Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 28/02/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Polska-Rosja

Będą bezpieczniejsi na drodze, dzięki transgranicznemu projektowi

 
Uczniowie z Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu oraz leżącego w obwodzie kaliningradzkim Guriewska, 14 grudnia 2021 roku wzięli udział seminarium „Bądź bezpieczny na drodze". Gmina Sępopol i Zarząd Dróg w Guriewsku realizuje projekt nr PR /1/020/2018 „Wspólne inicjatywy w zakresie rozwoju i poprawy jakości oraz dostępności infrastruktury społecznej poprzez modernizację dróg rejonu Guriewsk i Gminy Sępopol".

Seminarium „Bądź bezpieczny na drodze” z powodu pandemii Covid-19 odbyło się w formule on-line na platformie Zoom Webinar.

Międzynarodowych uczestników spotkania powitała Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola, a do jej słów przyłączył się Nikołaj Karnyushin, naczelnik Zarządu Dróg w Guriewsku.

By zapoznać gości z Rosji z atrakcjami i potencjałem miasta i gminy Sępopol, emitowany był film, w który prezentowane były atrakcje turystyczne, przyrodnicze oraz gospodarcze Sępopola i okolic.
 

W dalszej części seminarium zaprezentowano inwestycje, które Gmina Sępopol, zrealizowała w ramach projektu „Wspólne inicjatywy w zakresie rozwoju i poprawy jakości oraz dostępności infrastruktury społecznej poprzez modernizację dróg rejonu Guriewsk i gminy Sępopol”.
Podczas realizacji tego projektu zostało wyremontowanych i przebudowanych sześć odcinków dróg gminnych:
- ulica Grodzickiego w Sępopolu - 0,611 km,
- dwie drogi w Różynie - 0,559 km + 0,717 km,
- droga Domarady – Wodukajmy - 1,799 km,
- droga w Romankowie - 1,75 km,
- droga w Smolance - 0,419 km.
Łącznie 5855 metrów dróg w gminie Sępopol zyskało nową nawierzchnię, co zdecydowanie przyczyniło się do bezpieczeństwa użytkowników tych dróg. Samorząd Sępopola wraz z partnerem z obwodu kaliningradzkiego otrzymał dotację w wysokości 2 333 790,32 euro (10 385 367 zł) na wykonanie inwestycji drogowych.

Ideą seminarium „Bądź bezpieczny na drodze” było budowanie i kreowanie bezpiecznych postaw uczestników ruchu drogowego, a co za tym idzie, troska o ludzkie zdrowie i życie. Podczas swojego wystąpienia, asp. Marta Kabelis, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach w prezentacji pt. „Bezpieczeństwo młodzieży w ruchu drogowym”, poruszała zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na drogach. Policjantka omówiła główne przyczyny wypadków drogowych w powiecie bartoszyckim oraz wskazała sposoby na unikanie zagrożeń. Ponadto zasady bezpieczeństwa związane z bezpieczeństwem motocyklisty na drodze przedstawił Jan Czarny z Klubu Motocyklowego Wiraż w Bartoszycach.

W dalszej części seminarium mówiono o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży podczas jazdy samochodem oraz o tym, jak bezpiecznie pokonać drogę z domu do szkoły.

Organizator seminarium zapewnił uczestnikom seminarium bufet z przekąskami oraz obiad. Każdy uczeń otrzymał również zestawy promocyjne odpowiednio oznakowane promocją projektu PR/1/020/2018 „Wspólne inicjatywy na rzecz rozwoju i poprawy jakości i dostępności infrastruktury społecznej poprzez modernizację dróg powiatu miejskiego Guriewsk i gminy Sępopol”.
 
Zadanie jest realizowanie, dzięki wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020. Projekt nr PR /1/020/2018 „Wspólne inicjatywy w zakresie rozwoju i poprawy jakości oraz dostępności infrastruktury społecznej poprzez modernizację dróg rejonu Guriewsk i Gminy Sępopol”.
 
 
Projekt „Wspólne inicjatywy w zakresie rozwoju i poprawy jakości oraz dostępności infrastruktury społecznej poprzez modernizację dróg rejonu Guriewsk i Gminy Sępopol” realizowany jest dzięki wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020.
 
This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk