Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 31/03/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Projekty UE

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SĘPOPOLU

 Celem ogólnym projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (ZSP) w miejscowości Sępopol, Al. Wojska Polskiego 8/8b, powiat bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie. Całkowita powierzchnia użytkowa budynków ZSP wynosi 3950 m2. W skład ZSP wchodzi historyczny budynek szkoły (wpisany do ewidencji zabytków) z dobudowaną (1978 rok) salą gimnastyczną Dz. nr 63 oraz budynek przedszkola (rok budowy 1986), Dz. nr 60, 61/2. Istniejący budynek Szkoły składa się z dwukondygnacyjnej bryły budynku z dachem mansardowym oraz z jednokondygnacyjnej sali sportowej z łącznikiem przykrytym stropodachem płaskim. Istniejący budynek przedszkola składa się z podpiwniczonej dwukondygnacyjnej bryły budynku ze stropodachem płaskim. Zespół S-P ogrzewany jest z lokalnej kotłowni opalanej paliwem stałym(węgiel kamienny), w której znajdują się 2 kotły o mocy łącznej 500kW w złym stanie technicznym. W związku z tym występuje pilna potrzeba wymiany źródła ciepła na nowoczesne, ekologiczne, której towarzyszyć będzie modernizacja lokalnej sieci przesyłowej między budynkami. Parametry elewacji budynków charakteryzują się dużymi stratami ciepła oraz licznymi mostkami termicznymi, co powoduje wysokie nakłady finansowe na c.o i c.w.u. Zespołu (z budżetu Gminy). 
Projekt nie ma charakteru innowacyjnego i opiera się na sprawdzonych, powszechnie stosowanych rozwiązaniach.

Planowane do wykonania prace termomodernizacyjne

Budynek Szkoły, Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem – założono wykonanie docieplenia styropianem min. 14 cm ścian zewnętrznych, wyłącznie sali gimnastycznej i łącznika, ponadto docieplenie stropodachu sali gimnastycznej wraz z łącznikiem styropianem laminowanym papą min. 22 cm, dodatkowo pokrycie papą dachową termozgrzewalną. Ściany fundamentowe zostaną docieplone polistyrenem ekstrudowanym o grubości min. 17 cm.
Planowane jest wykonanie robót towarzyszących związanych z dociepleniem m.in niektóre obróbki blacharskie: wymiana parapetów zewnętrznych ,wymiana rynien i rur spustowych. 
 
Nie planuje się ocieplenia ścian budynku głównego (historycznego) szkoły ze względu na ochronę konserwatorską. Natomiast należy wykonać docieplenie od wewnątrz dachu skośnego (mansardowego) Szkoły wełną mineralną gr. 32 cm. Kominy wentylacyjne zostaną wyprowadzone ponad dach w celu poprawy parametrów wentylacji grawitacyjnej. Dodatkowo wymienione zostaną zniszczone okna drewniane na nowe z pcv. W budynku Szkoły zostanie przeprowadzona modernizacja instalacji c.o. poprzez wymianę grzejników na nowe, płytowe z termo zaworami oraz wymiana pionów/poziomów.
Budynek Przedszkola – wymaga docieplenia ścian zewnętrznych styropianem min.15cm, ponadto ściany fundamentowe zostaną docieplone polistyrenem ekstrudowanym o grubości min. 17 cm. 
Dodatkowo planowane jest wykonanie docieplenia stropodachu wentyl. granulatem wełny mineralnej gr.22cm oraz towarzyszących robót m.in obróbki blacharskie: parapety zewnętrzne, wymiana rynien i rur spustowych. Nastąpi wymiana zniszczonych okien drewnianych na nowe z pcv. W ramach modernizacji instalacji c.o. dokona się wymiana grzejników oraz poziomów/pionów.
Inne kluczowe roboty to wymiana źródła ciepła na OZE (Odnawialne Źródła Energii), na wysokosprawne kotły na biomasę(zrębki) o mocy min. 340kW. W kotłowni zainstalowane zostaną m.in elektroniczne pompy obiegowe. W ramach modernizacji nastąpi również przebudowa istniejącej lokalnej sieci ciepłowniczej polegającej na wymianie rur na preizolowane wraz ze zmianą średnicy rurociągu. 

Zakładane rezultaty Projektu

  • ograniczenie/uniknięcie emisji CO2 w budynkach szkolnych: 731,37Mg/rok, 
  • produkcja energii ze źródeł odnawialnych: 868,08 MWh/rok,
  • liczba termomodernizowanych budynków: 2 szt., 
  • liczba wymienionych/zmodernizowanych źródeł ciepła: 2 szt.,
  • nowo zainstalowane moce OZE: 0,34 MW, 
  • liczba OZE (zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych): 2 sztuki. 
  • liczba zmodernizowanych węzłów cieplnych – 1 szt.

Zachowanie trwałości projektu:

Projekt nie zostanie poddany modyfikacji: mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści; wynikającej ze zmiany albo z zaprzestania określonej w projekcie działalności edukacyjnej prowadzonej w budynkach objętych projektem.
Zostanie zachowany tytuł do własności mienia projektu przez Gminę Sępopol przez okres przynajmniej 5 lat od daty zatwierdzenia raportu końcowego przez Operatora Programu i wykorzystanie mienia projektu na cele projektu przez analogiczny okres.
 
Więcej informacji i aktualności dotyczących projektu można znaleźć na stronie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk