Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 25/06/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Warmianki Sępopolskie

Zespól Ludowy "Warmianki Sępopolskie"

Zespół śpiewaczy "Warmianki Sępopolskie" powstał we wrześniu 1986 r. jako jedna z form działalności przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sępopolu. Powstał z inicjatywy ówczesnej Prezes GS "Samopomoc Chłopska" Pani Marii Radziszewskiej i Dyrektora MGOK Jerzego Górczyńskiego. Z założenia miał to być zespól o charakterze ludowym. Od początku istnienia grupa prowadzona była przez instruktora muzyki Pana Nikodema Raka, który jest jednocześnie akompaniatorem zespołu. W początkowym okresie w zespole śpiewały: Natalia Bohun, Anna Banasik, Zenobia Choma, Teresa Jaglińska, Teresa Oleszkiewicz, Stefania Ostrowska, Rozalia Misztal, Janina Frąc, Krystyna Grzejdak, Stanisława Gradzewicz, Irena Pupin, Albina Zając, Teresa Daszkiewicz, Teresa Tanderak, Kazimiera Smolińska, Irena Pietraszek, Józefa Maksimowicz, Anna Owerko. Repertuar "Warmianek" stanowiły wówczas pieśni z Warmii i Mazur i innych regionów kraju. Z biegiem czasu ulegał on poszerzeniu o pieśni lwowskie, wileńskie, melodie ukraińskie i rosyjskie, a także kolędy i pastorałki. Łącznie w repertuarze znajduje się ponad 120 pozycji.

Każdego roku zespól daje kilkanaście koncertów na terenie gminy i w innych miejscowościach naszego województwa. Dwukrotnie gościł na Litwie i w Rosji. Regularnie odwiedza też Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie dając koncerty dla jego pensjonariuszy. Od wielu lat uczestniczy w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Dwukrotnie uczestniczył też w konkursie o Laur Najstarszego Dzwonu Warmii w Ornecie, gdzie uzyskał wyróżnienie. Uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Euroregionu Bałtyk w Elblągu, w którym zajął I miejsce. W 2014 r. otrzymał nagrodę Grand Prix podczas X Przeglądu Zespołów Ludowych "Senioriada" w Reszlu. 
Obecnie  grupę tworzą: Natalia Bohun,Teresa Jaglińska, Barbara Bieniek, Elżbieta Rudzińska, Alicja Jankun, Danuta Sydor, Ałła Zarembo, Teresa Sikora, Urszula Kruszewska, Nikodem Rak oraz Ryszard Majek

Kontakt z zespołem:
MGOK w Sępopolu tel. 89 761 32 04

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk