Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 21/03/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Polska-Rosja

Rusza przebudowa ulicy Grodzickiego w Sępopolu

 
 
 
 

Inwestycja sfinansowana w 90% ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
          Asfaltowa nawierzchnia wraz z remontem sieci podziemnych zostanie niebawem wykonana na ulicy Grodzickiego w Sępopolu. Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Lidzbarka Warmińskiego na realizacje tego zadania na kwotę 1 586 213,57 zł. Przebudowywany odcinek ulicy to około 700 metrów.

         Remont ulicy Grodzickiego w Sępopolu to kolejna inwestycja realizowania dzięki programowi transgranicznemu Polska-Rosja 2014-2020. W ten sposób Urząd Miejski w Sępopolu pozyskał ponad 10 milionów zł na remonty dróg w mieście i gminie Sępopol w partnerstwie z Rejonem Guriewsk. Budżet naszej gminy zostanie obciążony tylko 10% kosztów kwalifikowanych całości inwestycji.

          Ulica uzyska nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową składająca się z warstwy odsączającej z kruszywa o grubości 35 cm, warstwy podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 22 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 8 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Łącznie powstanie nowa konstrukcja o grubość 69 cm. Taka konstrukcja drogi powinna zapewnić jej wieloletnią trwałość. Szerokość nowej ulicy będzie wynosiła 5,5 metra. Oprócz drogi wykonane zostaną również chodniki z kostki polbrukowej, a materiał odzyskany z rozbiórki dotychczasowych chodników będzie ponownie wykorzystany do wymiany nawierzchni innych, pamiętających jeszcze czasy "PRL’u" chodników. Prace drogowe zostaną poprzedzone kompleksową wymianą sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej.

To kolejna inwestycja drogowa realizowana z tak dużym dofinansowaniem zewnętrznym. Takie zarządzanie budżetem gminy pozwala władzom gminy na podejmowanie starań o pieniądze na realizacje kolejnych odcinków dróg w których w konstrukcji finansowej niezbędne jest posiadanie wkładu własnego.
 
W ramach postępowania przetargowego wpłynęło łącznie 6 ofert:
 
  • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Dromo” z Ostródy – 1 795 868,17 zł
  • Zakład Usług „EKO-WOD” z Kętrzyna – 1 831 253,28 zł
  • Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” z Lidzbarka Warm. – 2 107 644,51 zł
  • STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa – 1 987 159,86 zł
  • Konsorcjum: PBDiM z Mińska Mazowieckiego oraz ALTON Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego – 1 939 285,10 zł
  • PRD Sp. z o.o. z Lidzbarka Warmińskiego – 1 586 213,37 zł
 
This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk