Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 20/04/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

RFIL

Przebudowa ul. Dworcowej w Sępopolu

Jeszcze w tym roku kolejna ulica zostanie gruntownie przebudowana…
          Z przyjemnością pragniemy poinformować, że zawarto umowę z firmą „ALTOR” Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego, na mocy której w najbliższych miesiącach zrealizowana zostanie gruntowna przebudowa ulicy Dworcowej w Sępopolu. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym na wykonanie w/w prac, w wyznaczonym terminie złożono zaledwie 1 ofertę na kwotę 753 481,97 zł.  Kwota jaką zaproponowała firma z Mińska Mazowieckiego, przewyższała założone szacunkowe koszty realizacji prac (w oparciu o kosztorys inwestorski), które wynosiły 633 667,56 zł. Dlatego też, aby wykonać planowaną inwestycję niezbędnym było zwiększenie wkładu własnego gminy. Tak też uczyniono. Niestety w ostatnim okresie można zaobserwować, że koszty realizacji inwestycji drogowych znacząco wzrosły. Jak doskonale widać na przykładzie chociażby inwestycji w miejscowości Wiatrowiec, część firm proponuje ceny na poziomie podobnym do tych z ubiegłego roku, a znaczna większość podnosi drastycznie swoje oferty. Dlatego też, to co było planowane w minionych latach jest obecnie niezmiernie trudne do zrealizowania z uwagi na niewspółmierny wzrost cen usług budowlanych.
               
Nowa konstrukcja ulicy Dworcowej będzie się składać z:
- warstwy odsączającej o grubości 25 cm,
- warstwy podbudowy o grubości 22 cm,
- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 8 cm,
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm.
 
Ponadto, wykonana zostanie:
- kanalizacja deszczowa służąca odwodnieniu korpusu drogi,
- nowa sieć wodociągowa,
- kanał technologiczny, umożliwiający wprowadzenie sieci teletechnicznych w późniejszym okresie bez ingerencji w konstrukcję nowej nawierzchni,
- nowa nawierzchnia chodników wraz z odpowiednią podbudową,
- ścieżka rowerowa prowadząca do istniejącego MOR’u, w ramach sieci Green Velo.
 
          Inwestycja realizowana jest dzięki uzyskanemu wsparciu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego dysponentem na terenie naszego województwa jest wojewoda warmińsko-mazurski. Wsparcie jakie uzyskała gmina wynosi 60% kwalifikowanych kosztów inwestycji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk