Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 16/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Ogłoszenie o czasowym zamknięciu drogi powiatowej Smolanka - Sępopol

Trwają prace budowlane na drodze powiatowej. Za utrudnienia przepraszamy...
 

Gmina zyskuje ponad 450 000 zł na unowocześnienie oświetlenia publicznego

Środki z Polskiego Ładu zasilą inwestycje wymiany kolejnych 300 opraw oświetlenia ulicznego.
          Gmina, w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład, otrzymała znaczące wsparcie finansowe w wysokości ponad 450 000 złotych na modernizację oświetlenia ulicznego. Dofinansowanie w ramach tego programu obejmuje aż 80% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi istotne ułatwienie przeprowadzenia inwestycji.
 
Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup 300 nowoczesnych opraw działających w oparciu o technologię LED, wyposażonych w system umożliwiający programowanie czasu oraz intensywności świecenia. Ta zaawansowana technologia pozwoli efektywnie zarządzać oświetleniem ulicznym, dostosowując je do aktualnych potrzeb i warunków atmosferycznych.
 
W rezultacie inwestycji cała obszar gminy będzie mógł cieszyć się energooszczędnym, przyjaznym środowisku oświetleniem ulicznym. Ta forma oświetlenia nie tylko przyczyni się do poprawy estetyki przestrzeni publicznej, ale również pozwoli znacząco zaoszczędzić środki związane z zakupem obecnie wyjątkowo drogiej energii elektrycznej.
 
Należy podkreślić, że bez wsparcia zewnętrznego, z uwagi na niskie dochody, gmina nie byłaby w stanie samodzielnie sprostać wyzwaniom związanym z modernizacją oświetlenia ulicznego. Warto przypomnieć, że poprzednia inwestycja, obejmująca zakup również 300 energooszczędnych opraw oświetleniowych, została w 100% sfinansowana ze środków rządowych przekazanych naszej gminie.
 
To kolejny dowód na skuteczność i potrzebę programów takich jak Polski Ład, wspierających rozwój mniej zamożnych lokalnych społeczności, a zwłaszcza obszarów popegeerowskich.
 

Wyłoniono wykonawcę wymiany nawierzchni placu otaczającego fontannę w śródmieściu Sępopola

Ostatni element związany z wykonaniem nowej fontanny uzupełniono. 100% środków zewnętrznych.
          Kontynuujemy drogę modernizacji, która ma na celu przemianę centrum miasta. Jednym z najnowszych etapów tego procesu jest wymiana nawierzchni placu otaczającego charakterystyczną fontannę, która od dawna jest głównym punktem w centrum miasta.
 
          Ostatnią elementem do zakończenia projektu nowej fontanny jest podpisanie umowy z firmą PROFBUD, która zajmie się wymianą nawierzchni chodnika, który przylega bezpośrednio do fontanny. Obecna nawierzchnia wykonana z polbruku zostanie zastąpiona kamieniem naturalnym, tworząc historyczne nawiązanie do dawnego Sępopola. Realizacja tego projektu wymagała uzyskania oddzielnego, kolejnego zezwolenia  od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, co udało się zrealizować w bieżącym tygodniu. Ta ostatnia zgoda otworzyła drzwi do ostatniego elementu modernizacji tego miejsca, który wprowadzą nową jakość w centrum miasta, jednocześnie szanując jego historyczny charakter.
 
          Kamień naturalny użyty w projekcie ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ pochodzi z rozbiórki starych dróg w centrum miasta, które zostały niedawno poddane gruntownej przebudowie. W ten sposób nowa nawierzchnia nie tylko spełnia standardy WKZ, ale również odwołuje się do dziedzictwa historycznego Sępopola.
 
          Projekt finansowany jest dzięki hojności firmy Energix. Wsparcie pokryje 100% kosztów związanych z budową nowej fontanny oraz wymianą nawierzchni wokół niej.
Za pomoc finansową bardzo serdecznie dziękujemy p. Arturowi Violante oraz p. Tiago Gomez. Mamy nadzieję, że nowy element upiększający miasto przypadnie do gustu mieszkańcom naszej gminy.
 
        Zmiany z uwagi na skromne środki jakimi dysponuje budżet gminy wprowadzane są stopniowo, ale z rosnącym znaczeniem. Miasto zyskuje nowe, atrakcyjne tereny, a fontanna staje się jeszcze bardziej wyjątkowym elementem centrum. Mamy nadzieję, że te projekty wpłyną pozytywnie na jakość życia mieszkańców i zachęcą nowych odwiedzających do odkrywania uroku Sępopola.

Dostaliśmy blisko 800 000 złotych na ratowanie zabytków

Mamy powód do zadowolenia - dwa projekty złożone w ramach programu "Polski Ład" zostały zaakceptowane i otrzymały wsparcie finansowe na poziomie 98% całkowitych kosztów inwestycji.
          Dzięki programowi inwestycji strategicznych "Polski Ład", kierowanemu na ratowanie obiektów zabytkowych, ocalone zostaną kolejne obiekty historyczne znajdujące się na terenie naszej gminy. W drugiej edycji tego programu, nasza gmina otrzymała znaczące środki finansowe, które pozwolą na odrestaurowanie dwóch zabytkowych obiektów potrzebują podjęcie pilnych działań.
 
          Pierwszy projekt koncentruje się na ratowaniu zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej 1 w mieście Sępopol. To miejsce jest obecnie siedzibą mieszkań komunalnych i znajduje się na liście obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Kamienica przetrwała zniszczenia w czasie II wojny światowej, a obecnie wymaga pilnej interwencji. Planowane prace obejmują remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę obróbek blacharskich, naprawę lub wymianę więźby dachowej oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego. To działania, które są niezbędne, aby zachować ten budynek dla przyszłych pokoleń.
 
          Drugim projektem, który otrzymał finansowanie, jest renowacja Świetlicy Wiejskiej we Lwowcu. Ten budynek również wpisany jest do rejestru zabytków. W wyniku pożaru stracił wiele swojej dawnej świetności, dlatego teraz jest czas, aby przywrócić mu jego blask. Prace obejmują wymianę pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz naprawę uszkodzonych elementów konstrukcji dachu. Ta inwestycja będzie pierwszym krokiem na drodze do odbudowy tego obiektu i przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz pielgrzymów, którzy odwiedzają świątynię we Lwowcu. Ponadto, renowacja pozwoli na zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.  Finanse na pozostałe prace budowlane mamy nadzieję otrzymać ze środków FEWiM.
 
          Warto zaznaczyć, że to nie pierwszy raz, gdy gmina sięga po środki finansowe z programu "Polski Ład" na ratowanie obiektów zabytkowych. W poprzedniej edycji tego programu, otrzymaliśmy ponad 1 milion złotych na projekty związane z dziedzictwem kulturowym. Te środki pozwolą między innymi na: wykonanie kolejnych  granitowych alejek na cmentarzu, remont dwóch kaplic oraz zabytkowej bramy i ogrodzenia na cmentarzu komunalnym. To stanowi kolejny przekonujący dowód na to, że wsparcie finansowe ze strony rządu umożliwia pielęgnowanie naszego dziedzictwa kulturowego oraz podejmowanie realnych kroków w celu jego zachowania.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Polski Ład - zabytki 2

Aleje Spacerowe „Nad Łyną” dłuższe o kolejne kilkaset metrów

Łącznie odcinek alei wzdłuż rzeki liczy już ponad 1600 metrów, a będą kolejne…
          Po wielu miesiącach prac budowlanych, mamy powód do świętowania. Projekt wykonania alei spacerowych wzdłuż rzeki Łyny stał się rzeczywistością, a mieszkańcy teraz mogą cieszyć się nowym, ucywilizowanym terenem, który stanowi prawdziwą ozdobę okolicy.
 
          Inwestycja, która rozpoczęła się w połowie maja, została zakończona zgodnie z harmonogramem i przyjętym planem. Nowy odcinek alei spacerowych, liczący ponad 600 metrów, to teraz miejsce, które przyciąga mieszkańców i turystów korzystających m.in. z trasy rowerowej Green Velo. Głównym celem projektu było stworzenie przystępnych i komfortowych ścieżek spacerowych. Teraz na alejach znajdują się wygodne ławki oraz kosze na śmieci, co sprawia, że korzystanie z tego obszaru jest jeszcze przyjemniejsze. A niebawem ustawione zostaną ozdobne lampy oświetleniowe oraz posadzone zostaną różnorodne drzewa.
 
          Cała nawierzchnia alei została wykonana z dwóch warstw kruszyw umocnionych kamieniem naturalnym po obu bokach. Chociaż pierwotnie planowano zastosować betonowe obrzeża chodnikowe, Wojewódzki Konserwator Zabytków zdecydował, że kamienie naturalne lepiej wpisują się w otoczenie i charakter tego miejsca. Ta decyzja przyczyniła się do zachowania estetyki i harmonii z przyrodą.
 
          Projekt obejmował także trzy nowe dojścia do alei spacerowych. Pierwsze z nich znajduje się przy malowniczym moście na Łynie, drugie na wysokości pl. Kopernika, a trzecie łączy się z istniejącą ścieżką i schodami przy al. Wojska Polskiego. Dzięki temu teren nad rzeką stał się jeszcze bardziej dostępny i bezpieczny dla mieszkańców.
 
          Finansowanie tej inwestycji pochodziło ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Lokalnej Grupy Działania Barcja. Dofinansowanie wynoszące 63,63% stanowiło znaczące wsparcie dla realizacji projektu. Łączny koszt inwestycji to 194.340,00 złotych. Chociaż poziomy dofinansowania mogą być niższe niż niektóre inne programy rządowe, to i tak stanowiły one ważny wkład w rozwijanie lokalnej infrastruktury. Proces przetargowy przyniósł pozytywny rezultat, ponieważ najkorzystniejsza oferta okazała się o ponad 50 000 złotych niższa od kosztorysu inwestycji. W sumie wpłynęło 6 ofert, a firmy, które brały udział w przetargu, pochodziły z różnych regionów, od Torunia, przez Nowy Sącz, Chełmżę, Bartoszyce, aż po dwie z Sępopola. Rozpiętość cenowa była znacząca, a firma WOJTI REKLAMA p. Mariana Grabowskiego z Mirakowa wygrała przetarg, dostarczając jakość w przystępnej cenie.
 
          Prace budowlane zostały zakończone, a teraz mieszkańcy mogą cieszyć się efektami inwestycji. Kolejny odcinek alei spacerowych to idealne miejsce do relaksu, aktywności fizycznej i kontaktu z przyrodą. To nie tylko przestrzeń do spacerów, ale także miejsce, które integruje społeczność i wpływa na jakość życia mieszkańców.
 
          Budowa alei spacerowych nad Łyną w gminie Sępopol to wyjątkowy przykład, jak wykorzystać fundusze z Unii Europejskiej w celu poprawy infrastruktury i jakości życia lokalnych społeczności. To inwestycja, która przyczynia się do zacieśnienia więzi między ludźmi a naturą oraz stanowi inspirację dla innych regionów.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Zawarto umowę za blisko 10 000 000 złotych na przebudowę kolejnych 13 odcinków dróg w gminie Sępopol

          Na terenie gminy Sępopol rozpoczynamy kolejny ambitny projekt modernizacji infrastruktury drogowej, mający na celu poprawę jakości komunikacji w regionie.
          W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych wyłoniono wykonawcę prac budowlanych. Umowa na wykonanie prac została podpisana z firmą DARTRANS, której reprezentantem jest Pan Dariusz Szutowicz z miejscowości Wiatrak k/Bartoszyc. Całkowity koszt inwestycji wynosi 9 980 000 złotych, a termin realizacji prac to niespełna rok.
 
          Wybór firmy DARTRANS jako wykonawcy tej inwestycji odbył się w trakcie trzeciego postępowania przetargowego. Znalezienie wykonawcy w obecnych czasach nie było łatwe, ponieważ na rynku trudno jest obecnie o wolne moce przerobowe którymi dysponują wykonawcy prac drogowych. Ostatni przetarg przyniósł tylko jedną ofertę, a w pierwszym postępowaniu były jedynie cztery oferty, przy czym ceny przekraczały wartości kosztorysowe o ponad 40% i były droższe od uprzednio zlecanych inwestycji o ponad 60%
 
          Modernizacja dróg obejmie 13 odcinków w różnych miejscowościach, w tym: Gierkiny, Wiatrowiec (3 odcinki), Sępopol (parking wraz z drogą), Lwowiec, Ostre Bardo, Prętławki, Przewarszyty, Smolanka, Stopki Osada, Wodukajmy, Szczurkowo. Nowe drogi zostaną wybudowane z wykorzystaniem 4 warstw konstrukcyjnych, zakończonych masą bitumiczną (betonem asfaltowym). W przypadku dwóch odcinków zastosowana zostanie kostka betonowa oraz kamień naturalny, ze względu na ochronę konserwatorską terenu.
 
          Projekt ten czerpie środki finansowe z rządowego programu inwestycji strategicznych "Polski Ład". Program ten pokryje 95% kosztów kwalifikowanych tej inwestycji, co stanowi znaczne wsparcie dla naszej gminy.
 
          Poza obecnie realizowaną inwestycją, oczekujemy na rozstrzygnięcie kolejnych naszych wniosków złożonych na drogi gminne w ramach tegorocznych naborów w programie "Polski Ład". Projekty obejmują miejscowości takie jak: Lipica, Gaj, Prętławki, Przewarszyty, Stopki, Romankowo, Rogielkajmy, Trosiny, Kinwągi oraz odcinki w mieście, w tym ul. Prusa, ul. Konopnickiej, ul. Boczna oraz przedłużenie ulicy Włókienniczej do al. Wojska Polskiego.
 
          Projekt modernizacji dróg w gminie Sępopol został zaprojektowany w celu podniesienia standardu życia mieszkańców i stymulacji rozwoju regionu. Nowe drogi poprawią komfort podróży i łatwość dostępu, co znacząco przyczyni się do rozwoju naszej gminy i jej postrzegania na zewnątrz. Jest to obiecujący krok naprzód, który wspomoże dalszy rozwój naszej okolicy.

Nowy sprzęt dla jednostki OSP w gminie Sępopol!

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy o wartości blisko 1 miliona złotych przekazała PSP...
          W ostatnich dniach jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Sępopol otrzymała ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Scania z napędem na cztery koła. Ta pozytywna wiadomość przyniosła radość i zadowolenie, ponieważ nowy pojazd znacząco wzmocni potencjał ratowniczy strażaków. Z takim nowoczesnym i zaawansowanym technologicznie sprzętem, jednostka będzie mogła jeszcze bardziej skutecznie i sprawnie reagować na różnego rodzaju zagrożenia pożarowe i sytuacje kryzysowe w swojej okolicy. To ważny krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Sępopol. Co więcej, wraz z pojazdem przekazano wyposażenie o wartości przekraczającej 50 tysięcy złotych.
 
          Otrzymany samochód to prawdziwa gratka dla strażaków, a także dla mieszkańców gminy Sępopol. Obecnie taki pojazd na rynku kosztuje blisko 1 500 000 złotych, jednak gmina zdecydowała się na zakup używanego egzemplarza, co pozwoliło zaoszczędzić znaczną sumę pieniędzy. Wartość używanego ciężkiego samochodu wraz z wyposażeniem to blisko milion złotych, podczas gdy gmina zapłaciła jedynie 280 000 złotych. To ogromna oszczędność, który pozwoli na zaangażowanie środków finansowych w inne, ważne inwestycje dla społeczności lokalnej.
 
           Samochód, mimo swojego użytkowania w PSP w Bartoszycach, jest w idealnym stanie technicznym. Jego przebieg to zaledwie niewiele ponad 50 000 kilometrów, co gwarantuje, że jeszcze przez długie lata będzie służył w jednostce OSP w Sępopolu. Przed przekazaniem pojazd przeszedł gruntowny przegląd, podczas którego usunięto drobne usterki oraz został doposażony, aby sprostać wszelkim wymogom i potrzebom strażaków.
 
          Warto podkreślić, że samochód nie tylko wzmocni potencjał ratowniczo-gaśniczy jednostki OSP, ale także wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo całej społeczności w mieście i gminie Sępopol. Dzięki mobilności napędu na cztery koła, pojazd będzie w stanie dotrzeć w trudno dostępne miejsca, gdzie inne środki transportu nie byłyby w stanie dojechać. Co więcej, dobre wieści dla jednostki OSP nie kończą się na tym. Już pod koniec września planowane jest przekazanie kolejnego pojazdu. Tym razem będzie to średni samochód ratowniczo-gaśniczy, ale już zupełnie nowy. Jego koszt to 1 170 960 złotych, a dzięki wsparciu budżetowemu pochodzącemu ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorządu powiatowego, gmina będzie mogła sfinansować zakup bez dodatkowych obciążeń dla budżetu.
 
         Wszystko to świadczy o odpowiedzialności i zaangażowaniu władz gminy w zapewnienie odpowiednich środków dla jednostki OSP. To dowód na to, że bezpieczeństwo i ochrona obywateli są dla nas sprawami priorytetowymi. Nowy sprzęt pozwoli na jeszcze skuteczniejsze działania ratownicze oraz szybszą interwencję w przypadku pożarów czy innych zagrożeń.
 
         Jednostka OSP w Sępopolu może być dumna z tego, co osiągnęła. Zyskanie tak cennego sprzętu to zasługa współpracy wielu instytucji oraz zaangażowania społeczności lokalnej. Dzięki temu mieszkańcy gminy mogą spać spokojnie, wiedząc, że ich bezpieczeństwo jest w dobrych rękach.
 
Serdeczne podziękowania za pomoc składamy Panu Andrzejowi Śliwce - wiceministrowi Aktywów Państwowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Mamy kolejne 1 100 000 zł z programu Polski Ład – 98% dofinansowania

Tym razem edycja programu dotyczyła obiektów zabytkowych…
          Otrzymane środki posłużą na przeprowadzenie prac restauratorskich oraz na przebudowę kolejnych alejek na cmentarzu komunalnym w Sępopolu. Inwestycja ma na celu zachowanie i przywrócenie pierwotnego, unikatowego charakteru dziedzictwa kulturowego. Cmentarz komunalny w Sępopolu jest miejscem pamięci, które pełni ważną rolę zarówno lokalnie, jak i w kontekście pamięci narodowej.
 
W ramach planowanych prac konserwatorskich przewiduje się gruntowny remont dwóch kaplic cmentarnych, murowanej bramy głównej oraz zabytkowego muru cmentarza. Istotnym elementem prac będzie również uzupełnienie zniszczonych fragmentów muru, aby przywrócić jego pierwotny wygląd. Prace te zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który nadzoruje ochronę i zachowanie zabytkowych obiektów.
 
Następny etap prac obejmie przebudowę alejek cmentarnych zgodnie z zaleceniami konserwatora. Odtworzenie oryginalnego układu alejek pozwoli na przywrócenie unikatowego wyglądu cmentarza komunalnego i przypomnienie o dawnych tradycjach oraz zwyczajach związanych z kulturą pogrzebową w regionie.
 
Realizacja tych prac jest niezwykle istotna z perspektywy zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Poprzez konserwację i renowację zabytkowych elementów architektonicznych oraz rekonstrukcję alejek, cmentarz w Sępopolu będzie mógł kontynuować pełnienie swojej roli jako miejsce pamięci i ważny element lokalnego krajobrazu.
 
Warto również podkreślić, że inwestycja ta otrzymała dofinansowanie w wysokości 98% kosztów, co stanowi istotne wsparcie dla realizacji projektu. Łączny wniosek opiewa na 1 100 000 zł, a źródłem finansowania jest program Polski Ład, który dedykowany jest wyłącznie obiektom zabytkowym. To dowodzi, że istnieje zrozumienie znaczenia zachowania dziedzictwa kulturowego oraz inwestowania w ochronę naszej historii i tradycji.
 
Serdeczne wyrazy podziękowania za wsparcie kierujemy do Pana Andrzeja Śliwki - Wiceministra Aktywów Państwowych.

Konsorcjum „EKO-BARTKO” wygrało postępowanie przetargowe

Zawarto umowę na kolejny rok.
          Postępowanie przetargowe dotyczące odbioru i transportu odpadów z naszej gminy do stacji przeładunkowej w Medynach pod Lidzbarkiem Warmińskim dobiegło końca. W trakcie postępowania wpłynęła zaledwie jedna oferta, zgłoszona przez Konsorcjum "EKO-BARTKO" z Bartoszyc. Firma zaproponowała cenę usługi w wysokości 1014,12 zł za 1 tonę odpadów zmieszanych oraz zebranych selektywnie. Jednak w wyniku przeprowadzonego postępowania negocjacyjnego, zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych, zaproponowane stawki uległy obniżeniu.
 
          Nowe stawki wynoszą odpowiednio 981,72 zł za frakcję zmieszaną i tyle samo za odpady zebrane selektywnie za 1 tonę odpadów. Pierwotna oferta zakładała wzrost o 18,1%, jednak w wyniku przeprowadzonych i obniżeniu oferty wzrost wyniesie 14,3%, w porównaniu do stawek z poprzedniego roku. Całkowite wynagrodzenie wykonawcy usługi ustalono na kwotę 893 365,20 zł. Dzięki przeprowadzonym negocjacjom wzrost cena usługi jest poniżej poziomu inflacji, liczonej w ujęciu rocznym.
 
         Ten znaczący wzrost kosztów z pewnością odbije się na budżecie naszej gminy. Wiele wskazuje na to, że niezbędne bilansowanie wpływów z opłat wnoszonych przez mieszkańców nie będzie wystarczające, aby pokryć koszty gospodarki odpadami.
 
          Wzrost cen usług ma swoje źródło w kilku czynnikach. Po pierwsze, inflacja, która w szczytowym okresie wynosiła 18,6%, przyczyniła się do wzrostu cen w różnych sektorach gospodarki, w tym również w sektorze gospodarki odpadami. Po drugie, niepewna sytuacja ekonomiczna związana z konfliktem trwającym przy naszych granicach wpłynęła na podwyżki cen. Niepokoje polityczne i niestabilność często prowadzą do wzrostu kosztów w wielu branżach, a sektor gospodarki odpadami nie jest tu wyjątkiem.
 
         W związku z zawarciem nowej umowy zachęcamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości naszej gminy. Poniżej link: https://sepopol.pl/PL/3270/Grafik_wywozu_odpadow/
 

723 817,00 zł dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury

Środki unijne na doposażenie instytucji kultury...
          20 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa podjął decyzję dotyczącą dofinansowania projektów w konkursie skierowanym do instytucji kultury. Dzięki zwiększonej alokacji środków udało się sfinalizować umowy z 27 projektami spośród 30, które zostały uznane za poprawne po przejściu oceny formalno-merytorycznej. To spory sukces dla sektora kulturalnego i stanowi dobrą nowinę dla instytucji, które od dawna oczekiwały wsparcia finansowego.
 
          Warto zauważyć, że w konkursie brało udział wiele dużych instytucji kultury z naszego województwa, takie jak: Teatr Lalek z Olsztyna, Teatr im. Aleksandra Sewruka z Elbląga, Filharmonia Olsztyńska, Centrum Spotkań Europejskich oraz Planetarium z Olsztyna. Są to renomowane instytucje kultury, które rywalizowały o dofinansowanie wraz z innymi projektami. Konkurencja była zatem niezwykle silna, a to jeszcze bardziej podkreśla wartość i znaczenie projektów, które otrzymały wsparcie wśród których znalazł się i nasz.
 
          Wniosek z Sępopola, który zajął 13 miejsce i zdobył 60 punktów i znalazł się na liście inwestycji do realizacji. Kwota jaką przyznano to 586 219,39 zł i z 15% wkładem własnym gminy łącznie stanowi 723 817,00 zł. To ogromny sukces dla naszej społeczności i dowód na to, że nawet mniejsze miejscowości mają szansę na otrzymanie wsparcia i rozwinięcie swojej infrastruktury kulturalnej. Z terenu naszego powiatu jeszcze tylko samorząd miasta Górowo Iławeckie (23 pozycja na liście) otrzymał wsparcie, które wynosi 112 411,86 zł.  
 
      Pieniądze otrzymane w konkursie wydatkować można na zakup środków trwałych do wyposażenia Domu Kultury. W związku z tym planuje się zakup następujących elementów: profesjonalnego scenicznego zestawu nagłośnienia i zestawu oświetlenia do sali widowiskowej, wymienione zostaną również fotele w sali widowiskowej (obecne fotele pamiętają jeszcze czasy otwarcia placówki i mają już kilkadziesiąt lat), zakupiony zostanie ekran oraz profesjonalny projektor, zestaw mobilnych podestów scenicznych, które będą bardzo przydatne podczas organizacji imprez plenerowych, a także 5 laptopów do wyposażenia jednej z pracowni. Te inwestycje przyczynią się do znacznego podniesienia jakości działalności Ośrodka Kultury i stworzenia lepszych warunków dla organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych.
 
         Należy jednak zaznaczyć, że środki rozdysponowane w ramach tego konkursu pochodzą jeszcze z poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Są to jedne z ostatnich dostępnych środków z tej puli. Niestety, mimo że mamy już połowę 2023 roku, kolejne środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach FEWiM 2021-2027 nie zostały jeszcze uruchomione. To spowolnienie wynika z opieszałości w działaniu administracji unijnej. Taka sytuacja jest niezwykle niefortunna dla instytucji kultury, które pilnie potrzebują dużych nakładów. Wsparcie finansowe jest niezwykle istotne i odgrywają kluczową rolę w rozwoju społeczności lokalnych, edukacji oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego.
 
         Warto w tym momencie podkreślić, że przygotowany jest wniosek który będzie dotyczył kompleksowej termomodernizacji budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, a w minionych latach ze środków zewnętrznych wymieniono między innymi system centralnego ogrzewania, oraz wyremontowano pomieszczenia na 1 piętrze budynku.
 
         Do zrobienie jest jeszcze bardzo dużo, ale mamy nadzieję że cały obiekt zostanie gruntownie wyremontowany i doposażony.
 
1 ... 3 4 5 6 7 ... 35