Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 21/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Polska-Rosja

Unijne Środki na Rozwój Infrastruktury Drogowej - Przełomowy Projekt Gminy Sępopol

Projekt PR/1/070/2018
      Projekt PR/1/070/2018 stał się kluczowym narzędziem w pozyskiwaniu wsparcia z Unii Europejskiej dla Gminy Sępopol. Europejski Instrument Sąsiedztwa stanowił źródło środków finansowych, które umożliwiły pokrycie aż 90% wkładu własnego przy inwestycji z programu "Polski Ład". To ogromne wsparcie finansowe otworzyło nowe możliwości dla lokalnej społeczności, umożliwiając zrealizowanie ambitnych planów dotyczących infrastruktury drogowej.
      Inwestycja objęła kompleksową modernizację 13 odcinków dróg na terenie Gminy Sępopol. Dzięki temu przedsięwzięciu, mieszkańcy zyskali dostęp do bezpieczniejszej i bardziej nowoczesnej sieci komunikacyjnej. Poprawa jakości dróg wpłynęła nie tylko na codzienne życie mieszkańców, ale także na rozwój lokalnej gospodarki poprzez ułatwienie transportu i komunikacji.
        Jednym z kluczowych etapów projektu było sfinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 121042N w Dzietrzychowie. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej, Gmina Sępopol mogła skutecznie zrealizować tę inwestycję, poprawiając infrastrukturę drogową na terenie Dzietrzychowa. Nowoczesna i bezpieczna droga stała się nie tylko elementem codziennego życia mieszkańców, ale także kluczowym czynnikiem wspierającym rozwój lokalnej społeczności.
       Inwestycje na Rzecz Poprawy Warunków Życia: Program "Polski Ład" wykazuje się jako skuteczne narzędzie, umożliwiając Gminie Sępopol pozyskanie środków na kluczowe inwestycje infrastrukturalne. Modernizacja dróg to jedno z wielu działań mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców i stymulację rozwoju lokalnych społeczności.
     Dzięki nowym działaniom w projekcie nr PR/1/070/2018, Gmina Sępopol skorzystała z istotnego wsparcia finansowego Unii Europejskiej, co pozwoliło na sfinansowanie aż w 90% wkładu własnego przy inwestycji z programu "Polski Ład". Modernizacja 13 odcinków dróg, w tym przebudowa drogi gminnej nr 121042N w Dzietrzychowie, stanowi kluczowy krok w kierunku poprawy infrastruktury drogowej i warunków życia mieszkańców regionu. Unijne fundusze okazują się niezwykle istotnym wsparciem dla rozwoju lokalnych społeczności, umożliwiając realizację ambitnych projektów infrastrukturalnych.
 
 
 

Będą bezpieczniejsi na drodze, dzięki transgranicznemu projektowi

 
Uczniowie z Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu oraz leżącego w obwodzie kaliningradzkim Guriewska, 14 grudnia 2021 roku wzięli udział seminarium „Bądź bezpieczny na drodze". Gmina Sępopol i Zarząd Dróg w Guriewsku realizuje projekt nr PR /1/020/2018 „Wspólne inicjatywy w zakresie rozwoju i poprawy jakości oraz dostępności infrastruktury społecznej poprzez modernizację dróg rejonu Guriewsk i Gminy Sępopol".

Seminarium „Bądź bezpieczny na drodze” z powodu pandemii Covid-19 odbyło się w formule on-line na platformie Zoom Webinar.

Międzynarodowych uczestników spotkania powitała Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola, a do jej słów przyłączył się Nikołaj Karnyushin, naczelnik Zarządu Dróg w Guriewsku.

By zapoznać gości z Rosji z atrakcjami i potencjałem miasta i gminy Sępopol, emitowany był film, w który prezentowane były atrakcje turystyczne, przyrodnicze oraz gospodarcze Sępopola i okolic.
 

W dalszej części seminarium zaprezentowano inwestycje, które Gmina Sępopol, zrealizowała w ramach projektu „Wspólne inicjatywy w zakresie rozwoju i poprawy jakości oraz dostępności infrastruktury społecznej poprzez modernizację dróg rejonu Guriewsk i gminy Sępopol”.
Podczas realizacji tego projektu zostało wyremontowanych i przebudowanych sześć odcinków dróg gminnych:
- ulica Grodzickiego w Sępopolu - 0,611 km,
- dwie drogi w Różynie - 0,559 km + 0,717 km,
- droga Domarady – Wodukajmy - 1,799 km,
- droga w Romankowie - 1,75 km,
- droga w Smolance - 0,419 km.
Łącznie 5855 metrów dróg w gminie Sępopol zyskało nową nawierzchnię, co zdecydowanie przyczyniło się do bezpieczeństwa użytkowników tych dróg. Samorząd Sępopola wraz z partnerem z obwodu kaliningradzkiego otrzymał dotację w wysokości 2 333 790,32 euro (10 385 367 zł) na wykonanie inwestycji drogowych.

Ideą seminarium „Bądź bezpieczny na drodze” było budowanie i kreowanie bezpiecznych postaw uczestników ruchu drogowego, a co za tym idzie, troska o ludzkie zdrowie i życie. Podczas swojego wystąpienia, asp. Marta Kabelis, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach w prezentacji pt. „Bezpieczeństwo młodzieży w ruchu drogowym”, poruszała zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na drogach. Policjantka omówiła główne przyczyny wypadków drogowych w powiecie bartoszyckim oraz wskazała sposoby na unikanie zagrożeń. Ponadto zasady bezpieczeństwa związane z bezpieczeństwem motocyklisty na drodze przedstawił Jan Czarny z Klubu Motocyklowego Wiraż w Bartoszycach.

W dalszej części seminarium mówiono o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży podczas jazdy samochodem oraz o tym, jak bezpiecznie pokonać drogę z domu do szkoły.

Organizator seminarium zapewnił uczestnikom seminarium bufet z przekąskami oraz obiad. Każdy uczeń otrzymał również zestawy promocyjne odpowiednio oznakowane promocją projektu PR/1/020/2018 „Wspólne inicjatywy na rzecz rozwoju i poprawy jakości i dostępności infrastruktury społecznej poprzez modernizację dróg powiatu miejskiego Guriewsk i gminy Sępopol”.
 
Zadanie jest realizowanie, dzięki wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020. Projekt nr PR /1/020/2018 „Wspólne inicjatywy w zakresie rozwoju i poprawy jakości oraz dostępności infrastruktury społecznej poprzez modernizację dróg rejonu Guriewsk i Gminy Sępopol”.
 
 
Projekt „Wspólne inicjatywy w zakresie rozwoju i poprawy jakości oraz dostępności infrastruktury społecznej poprzez modernizację dróg rejonu Guriewsk i Gminy Sępopol” realizowany jest dzięki wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020.
 
This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Rusza przebudowa ulicy Grodzickiego w Sępopolu

 
 
 
 

Inwestycja sfinansowana w 90% ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
          Asfaltowa nawierzchnia wraz z remontem sieci podziemnych zostanie niebawem wykonana na ulicy Grodzickiego w Sępopolu. Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Lidzbarka Warmińskiego na realizacje tego zadania na kwotę 1 586 213,57 zł. Przebudowywany odcinek ulicy to około 700 metrów.

         Remont ulicy Grodzickiego w Sępopolu to kolejna inwestycja realizowania dzięki programowi transgranicznemu Polska-Rosja 2014-2020. W ten sposób Urząd Miejski w Sępopolu pozyskał ponad 10 milionów zł na remonty dróg w mieście i gminie Sępopol w partnerstwie z Rejonem Guriewsk. Budżet naszej gminy zostanie obciążony tylko 10% kosztów kwalifikowanych całości inwestycji.

          Ulica uzyska nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową składająca się z warstwy odsączającej z kruszywa o grubości 35 cm, warstwy podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 22 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 8 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Łącznie powstanie nowa konstrukcja o grubość 69 cm. Taka konstrukcja drogi powinna zapewnić jej wieloletnią trwałość. Szerokość nowej ulicy będzie wynosiła 5,5 metra. Oprócz drogi wykonane zostaną również chodniki z kostki polbrukowej, a materiał odzyskany z rozbiórki dotychczasowych chodników będzie ponownie wykorzystany do wymiany nawierzchni innych, pamiętających jeszcze czasy "PRL’u" chodników. Prace drogowe zostaną poprzedzone kompleksową wymianą sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej.

To kolejna inwestycja drogowa realizowana z tak dużym dofinansowaniem zewnętrznym. Takie zarządzanie budżetem gminy pozwala władzom gminy na podejmowanie starań o pieniądze na realizacje kolejnych odcinków dróg w których w konstrukcji finansowej niezbędne jest posiadanie wkładu własnego.
 
W ramach postępowania przetargowego wpłynęło łącznie 6 ofert:
 
 • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Dromo” z Ostródy – 1 795 868,17 zł
 • Zakład Usług „EKO-WOD” z Kętrzyna – 1 831 253,28 zł
 • Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” z Lidzbarka Warm. – 2 107 644,51 zł
 • STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa – 1 987 159,86 zł
 • Konsorcjum: PBDiM z Mińska Mazowieckiego oraz ALTON Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego – 1 939 285,10 zł
 • PRD Sp. z o.o. z Lidzbarka Warmińskiego – 1 586 213,37 zł
 
This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Niebawem ruszy przebudowa drogi w Różynie

         
 
Lista dróg gruntowych w gmine Sępopol, oczekujących na utwardzenie sukcesywnie się skraca. Burmistrz Irena Wołosiuk, podpisała umowę z przedsiębiorstwem Artur Wojtkiewicz Art-Bet, dotyczącą przebudowa drogi w Różynie.
       Na inwestycję pozyskaliśmy dotację z programu transgranicznego Polska-Rosja. Dzięki temu budżet Sępopola zostanie obciążony nie sumą 447 159,12 zł, co jest całkowitym kosztem wykonania inwestycji, lecz 44 715,91 zł. Dzięki pracy urzędników oraz zaangażowaniu władz gminy zaoszczędziliśmy ponad 400 tysięcy złotych.

Całkowita szerokość nowej drogi będzie wynosiła 5,7 m, a głębokość nowych warstw konstrukcyjnych wyniesie 57 cm. Nowa konstrukcja drogi składać się będzie z 4 warstw, odpowiednio: warstwy odsączającej o grubości 15 cm, warstwy podbudowy o grubości 22 cm, podsypki cementowo-piaskowej i zwieńczona zostanie płytami drogowymi o grubości 15 cm. Wody opadowe odprowadzane zostaną do rowów chłonnych, zlokalizowanych po obu stronach drogi.

Wybór rodzaju nawierzchni przewidzianej w inwestycji podyktowany jest możliwościami finansowymi gminy. Wychodzimy z założenia, iż lepiej jest wykonać więcej dróg w tańszej technologii, by nadgonić wieloletnie zaniedbania. Wiele dróg w naszej gminie ma jeszcze nawierzchnię gruntową i priorytetem jest sukcesywne pokrywanie ich twardą nawierzchnią, dzięki której mieszkańcy w okresach wzmożonych opadów nie będą musieli brodzić w błocie, a latem poruszać się w tumanach kurzu. 

Przeprowadzane w minionych latach jedynie doraźne naprawy, generowały znaczne wydatki i co najważniejsze, nie przynosiły trwałych efektów poprawy nawierzchni. Naprawy wytrzymywały tylko okres suszy, a droga ulegała ponownemu zniszczeniu z chwilą wystąpienia pierwszych opadów deszczu. Tak jest zawsze w przypadku dróg o nawierzchni szutrowej.

Szansa na poprawę stanu technicznego drogi pojawiła się w chwili ogłoszenia nabory wniosków, w ramach programu transgranicznego Polska-Rosja, gdzie dofinansowanie prac inwestycyjnych wynosi 90 proc. Wybieraliśmy takie drogi, na które była największa szansa pozyskania dofinansowania.

W zasobie dróg gminny łącznie znajduje się ponad 300 km, z których bardzo wiele wymaga podjęcia pilnych prac, na które gmina ze względu na bardzo niskie dochody nie ma wystarczających środków w budżecie. Dlatego wybieraliśmy takie drogi, na które była największa szansa pozyskania dofinansowania. Stąd też decyzja o wyborze między innymi drogi w Różynie.

Warto wspomnieć, że w identycznej technologii powstaną lub są w trakcie powstawania drogi w Romankowie, odcinek Domarady-Wodukajmy, czy też sukcesywnie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego drogi np. w miejscowościach: Prętławki, Stopki Osada, Rygarby, Wiatrowiec, Liski, czy też ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w miejscowości Majmławki.

Zastosowanie płyt drogowych ma tę przewagę, oprócz oczywistej jaką jest znacząco niższy koszt budowy, że z chwilą uzyskania zewnętrznych środków na zmianę nawierzchni np. na beton asfaltowy, można bez zniszczenia dotychczasową nawierzchnię rozebrać i ponownie ułożyć na innej drodze np. na drogach prowadzących do zabudowy kolonijnej wsi. Tak zrobiono już jakiś czas temu np. w miejscowości Stopki Osada, zmieniając drogę gruntową we wsi na wykonaną z płyt pochodzących z rozbiórki starej drogi.
 
W ogłoszonym postępowaniu w ramach ustawy prawo zamówień publicznych złożono rekordową ilość, bo aż 11 ofert dotyczących wykonania inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma p. Artura Wojtkiewicza ART-BET, posiadająca siedzibę na terenie naszej gminy. Pozostałe firmy które złożyły swoje oferty to:
 
 • Usługi Transportowe Artur Kotarski z Polskiej Wsi – 467 433,58 zł
 • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. z Ostródy – 688 539,04 zł
 • ŻWIR – WIK S.C. z Rusajn – 512 211,20 zł
 • „Kwiat” Mariusz Kwieciński z Sępopola – 464 512,77 zł
 • P.H.U. „MARPOL”  Marcin Szutowicz z Wiatraka – 535 979,76 zł
 • BUDOKOP Piotr Głodowski z Lidzbarka Warmińskiego – 692 044,53 zł
 • Zakład Usług „EKO - WOD” Michał Czarnecki z Kętrzyna – 462 070,63 zł
 • Usługi Brukarskie i Budowlane Waldemar Komsta z Bisztynka – 494 530,43 zł
 • „TECHNOMEL” Kazimierz Kozieł z Lidzbarka Warmińskiego – 492 057,39 zł
 • Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” z Lidzbarka Warmińskiego – 648 000,17 zł
This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Niebawem rozpocznie się przebudowa drogi Wodukajmy - Domarady

Kiedy tylko warunki pogodowe pozwolą, rozpocznie się długo oczekiwany przebudowa drogi gminnej Wodukajmy - Domarady. Stosowną umowę podpisali burmistrz Irena Wołosiuk oraz przedstawiciele firmy „Artur Kotarski Usługi Transportowe”. Planowane zakończenie inwestycji jest 30 września 2021 roku.
 
To kolejna inwestycja drogowa, na którą Urząd Miejski w Sępopolu pozyskał dofinansowanie (90 proc.) z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Ogólny koszt prac remontowych tej drogi wyniesie 1 317 010,31 zł. Wykonawca udzieli również 60 miesięcznej gwarancji.
 
Planowana przebudowa ma na celu poszerzenie i wykonanie drogi z płyt betonowych o wymiarach 300x150 m, układanych wzdłuż i mijankowo. W wyniku powstanie droga o szerokości 5,7 metra (obecnie 3 metry).
 
Zostanie poprawiona geometria drogi oraz powstaną utwardzone pobocza. Projekt zakłada również odwodnienie drogi za pomocą istniejących rowów, które wykonawca remontu drogi odmuli, oczyści i odpowiednio wyprofiluje. Zaprojektowana jest tez solidna konstrukcja podbudowy drogi. Będą się na nią składać: warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (gr. 15 cm), podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (gr. 22 cm), podsypka cementowo-piaskowa (gr. 5 cm) oraz płyta drogowa (gr. 15 cm).
 
 
W ogłoszonym postępowaniu w ramach ustawy prawo zamówień publicznych złożono 6 ofert dotyczących wykonania inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma p. Artura Kotarskiego z Mrągowa. Pozostałe firmy które złożyły swoje oferty to:
 
 • „Kwiat” Mariusz Kwieciński z Sępopola – 1 360 384,06 zł
 • P.H.U. „MARPOL”  Marcin Szutowicz z Wiatraka – 1 427 554,48 zł
 • BUDOKOP Piotr Głodowski z Lidzbarka Warmińskiego – 1 629 449,06 zł
 • „TECHNOMEL” Kazimierz Kozieł z Lidzbarka Warmińskiego – 1 411 215,64 zł
 • Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” z Lidzbarka Warmińskiego – 1 592 152,86 zł
 
Projekt „Wspólne inicjatywy w zakresie rozwoju i poprawy jakości oraz dostępności infrastruktury społecznej poprzez modernizację dróg rejonu Guriewsk i Gminy Sępopol” realizowany jest dzięki wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020. Beneficjentem wiodącym projektu jest Gmina Sępopol, drugim beneficjentem zaś Zarząd Dróg Miasta Guriewsk. Okres realizacji projektu: 1.07.2020 – 31.12.2021.
 
 
 
 
This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Budowa drogi w Smolance.

 
 

 
Kolejny przetarg na budowę drogi w ramach programu transgranicznego został rozstrzygnięty. Dofinansowanie 90%, pozostałe 10% pokryje RFIL.

Wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi gminnej 121012N, zlokalizowanej w obrębie Smolanka. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym wpłynęło 6 ofert dotyczących wykonania prac budowlanych, następujących firm:
 
 • PRD sp. z o.o. z Lidzbarka Warmińskiego – 598 753,51 zł
 • STRABAG sp. z o.o. z Pruszkowa – 936 703,57 zł
 • ŻWIR-WIK s.c. z Rusajn – 530 643,37 zł
 • ASFALT-TECHNIK sp. z o.o. z Olsztyna – 739 770,24 zł
 • Konsorcjum: PBDiM sp. z o.o. i ALTON sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego,– 576 832,96 zł
 • PTSB „PYZAK” z Lidzbarka Warmińskiego – 965 893,44 zł
 
Wszystkie oferty zawierały identyczny okres gwarancji na wykonane prace, wynoszący 60 miesięcy. Środki jakie gmina przeznaczyła na przebudowę drogi wynosiły 639 085,91 zł i pochodzą z programu transgranicznego Polska-Rosja 2014-2020. Dofinansowanie inwestycji wyniesie 90% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Termin rozpoczęcia prac uzależniony jest od aktualnie panujących warunków atmosferycznych, a maksymalny końcowy termin wykonania to sierpień przyszłego roku. Nowa konstrukcja drogi składać się będzie z 4 warstw, odpowiednio: warstwy odsączającej z kruszywa o grubości 35 cm, warstwy podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 22 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 8 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Łącznie powstanie nowa konstrukcja o grubość 69 cm. Taka konstrukcja drogi według obowiązujących norm, powinna zapewnić jej wieloletnią trwałość. Szerokość nawierzchni drogi to 5,5 m, a łączna szerokość poboczy to 2 metry. Wody opadowe z uwagi na zaprojektowany odpowiednio 2% i 6% spadek poprzeczny odprowadzane zostaną do rowów chłonnych, zlokalizowanych po obu stronach drogi, co dodatkowo pozytywnie wpłynie na konstrukcję drogi.
            W najbliższych dniach planowane jest ogłoszenie przetargów dla kolejnych odcinków dróg, których wykonanie planowane jest na przyszły rok.
 
 
This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

12Galeria zdjęć: Smolanka - droga przed inwestycją

7Galeria zdjęć: Smolanka - zawarcie umowy

Przebudowa drogi Różyna - Sokolica

Kolejny przetarg wygrała firma „Technomel” z Lidzbarka Warmińskiego. Dofinansowanie inwestycji to 90%.Pozostałe 10% pokryje RFIL.

          Wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej w obrębie Różyna, prowadzącej z centrum wsi w kierunku miejscowości Sokolica. W ogłoszonym postępowaniu złożono aż 6 ofert na wykonywanie prac budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „TECHNOMELz Lidzbarka Warmińskiego, na kwotę 549 999,99 zł. Wykonane prace objęte będą 60 miesięcznym okresem gwarancji, liczonym od zakończenia i odbioru inwestycji.
Pozostałe oferty złożyły następujące firmy:
 
 • AMR Budownictwo Sp. z o.o. z Biskupca
 • Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „SANBUD” Sp. z o.o. z Olsztyna
 • Usługi Transportowe – Artur Kotarski z Mrągowa
 • P.H.U. „MARPOL” – Marcin Szutowicz z miejscowości Wiatrak
 • Spółdzielnia Wielobranżowa „NIEGOCIN” z Giżycka
           Przebudowa drogi wykonana zostanie na odcinku znajdującym się na terenie gminy Sępopol. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach na podobną inwestycję zdecyduje się również samorząd gminy Bartoszyce i dzięki temu obie wsie będą dużo lepiej skomunikowane między sobą. Droga stanowi również najkrótsze połączenie wsi Różyna z drogą wojewódzka numer 592 Bartoszyce – Kętrzyn. Inwestycja rozwiąże problem fatalnego stanu nawierzchni gruntowej, sygnalizowany od wielu lat. Wybór rodzaju nawierzchni przewidzianej w inwestycji podyktowany był możliwościami finansowymi gminy. Przeprowadzane w minionych latach jedynie doraźne naprawy, generowały znaczne wydatki i co najważniejsze, nie przynosiły trwałych efektów poprawy nawierzchni. Naprawy wytrzymywały tylko okres suszy, a droga ulegała ponownemu zniszczeniu z chwilą wystąpienia pierwszych opadów deszczu. Tak jest zawsze w przypadku dróg o nawierzchni szutrowej. Całkowita szerokość nowej drogi będzie wynosiła 5,7 m, a  głębokość nowych warstw konstrukcyjnych wyniesie 57 cm. Nowa konstrukcja drogi składać się będzie z 4 warstw, odpowiednio: warstwy odsączającej o grubości 15 cm, warstwy podbudowy o grubości 22 cm, podsypki cementowo-piaskowej i zwieńczona zostanie płytami drogowymi o grubości 15 cm. Wody opadowe odprowadzane zostaną do rowów chłonnych, zlokalizowanych po obu stronach drogi. Szansa na poprawę stanu technicznego  drogi pojawiła się w chwili ogłoszenia nabory wniosków, w ramach programu transgranicznego Polska-Rosja. Składając wniosek podjęto decyzję o wybudowaniu jak najwięcej dróg w ramach możliwych do uzyskania środków. W zasobie dróg gminny łącznie znajduje się ponad 300 km, z których bardzo wiele wymaga podjęcia pilnych prac, na które gmina ze względu na bardzo niskie dochody nie ma wystarczających środków w budżecie. Dlatego wybierając odcinki do inwestycji kierowano się kryterium uzyskania jak najwyższej punktacji za zaproponowane drogi. Stąd też decyzja o wyborze między innymi drogi w Różynie. Warto wspomnieć, że w identycznej technologii powstaną lub są w trakcie powstawania drogi w Romankowie, odcinek Domarady-Wodukajmy, czy też sukcesywnie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego drogi np. w miejscowościach: Prętławki, Stopki Osada, Rygarby, Wiatrowiec, Liski czy też ze środków KOWR’u w miejscowości Majmławki. Zastosowanie płyt drogowych ma tę przewagę, oprócz oczywistej jaką jest znacząco niższy koszt budowy, że z chwilą uzyskania zewnętrznych środków na zmianę nawierzchni np. na beton asfaltowy, można bez zniszczenia dotychczasową nawierzchnię rozebrać i ponownie ułożyć na innej drodze np. na drogach prowadzących do zabudowy kolonijnej wsi. Tak zrobiono już jakiś czas temu np. w miejscowości Stopki Osada, zmieniając drogę gruntową we wsi na wykonaną z płyt pochodzących z rozbiórki starej drogi. Obecnie przy wykonaniu bieżących inwestycji, gmina odzyskuje kruszywo z korytowania przebudowywanych dróg, które posłuży do naprawy innych odcinków dróg w tej samej miejscowości. Na wykonanie utwardzenia dróg czeka jeszcze bardzo dużo miejscowości, a na których wykonanie nie wystarczyło środków z obecnego programu transgranicznego Polska-Rosja 2014-2020. Obecnie wiemy, że trwają prace dotyczące konstruowania ram kolejnego programu transgranicznego na lata 2020-2027, w którym przedstawiciele gminy aktywnie biorą udział. Mamy nadzieję, że również i w tym naborze uzyskamy chociaż minimalne wsparcie finansowe.
 
 
 

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Przebudowa drogi w Romankowie

„Technomel” z Lidzbarka Warmińskiego wykonawcą inwestycji. Dofinansowanie 90% pozostałe 10% pokryje RFIL.
          Wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej w obrębie Romankowo, łączącej dwie drogi powiatowe 1396N (Sępopol - Lwowiec) i 1567N (Sępopol - Korsze). W ogłoszonym postępowaniu złożono 5 ofert na wykonywanie prac budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „TECHNOMELz Lidzbarka Warmińskiego, na kwotę 1 183 100,35 zł. Na wykonane prace oferent zaproponował 60 miesięczny okres gwarancji, liczony od zakończenia i odbioru prac. Przebudowywana droga łączy kolonijną zabudowę miejscowości Romankowo z jej centrum oraz dojazdem do drogi Sępopol - Korsze. Konieczność poprawienia jej stanu była sygnalizowana od wielu lat, jednak z uwagi na jej długość (blisko 2 km) i znaczne koszty, gminy nie było stać na wykonanie przebudowy ze środków własnych. Prowadzono jedynie doraźne naprawy, które generowały znaczne wydatki i nie przynosiły trwałych efektów poprawy nawierzchni. Tak jest zawsze w przypadku dróg o nawierzchni szutrowej, w sytuacji gdy stanowią szlak przemieszczania się ciężkiego sprzętu rolniczego, czy też którym prowadzony jest wywóz drewna pochodzącego z wyrębów lasów należących do Skarbu Państwa. Szansa na poprawę jej stanu pojawiła się w chwili ogłoszenia nabory wniosków w ramach programu transgranicznego Polska-Rosja. Dzięki przyznanym środkom w wysokości ponad 10 000 000 zł w ramach w/w programu wyremontowanych w naszej gminie zostanie 6 dróg, tj. : Romankowo, Smolanka, Wodukajmy-Domarady, Różyna – Sokolica (na odcinku g. Sępopol), w miejscowości Różyna oraz ulica Grodzickiego w Sępopol. Dofinansowanie jakie uzyskała nasza gmina wynosi 90% całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji. Nowa konstrukcja drogi składać się będzie z 4 warstw, odpowiednio: warstwy odsączającej o grubości 15 cm, warstwy podbudowy o grubości 22 cm, podsypki cementowo-piaskowej i zwieńczona zostanie płytami drogowymi o grubości 15 cm. Łącznie powstanie nowa konstrukcja o grubość 57 cm, co zapewni jej dużą trwałość. Wody opadowe z uwagi na zaprojektowany odpowiednio 2% i 6% spadek poprzeczny odprowadzane zostaną do rowów chłonnych, zlokalizowanych po obu stronach drogi, co dodatkowo poprawi jej trwałość.
          W najbliższych dniach planowane jest ogłoszenie przetargów dla kolejnych odcinków dróg, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, a których wykonanie planowane jest na przyszły rok.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Projekt nr PR\1\070\2018

Wspólne inicjatywy w zakresie rozwoju i poprawy jakości oraz dostępności infrastruktury społecznej poprzez modernizację dróg rejonu Guriewsk i Gminy Sępopol.

Urząd Miejski w Sępopolu, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020, realizuje remont sześciu dróg gminnych. 1 czerwca 2020 roku Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola podpisała umowę z władzami zarządu dróg miasta Guriewsk, na mocy której gmina Sępopol wraz z partnerem z obwodu kaliningradzkiego otrzymała dotację w wysokości 2 333 790,32 euro (10 385 367 zł) na wykonanie inwestycji drogowych.
 
W ramach tego projektu zostanie wyremontowanych i przebudowanych sześć odcinków dróg gminnych:
- ulica Grodzickiego w Sępopolu - 0,611 km,
- dwie drogi w Różynie - 0,559 km + 0,717 km,
- droga Domarady – Wodukajmy - 1,799 km,
- droga w Romankowie - 1,75 km,
- droga w Smolance - 0,419 km.
Łącznie zostanie wyremontowanych 5855 metrów dróg w gminie Sępopol.
7 września 2020 roku został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi w Romankowie, a 15 września 2020 roku w Różynie.
Realizacja remontu i przebudowy kolejnych dróg nastąpi w 2021 roku.
Okres realizacji projektu: 1.07.2020 – 31.12.2021
 
Projekt „Wspólne inicjatywy w zakresie rozwoju i poprawy jakości oraz dostępności infrastruktury społecznej poprzez modernizację dróg rejonu Guriewsk i Gminy Sępopol” realizowany jest dzięki wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020.

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Ponad 10 000 000 zł dla gminy Sępopol.

Podpisano umowę grantową z dofinansowaniem w wysokości 90%.

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.
          1 czerwca 2020 roku burmistrz Sępopola podpisała umowę na mocy której gmina wraz z partnerem z Obwodu Kaliningradzkiego otrzymaliśmy grant w wysokości 2 333 790,32 euro (10 385 367 zł) na wykonanie inwestycji drogowych.  Dzięki współpracy z władzami miasta Guriewsk, możliwe było wspólne ubieganie się o wsparcie finansowe przyznawane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020. Dokumentacja techniczna wraz z wnioskiem oraz załącznikami została wykonana jeszcze w 2018 roku i zgłoszona do konkursu w 2019 roku. Procedura w wyniku której wyłonione inwestycje którym przyznano dofinansowanie trwała bardzo długo, bo ponad rok. W toku kolejnych etapów trzeba było dołożyć bardzo wiele wysiłku by sprostać kolejnym wymaganiom nakładanym przez instytucję dofinansowującą. A jak widać wysiłek włożony w sprostanie wymogom zaowocował przyznaniem grantu i zawarciem umowy. Spośród kilkudziesięciu wniosków złożonych w konkursie dofinansowanie uzyskały jedynie 4 inwestycje, a nasz wniosek zajął 3 miejsce na liście.  Dofinansowanie wyniesie 90% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Jest to ogromny sukces, śmiało można powiedzieć, że nawet większy niż otrzymanie wsparcia w ramach środków otrzymanych na przebudowę śródmieścia Sępopola, w którym otrzymano kilka milionów złotych ze wsparciem na poziomie 80%. Inwestycje drogowe ujęte we wniosku przewidziane są do wykonania w 2020 i 2021 roku. W pierwszym etapie wykonane zostaną drogi zlokalizowane w obrębie Romankowo, Domarady i Wodukajmy. W kolejnym etapie dwie drogi położone w Różynie, w mieście Sępopol - ul. Grodzickiego oraz w miejscowości Smolanka. Na wykonanie wszystkich prac przewidziano okres 18 miesięcy. Mamy nadzieję, że sytuacja ekonomiczna, jak też epidemiczna nie spowoduje powstania niemożliwych do przewidzenia trudności w realizacji tych ogromnych, jak na możliwości finansowe i organizacyjne naszej gminy inwestycji. W ciągu najbliższego miesiąca ogłoszone zostaną pierwsze postępowania przetargowe, dotyczące wyłonienia wykonawców prac drogowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk