Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 28/05/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

723 817,00 zł dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury

Środki unijne na doposażenie instytucji kultury...
          20 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa podjął decyzję dotyczącą dofinansowania projektów w konkursie skierowanym do instytucji kultury. Dzięki zwiększonej alokacji środków udało się sfinalizować umowy z 27 projektami spośród 30, które zostały uznane za poprawne po przejściu oceny formalno-merytorycznej. To spory sukces dla sektora kulturalnego i stanowi dobrą nowinę dla instytucji, które od dawna oczekiwały wsparcia finansowego.
 
          Warto zauważyć, że w konkursie brało udział wiele dużych instytucji kultury z naszego województwa, takie jak: Teatr Lalek z Olsztyna, Teatr im. Aleksandra Sewruka z Elbląga, Filharmonia Olsztyńska, Centrum Spotkań Europejskich oraz Planetarium z Olsztyna. Są to renomowane instytucje kultury, które rywalizowały o dofinansowanie wraz z innymi projektami. Konkurencja była zatem niezwykle silna, a to jeszcze bardziej podkreśla wartość i znaczenie projektów, które otrzymały wsparcie wśród których znalazł się i nasz.
 
          Wniosek z Sępopola, który zajął 13 miejsce i zdobył 60 punktów i znalazł się na liście inwestycji do realizacji. Kwota jaką przyznano to 586 219,39 zł i z 15% wkładem własnym gminy łącznie stanowi 723 817,00 zł. To ogromny sukces dla naszej społeczności i dowód na to, że nawet mniejsze miejscowości mają szansę na otrzymanie wsparcia i rozwinięcie swojej infrastruktury kulturalnej. Z terenu naszego powiatu jeszcze tylko samorząd miasta Górowo Iławeckie (23 pozycja na liście) otrzymał wsparcie, które wynosi 112 411,86 zł.  
 
      Pieniądze otrzymane w konkursie wydatkować można na zakup środków trwałych do wyposażenia Domu Kultury. W związku z tym planuje się zakup następujących elementów: profesjonalnego scenicznego zestawu nagłośnienia i zestawu oświetlenia do sali widowiskowej, wymienione zostaną również fotele w sali widowiskowej (obecne fotele pamiętają jeszcze czasy otwarcia placówki i mają już kilkadziesiąt lat), zakupiony zostanie ekran oraz profesjonalny projektor, zestaw mobilnych podestów scenicznych, które będą bardzo przydatne podczas organizacji imprez plenerowych, a także 5 laptopów do wyposażenia jednej z pracowni. Te inwestycje przyczynią się do znacznego podniesienia jakości działalności Ośrodka Kultury i stworzenia lepszych warunków dla organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych.
 
         Należy jednak zaznaczyć, że środki rozdysponowane w ramach tego konkursu pochodzą jeszcze z poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Są to jedne z ostatnich dostępnych środków z tej puli. Niestety, mimo że mamy już połowę 2023 roku, kolejne środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach FEWiM 2021-2027 nie zostały jeszcze uruchomione. To spowolnienie wynika z opieszałości w działaniu administracji unijnej. Taka sytuacja jest niezwykle niefortunna dla instytucji kultury, które pilnie potrzebują dużych nakładów. Wsparcie finansowe jest niezwykle istotne i odgrywają kluczową rolę w rozwoju społeczności lokalnych, edukacji oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego.
 
         Warto w tym momencie podkreślić, że przygotowany jest wniosek który będzie dotyczył kompleksowej termomodernizacji budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, a w minionych latach ze środków zewnętrznych wymieniono między innymi system centralnego ogrzewania, oraz wyremontowano pomieszczenia na 1 piętrze budynku.
 
         Do zrobienie jest jeszcze bardzo dużo, ale mamy nadzieję że cały obiekt zostanie gruntownie wyremontowany i doposażony.
 

Przypominamy o możliwości skorzystania z Rządowej Tarczy Energetycznej m.in. przez rolników…

Uwaga! 30 czerwca 2023 roku upływa termin na złożenie oświadczeń.
Co zrobić, żeby skorzystać z uprawnienia?
Uprawnienia do limitu 2000 kWh rocznie nabywasz z mocy ustawy i nie musisz składać żadnego oświadczenia, za wyjątkiem sytuacji gdy dokonujesz zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wtedy musisz złożyć odpowiednie oświadczenie.
Odbiorcy uprawnieni do wyższych limitów zużycia energii elektrycznej, wynoszących 2600 kWh rocznie lub 3000 kWh rocznie (rolnicy) albo stanowiący iloczyn 250 kWh rocznie i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD) oraz do 2000 kWh rocznie na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, powinni złożyć do OSD pisemne oświadczenie niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku.
Wzory oświadczeń:
Wzór oświadczenia dla limitów 2600 kWh rocznie i 3000 kWh rocznie znajdziesz tutaj
Jak złożyć oświadczenie?
Oryginał oświadczenia można złożyć w następujący sposób:
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: centrala@energa-operator.pl (do e-mail należy dołączyć wypełnione i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie wraz z załącznikami) albo,
  • w postaci papierowej na adres pocztowy ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk, albo na adres pocztowy Oddziału ENERGA-OPERATOR S.A. lub złożyć osobiście – listę placówek znajdziesz tutaj (oryginał oświadczenia w postaci papierowej wraz z załącznikami z własnoręcznym podpisem).
Więcej informacji ... LINK

Prosimy o składanie zapotrzebowania na odbiór i utylizację eternitu.

Uwaga termin końcowy na składanie zgłoszeń to 30 czerwca br. ...

Załączniki

LGD "Barcja" ogłasza nabór wniosków

Można otrzymać nawet 100 000 złotych. Termin naboru 26.06 - 10.07.2023r.
 

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci i rodzin z PPGR w rozwoju cyfrowym

Przypominamy o obowiązku składania oświadczeń dotyczących posiadania sprzętu komputerowego otrzymanego w ramach programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci i rodzin z PPGR w rozwoju cyfrowym.
      
 
          Uprzejmie przypominamy, o obowiązku składania co 6 miesięcy oświadczenia o posiadaniu sprzętu komputerowego otrzymanego w ramach programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci i rodzin z PPGR w rozwoju cyfrowym. Obowiązek ten trwa 2 lata od chwili otrzymania sprzętu komputerowego. Oświadczenie należy składać od dnia 1.06.2023r. do dnia 30.06.2023r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sępopolu.
 
          Przypominamy, że złożony przez Gminę Sępopol wniosek w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci i rodzin z PPGR w rozwoju cyfrowym -  „Granty PPGR” został zaakceptowany i podpisany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dzięki temu otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 832.100,00 zł. Ostateczna maksymalna kwota ustalona przez Centrum Projektów - Polska Cyfrowa, na zakup jednego komputer to 2.500 zł. Zakup zrealizowany został w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych. Łącznie w obu postępowaniach wpłynęło ponad 20 ofert, spośród których wyłoniono dostawcę sprzętu. Została nim firma NTT Technology Sp. z o.o. z Warszawy. Dzięki środkom z programu zrealizowano zakup 314 laptopów, które trafiły do dzieci byłych pracowników PPGR.
          Zgodnie z regulaminem konkursu Gmina Sępopol jest zobowiązana do utrzymania efektów przez okres 2 lat od zakończenia projektu. Za zakończenie projektu rozumie się zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego. W związku z tym Gmina Sępopol opracowała procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu. Monitoring obejmie wszystkie osoby, które odbiorą sprzęt komputerowy.
 
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami w/w procedury.
 

Zapraszamy po odbiór decyzji przyznających stypendia szkolne

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Sępopolu, w pok. nr 16 można odbierać decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego za okres styczeń – czerwiec 2023r.
 

Dzień Strażaka 2023 w Sępopolu

Święto bohaterów naszej społeczności...
          Co roku, 4 maja w Sępopolu, obchodzony jest Dzień Strażaka. W tym roku oficjalne uroczystości odbyły się w niedzielę 7 maja. To wyjątkowe święto dedykowane jest strażakom, którzy poświęcają swoje życie dla ratowania innych i ochrony naszych miast i wsi. W tym dniu cała społeczność lokalna składa podziękowania i wdzięczność naszym strażakom.
 
Szczególne słowa podziękowania należą się również wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym jednostki OSP naszej gminy wiele zyskują, mamy tu na myśli przede wszystkim p. Andrzeja Śliwkę  – wiceministra Aktywów  Państwowych.
 
W Sępopolu obchody Dnia Strażaka rozpoczynają się tradycyjnie od uroczystej mszy św. w intencji strażaków i ich rodzin, po której odbywa się tradycyjny przemarsz ulicami miasta na plac przed budynkiem sępopolskiej remizy. Następnie odbywa się uroczysta musztra oraz przemowy zaproszonych gości. W tym roku również w programie miało miejsce uroczyste przekazanie pojazdu otrzymanego od Fundacji PKO Banku Polskiego, który otrzymał wymagane oznakowanie graficzne oraz został doposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową.
W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście m.in.: poseł Robert Gontarz wraz z małżonką, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego p. Miron Sycz, starosta powiatu bartoszyckiego p. Zbigniew Nadolny, p. Marcin Kazimierczuk radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, p. Krzysztof Łuszczyk wiceprzewodniczącego rady powiatu bartoszyckiego, p. Tomasz Ostrowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, p. Andrzej Harhaj Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, Krystian Masalski Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Zbigniew Pampuch Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, p. Tomasz Skarżyński Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach, p. Rafał Słupianek Kierownika Posterunku Policji w Sępopolu, p. Adam Deleżuch Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Sępopolu,  p. Krzysztof Siudek Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu wraz z radnymi, p. Anna Konowrocka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach, p. Brygida Adamajtis Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, ks. Patryk Bombiak, Druhny i Druhowie z OSP: Sępopol, Judyty, Lipica, Różyna.
 
Dzień Strażaka w Sępopolu to również doskonała okazja, aby podziękować wszystkim strażakom za ich ciężką pracę i poświęcenie. To właśnie dzięki ich pracy i determinacji możemy czuć się bezpiecznie w naszych domach i na ulicach miasta. Dziękujemy za to, że zawsze służycie pomocą w sytuacjach zagrożenia, że wykazujecie się odwagą i poświęceniem w walce z żywiołami, a także za to, że angażujecie się w działania społeczne i pomagacie potrzebującym.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Wykonawca II etapu budowy alejek nad rzeką Łyną został już wybrany

Zakrzaczony, zarośnięty, nierówny teren wzdłuż Łyny zostanie ucywilizowany i będzie służył mieszkańcom.
         W połowie maja ruszą prace budowlane związane z wykonaniem kolejnego odcinka alei spacerowych nad rzeką Łyną, tym razem budowany odcinek będzie liczył ponad 600 metrów. Projekt ten zakłada wykonanie nowych ścieżek, na których zostaną ustawione ławki wraz koszami na śmieci. Całość będzie wykonana z dwóch warstw kruszyw umocnionych po obu bokach kamieniem naturalnym. Niestety, Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraził zgody na betonowe obrzeża chodnikowe, dlatego zamiast nich po obu stronach nawierzchni zostaną ułożone kamienie naturalne.
 
W ramach projektu zaplanowane jest wykonanie trzech dojść do nowego odcinka ścieżek. Pierwsze znajdzie się przy moście na Łynie, drugie na wysokości pl. Kopernika, a trzecie do istniejącej ścieżki i schodów przy al. Wojska Polskiego. Całość będzie finansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Lokalnej Grupy Działania Barcja. Wysokość dofinansowania wynosi 63,63% i są to środki, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski, a pochodzą z Unii Europejskiej, jeszcze z poprzedniej perspektywy finansowej 2014-2020. Niestety, dofinansowanie nie jest tak atrakcyjne, jak w przypadku np. Polskiego Ładu, gdzie w rządowym programie można uzyskać dofinansowanie wynoszące 95-98%, w PROW’ie jest 63,63%.
 
W postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta okazała się o ponad 50 000 złotych niższa od wartości kosztorysowej inwestycji. Łącznie w wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert, a firmy, które wystartowały w przetargu, pochodzą z Torunia, Nowego Sącza, Chełmży, Bartoszyc oraz dwie z Sępopola. Rozpiętość ofert była bardzo duża, najdroższa wynosiła ponad 480 000 złotych, a najtańsza 194 340 złotych. Firma, która wygrała przetarg to WOJTI REKLAMA p. Mariana Grabowskiego z Mirakowa.
 
Zakończenie prac zaplanowano na 27 lipca, a rozpoczęcie prac firma zaplanowała na połowę maja. Kolejny odcinek alejek to idealne miejsce na odpoczynek, uprawianie Nordic Walking, bieganie czy spacer z psem.
 
Budowa ścieżek nad rzeką to doskonały przykład na to, jak warto wykorzystać środki z Unii Europejskiej, aby ulepszać infrastrukturę i poprawiać jakość życia mieszkańców.
 

Rozpoczęto wymianę 300 sztuk opraw ulicznych

Zakup sfiansowano w 100% ze środków przekazanych przez Rząd.
          Wymiana oświetlenia ulicznego to jedno z ważniejszych działań podejmowanych przez gminy w celu zaoszczędzenia środków, wydłużenia czasu świecenie co przełoży się bezpośrednio na komfort mieszkańców. Właśnie trwa wymiana 300 sztuk opraw oświetlenia ulicznego, co przyniesie wiele korzyści dla mieszkańców danej gminy.
 
Oprawy wyposażone w programowalne sterowniki umożliwiają dowolną regulację parametrów świecenia lamp. Dzięki temu można dostosować oświetlenie do warunków panujących na ulicy, takich jak intensywność ruchu czy pogoda. Co więcej, dzięki temu, że oprawy są programowalne, można znacznie zmniejszyć koszty związane z ich użytkowaniem.
Pieniądze na ten cel gmina otrzymała w ramach wsparcia samorządów przez rząd. To bardzo ważne, ponieważ wymiana oświetlenia to inwestycja, która generuje bardzo duże koszty. Dzięki wsparciu rządu gminy mogą dokonać wymiany opraw bez negatywnego wpływu na swój budżet.
 
Lampy dostarczyła firma z Lug Light Factory sp. z o.o. z Zielonej Góry. To firma o ugruntowanej pozycji na rynku, która cieszy się dużym zaufaniem klientów. Wybór takiego dostawcy gwarantuje, że oprawy są wysokiej jakości i będą służyć przez wiele lat. Koszt zakupu to 177 799,02 zł w 100% pokryty ze środków zewnętrznych. To kwota, która na pierwszy rzut oka może wydawać się wysoka, ale należy pamiętać, że wymiana oświetlenia to inwestycja na lata. Nowe oprawy są energooszczędne i posiadają wiele zaawansowanych funkcji, co pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z użytkowaniem oświetlenia.
 
Montaż opraw wykonuje firma Master Spark z Sępopola za kwotę 40 500 złotych. To kolejny ważny element wymiany oświetlenia. Montaż musi być wykonany przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Firma Master Spark to firma z wieloletnim doświadczeniem, która wykonuje prace zgodnie z najwyższymi standardami.
 
 
W ramach posiadanych możliwości kolejne oprawy będą dokupywane i montowane. To bardzo ważne, ponieważ wymiana oświetlenia to proces, który powinien być prowadzony systematycznie. Dzięki temu możliwe będzie stopniowe zastępowanie starych opraw nowymi, co pozwoli na utrzymanie optymalnego poziomu oświetlenia na ulicach.
 
Część sołectw ze środków gminy przeznaczonych na fundusz sołecki zdecydowała się na zakup opraw wyposażonych w panele fotowoltaiczne, które będą działały zupełnie poza siecią elektryczną. To świetne rozwiązanie, ponieważ takie oprawy nie generują kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej, a jednocześnie są przyjazne dla środowiska. Panele fotowoltaiczne pozwalają na pozyskiwanie energii słonecznej, która będzie wykorzystywana do zasilania opraw.
 
Warto zwrócić uwagę na to, że wymiana oświetlenia to także inwestycja ekologiczna. Nowe oprawy są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, co pozwoli na zmniejszenie emisji CO2.
Wymiana 300 sztuk opraw oświetlenia ulicznego, o której mowa, będzie obejmować w pierwszej kolejności wyłącznie te oprawy, które dotychczas funkcjonowały. Oprawy, które były dotychczas wyłączone, pozostaną bez zmian. W ten sposób, wymiana zostanie przeprowadzona w sposób racjonalny i efektywny.
 
W ramach inwestycji wymieniane będą oprawy na terenie miasta oraz w sołectwach, zgodnie z ilością dostępnych sztuk. Warto zauważyć, że wymiana opraw oświetlenia to proces, który nie kończy się na jednej inwestycji. W ramach posiadanych możliwości, kolejne oprawy będą dokupywane i montowane w miarę możliwości finansowych gminy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Wymiana lamp

Spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim

W Bartoszycach samorządowcy z terenu powiatu bartoszyckiego rozmawiali z szefem rządu na temat problemów z jakimi borykają się gminy...
          W sobotę, 30 kwietnia br., w Bartoszycach odbyło się ważne spotkanie z udziałem burmistrza Ireny Wołosiuk oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Spotkanie miało miejsce w siedzibie starostwa i zgromadziło licznych samorządowców z powiatu bartoszyckiego.
 
Głównym celem spotkania było przedstawienie inwestycji realizowanych ze środków rządowych. Omówiono programy takie jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Polski Ład edycje dotyczące drogi oraz edycja na obszary dawnych PPGR. Wszystkie te programy są kluczowe dla rozwoju regionu i przyczyniają się do poprawy warunków życia mieszkańców.
 
Jednakże, nie tylko przedstawiono osiągnięcia, ale również omówiono problemy z jakimi borykają się samorządy. Burmistrz Irena Wołosiuk zwróciła uwagę premiera na trudną sytuację finansową małych gmin, szczególnie tych, które uzyskują niskie dochody głównie pochodzące z podatku rolnego. Zaproponowała, aby rząd włączył się w rozwiązanie tego problemu i udzielił szczególnego wsparcia finansowego dla tego typu gmin.
 
Kolejnym problemem, który został poruszony, był brak środków na wydatki bieżące. Samorządy borykają się z brakiem pieniędzy na utrzymanie infrastruktury, placówek oświatowych, działalność kulturalną oraz zaspokojenie innych potrzeb. W związku z tym, burmistrz Wołosiuk prosiła o zwiększone dofinansowanie oświaty, szczególnie małych wiejskich szkół.
Oprócz tego, poruszono również kwestię wykluczenia samorządów z możliwości ubiegania się o środki unijne z uwagi na brak pieniędzy na wkład własny w nadchodzących naborach ogłaszanych przez urząd marszałkowski ze środków FEWIM. Jest to bardzo trudna sytuacja dla samorządów, które nie są w stanie wnieść wymaganej kwoty na współfinansowanie projektów. Burmistrz zwróciła się z prośbą o uwzględnienie tej kwestii przez rząd i zapewnienie samorządom pomocy w tej sprawie.
 
Na koniec, przedstawiono ogromne potrzeby w zakresie przebudowy dróg, których stan jest tragiczny. Zwrócono uwagę premiera na pilną potrzebę modernizacji dróg w regionie, co poprawiłoby komunikację i przyczyniło się do rozwoju gospodarczego.
 
Spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim w Bartoszycach było bardzo ważnym wydarzeniem dla samorządów z powiatu bartoszyckiego. Omówione zostały kluczowe dla regionu inwestycje, ale również podkreślono trudną sytuację finansową gmin oraz przedstawiono problemy związane z brakiem środków na wydatki bieżące i brakiem pieniędzy na wkład własny w naborach na fundusze unijne.Samorządy potrzebują pomocy rządu, aby móc sprostać wymaganiom i zapewnić odpowiedni rozwój dla swoich mieszkańców.
Premier Mateusz Morawiecki wysłuchał uważnie przedstawionych problemów i zapewnił o swoim poparciu dla rozwoju regionu. Zadeklarował również, że rząd jest gotowy do współpracy i dofinansowania inwestycji kluczowych dla regionu oraz wsparcia dla samorządów w ich trudnej sytuacji finansowej.
 
Spotkanie zakończyło się optymistycznie, samorządowcy z powiatu bartoszyckiego wyrazili swoją wdzięczność za możliwość przedstawienia swoich problemów premierowi i wyrażono nadzieję na dalszą współpracę z rządem w celu rozwoju regionu.
 
         
          Kwota jaką gmina Sępopol w ostatnim okresie otrzymała na inwestycje ze środków rządowych to około 45 000 000 zł. Takich środków żaden poprzedni rząd nie przeznaczył dla samorządów w minionych latach. Dzięki temu zrealizowano lub jest w trakcie realizacji łącznie 35 odcinków dróg, zmodernizowane zostaną obiekty na stadionie miejskim, wybudowane zostaną 2 stacje uzdatniania wody, rozbudowana zostanie sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna. Urząd został doposażony w sprzęt informatyczny, dzieci byłych pracowników PPGR otrzymały sprzęt komputerowy i akcesoria. Przebudowano i doposażono 2 przejścia dla pieszych, wymianie podlega oświetlenie uliczne na energooszczędne. OSP oraz MGOK otrzymały bezpłatnie pojazdy, niezbędne do funkcjonowania. Oczekujemy również na środki pochodzące z programu Polski Ład przeznaczone na obiekty zabytkowe. A dzięki wprowadzeniu przez rząd możliwości sprzedaży węgla przez samorządu do mieszkańców trafił węgiel w cenie dużo niższej niż obowiązujące na rynku. W naszej gminie cena ta była niższa niż sugerowana 2000 zł i wynosiła 1750 złotych. A za chwilę ruszy sprzedaż końcowa, bez ograniczeń ilościowych. Wszystkie te działania pomagają przezwyciężyć problemy problemy samorządów i mieszkańców związane najpierw z pandemią SarsCov2 oraz skutkami wojny wywołanej przez naszego wschodniego sąsiada.
 
Tak wielkie wsparcie należy zauważyć i docenić.
 
 
1 ... 3 4 5 6 7 ... 25