Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 18/08/22, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Projekty UE

"Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol"

Projekt “Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol”
ProjektWdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol
w ramach
Osi Priorytetowej 3 – “Cyfrowy Region”
Działania 3.1 – “Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020
 
Dofinansowanie projektu z UE: 626 179,83 zł
 
Całkowita wartość projektu: 941 828,41 zł
 
 
Głównym celem projektu jest rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Sępopol oraz uruchomienie elektronicznego biura obsługi klientów.
 
Cele szczegółowe:
  1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Sępopol od roku 2021 poprzez wprowadzenie trzech sztuk e-usług o przynajmniej 2-stronnym poziomie interakcji.
  2. Uruchomienie elektronicznego biura obsługi klientów, wykorzystującego API na potrzeby gospodarki wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol, z których od roku 2021 skorzysta przynajmniej 410 użytkowników rocznie.
  3. Udostępnienie 1 sztuki bazy danych, utworzonej dzięki wykorzystaniu zdalnego odczytu mediów u 2048 interesariuszy Projektu z wykorzystaniem minimum 2109 sztuk urządzeń pomiaru wody z radiowym systemem zdalnego odczytu wskazań.
 
 
Wprowadzone systemy będą wspomagały realizację zadań publicznych przez Gminę Sępopol i będą pozytywnie wpływać na poszerzenie dostępu klientów do informacji i zasobów urzędu gminy.
 
 

Niebawem rozpocznie się przebudowa drogi Wodukajmy - Domarady

Kiedy tylko warunki pogodowe pozwolą, rozpocznie się długo oczekiwany przebudowa drogi gminnej Wodukajmy - Domarady. Stosowną umowę podpisali burmistrz Irena Wołosiuk oraz przedstawiciele firmy „Artur Kotarski Usługi Transportowe”. Planowane zakończenie inwestycji jest 30 września 2021 roku.
 
To kolejna inwestycja drogowa, na którą Urząd Miejski w Sępopolu pozyskał dofinansowanie (90 proc.) z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Ogólny koszt prac remontowych tej drogi wyniesie 1 317 010,31 zł. Wykonawca udzieli również 60 miesięcznej gwarancji.
 
Planowana przebudowa ma na celu poszerzenie i wykonanie drogi z płyt betonowych o wymiarach 300x150 m, układanych wzdłuż i mijankowo. W wyniku powstanie droga o szerokości 5,7 metra (obecnie 3 metry).
 
Zostanie poprawiona geometria drogi oraz powstaną utwardzone pobocza. Projekt zakłada również odwodnienie drogi za pomocą istniejących rowów, które wykonawca remontu drogi odmuli, oczyści i odpowiednio wyprofiluje. Zaprojektowana jest tez solidna konstrukcja podbudowy drogi. Będą się na nią składać: warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (gr. 15 cm), podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (gr. 22 cm), podsypka cementowo-piaskowa (gr. 5 cm) oraz płyta drogowa (gr. 15 cm).
 
 
W ogłoszonym postępowaniu w ramach ustawy prawo zamówień publicznych złożono 6 ofert dotyczących wykonania inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma p. Artura Kotarskiego z Mrągowa. Pozostałe firmy które złożyły swoje oferty to:
 
  • „Kwiat” Mariusz Kwieciński z Sępopola – 1 360 384,06 zł
  • P.H.U. „MARPOL”  Marcin Szutowicz z Wiatraka – 1 427 554,48 zł
  • BUDOKOP Piotr Głodowski z Lidzbarka Warmińskiego – 1 629 449,06 zł
  • „TECHNOMEL” Kazimierz Kozieł z Lidzbarka Warmińskiego – 1 411 215,64 zł
  • Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” z Lidzbarka Warmińskiego – 1 592 152,86 zł
 
Projekt „Wspólne inicjatywy w zakresie rozwoju i poprawy jakości oraz dostępności infrastruktury społecznej poprzez modernizację dróg rejonu Guriewsk i Gminy Sępopol” realizowany jest dzięki wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020. Beneficjentem wiodącym projektu jest Gmina Sępopol, drugim beneficjentem zaś Zarząd Dróg Miasta Guriewsk. Okres realizacji projektu: 1.07.2020 – 31.12.2021.
 
 
 
 
This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Adaptacja lokalu na Gminne Centrum Informacji wraz z Galeria Artystyczną w Sępopolu

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi w Dzietrzychowie

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie

“E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol”

Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach

AKTYWNY W GIMNAZJUM - PRZEDSIĘBIORCZY W ŻYCIU

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. WOJSKA POLSKIEGO W SĘPOPOLU

1 2

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk