Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 24/02/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

RFIL

Przebudowa kolejnej drogi zakończona. Dworcowa w Sępopolu odzyskała blask

          Nie do poznania zmieniła się ulica i plac Dworcowy w Sępopolu. Zniknęły stare krawężniki, płyty chodnikowe i dziurawa nawierzchnia jezdni. Teraz chodniki są z kostki betonowej, natomiast na jezdni i ścieżkach rowerowych ułożony został nowy asfalt, w pełnej 4 warstwowej konstrukcji.

 
          Ulica od wielu lat wymagała remontu, dlatego władze gminy intensywnie zabiegały o środki zewnętrze na ten cel. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu, przez Urząd Miejski w Sępopolu, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 360 382,24 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w pozostałej kwocie 399 366,58 zł. Cała inwestycja kosztowała 759 748,82 zł i sfinansowana została w 100% ze środków zewnętrznych.

          Podczas prac zmodernizowano podbudowę oraz nawierzchnię jezdni. Ułożono nowe, estetyczne chodniki z kostki betonowej. Zbudowane zostały również zatoki parkingowe i autobusowe. Wymieniono sieć wodociągową oraz wybudowaną zupełnie nową kanalizację deszczową, a także kanał technologiczny umożliwiający umieszczenie w przyszłości sieci teletechnicznych bez konieczności ingerencji w nawierzchnię. Wykonane prace wpłynęły pozytywnie na usprawnienie ruchu samochodowego oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych. Od tej chwili do Miejsca Obsługi Rowerzystów wybudowanego w ciągu ścieżki rowerowej Green Velo, a zlokalizowanego na sępopolskim dworcu, do którego prowadzi ścieżka rowerowa.

Wykonawcą robót budowlanych była firma ALTOR Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.


          Niebawem dzięki środkom z programu Polski Ład zostanie przebudowane kolejne 11 ulic w Sępopolu i 2 Dzietrzychowie, a także dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - droga w Wiatrowcu. Zakończone zostaną również prace na drodze w Smolance, a na wyłonienie wykonawcy czekają kolejne odcinki dróg w tej miejscowości.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: ul. Dworcowa II

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: ul. Dworcowa II przed inwestycją

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk