Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 31/03/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Odszedł od nas Pan Jerzy Woziński...

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Jerzego Wozińskiego, który swoim życiem wpisał się w historię naszej gminy. Był wieloletnim pracownikiem Urzędu Miejskiego w Sępopolu oraz działaczem Ochotniczych Straży Pożarnych.

 
Śp. Jerzy Woziński z pewnością jest dobrze wspominany przez wielu mieszkańców miasta i gminy Sępopol. W latach 1979 – 2019 był pracownikiem Urzędu Miejskiego w Sępopolu, gdzie w od 1997 do 2003 roku pełnił funkcję kierownika Referatu Gospodarki i Infrastruktury. 
 
Działał również społecznie w naszym klubie sportowym LKS „Łyna” Sępopol.
 
Od 1977 roku był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępopolu. Doceniany przez brać strażacką za swoje zaangażowanie i fachowość w czasie 40-letniej służby pełnił funkcje zastępcy naczelnika, a do końca swoich dni skarbnika jednostki OSP w Sępopolu.
 
Był też prezesem i naczelnikiem oddziału miejsko-gminnego OSP w Sępopolu oraz członkiem zarządu powiatowego OSP w Bartoszycach. 

 
Za swoją pracę śp. Jerzy Woziński był odznaczany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych:
 
w 1986 roku Odznaką Strażak Wzorowy,
w 1987 roku Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa,
w 1989 roku Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa,
w 1997 roku Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa,
w 2017 roku był odznaczony medalem za wysługę lat z okazji 40-lecia Ochotniczych Straży Pożarnych.
 

Rodzinie Zmarłego, przyjaciołom i najbliższym wyrazy współczucia składają: 
 Burmistrz Sępopola Irena Wołosiuk; 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Siudek;
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sępopolu.

Szansa dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie projektów

Macie ciekawe pomysły na rozwój i promocję regionalnej, tradycyjnej, naturalnej żywności? Szukacie finansowania na ich realizację?
Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił właśnie konkurs na realizację zadań. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 lutego 2022 roku. 
 
Podczas konkursu można realizować zadania, których celem jest upowszechnianie wiedzy dot. żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości, w tym:

1) Wspieranie działań dot. edukacji konsumenta oraz pracowników segmentu HoReCa w zakresie żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości, rozpoznawalności żywności ekologicznej, zdrowego stylu życia oraz niemarnowania żywności.

2) Wspieranie działań w zakresie upowszechniania wiedzy i promocji dot. żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości oraz wytwarzanej w sposób rzemieślniczy.

3) Podnoszenie świadomości konsumenckiej w zakresie produkcji żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości, umiejętności i kwalifikacji przedstawicieli branży (kucharzy, producentów żywności produkowanej w sposób rzemieślniczy) poprzez np. organizację konkursów kulinarnych, warsztatów kulinarnych, warsztatów w zakresie zdrowego odżywiania, projektowanie narzędzi i gier edukacyjnych, tworzenie przewodników kulinarnych, tworzenie platform współpracy dotyczących ww. żywności.

4) Wspieranie działań szkoleniowych o zróżnicowanym charakterze (nt. zdrowego odżywiania, szkolenia techniczne, eksperckie, branżowe etc.)

5) Wspieranie działań na rzecz prowadzenia badań naukowych, w tym testów konsumenckich w zakresie promowanego zrównoważonego, zdrowego stylu życia opartego o wyróżniki żywności regionalnej, tradycyjnej i naturalnej wysokiej jakości oraz budowanie bazy wiedzy historycznej.

6) Wspieranie działań na rzecz identyfikacji i promocji produktów tradycyjnych oraz udział w certyfikowanych systemach znakowania żywności.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl do 14 lutego 2022 r. do godz. 15.30.

Drogie Babcie, Drodzy Dziadkowe, przyjmijcie życzenia

Babcie i dziadków – kochamy za zawsze otwarte i ciepłe serca. Nie sposób się z nimi nudzić. Dla wnucząt, są kopalnią mądrości i cennych rad. Burmistrz Sępopola Irena Wołosiuk z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Siudkiem z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka przesyłają życzenia:
 
Dzisiaj obchodzimy Dzień Babci, jutro przypada Dzień Dziadka. Życzymy Państwu radości płynącej z tej wyjątkowej relacji, jaką jest więź z wnukami. Jesteście dla swoich wnuków nauczycielami życia, cierpliwymi słuchaczami i prawdziwymi przyjaciółmi.
 

Dzięki programowi „Czyste Powietrze” można otrzymać nawet 69 tys. zł

Ruszyła kolejna edycja programu „Czyste Powietrze”. Na termomodernizację i wymianę pieca można otrzymać 69 tys. zł dotacji. Kwota jest uzależniona od dochodu.
 
 
 
 
 
 
 
Trzecia odsłona programu antysmogowego „Czyste Powietrze” przewiduje do 69 tys. zł dotacji dla osób, które prowadzą wieloosobowe gospodarstwo domowe i mają miesięczny dochód nie większy niż 900 zł. O taką dotację mogą starać się również osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, z dochodem nie większym niż 1260 zł, a także osoby z ustalonym prawem do zasiłku – to kolejne działanie, które pomoże polepszyć jakość powietrza w mieście i gminie Sępopol.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, link: http://wfosigw.olsztyn.pl/2022/01/24/pp-czyste-powietrze-czesc-3-nabor-wnioskow/
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
 
 

Wypełnij ankietę dotyczącą strategii rozwoju Gminy Sępopol

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sępopol,
 
w związku z pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Sępopol na lata 2022-2030 prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Sępopol. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego dokumentu strategicznego w perspektywie do 2030r., a przekazane uwagi i sugestie będą odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Sępopol na najbliższe lata. Strategia będzie stanowiła jedno z narzędzi umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych przez Gminy Sępopol w kolejnych latach oraz umożliwi monitorowanie poziomu jej rozwoju.    
 
Irena Wołosiuk
Burmistrz Sępopola
 
Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Jeśli nie wskazano inaczej, proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.
 

Dodatek osłonowy

Kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.
Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczymy bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
    Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
    Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
    Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
    Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania
 
Zasada złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek
Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.
Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.
 
Na terenie gminy Sępopol realizacją programy "Dodatek Osłonowy" zajmować się będzie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
 
 

Konkurs na ozdobę choinkową rozstrzygnięty

Z ogromną przyjemnością informujemy, że konkurs na ozdobę świąteczną zorganizowany przez Irenę Wołosiuk, Burmistrza Sępopola dla przedszkolaków uczniów z miasta i gminy Sępopol został rozstrzygnięty. Na konkurs wpłynęło ponad 50 prac, które zostaną wyeksponowane na choince miejskiej w Sępopolu. 
Przesłane prace były na bardzo wysokim poziomie. Wśród pomysłowych dekoracji znalazły się bombki, anioły, dzwonki, szyte zawieszki, a także prace płaskie. Oceniana była samodzielność wykonania, forma i oryginalność.
Komisja konkursowa w składzie: Sylwia Napiórkowska, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu; Edyta Jurewicz-Bach, dyrektor Zespołu Szklono-Przedszkolnego w Sępopolu oraz Rafał Naruszewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowie, przyznali nagrody w trzech kategoriach: przedszkolaki, uczniowie klas I – III i uczniowie klas IV - VIII.
 
Sponsorami nagród są: Burmistrz Sępopola, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu oraz Rada Miejska w Sępopolu.
 
Wyniki konkursu:

Przedszkolaki
I miejsce – Szymon Nowicki,
II miejsce – Anna Roman,
III miejsce – Iga Wójcik oraz Zofia Pawłowska.

Klasy 1-3
I miejsce – Kalina Zdziebło,
II miejsce – Kuba Kożuch,
III miejsce – Konrad Kozdroń.

Klasy 4-8
I miejsce – Piotr Szafrański,
II miejsce – Kaja Kozieł,
III miejsce – Lena Grudzień.
 
Wysoki poziom prac i zaangażowania uczestników wpłynął na decyzję Pani burmistrz Ireny Wołosiuk, o tym że wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni upominkami.
 
Dodatkowo nagrodę specjalną ufundowaną przez Sylwię Napiórkowska, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu, otrzymują uczniowie klasy II Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu.
 
Prace zostaną wyeksponowane na choince miejskiej w Sępopolu.
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, którzy włożyli niesamowicie imponującą pracę w stworzenie ozdób choinkowych. Jesteśmy dumni, że w mieście i gminie jest tylu utalentowanych młodych artystów.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

76Galeria zdjęć: Konkurs na ozdobę choinkową

Zagrożenie ptasią grypą

W związku z sezonowym zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy, informujemy o konieczności zgłaszania powiatowemu lekarzowi weterynarii (tel. (89) 764-24-71) przypadków znalezienia martwych ptaków w szczególności związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi itp.) oraz ptaków drapieżnych.
 
Pozostawienie w środowisku zwłok ptaków padłych z powodu grypy niesie ogromne ryzyko. Wirus wywołujący tę chorobę szczególnie długo zachowuje swą zjadliwość w niskich temperaturach oraz przy braku światła słonecznego, czyli w warunkach obecnej aury.

Konsultacje społeczne programu rozwoju miast sieci Cittaslow

Dobiegły końca prace nad projektem dokumentu „Miasta dobrego życia 2030. Program rozwoju miast sieci Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego”.  Konsultacje Programu rozwoju miast Cittaslow trwają do 20. grudnia 2021r.
 
Został on dostosowany do zapisów krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych odnoszących się bezpośrednio do funduszy Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 oraz do obowiązujących i projektowanych aktów prawnych dotyczących wdrażania wspomnianych funduszy. Wykorzystano w nim informacje i opinie pozyskane w trakcie konsultacji prowadzonych we wstępnej fazie przygotowań.
 
Jest to dokument, który pomóc w sprawnej realizacji założeń rozwojowych gmin – członków Stowarzyszenia i dlatego ważnym jest aby uzyskał on pozytywną aprobatę naszych lokalnych społeczności. Informujemy, że konsultacje Programu rozwoju miast Cittaslow trwają do 20. grudnia 2021r.  włącznie. Zachęcamy Państwa do udziału.

Tabelę z uwagami prosimy przesyłać na adres e-mail: cebulska.bozena@gmail.com lub stowarzyszenie.cittaslow@gmail.com lub pocztą na adres Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”, ul. Piłsudskiego 32/11, 10-578 Olsztyn do dnia 16 grudnia 2021 r.
 

Sępopolski cmentarz pięknieje – aleja po alei

Ten rok przyniósł kolejną większą inwestycję na sępopolskim cmentarzu. Zakończyła się budowa 4 kolejnych odcinków brukowych alejek. 2 grudnia pracownicy Urzędu Miejskiego w Sępopolu dokonali odbioru robót. Inwestycja pochłonęła prawie 140 tys. zł. Dofinansowanie sępopolski magistrat pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), a także dzięki ofiarności Państwa Jana i Danuty Sydor.
          Gminna nekropolia to miejsca szczególne i dlatego samorząd Sępopola robi wszystko, aby miejsce to łączyło w sobie powagę należną cmentarzom, połączoną z wymogami obecnych czasów.

Od kilku lat, na polecenie pani burmistrz Ireny Wołosiuk, realizowany jest plan sukcesywnej modernizacji alejek na cmentarzu komunalnym w Sępopolu. Przedsięwzięcie ma na celu polepszenie komfortu komunikacji na cmentarzu przy zachowaniu jego wartości historycznych.

Obecna inwestycja stanowi kontynuację prac rozpoczętych w 2020 roku. A z uwagi na zabytkowy charakter cmentarza, wszelkie prace budowlane wymagają uzyskania zaleceń oraz stosownych zgód Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecne  zalecenia przewidują budowę nawierzchni wyłącznie z naturalnych surowców np. kamienia granitowego. Jak łatwo się domyślić, ograniczenie możliwości zastosowania materiałów jakie mogą posłużyć do wykonania nawierzchni, pociągają za sobą znaczny wzrost kosztów samej inwestycji. Dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Państwu Janowi i Danucie Sydor, możliwe było wykonanie kolejnych 4 odcinków zabytkowych alei. Łącznie wyremontowano już prawie 360 metrów.

Podobnie jak to miało miejsce w ubiegłym roku wykonawcą prac była firma „KWIAT” p. Mariusza Kwiecińskiego. W pierwszym ogłoszonym zapytaniu ofertowym, oferty złożone przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na inwestycję, a dopiero drugie postępowanie umożliwiło wyłonienie wykonawcy i podpisanie stosownej umowy.  
 
           W tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy Państwu Janowi i Danucie Sydor za wsparcie finansowe gminy, dzięki któremu możliwa była kontynuacja inwestycji na naszej zabytkowej nekropolii. Oby osób o tak wspaniałych sercach, chętnych do wsparcia, było jak najwięcej w kolejnych latach.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Cmentarz - zabytkowe alejki 2021

1 ... 5 6 7 8 9 ... 27