oraz przede wszystkim strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie przekazano promesy na zakup 6 średnich i 4 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości 7 300 000 zł. Wśród tego grona znalazł się również samochód, który zasili jednostkę OSP w Sępopolu. Pojazdy zostaną sfinansowane dzięki dotacjom budżetowym pochodzącym ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, samorządów gminnych i powiatowych, a także ze środków przekazywanych przez zakład ubezpieczeń. Mamy nadzieję, że przyznane środki oraz wkład gminy będą wystarczające do tego by zakupić średni samochód strażacki dla naszej gminy. Należy jednak pamiętać, że obecna niepewna sytuacja ekonomiczna, będąca następstwem wojny wywołanej napaścią Rosji na Ukrainę, znacznie utrudnia planowanie realizacji wszelkich inwestycji, w tym również zakupu pojazdów ratowniczych. Mimo to, mamy nadzieję, że przyznane środki oraz wkład gminy będą wystarczające do zakupu średniego samochodu strażackiego. Warto podkreślić, że zakup nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych jest niezwykle istotny dla bezpieczeństwa mieszkańców i skutecznej walki z pożarami oraz innymi zagrożeniami. Dlatego inwestycje w ten obszar są niezbędne i należy je kontynuować, pomimo trudności finansowych wynikających z aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej.
 
 

Prace budowlane postępują...

Trwają przebudowy dróg i infrastruktury towarzyszącej na sępopolskich drogach…
          Prace w ramach Polskiego Ładu postępują. Część dróg czeka na ostatnie kosmetyczne poprawki, kolejne są w końcowych etapach budowy, inne mają  zakończone prace dotyczące sieci uzbrojenia terenu, a kilka czeka jeszcze na rozpoczęcie prac. Najważniejsza wiadomość to, że drogi wymagające otrzymania stosownych pozwoleń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - już ją otrzymały. Ten zakres inwestycji był najbardziej wymagający. Teraz jeszcze tylko odrobina cierpliwości i nowe odcinki dróg będą zdobić miasto i gminę, a co najistotniejsze poprawią komfort poruszania się pojazdów oraz pieszych korzystających z chodników.
 
         Prosimy jeszcze o odrobinę cierpliwości i kolejne 13 odcinków dróg zostanie ukończona (ul. Ogrodowa, ul. Włókiennicza, ul. Spółdzielcza, ul. Mickiewicza, ul. Piaskowa, ul. Nad Gubrem, droga prowadząca na stadion miejski, ul. Dworcowa etap I, (etap II był zrealizowany ze środków RFRD), ul. Krótka, ul. Przemysłowa, rozwidlenie al. Wojska Polskiego przy byłej Roszarni, oraz 2 odcinki dróg w miejscowości Dzietrzychowo).
 
         Jeszcze w tym tygodniu ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę dróg sfinansowana z kolejnej edycji programu Polski Ład, tym razem w miejscowościach: Wiatrowiec, Przewarszyty, Stopki Osada, Szczurkowo, Lwowiec, Wodukajmy, Prętławki, Smolanka, Gierkiny, Ostre Bardo oraz parking przy kościele w Sępopolu, a także droga prowadząca od al. Wojska Polskiego na stadion miejski w Sępopolu.
 
         Na ten rok planowane jest również złożenie wniosków o współfinansowanie przebudowy kolejnych odcinków dróg w ramach następnej edycji programu Polski Ład, z terminem realizacji planowanym na przyszły rok. Wsparcie finansowe jakie oferuje rząd w programie to 95% całkowitych kosztów inwestycji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Polski Ład 1 z budowy

Mamy nowy pojazd do przewozu dzieci.

Zakup w 100% sfinansowano ze środków zewnętrznych…
           Dzięki środkom z PFRON oraz rządowym pieniądzom gmina zakupiła nowy pojazd służący do przewozu niepełnosprawnych dzieci pochodzących z terenu naszej gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach. Całkowity koszt zakupu to 209 532,77 zł, na który składa się dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 120 000 zł oraz pozostała część wynoszącą 89 532,77 zł z rządowego programu „Rosnąca odporność”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RTS sp. z o.o. z Kazimierzowa k. Elbląga. Dopiero 3 postępowanie wyłoniło podmiot który dostarczył samochód.  Wszyscy świetnie zdajemy sobie sprawę ze skomplikowanej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej w kraju i na świecie, wywołanej najpierw pandemią wirusa Sars-Cov-2, a następnie napaścią Rosji na Ukrainę. Niepewna sytuacja, prócz znacznego wzrostu cen spowodowała przerwaniem łańcuchów dostaw podzespołów,  co zaburzyło między innymi dostępność samochodów na rynku. Skutkiem opisanych sytuacji było znikome zainteresowanie firm sprzedających pojazdy również i naszym przetargiem. Część firm deklarowała chęć udziału ale uzależniała złożenie oferty od akceptacji zamawiającego na bardzo długi termin dostawy samochodu, wynoszącego nawet kilkadziesiąt miesięcy (np. Volkswagen, Ford, Opel, Toyota). Takich ofert nie mogliśmy akceptować z uwagi na ograniczone w czasie finansowanie z PFRON’u. Jedynie dealer Renault dysponował samochodem, który był możliwy do wyprodukowania w okresie kilku miesięcy, a jego koszt nabycia mieścił się w możliwościach finansowych gminy.
          Zakupiony  samochód to Renault Trafic Grand Pack CLIM Blue dCi 150, wyposażony w silnik diesla o pojemności 1997 cm3 i mocy 110 kW (150 KM) i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 350 Nm. Jednostka sklasyfikowana jest jako spełniająca normę emisji spalin EURO 6. Samochód posiada dodatkową zabudowę przeznaczoną również do przewozu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, zgodną z zaleceniami PFRON. W pojeździe zastosowano skrzynię biegów manualną z 6 przełożeniami.
 
         Mamy nadzieję, że samochód poprawi komfort podróżowania dzieciom i zapewni im większe bezpieczeństwo w czasie codziennych dojazdów do szkoły w Bartoszycach.
 
          Na wymianę czeka jeszcze 18 letni samochód, którym poruszają się pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu. Z uwagi na wiek oraz zmianę przepisów już niebawem tak leciwym samochodem nie wjedziemy do większości miast w naszym kraju.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 ... 4 5 6 7 8 ... 35