Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 26/09/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Warmianki Sępopolskie

Zespól Ludowy "Warmianki Sępopolskie"

Zespół śpiewaczy "Warmianki Sępopolskie" powstał we wrześniu 1986 r. jako jedna z form działalności przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sępopolu. Powstał z inicjatywy ówczesnej Prezes GS "Samopomoc Chłopska" Pani Marii Radziszewskiej i Dyrektora MGOK Jerzego Górczyńskiego. Z założenia miał to być zespól o charakterze ludowym. Od początku istnienia grupa prowadzona była przez instruktora muzyki Pana Nikodema Raka, który jest jednocześnie akompaniatorem zespołu. W początkowym okresie w zespole śpiewały: Natalia Bohun, Anna Banasik, Zenobia Choma, Teresa Jaglińska, Teresa Oleszkiewicz, Stefania Ostrowska, Rozalia Misztal, Janina Frąc, Krystyna Grzejdak, Stanisława Gradzewicz, Irena Pupin, Albina Zając, Teresa Daszkiewicz, Teresa Tanderak, Kazimiera Smolińska, Irena Pietraszek, Józefa Maksimowicz, Anna Owerko. Repertuar "Warmianek" stanowiły wówczas pieśni z Warmii i Mazur i innych regionów kraju. Z biegiem czasu ulegał on poszerzeniu o pieśni lwowskie, wileńskie, melodie ukraińskie i rosyjskie, a także kolędy i pastorałki. Łącznie w repertuarze znajduje się ponad 120 pozycji.

Każdego roku zespól daje kilkanaście koncertów na terenie gminy i w innych miejscowościach naszego województwa. Dwukrotnie gościł na Litwie i w Rosji. Regularnie odwiedza też Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie dając koncerty dla jego pensjonariuszy. Od wielu lat uczestniczy w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Dwukrotnie uczestniczył też w konkursie o Laur Najstarszego Dzwonu Warmii w Ornecie, gdzie uzyskał wyróżnienie. Uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Euroregionu Bałtyk w Elblągu, w którym zajął I miejsce. W 2014 r. otrzymał nagrodę Grand Prix podczas X Przeglądu Zespołów Ludowych "Senioriada" w Reszlu. 
Obecnie  grupę tworzą: Natalia Bohun,Teresa Jaglińska, Barbara Bieniek, Elżbieta Rudzińska, Alicja Jankun, Danuta Sydor, Ałła Zarembo, Teresa Sikora, Urszula Kruszewska, Nikodem Rak oraz Ryszard Majek

Kontakt z zespołem:
MGOK w Sępopolu tel. 89 761 32 04

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk