Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 17/06/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Projekty UE

"Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol"

Projekt “Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol”
ProjektWdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol
w ramach
Osi Priorytetowej 3 – “Cyfrowy Region”
Działania 3.1 – “Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020
 
Dofinansowanie projektu z UE: 626 179,83 zł
 
Całkowita wartość projektu: 941 828,41 zł
 
 
Głównym celem projektu jest rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Sępopol oraz uruchomienie elektronicznego biura obsługi klientów.
 
Cele szczegółowe:
  1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Sępopol od roku 2021 poprzez wprowadzenie trzech sztuk e-usług o przynajmniej 2-stronnym poziomie interakcji.
  2. Uruchomienie elektronicznego biura obsługi klientów, wykorzystującego API na potrzeby gospodarki wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol, z których od roku 2021 skorzysta przynajmniej 410 użytkowników rocznie.
  3. Udostępnienie 1 sztuki bazy danych, utworzonej dzięki wykorzystaniu zdalnego odczytu mediów u 2048 interesariuszy Projektu z wykorzystaniem minimum 2109 sztuk urządzeń pomiaru wody z radiowym systemem zdalnego odczytu wskazań.
 
 
Wprowadzone systemy będą wspomagały realizację zadań publicznych przez Gminę Sępopol i będą pozytywnie wpływać na poszerzenie dostępu klientów do informacji i zasobów urzędu gminy.
 
 

Adaptacja lokalu na Gminne Centrum Informacji wraz z Galeria Artystyczną w Sępopolu

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi w Dzietrzychowie

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie

“E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol”

Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach

AKTYWNY W GIMNAZJUM - PRZEDSIĘBIORCZY W ŻYCIU

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. WOJSKA POLSKIEGO W SĘPOPOLU

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ SIECI ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLANKA

1 2

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk