Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 28/11/21, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Gmina Sępopol w stowarzyszeniu "Warmińsko - Mazurskim Gmin Pogranicza".

Razem z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, przy wsparciu środków UE, uczestniczymy w projekcie pilotażowym pn. "Centrum Wsparcia Doradczego".
          Gmina Sępopol wraz z gminami Barciany, Bartoszyce, Braniewo, Budry, Dubeninki, Lelkowo, Górowo Iławeckie i Srokowo uczestniczy w projekcie pilotażowym pn. Centrum Wsparcia Doradczego. Razem tworzymy Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza.Nasze Partnerstwo – obok 37 podobnych Partnerstw z całej Polski – zostało wybrane do udziału w pilotażu, który jest realizowany przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy wsparciu środków UE. Chcemy, by projekt wzmocnił długofalową współpracę gmin pogranicza z myślą o wszechstronnym rozwoju tego obszaru. Dzięki pomocy ekspertów stworzymy wspólną strategię terytorialną, z której wyłoni się pakiet tzw. projektów kluczowych. Postaramy się je następnie tak przygotować, by miały duże szanse na wsparcie ze środków zewnętrznych, głównie UE. Projekt stworzy naszym gminom szansę poprawy zdolności do skutecznej realizacji polityki rozwoju. Będzie on także zachętą do inicjowania i realizacji ważnych ponadgminnych przedsięwzięć, np. w zakresie pobudzania rozwoju gospodarczego (miejsca pracy) czy poprawy jakości usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców pogranicza. Realizacja projektu potrwa do końca marca 2022 roku. Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w jego przebieg prosimy o bezpośredni kontakt z Urzędem Gminy.
 
 

4 000 000 zł dla Gminy Sępopol.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wsparł inwestycje w naszej gminie.
         Wyłoniono inwestycje które otrzymały wsparcie  w ramach środków pochodzących z budżetu państwa, wśród przedmiotowych inwestycji znalazły się również 2 z naszej gminy. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Pomoc jest bezzwrotna i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Obie nasze inwestycje które znalazły się na liście dotyczą infrastruktury wodociągowej. Pierwsza obejmuje swym zakresem rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Langanki, zaopatrującej w wodę mieszkańców stanowiących 21% całości sieci wodociągowej gminy. Są to między innymi miejscowości: Liski, Langanki, Boryty, Wodukajmy, Domarady, Poniki, Rogielkajmy, Roskajmy, Turcz. Druga inwestycja również dotyczy Stacji Uzdatniania Wody, tym razem zlokalizowanej w mieście Sępopol, która zaopatruje w wodę prócz mieszkańców miasta, również mieszkańców miejscowości Miedna i Romankowo.
 
W ramach obecnie przyznanych środków samorządy z naszego powiatu otrzymały odpowiednio:
 
 • Gmina Sępopol –               4 000 000 zł
 • Gmina Bartoszyce –         2 500 000 zł
 • Powiat Bartoszyce –        1 500 000 zł
 • Gmina Bisztynek –            1 000 000 zł
 • Gmina Górowo Ił. –          1 000 000 zł
 • Miasto Górowo Ił. –             600 000 zł
          
          W ogłoszonym kolejnym uzupełniającym naborze wniosków, złożyliśmy kilka naszych propozycji inwestycji dotyczących między innymi przepraw mostowych, obiektów użyteczności publicznej oraz sieci oświetleniowej z terenu całej gminy. Mamy nadzieję, że chociaż jeden z nich uzyska wsparcie finansowe na wykonanie. Jednak tym razem pula środków finansowych przeznaczona na rozdysponowanie jest znacznie skromniejsza.

Program „WSPIERAJ SENIORA„

Program       „ WSPIERAJ  SENIORA
 
          Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu informuje, że w trosce o dobro i bezpieczeństwo osób starszych, Gmina Sępopol przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” . Program bezpośrednio realizuje tutejszy Ośrodek.Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia  Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polega, w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby ( artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki).  
 
Koszty zakupów pokrywa Senior.
 
Aby skorzystać z programu należy zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.
Numer infolinii   22 505 11 11
 Infolinia czynna 7 dni w tygodniu w godzinach  800 - 2100
 
Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Następnie pracownik Ośrodka skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia. Można również bezpośrednio skontaktować się z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Sępopolu :
 
telefon:  89 761 32 19   lub   89 761 32 20
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.
 
Program trwa do 31 grudnia 2020 roku.
 
Serdecznie zapraszamy Seniorów do pozostawania w domu na czas pandemii, kontaktu z infolinią
lub bezpośrednio z Ośrodkiem i korzystania z usług.
 
 

OSP w Różynie z nowym sprzętem

Doposażono jednostkę w nową kamerę termowizyjną. Zakup sfinansowany w 100% ze środków zewnętrznych.
          Dzięki wsparciu w wysokości 10 000 zł otrzymanemu od samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, w związku ze złożonym wnioskiem przez burmistrza Sępopola jeszcze na początku marca bieżącego roku, możliwe było obecnie doposażenie w nowoczesny sprzęt jednej z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy. Tym razem nowe wyposażenie trafiło do jednostki zlokalizowanej w miejscowości Różyna. W ramach środków zakupiono profesjonalną kamerę termowizyjną firmy „FLIR Systems”, która jest największą na świecie firmą specjalizującą się w projektowaniu i produkcji kamer termowizyjnych, komponentów i czujników obrazowania. Dodatkowo doposażono zestaw o kolejny akumulator, ładowarki umożliwiające zasilenie sprzętu podczas prowadzenia akcji ratowniczych w terenie, a także bardzo trwałą walizkę transportową, zabezpieczającą sprzęt przed zniszczeniem podczas działań ratowniczych. Czułość kamery umożliwia pomiar w zakresie temperatur od 0oC do 500oC, która może być zawężana w zależności od chwilowych potrzeb w związku z aktualnie wybranym jednym z siedmiu trybów, na które składają się:
 • Tryb podstawowy
 • Czarno-biały tryb strażacki
 • Tryb ogniowy
 • Tryb poszukiwawczo-ratowniczy
 • Tryb wykrywania ciepła
 • Tryb wykrywania chłodnych miejsc
 • Tryb analizy budynku
          Kamera termowizyjna szczególnie pomocna jest strażakom w sytuacji poszukiwania ludzi, którzy utracili przytomność w pomieszczeniach mocno zadymionych, w których gołym okiem człowiek nie jest w stanie dostrzec cokolwiek, a także w sytuacji wykrycia niedogaszonych elementów konstrukcji budowli, które mogą być zarzewiem ponownego wybuchu pożaru w ugaszonym już obiekcie.
          W uroczystym przekazaniu sprzętu z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne uczestniczył jedynie prezes OSP w Różynie p. Stanisław Rynkiewicz. Za udzielone wsparcie serdecznie dziękujemy samorządowi naszego województwa, ze szczególnym wyróżnieniem wicemarszałka Mirona Sycza.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Rozpoczęcie budowy drogi w Sępopolu.

Zawarto umowę na wykonanie nowej pełnej konstrukcji drogi, której koszt w 100% pokryje KOWR O/T Olsztyn.
          4 listopada podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych polegających na gruntownej przebudowie drogi zlokalizowanej opodal budynków wielorodzinnych przy ulicy Lipowej w Sępopolu. Procedurę przeprowadzono na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, dla zamierzeń których koszt wykonania przekracza kwotę 30 000 euro. Inwestycja zostanie w całości zrealizowana ze środków przyznanych gminie w ramach udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztyn. Wsparcie takie możliwe jest do uzyskania wyłącznie na te nieruchomości które w minionych czasach znajdowały się w zasobie należącym do dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Działka na której zostanie gruntownie przebudowana droga spełnia wszelkie wymogi wynikające z zarządzenia dyrektora generalnego KOWR. Dotychczas nieruchomości które kiedyś należały do PGR’ów znajdowały się z fatalnym stanie technicznym, a obecnie ich stan ulega diametralnej poprawie i wiele z nich może świecić przykładem starannie wykonanych inwestycji. Niestety znaczna ilość dróg wiejskich nigdy nie należało do państwowych gospodarstw, dlatego zamknięta przed nimi jest możliwość uzyskania wsparcia z KOWR’u. Gmina na prace budowlane uzyskała wsparcie w wysokości ponad 350 000 zł, a najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 287 908,77 zł wraz z 60 miesięcznym okresem gwarancji. Ofertę złożyła firma „KWIAT” p. Mariusza Kwiecińskiego z Sępopola. Kolejną ofertę złożyła firma ZU „EKO-WOD” z Kętrzyna na kwotę 343 500 zł wraz z identycznym okresem gwarancji. Bardzo dziękujemy za udzielone wsparcie, po raz kolejny naszej gminie, dyrektorowi oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, panu Grzegorzowi Kierozalskiemu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Droga przy ul.Lipowej

Przebudowa drogi Różyna - Sokolica

Kolejny przetarg wygrała firma „Technomel” z Lidzbarka Warmińskiego. Dofinansowanie inwestycji to 90%.Pozostałe 10% pokryje RFIL.
          Wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej w obrębie Różyna, prowadzącej z centrum wsi w kierunku miejscowości Sokolica. W ogłoszonym postępowaniu złożono aż 6 ofert na wykonywanie prac budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „TECHNOMELz Lidzbarka Warmińskiego, na kwotę 549 999,99 zł. Wykonane prace objęte będą 60 miesięcznym okresem gwarancji, liczonym od zakończenia i odbioru inwestycji.
Pozostałe oferty złożyły następujące firmy:
 
 • AMR Budownictwo Sp. z o.o. z Biskupca
 • Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „SANBUD” Sp. z o.o. z Olsztyna
 • Usługi Transportowe – Artur Kotarski z Mrągowa
 • P.H.U. „MARPOL” – Marcin Szutowicz z miejscowości Wiatrak
 • Spółdzielnia Wielobranżowa „NIEGOCIN” z Giżycka
           Przebudowa drogi wykonana zostanie na odcinku znajdującym się na terenie gminy Sępopol. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach na podobną inwestycję zdecyduje się również samorząd gminy Bartoszyce i dzięki temu obie wsie będą dużo lepiej skomunikowane między sobą. Droga stanowi również najkrótsze połączenie wsi Różyna z drogą wojewódzka numer 592 Bartoszyce – Kętrzyn. Inwestycja rozwiąże problem fatalnego stanu nawierzchni gruntowej, sygnalizowany od wielu lat. Wybór rodzaju nawierzchni przewidzianej w inwestycji podyktowany był możliwościami finansowymi gminy. Przeprowadzane w minionych latach jedynie doraźne naprawy, generowały znaczne wydatki i co najważniejsze, nie przynosiły trwałych efektów poprawy nawierzchni. Naprawy wytrzymywały tylko okres suszy, a droga ulegała ponownemu zniszczeniu z chwilą wystąpienia pierwszych opadów deszczu. Tak jest zawsze w przypadku dróg o nawierzchni szutrowej. Całkowita szerokość nowej drogi będzie wynosiła 5,7 m, a  głębokość nowych warstw konstrukcyjnych wyniesie 57 cm. Nowa konstrukcja drogi składać się będzie z 4 warstw, odpowiednio: warstwy odsączającej o grubości 15 cm, warstwy podbudowy o grubości 22 cm, podsypki cementowo-piaskowej i zwieńczona zostanie płytami drogowymi o grubości 15 cm. Wody opadowe odprowadzane zostaną do rowów chłonnych, zlokalizowanych po obu stronach drogi. Szansa na poprawę stanu technicznego  drogi pojawiła się w chwili ogłoszenia nabory wniosków, w ramach programu transgranicznego Polska-Rosja. Składając wniosek podjęto decyzję o wybudowaniu jak najwięcej dróg w ramach możliwych do uzyskania środków. W zasobie dróg gminny łącznie znajduje się ponad 300 km, z których bardzo wiele wymaga podjęcia pilnych prac, na które gmina ze względu na bardzo niskie dochody nie ma wystarczających środków w budżecie. Dlatego wybierając odcinki do inwestycji kierowano się kryterium uzyskania jak najwyższej punktacji za zaproponowane drogi. Stąd też decyzja o wyborze między innymi drogi w Różynie. Warto wspomnieć, że w identycznej technologii powstaną lub są w trakcie powstawania drogi w Romankowie, odcinek Domarady-Wodukajmy, czy też sukcesywnie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego drogi np. w miejscowościach: Prętławki, Stopki Osada, Rygarby, Wiatrowiec, Liski czy też ze środków KOWR’u w miejscowości Majmławki. Zastosowanie płyt drogowych ma tę przewagę, oprócz oczywistej jaką jest znacząco niższy koszt budowy, że z chwilą uzyskania zewnętrznych środków na zmianę nawierzchni np. na beton asfaltowy, można bez zniszczenia dotychczasową nawierzchnię rozebrać i ponownie ułożyć na innej drodze np. na drogach prowadzących do zabudowy kolonijnej wsi. Tak zrobiono już jakiś czas temu np. w miejscowości Stopki Osada, zmieniając drogę gruntową we wsi na wykonaną z płyt pochodzących z rozbiórki starej drogi. Obecnie przy wykonaniu bieżących inwestycji, gmina odzyskuje kruszywo z korytowania przebudowywanych dróg, które posłuży do naprawy innych odcinków dróg w tej samej miejscowości. Na wykonanie utwardzenia dróg czeka jeszcze bardzo dużo miejscowości, a na których wykonanie nie wystarczyło środków z obecnego programu transgranicznego Polska-Rosja 2014-2020. Obecnie wiemy, że trwają prace dotyczące konstruowania ram kolejnego programu transgranicznego na lata 2020-2027, w którym przedstawiciele gminy aktywnie biorą udział. Mamy nadzieję, że również i w tym naborze uzyskamy chociaż minimalne wsparcie finansowe.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Przebudowa drogi w Romankowie

„Technomel” z Lidzbarka Warmińskiego wykonawcą inwestycji. Dofinansowanie 90% pozostałe 10% pokryje RFIL.
          Wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej w obrębie Romankowo, łączącej dwie drogi powiatowe 1396N (Sępopol - Lwowiec) i 1567N (Sępopol - Korsze). W ogłoszonym postępowaniu złożono 5 ofert na wykonywanie prac budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „TECHNOMELz Lidzbarka Warmińskiego, na kwotę 1 183 100,35 zł. Na wykonane prace oferent zaproponował 60 miesięczny okres gwarancji, liczony od zakończenia i odbioru prac. Przebudowywana droga łączy kolonijną zabudowę miejscowości Romankowo z jej centrum oraz dojazdem do drogi Sępopol - Korsze. Konieczność poprawienia jej stanu była sygnalizowana od wielu lat, jednak z uwagi na jej długość (blisko 2 km) i znaczne koszty, gminy nie było stać na wykonanie przebudowy ze środków własnych. Prowadzono jedynie doraźne naprawy, które generowały znaczne wydatki i nie przynosiły trwałych efektów poprawy nawierzchni. Tak jest zawsze w przypadku dróg o nawierzchni szutrowej, w sytuacji gdy stanowią szlak przemieszczania się ciężkiego sprzętu rolniczego, czy też którym prowadzony jest wywóz drewna pochodzącego z wyrębów lasów należących do Skarbu Państwa. Szansa na poprawę jej stanu pojawiła się w chwili ogłoszenia nabory wniosków w ramach programu transgranicznego Polska-Rosja. Dzięki przyznanym środkom w wysokości ponad 10 000 000 zł w ramach w/w programu wyremontowanych w naszej gminie zostanie 6 dróg, tj. : Romankowo, Smolanka, Wodukajmy-Domarady, Różyna – Sokolica (na odcinku g. Sępopol), w miejscowości Różyna oraz ulica Grodzickiego w Sępopol. Dofinansowanie jakie uzyskała nasza gmina wynosi 90% całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji. Nowa konstrukcja drogi składać się będzie z 4 warstw, odpowiednio: warstwy odsączającej o grubości 15 cm, warstwy podbudowy o grubości 22 cm, podsypki cementowo-piaskowej i zwieńczona zostanie płytami drogowymi o grubości 15 cm. Łącznie powstanie nowa konstrukcja o grubość 57 cm, co zapewni jej dużą trwałość. Wody opadowe z uwagi na zaprojektowany odpowiednio 2% i 6% spadek poprzeczny odprowadzane zostaną do rowów chłonnych, zlokalizowanych po obu stronach drogi, co dodatkowo poprawi jej trwałość.
          W najbliższych dniach planowane jest ogłoszenie przetargów dla kolejnych odcinków dróg, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, a których wykonanie planowane jest na przyszły rok.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Narodowe Święto Niepodległości

          11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania bojowe Wielkiej Wojny. Po ponad 123 latach Polska odzyskiwała niepodległość.
 
 

Jednostki OSP w KSRG na 5 kolejnych lat.

Dwie jednostki OSP z terenu naszej gminy w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.
          Zawarto trójstronne porozumienie między gminą Sępopol, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP z Sępopola i Lipicy, na mocy którego obie jednostki na okres kolejnych 5 lat włączone zostały do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Do systemu mogą być włączane jednostki ochrony przeciwpożarowej, których siły i środki są przewidziane do użycia w powiatowym lub wojewódzkim planie ratowniczym, a także te które zostały uwzględnione w zbiorczym planie sieci podmiotów systemu i spełniają między innymi następujące warunki, t.j.:
jednostka posiada:
a) co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy,
b) co najmniej 12 wyszkolonych ratowników,
c) skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania,
d) urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych,
 
oraz pozostaje w gotowości do podejmowania działań ratowniczych.
 
          Do systemu może być włączona także jednostka, która jest wyposażona i której ratownicy są wyszkoleni na poziomie pozwalającym na realizację specjalistycznych czynności ratowniczych, jeżeli jej działalność ma zastosowanie w warunkach przewidzianych w planie ratowniczym. Oceny warunków, dokonuje właściwy miejscowo komendant powiatowy i komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku ochotniczych straży pożarnych włączenie jednostki do systemu jest poprzedzone zawarciem porozumienia między właściwym miejscowo komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, tą jednostką a burmistrzem. Do zawarcia takiego porozumienia właśnie doszło, a stosowne podpisy w imieniu PSP: złożył komendant st.bryg. Andrzej Harhaj, gminy: burmistrz Irena Wołosiuk oraz z poszczególnych jednostek: prezes OSP Sępopol - Ryszard Guz oraz naczelnik OSP - Zbigniew Krasowski, a także prezes OSP Lipica Andrzej Sinkiewicz oraz naczelnik OSP Radosław Dudek. Spotkanie zorganizował Stanisław Dąbkowski (były strażak Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a obecnie pracownik Urzędu Miejskiego), który z ramienia gminy zajmuje się działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Rozpoczęcie prac na drogach w Gulkajmach i Majmławkach

Wyłoniono firmę która wykona inwestycje. Dofinansowanie 100%.
          Podpisano umowę na wykonanie gruntownej przebudowy 2 odcinków ciągów pieszo-jezdnych w miejscowości Gulkajmy, a także II etapu przebudowy drogi prowadzącej z Dzietrzychowo do Majmławki. Na oba zakresy najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ART-BET Prace Ziemne” p. Artura Wojtkiewicza z miejscowości Długa. W postępowaniu przetargowym, w wyznaczonym terminie złożono 2 oferty. Z uwagi na koniec roku na rynku wykonawstwa daje się zaobserwować dużo mniejsze zainteresowanie firm realizacją inwestycji jeszcze w bieżącym roku, a co za tym składane oferty są dużo droższe niż jeszcze kilka miesięcy temu. Dlatego też, kolejne postępowania przetargowe na inwestycje które mogą być zrealizowane w przyszłym roku, będziemy starali się ogłaszać w najbliższych dniach. Mamy nadzieję, że cieszyć się będą zainteresowaniem, tak jak to miało miejsce chociażby w przypadku drogi w Romankowie łączącej dwie drogi powiatowe 1396N i 1567N, w którym to postępowaniu złożono aż 5 ofert na wykonanie inwestycji. Przypomnijmy, że środki na inwestycje gmina otrzymała od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T w  Olsztynie w ramach przyznania bezzwrotnej pomocy finansowej. Kwota jaką otrzymaliśmy pokryje 100% kosztów inwestycji. Dwa odcinki zostaną wykonane z kostki polbrukowej, a trzeci z płyt drogowych betonowych wraz z gruntowną wymianą podbudowy i ułożeniem nowej składającej się z kilku warstw o różnej frakcji kruszyw. Konstrukcje takie zapewnią nośność identyczną jaka jest wymagana dla budowy nowych dróg. Warto wspomnieć, że inwestycje są możliwe do zrealizowania wyłącznie dzięki zrozumieniu potrzeb i możliwości finansowych naszej gminy przez dyrektora KOWR’u p. Grzegorza Kierozalskiego, który od wielu lat pełni różnego rodzaju funkcje również w instytucjach samorządowych, m.in. był zastępcą burmistrza Ostródy, a obecnie jest również radnym sejmiku naszego województwa. Dzięki takiemu olbrzymiemu doświadczeniu łatwiej o zrozumienie potrzeb i bolączek z jakimi zmagają się samorządy. Za okazaną pomoc bardzo dziękujemy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Gulkajmy, Majmławki - podpisanie umowy

1 ... 4 5 6 7 8 ... 20