Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 28/11/21, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Narodowy Spis Powszechny 2021 już trwa. Najwygodniej przez Internet

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) czyli największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa. Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. Zachęcamy do samodzielnego spisania się prze internet.  
 
Najważniejszy cel NSP 2021 to poznanie sytuacji demograficznej i mieszkaniowej na poziomie kraju, województw, powiatów i gmin. Dzięki tym danym będzie można analizować zmiany, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych od czasu ostatniego spisu powszechnego w 2011 r., a także tworzyć prognozy dotyczące rozwoju Polski w najbliższych latach.
 
Obowiązek, ale przede wszystkim szansa
Każda osoba mieszkająca w Polsce - niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy wieku jest zobowiązana do udziału w spisie. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni. Taki obowiązek wynika z zapisów dwóch ustaw - o statystyce publicznej oraz narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Warto również pamiętać o spisaniu współmieszkańców przebywających za granicą, jeśli nadal są zameldowani na stałe w naszym mieszkaniu.
Wyniki NSP 2021 posłużą do planowania działań w najważniejszych obszarach: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju, województwa, powiatu i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe 10 lat. Dlatego tak bardzo liczy się każdy wypełniony formularz spisowy.
 
Najwygodniej przez Internet
Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. Jest też najbardziej przyjazna - można się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie, nie czekając na kontakt z rachmistrzem.
Aplikacja spisowa NSP 2021 została udostępniona 1 kwietnia na stronie spis.gov.pl. Do elektronicznego formularza można zalogować się korzystając z profilu zaufanego lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.
 
Rachmistrz tylko w ostateczności
Jeżeli z ważnych powodów nie udało się spisać przez internet, to należy spodziewać się telefonu lub nawet wizyty rachmistrza. Jeśli do tego dojdzie, nie można mu odmówić udzielenia odpowiedzi. Z tego względu warto spisać się samodzielnie przez Internet odpowiednio wcześniej w dogodnym terminie.
 
Dane będą bezpieczne
Ochrona danych zbieranych podczas spisów powszechnych i wszystkich innych badań ma dla polskiej statystyki publicznej bezwzględny priorytet. Wypełniając formularz spisowy NSP 2021 można być pewnym, że dane nie będą ujawnione ani przekazane innym podmiotom.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Osoby wykonujące prace spisowe – rachmistrzowie i pracownicy statystyki publicznej - są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej złamanie grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.
 
 

Jak powinna rozwijać się gmina Sępopol? Prosimy o opinie.

Duży może więcej, dlatego by pozyskiwać środki unijne, których tak potrzebuje nasza gmina, należy się zrzeszać. W tym celu powstało Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. 31 marca w Srokowie odbyło się spotkanie jego Rady Partnerstwa. Uczestniczył w nim Piotr Łazar, zastępca burmistrza Sępopola. Kluczowe przy opracowywaniu dokumentów dotyczących rozwoju obszaru są opinie osób ten obszar zamieszkujących, więc mieszkańców naszej gminy i miasta. Zatem prosimy o Pańswa opinie. 
 
Na spotkaniu przyjęto Raport diagnostyczny „Pogranicza". W partnerskich gminach graniczących z Obwodem Kaliningradzkim zbadano opinie młodzieży, liderów i ogółu mieszkańców, przeanalizowano przemieszczanie się osób korzystających z usług publicznych, dogłębnej analizie poddano dane demograficzne, ekonomiczne i statystyczne.
Efektem kilkumiesięcznych działań jest Raport diagnostyczny Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Jest to bardzo ważny dokument, stanowiący pierwszy namacalny efekt pracy całego zespołu. Raport diagnostyczny jest punktem wyjścia do kolejnego etapu pracy w postaci wspólnego opracowania strategii rozwoju. W dokumencie została wypracowana diagnoza naszego obszaru w tym potencjał, bariery oraz potrzeby rozwojowe.
 
Kluczowe przy opracowywaniu dokumentów dotyczących rozwoju obszaru są opinie osób ten obszar zamieszkujących, więc mieszkańców naszej gminy i miasta.
 
Wszelkie uwagi, spostrzeżenia prosimy przesłać na adres: biuro@pograniczewm.pl
 
Cały tekst raportu:
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: SGP Srokowo 31.03.2021r.

Palisz wiele lat? Zadzwoń i umów się na badanie płuc w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym

Mieszkańcy miasta i gminy Sępopol mogą zgłosić się na bezpłatne badanie płuc niskodawkową tomografią komputerową dla osób długotrwale palących papierosy, które wykonywane jest w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. To szansa na wczesne wykrycie nowotworu płuc, który w Polsce zwykle wykrywany jest zbyt późno. 
 
Kto może skorzystać z programu?

Osoby w wieku 55-74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji jest nie dłuższy niż 15 lat.

Osoby w wieku 50-74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji tytoniowej jest nie dłuższy niż 15 lat oraz wykazują jeden dodatkowy czynnik ryzyka:
- ekspozycję zawodową na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę,
- ekspozycję na radon,
- indywidualną historię zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego,
- występowanie raka płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,
- choroby płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF)
 
Zgłaszać się można:
 • mailowo:
 • telefonicznie: 
+48 58 349 36 86
 

Rusza przebudowa ulicy Grodzickiego w Sępopolu

Inwestycja sfinansowana w 90% ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
          Asfaltowa nawierzchnia wraz z remontem sieci podziemnych zostanie niebawem wykonana na ulicy Grodzickiego w Sępopolu. Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Lidzbarka Warmińskiego na realizacje tego zadania na kwotę 1 586 213,57 zł. Przebudowywany odcinek ulicy to około 700 metrów.

         Remont ulicy Grodzickiego w Sępopolu to kolejna inwestycja realizowania dzięki programowi transgranicznemu Polska-Rosja 2014-2020. W ten sposób Urząd Miejski w Sępopolu pozyskał ponad 10 milionów zł na remonty dróg w mieście i gminie Sępopol w partnerstwie z Rejonem Guriewsk. Budżet naszej gminy zostanie obciążony tylko 10% kosztów kwalifikowanych całości inwestycji.

          Ulica uzyska nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową składająca się z warstwy odsączającej z kruszywa o grubości 35 cm, warstwy podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 22 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 8 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Łącznie powstanie nowa konstrukcja o grubość 69 cm. Taka konstrukcja drogi powinna zapewnić jej wieloletnią trwałość. Szerokość nowej ulicy będzie wynosiła 5,5 metra. Oprócz drogi wykonane zostaną również chodniki z kostki polbrukowej, a materiał odzyskany z rozbiórki dotychczasowych chodników będzie ponownie wykorzystany do wymiany nawierzchni innych, pamiętających jeszcze czasy "PRL’u" chodników. Prace drogowe zostaną poprzedzone kompleksową wymianą sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej.

To kolejna inwestycja drogowa realizowana z tak dużym dofinansowaniem zewnętrznym. Takie zarządzanie budżetem gminy pozwala władzom gminy na podejmowanie starań o pieniądze na realizacje kolejnych odcinków dróg w których w konstrukcji finansowej niezbędne jest posiadanie wkładu własnego.
 
W ramach postępowania przetargowego wpłynęło łącznie 6 ofert:
 
 • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Dromo” z Ostródy – 1 795 868,17 zł
 • Zakład Usług „EKO-WOD” z Kętrzyna – 1 831 253,28 zł
 • Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” z Lidzbarka Warm. – 2 107 644,51 zł
 • STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa – 1 987 159,86 zł
 • Konsorcjum: PBDiM z Mińska Mazowieckiego oraz ALTON Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego – 1 939 285,10 zł
 • PRD Sp. z o.o. z Lidzbarka Warmińskiego – 1 586 213,37 zł
 
 
 
This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Niebawem rozpocznie się przebudowa drogi Wodukajmy - Domarady

Kiedy tylko warunki pogodowe pozwolą, rozpocznie się długo oczekiwany przebudowa drogi gminnej Wodukajmy - Domarady. Stosowną umowę podpisali burmistrz Irena Wołosiuk oraz przedstawiciele firmy „Artur Kotarski Usługi Transportowe”. Planowane zakończenie inwestycji jest 30 września 2021 roku.
 
To kolejna inwestycja drogowa, na którą Urząd Miejski w Sępopolu pozyskał dofinansowanie (90 proc.) z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Ogólny koszt prac remontowych tej drogi wyniesie 1 317 010,31 zł. Wykonawca udzieli również 60 miesięcznej gwarancji.
 
Planowana przebudowa ma na celu poszerzenie i wykonanie drogi z płyt betonowych o wymiarach 300x150 m, układanych wzdłuż i mijankowo. W wyniku powstanie droga o szerokości 5,7 metra (obecnie 3 metry).
 
Zostanie poprawiona geometria drogi oraz powstaną utwardzone pobocza. Projekt zakłada również odwodnienie drogi za pomocą istniejących rowów, które wykonawca remontu drogi odmuli, oczyści i odpowiednio wyprofiluje. Zaprojektowana jest tez solidna konstrukcja podbudowy drogi. Będą się na nią składać: warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (gr. 15 cm), podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (gr. 22 cm), podsypka cementowo-piaskowa (gr. 5 cm) oraz płyta drogowa (gr. 15 cm).
 
 
W ogłoszonym postępowaniu w ramach ustawy prawo zamówień publicznych złożono 6 ofert dotyczących wykonania inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma p. Artura Kotarskiego z Mrągowa. Pozostałe firmy które złożyły swoje oferty to:
 
 • „Kwiat” Mariusz Kwieciński z Sępopola – 1 360 384,06 zł
 • P.H.U. „MARPOL”  Marcin Szutowicz z Wiatraka – 1 427 554,48 zł
 • BUDOKOP Piotr Głodowski z Lidzbarka Warmińskiego – 1 629 449,06 zł
 • „TECHNOMEL” Kazimierz Kozieł z Lidzbarka Warmińskiego – 1 411 215,64 zł
 • Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” z Lidzbarka Warmińskiego – 1 592 152,86 zł
 
Projekt „Wspólne inicjatywy w zakresie rozwoju i poprawy jakości oraz dostępności infrastruktury społecznej poprzez modernizację dróg rejonu Guriewsk i Gminy Sępopol” realizowany jest dzięki wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020. Beneficjentem wiodącym projektu jest Gmina Sępopol, drugim beneficjentem zaś Zarząd Dróg Miasta Guriewsk. Okres realizacji projektu: 1.07.2020 – 31.12.2021.
 
 
 
 
This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Niebawem ruszy przebudowa drogi w Różynie

          Lista dróg gruntowych w gmine Sępopol, oczekujących na utwardzenie sukcesywnie się skraca. Burmistrz Irena Wołosiuk, podpisała umowę z przedsiębiorstwem Artur Wojtkiewicz Art-Bet, dotyczącą przebudowa drogi w Różynie.
       Na inwestycję pozyskaliśmy dotację z programu transgranicznego Polska-Rosja. Dzięki temu budżet Sępopola zostanie obciążony nie sumą 447 159,12 zł, co jest całkowitym kosztem wykonania inwestycji, lecz 44 715,91 zł. Dzięki pracy urzędników oraz zaangażowaniu władz gminy zaoszczędziliśmy ponad 400 tysięcy złotych.

Całkowita szerokość nowej drogi będzie wynosiła 5,7 m, a głębokość nowych warstw konstrukcyjnych wyniesie 57 cm. Nowa konstrukcja drogi składać się będzie z 4 warstw, odpowiednio: warstwy odsączającej o grubości 15 cm, warstwy podbudowy o grubości 22 cm, podsypki cementowo-piaskowej i zwieńczona zostanie płytami drogowymi o grubości 15 cm. Wody opadowe odprowadzane zostaną do rowów chłonnych, zlokalizowanych po obu stronach drogi.

Wybór rodzaju nawierzchni przewidzianej w inwestycji podyktowany jest możliwościami finansowymi gminy. Wychodzimy z założenia, iż lepiej jest wykonać więcej dróg w tańszej technologii, by nadgonić wieloletnie zaniedbania. Wiele dróg w naszej gminie ma jeszcze nawierzchnię gruntową i priorytetem jest sukcesywne pokrywanie ich twardą nawierzchnią, dzięki której mieszkańcy w okresach wzmożonych opadów nie będą musieli brodzić w błocie, a latem poruszać się w tumanach kurzu. 

Przeprowadzane w minionych latach jedynie doraźne naprawy, generowały znaczne wydatki i co najważniejsze, nie przynosiły trwałych efektów poprawy nawierzchni. Naprawy wytrzymywały tylko okres suszy, a droga ulegała ponownemu zniszczeniu z chwilą wystąpienia pierwszych opadów deszczu. Tak jest zawsze w przypadku dróg o nawierzchni szutrowej.

Szansa na poprawę stanu technicznego drogi pojawiła się w chwili ogłoszenia nabory wniosków, w ramach programu transgranicznego Polska-Rosja, gdzie dofinansowanie prac inwestycyjnych wynosi 90 proc. Wybieraliśmy takie drogi, na które była największa szansa pozyskania dofinansowania.

W zasobie dróg gminny łącznie znajduje się ponad 300 km, z których bardzo wiele wymaga podjęcia pilnych prac, na które gmina ze względu na bardzo niskie dochody nie ma wystarczających środków w budżecie. Dlatego wybieraliśmy takie drogi, na które była największa szansa pozyskania dofinansowania. Stąd też decyzja o wyborze między innymi drogi w Różynie.

Warto wspomnieć, że w identycznej technologii powstaną lub są w trakcie powstawania drogi w Romankowie, odcinek Domarady-Wodukajmy, czy też sukcesywnie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego drogi np. w miejscowościach: Prętławki, Stopki Osada, Rygarby, Wiatrowiec, Liski, czy też ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w miejscowości Majmławki.

Zastosowanie płyt drogowych ma tę przewagę, oprócz oczywistej jaką jest znacząco niższy koszt budowy, że z chwilą uzyskania zewnętrznych środków na zmianę nawierzchni np. na beton asfaltowy, można bez zniszczenia dotychczasową nawierzchnię rozebrać i ponownie ułożyć na innej drodze np. na drogach prowadzących do zabudowy kolonijnej wsi. Tak zrobiono już jakiś czas temu np. w miejscowości Stopki Osada, zmieniając drogę gruntową we wsi na wykonaną z płyt pochodzących z rozbiórki starej drogi.
 
W ogłoszonym postępowaniu w ramach ustawy prawo zamówień publicznych złożono rekordową ilość, bo aż 11 ofert dotyczących wykonania inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma p. Artura Wojtkiewicza ART-BET, posiadająca siedzibę na terenie naszej gminy. Pozostałe firmy które złożyły swoje oferty to:
 
 • Usługi Transportowe Artur Kotarski z Polskiej Wsi – 467 433,58 zł
 • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. z Ostródy – 688 539,04 zł
 • ŻWIR – WIK S.C. z Rusajn – 512 211,20 zł
 • „Kwiat” Mariusz Kwieciński z Sępopola – 464 512,77 zł
 • P.H.U. „MARPOL”  Marcin Szutowicz z Wiatraka – 535 979,76 zł
 • BUDOKOP Piotr Głodowski z Lidzbarka Warmińskiego – 692 044,53 zł
 • Zakład Usług „EKO - WOD” Michał Czarnecki z Kętrzyna – 462 070,63 zł
 • Usługi Brukarskie i Budowlane Waldemar Komsta z Bisztynka – 494 530,43 zł
 • „TECHNOMEL” Kazimierz Kozieł z Lidzbarka Warmińskiego – 492 057,39 zł
 • Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” z Lidzbarka Warmińskiego – 648 000,17 zł
This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Szczepienie dla osób urodzonych w 1952 roku oraz osób w wieku 65 - 69 lat przeciwko COVID-19.

#ZDROWIE
Nasz region otrzymał dodatkowe szczepionki AstraZeneca na szczepienia osób z rocznika 1952 (69 lat). Aby zaszczepić się, należy dokonac rejestracji w wybranym punkcie szczepień.
 
Terminy rejestracji na szczepienie dla osób w wieku 67 - 69 lat: 18-20 marca br.
Terminy rejestracji na szczepienie dla osób w wieku 65 - 69 lat: 22-24 marca br.
 
W powiecie bartoszyckim można się zarejestrować w:
Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach, ul. Kard. Wyszyńskiego 11, tel. 734 467 854.
 
Termin szczzepienia kolejnych grup, w tym także dla osób w wieku 60-65 lat uzależniony będzie od wielu czynników, w tym m.in. od dynamiki zgłoszeń do szczepień oraz dostaw szczepionek, które zostały znacznie ograniczone w wyniku decyzji ich producentów.
 
Podajemy adresy i numery telefonów innych punktów szczepeń w naszym województwie. Wystarczy wybrać placówkę, w której chcemy się zaszczepić i zadzwonić pod wskazany numer telefonu:
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie; ul. Żołnierska 18a, tel. 89 53 93 438 (w godzinach poniedziałek- piątek 8:30-14:00).
 • Szpital w Ostródzie S.A.; ul. W. Jagiełły 1, tel. 609 710 738, 725 130 999.
 • Szpital Miejski Św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, tel. 504 478 341.
 • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście, ul. Grunwaldzka 10B, tel. 571 407 022.
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie,  ul. M. Curie-Skłodowskiej 12, tel. 724 320 112.
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu,  ul. H. Sienkiewicza 2, tel. 531 463 127.
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,  Al. Wojska Polskiego 37, tel. 789 307 148.
 • Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, Ameryka 21, tel.  89 519 48 72.
 • Olmedica w Olecku, ul. Gołdapska 1, tel. 791 854 000.
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. A. Mickiewicza 25, tel. 89 625 05 00.
 • 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie z siedzibą w Ełku, ul. T. Kościuszki 30, tel.  882 935 746.
 • Pro-Medica w Ełku,  ul. Baranki 24, tel. 726 554 500.
 • GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi, ul. Słoneczna 7, tel. 795 997 749.
 • Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie,  ul. 3  Maja 17, tel. 87 427 32 52 wew. 168 lub 210.
 • Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie,  ul. Generała Andersa 3, tel. 518 702 453.
 • Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Warszawska 41, tel. 608 787 366.
 • Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ul. Leśna 1, tel. 23 697 22 11 wew. 233.
 • Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie, ul. S. Moniuszki 13, tel. 55 620 83 71; 518 786 224.
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, ul. 11 Listopada 15, tel. 519 133 099.
 • Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, tel. 89 532 64 11 (numer czynny w dni powszednie w godz. 8:30 -14:00).
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, Al. Warszawska 30, ul. 89 524 54 27.
 • Przychodnia Lekarza Rodzinnego Lifeclinica w Elblągu, ul. Węgrowska 3, tel. 500 599 307.
 • NZOZ Medyczne Centra Diagnostyczne Voxel w Elblągu, ul. Teatralna 5, tel. 577 466 233, 576 786 373, 55 655 69 55.
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarzy Medycyny Rodzinnej Zbigniew Gugnowski w Giżycku,  ul. Wodociągowa 17, tel.  87 429 40 55.
 • NZOZ Specmed Adam Mariusz Miller w Ełku, ul. Jana Pawła II 26, tel. 505 336 339; 87 621 50 00.
 
 
 

ZGOK Olsztyn ponownie podnosi ceny za zagospodarowanie śmieci.

23 lutego 2021 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Sp. z o.o. ZGOK w Olsztynie podjęto uchwałę o kolejnym podniesieniu stawek za zagospodarowanie odpadów z terenu 37 samorządów...
          Wtorkowe obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o. ZGOK z Olsztyna, dotyczyły między innymi podniesienia po raz kolejny stawek za zagospodarowanie odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych, ponadto w porządku obrad znalazła się uchwała na mocy której zarząd spółki otrzymałby upoważnienie do zawarcia aneksu do umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej z Olsztyna, w którym to spółka ZGOK zobowiązałaby się do zwiększenia kwoty jaką musi zapłacić MPEC’owi za przekazanie wytworzonego z odpadów paliwa RDF i PRE RDF z 200 zł obecnie, do 338 zł (RDF) i 454 zł (PRE RDF) za tonę netto. Kolejną zmianą jaką wprowadza aneks jest zobowiązanie ZGOK’u do dostarczania rocznie 60 tysięcy ton wytworzonego paliwa RDF i PRE RDF do 2034 roku. Z uwagi na brak porozumienia i prośbę o dodatkowe wyjaśnienia skierowane do prezesa spółki obrady w tym punkcie zostały przerwane, a termin wznowienia ustalono na 5 marca bieżącego roku. W związku z tym że nasza gmina posiada niewielki bo wynoszący około 1% udział w spółce, realne oddziaływanie na sposób funkcjonowania spółki jest znikomy. Dlatego też musimy ponosić coraz to wyższe koszty za przetworzenie przekazywanych odpadów. Nowe stawki zawarte są w tabeli załączonej poniżej. Taki obrót zdarzeń zapewne spowoduje, że w bieżącym roku najprawdopodobniej ponownie zabraknie pieniędzy w budżecie gminy na pokrycie kosztów związanych z gospodarką śmieciową, które trzeba będzie uzupełnić przesuwając środki np. z inwestycji drogowych. Obecnie stawki w naszej gminie wynoszą 23 zł za odpady zbierane w sposób selektywny oraz 46 zł za odpady zmieszane. Sąsiednie gminy podjęły uchwały ze stawkami wynoszącymi odpowiednio:
 
 • gmina Górowo Iławeckie 25 zł i 50zł
 • gmina Bartoszyce 26 zł i 52 zł
 • gmina Orneta 27 zł i 54 zł
 • gmina Kętrzyn 28 zł i 56 zł
 • gmina Pasym 31 zł i 62 zł
 
 

Most w Różynie.

Ruszyły prace projektowe nowej przeprawy rzecznej.
          Trwają prace dotyczące przygotowania kompletu dokumentów dotyczących rozbiórki i budowy nowego mostu nad rzeką Bejdycka w miejscowości Różyna. Przeprawa mostowa zlokalizowana jest wzdłuż drogi powiatowej numer 1575N. W ostatnich miesiącach minionego roku władze powiatu bartoszyckiego zdecydowały o wyłonieniu wykonawcy projektu budowlanego dotyczącego rozbiórki starego i budowy nowego mostu. Założenia przewidują szerokość nawierzchni mostu wynoszącą 7 metrów, zwieńczoną odwodnieniem o szerokości łącznie 1,42 m i chodnikami po obu stronach nawierzchni jezdni o szerokości około 2 metrów. Łącznie szerokość między barierami mostu będzie wynosiła ponad 12 metrów. Termin wynikający z umowy na wykonanie dokumentacji to kwiecień 2021 roku. W ramach wspomnianych prac do urzędu miejskiego w Sępopolu w miniony wtorek wpłynął wniosek o wydanie decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego, która stanowi jeden z elementów niezbędnej dokumentacji. Całkowity czas wszystkich etapów procesu w którym należy uzyskać stosowne pozwolenia, uzgodnienia, opinie, decyzje, włącznie z pozwoleniem wodno-prawnym, szacowany jest na około 9 miesięcy. Z informacji uzyskanych od inwestora wiemy, że samorząd jest bardzo zdeterminowany do tego by zdążyć z dokumentacją na jesienny nabór wniosków, ogłaszany corocznie przez wojewodę warmińsko-mazurskiego, w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych. Mamy nadzieję, że ta inwestycja zajmie jedno z czołowych miejsc na liście zadań powiatowych, które uzyskają wsparcie finansowe na realizację w wysokości umożliwiającej jej wykonanie.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Most w Różynie

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Most w Różynie - projekt

Stanica "Dobrej Nadziei" w Stopkach.

Przywróciliśmy dawną świetność najbardziej znanej stanicy nad brzegiem Łyny.
          Dzięki współpracy gminy z sąsiednimi samorządami, uzyskaliśmy zewnętrzne środki na gruntowny remont stanicy wodnej nad rzeką Łyną w miejscowości Stopki. Ogłoszone przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego postępowanie konkursowe pn. "Łączy nas turystyka", premiowało dodatkowo wnioski zawierające zamierzenia inwestycyjne wykonane przy udziale kilku samorządów. Dlatego też, na etapie składania wniosków zawarliśmy porozumienia na mocy których w kosztach realizacji naszej inwestycji pomoc finansową zadeklarowały: samorząd powiatu oraz samorząd miasta Bartoszyce. Dzięki tym deklaracjom oraz dobrze wykonanej dokumentacji konkursowej, nasz wniosek zajął 1 miejsce na liście inwestycji wspartych przez samorząd województwa. Za to wsparcie włodarzom bardzo dziękujemy. Na dodatkowe słowa podziękowania zasługuje samorząd z Bisztynka, który dodatkowo zadeklarował pomoc finansową przy realizacji przedsięwzięcia.
          Prace remontowe przeprowadziła firma „Rys-Bud” ze Szczurkowa, która w wyznaczonym terminie wywiązała się ze wszystkich obowiązków. Była to jedyna firma która zdecydowała się na złożenie oferty w ogłoszonym postępowaniu z uwagi na zbliżający się koniec roku.
          Dzięki tej inwestycji, lokalne firmy świadczące usługi, polegające na wykonywaniu rejsów rzeką Łyną, zyskają dodatkowych zadowolonych klientów, którzy chętnie do nich powrócą, jak również zapewne przekażą wśród swoich znajomych informację o atrakcyjności tej przystani. Mieszkańcy natomiast zyskają wyremontowaną stanicę, która świetnie jest im znana i z której chętnie korzystają od wielu lat.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Przystań "Dobrej Nadziei" w Stopkach

1 ... 3 4 5 6 7 ... 20