Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 22/04/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

SETNE URODZINY PANA FRANCISZKA

Był tort,  kwiaty i życzenia dwustu lat życia w zdrowiu – tak swoje setne urodziny świętował we wtorek 2 października Franciszek Pakuła ze Smolanki. Pan Pakuła jest równolatkiem naszej niepodległej Ojczyzny. Życzenia z okazji ukończenia stu lat jako pierwsza złożyła Burmistrz Sępopola Irena Wołosiuk.  Moc życzeń przekazała także Sekretarz Gminy Beata Pakuła, z życzeniami i odznaczeniem pospieszyła Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Bartoszycach Izabela Herman-Mozolewska wraz z Dyrektor Oddziału BS w Sępopolu Hanną Czapla, wręczony został  list gratulacyjny od premiera Mateusza Morawieckiego.
czytaj dalej

ŚWIETLICA W ROMANKOWIE UZYSKAŁA WSPARCIE FINANSOWE W WYSOKOŚCI 63,63%

Wniosek złożony przez gminę Sępopol w ogłoszonym konkursie w ramach naboru na „inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” znalazł się na liście przedsięwzięć, które zostaną współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
czytaj dalej

PODPISANO UMOWĘ POKRYWAJĄCĄ 100% KOSZTÓW PRZEBUDOWY DROGI

3 października 2018 roku podpisano kolejną umowę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztyn, dotyczącą udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na przebudowę ciągu pieszo jezdnego w miejscowości: Pasławki, obręb Śmiardowo.
czytaj dalej

ZA NAMI SPEKTAKL „PÓŁ NA PÓŁ - CZYLI O JEDNĄ MATKĘ ZA DUŻO…”

W niedzielę w Domu Kultury odbył się spektakl w reżyserii Wojciecha Malajkata „Pół na Pół…” jest to, jak napisał jeden z hiszpańskich krytyków teatralnych, „dramat przebrany za komedię”. Odtwórcami głównych ról byli aktorzy warszawskich teatrów, znani również z małego ekranu Piotr Polk i Piotr Szwedes. Sala mieszcząca ponad 230 miejsc wypełniona była po brzegi, konieczne było dostawienie krzeseł dla osób którym zabrakła miejsc na widowni.
czytaj dalej

GMINA UZYSKAŁA WSPARCIE FINANSOWE W WYSOKOŚCI 99% Z MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI.

7 września 2018r. Burmistrz – Irena Wołosiuk podpisała umowę zawartą z Ministrem Sprawiedliwości - Zbigniewem Ziobro, reprezentowanym przez Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Panem Mikołajem Pawlakiem, a dotyczącą przekazania gminie środków w formie dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, z przeznaczeniem na nabycie w 2018 roku dla jednostek ochotniczych straży pożarnych wyposażenia oraz urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.
czytaj dalej

WYŁONIONO WYKONAWCĘ PRAC DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI SYSTEMU INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW.

22 sierpnia 2018r. podpisano umowę z wykonawcą prac dotyczących unowocześnienia informatycznego systemu obsługi petentów. Umowa jest konsekwencją rozstrzygnięcia II postępowania przetargowego, w którym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZETO PROJEKT Sp. z o.o. z Olsztyna. 
czytaj dalej

PODPISANO UMOWĘ NA GRUNTOWNĄ PRZEBUDOWĘ KOLEJNYCH 3 DRÓG

7 sierpnia 2018 roku podpisano 3 umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztyn, dotyczącą udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na przebudowę niewielkich odcinków dróg w miejscowościach: Langanki, Dzietrzychowo, Gierkiny. Drogi te w minionych latach stanowiły zasób nieruchomości Skarbu Państwa, we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych.
czytaj dalej

MASUNY Z NOWĄ ŚWIETLICĄ

Z przyjemnością możemy poinformować, że zakończono prace dotyczące gruntownego remontu budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Masunach. Wykonawcą była lokalna firma handlowo-usługowa „Mozaika”, Pana Pawła Puciato, która w wyznaczonym terminie wywiązała się z umowy zawartej 18 kwietnia bieżącego roku.
czytaj dalej

GMINA ZŁOŻYŁA KOLEJNE WNIOSKI DOTYCZĄCE DOFINANSOWANIA BUDOWY DRÓG

16 lipca 2018 r. zakończył się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. W wyznaczonym terminie gmina Sępopol złożyła wspólnie z partnerem rosyjskim wniosek dotyczący przebudowy kilku dróg z naszego terenu.
czytaj dalej

REMONT DROGI LWOWIEC - MARŁUTY

W związku z podjętymi wspólnymi staraniami Powiatu Bartoszyckiego oraz Gminy Sępopol, dotyczącymi uzyskanie wsparcia finansowego ze środków którymi dysponuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Joachim Brudziński, przeznaczonymi na usuwanie klęsk żywiołowych, 18 kwietnia dotarła informacja o udzieleniu przez ministra promesy dotyczącej przyznania dotacji, przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z przebudową drogi powiatowej numer 1581N, na odcinku od skrzyżowania zlokalizowanego opodal kościoła we wsi Lwowiec w kierunku granicy gminy Sępopol w stronę wsi Marłuty.
czytaj dalej