Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 24/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Ogłoszenia

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania LGD "Barcja" .

Szanowni Państwo,
 
głównym celem funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania jest realizacja opracowanej wspólnie z Mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju, która realizowana jest przez szereg działań własnych LGD oraz Państwa projekty finansowane w ramach programu PROW.
 
W ramach podsumowań prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli pozyskać więcej informacji na temat efektów funkcjonowania LGD "Barcja" oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
 

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji dot. „Gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Ogłoszenie konsultacji społecznych gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Zapisy do programu "Grupowy Program Dofinansowania - Fotowoltaika + Pompa Ciepła"" mieszkańców miasta i gminy Sępopol, odbędą się w poniedziałek 16.10.2023 w godzinach od 17:00 do 18:00 w Domu Kultury przy ul. Mostowa 3 Mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o zgłaszanie pod numer telefonu: 518 022 800

Bezpłatny transport na wybory w dniu 15 października 2023 roku

Publikujemy rozkłady jazdy autobusów zapewniających dojazd do lokali wyborczych…
          15 października 2023 roku to ważna data, tego dnia odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum krajowe. Chcemy, aby każdy Mieszkaniec miał możliwość wyrażenia swojego głosu, dlatego z informujemy, że Gmina Sępopol zapewnia bezpłatny transport autobusowy do lokali wyborczych. Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące rozkładów jazdy autobusów, które będą obowiązywać w dniu 15 października 2023 roku.
 
          Mieszkańcy naszej gminy będą mieli możliwość głosowania w 9 stałych obwodach wyborczych oraz 1 odrębnym (Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie). Dokładny wykaz okręgów, obwodów i lokalizacji lokali wyborczych zostanie wkrótce umieszczony na tablicach sołeckich rozlokowanych w całej gminie oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępopol.
 
          Zachęcamy wszystkich Mieszkańców do skorzystania z tego bezpłatnego transportu i wyrażenia swojego głosu w wyborach. To nasze obywatelskie prawo, które warto wykorzystać, aby wspólnie kształtować przyszłość naszej gminy oraz naszego kraju.
 

Przedłużenie terminu składania ofert do 11 października 2023 r. w konkursie z dnia 15 września 2023 r. na realizację zadań własnych Gminy Sępopol w 2023 r.

Wybór sołtysa

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Sępopol do roku 2023.

Załączniki

1 2 3 4 5 6