Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 24/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznaje dotację na budowę drogi gminnej w miejscowości Smolanka kolonia

Najświeższe, bo z marca br. dofinansowanie przyznane naszej gminie… Kolejne wnioski oczekują na rozstrzygnięcie...
          Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych pod nazwą "Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Smolanka". Decyzja ta została podjęta uchwałą nr 12/207124NI z dnia 18 marca 2024 r.
 
Burmistrz Sępopola, Pani Irena Wołosiuk, otrzymała oficjalne powiadomienie o przyznaniu środków, które pochodzą z dochodów budżetu województwa. Dotacja ta ma wspomóc projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Smolanka kolonia, stanowiąc kolejny wkład w rozwój infrastruktury lokalnej.
 
Zgodnie z przekazaną informacją, wraz z decyzją dotacyjną do burmistrza zostały przekazane dwa egzemplarze umowy. Dokument ten musi zostać wypełniony przez przedstawicieli gminy i odesłany niezwłocznie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Infrastruktury i Geodezji.
 
Należy podkreślić, że przyznane środki niezależnie od określenia zadania stanowią środki inwestycyjne, które mają za zadanie wspierać rozwój lokalnej infrastruktury.
 
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz burmistrz Sępopola mają nadzieję, że przyznanie dotacji przyspieszy realizację prac związanych z budową drogi gminnej w miejscowości Smolanka kolonia oraz przyniesie korzyści mieszkańcom tego obszaru.

Spotkanie w WMARR z Prezesem Markiem Karólewskim

Wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Samorządów Pogranicza.
          15 lutego odbyło się spotkanie w siedzibie Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, podczas którego omawiano kwestie wsparcia dla przedsiębiorców działających na terenie samorządów należących do Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Samorządów Pogranicza, w tym również gminy Sępopol. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zarządu WMSSP: Lidia Czerniewicz, zastępca burmistrza Węgorzewa, Piotr Łazar, zastępca burmistrza Sępopola oraz z Dubeninek - Ewa Bogdanowicz Kordiak, sekretarz gminy.
 
Podczas dyskusji poruszono kwestię wyodrębnienia środków finansowych przeznaczonych dla obszaru Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Samorządów Pogranicza, której wartość wstępnie szacowana jest na ponad 20.000.000 złotych. Planowane działania mają na celu udzielanie dotacji na rozwój oraz wspieranie powstawania nowych podmiotów gospodarczych na obszarze Stowarzyszenia w formie wsparcia finansowego (wynoszącego do 85% kosztów kwalifikowanych), przeznaczonego m.in. na zakup sprzętu, rozwój działalności oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
 
Zapowiadane inicjatywy przewidują, że przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie w wysokości wynoszącej minimalnie 200 000 złotych.
 
Działalność Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Samorządów Pogranicza zyskuje coraz większe uznanie w województwie, co przekłada się na szanse otrzymania znaczących środków na rozwój obszarów przygranicznych, niezbędnych do ich dalszego rozwoju. Liczymy, że obecnie rozpatrywane rozwiązania oraz mechanizmy finansowe znajdą swoje miejsce w dokumentach przyjętych przez instytucje zarządzające funduszami unijnymi, co pomoże w rozwoju samorządów pogranicza.

Rusza przebudowa drogi powiatowej w Dzietrzychowie...

Powiat wyłonił wykonawcę I etapu przebudowy drogi w Dzietrzychowie za kwotę 2.000.000 zł, niebawem kolejne przetargi na drogi powiatowe...
 
          Z przyjemnością informujemy, że samorząd powiatowy zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Lidzbarka Warmińskiego na przebudowę drogi powiatowej 1394N w miejscowości Dzietrzychowo. Termin realizacji tej inwestycji to 170 dni od podpisania umowy. Koszt całkowity inwestycji wyniesie około 2.000.000 złotych. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty od firm:
 
 • STRABAG Sp. z o.o.            – 2.168.524,83 zł
 • UT Adam Chlechowicz         – 2.798.988,00 zł
 • PIB SANBUD Sp z o.o.       – 2.586.787,35 zł
 • PRD Sp. z o.o.                       – 1.998.333,05 zł
         Nowa droga zostanie wyposażona w nawierzchnię asfaltową oraz nową podbudowę, zapewniając tym samym bezpieczeństwo i komfort podróży mieszkańcom i turystom. Jej szerokość to od 5,5 m do 6 metrów. Dodatkowo, w ramach projektu, zostaną wykonane nowe chodniki o szerokości 2 metrów oraz zatoczka, co wpłynie korzystnie na funkcjonalność oraz estetykę tej części miejscowości, a także przebudowie będzie podlegał obszar skrzyżowania z drogą nr 1581N prowadzącą do Lwowca. Pierwszy etap prac będzie realizowany priorytetowo, a kolejne etapy będą kontynuowane w miarę pojawiania się kolejnych źródeł finansowania. Celem jest kompleksowa przebudowa drogi, aby zapewnić  optymalne warunki komunikacyjne.
 
          Kolejna dobra informacja dotyczy drogi powiatowej z Lipicy do Smodajn, dla której powiat otrzymał już finansowanie z programu inwestycji strategicznych Polski Ład (95% dofinansowania), a niebawem nastąpi rozpoczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Długość tego odcinka zostanie dostosowana do aktualnych kosztów budowy dróg, które obecnie są rekordowo wysokie. Dzięki temu projektowi możliwa będzie kontynuacja rozwoju powiatowej infrastruktury drogowej, zapewniając naszym mieszkańcom bezpieczne trasy komunikacyjne.
 

Załączniki

Ponad 1 157 000 zł przekazano mieszkańcom gminy i miasta...

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. 

,,Chodźmy wszyscy do stajenki…” przedstawienie jasełkowe.

Jasełka to widowisko o wydarzeniach związanych z narodzinami Jezusa Chrystusa. Opowieść ta została przedstawiona w dniu 17.01.2024r. o godzinie 9.00 na scenie w Domu Kultury w Sępopolu przez grupy przedszkolne:
,, Smerfy”, ,,Słoneczka”, ,,Przyjaciele Myszki Miki”, ,,Leśne duszki” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sępopolu.
        Dzieci wraz ze swoimi opiekunami w pięknie przygotowanym występie z dopracowanymi strojami tańczyły, śpiewały oraz recytowały z przejęciem. Nie zabrakło wierszy i piosenek dla naszych wspaniałych Dziadków i Babć, którzy dumnie spoglądali na scenę wypatrując swoich wnucząt.
Przedstawienie wzbogacono świąteczną scenografią, która stwarzała bajkowy klimat.
Młodzi artyści na dużej scenie pokazali swój talent aktorski odgrywając role Józefa, Maryi, Trzech Królów, Pastuszków, Gwiazdek, Aniołków.
Sala sępopolskiego Domu Kultury wypełniona była po brzegi. 
Rodzice, mieszkańcy, Pani Burmistrz z uwagą i uśmiechem na twarzach obserwowali ten wzruszający występ najmłodszych pociech. 
Wszyscy goście mogli doświadczyć chwil radości i wzruszeń.
Duże podziękowania należą się paniom z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego za wysiłek i zaangażowanie w przygotowanie dzieci do występu oraz pracownikom Domu Kultury za poświęcony czas i pasję, dzięki której Dom Kultury staje się miejscem magicznych spotkań.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Inwestycje gminne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych

Kolejny sprzęt podniesie możliwości ratowniczo – gaśnicze naszych jednostek OSP.
          16 stycznia 2024 roku to dzień szczególny dla mieszkańców Sępopola, gdyż tego dnia odbyła się uroczystość przekazania nowego wozu strażackiego jednostce OSP. Inicjatorką tego ważnego wydarzenia była Pani burmistrz Irena Wołosiuk, podczas którego ks. Marek Dzięgielewski, dokonał poświęcenia pojazdu zakupionego ze środków gminy Sępopol, przy wsparciu finansowym wielu instytucji. Kwota zakupu, wynosząca imponujące 1 170 960 złotych, została zebrana dzięki zaangażowaniu następujących podmiotów:
 • Gmina Sępopol – 469 960 zł,
 • NFOŚiGW – 375 000 zł,
 • KSRG – 175 000 zł,
 • WFOŚiGW – 100 000 zł,
 • Powiat Bartoszyce – 50 000 zł,
 • Nadleśnictwo Srokowo – 1 000 zł.
          Pomimo trudnych warunków atmosferycznych, obfitych opadów śniegu, zaproszeni goście uczestniczyli w ceremonii, w tym: wicewojewoda Zbigniew Szczypiński, Grzegorz Siemieniuk reprezentujący Prezesa zarządu WFOŚiGW w Olsztynie, starszy brygadier Tomasz Ostrowski z Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Marcin Kazimierczuk – radny Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, wicestarosta powiatu bartoszyckiego Marcin Matejunas, starszy brygadier Andrzej Harhaj z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, Zygmunt Zbigniew Pampuch - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bartoszycach, Krzysztof Siudek- przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu, ks. Marek Dzięgielewski – Proboszcz Parafii św. Michała Archanioła w Sępopolu, druhny i druhowie z jednostek OSP z Sępopola, Lipicy, Różyny i Judyt, pracownicy Urzędu Miejskiego, mieszkańcy oraz przedstawiciele mediów, w tym telewizji kablowej Bart-Sat.
 
 
 
Pani burmistrz Irena Wołosiuk powitała gości oraz przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Niezwykle istotnym momentem było uroczyste przekazanie kluczy do nowego wozu strażackiego oraz symboliczne przekazanie dotychczas używanego pojazdu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP z Różyny. Przy okazji uroczystości podkreślono, że w ostatnim okresie jednostki OSP z naszej gminy otrzymały wsparcie zarówno w postaci nowego sprzętu, jak i modernizacji placówek.
 
W ramach tych działań, w obecnej kadencji, gmina Sępopol zainwestowała w różnorodny sprzęt i pojazdy dla jednostek OSP. Warto wymienić kilka zrealizowanych projektów, m.in.:
 • Zakup średniego pojazdu gaśniczego MAN TGM z napędem 4x4 dla OSP Lipica, kosztem ponad 150 000 zł, współfinansowany przez fundusze gminne – 120 000 zł oraz Starostwo Powiatowe - 30 000zł, z PSP Nowe Miasto Lubawskie.
 
 
 • Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania P360 CB z napędem 4x4 dla OSP Sępopol, odkupionego z PSP z Bartoszyc. Łączny koszt zakupu wyniósł około 280 000 zł z wyposażeniem pojazdu o wartości 50 000 zł.
 
 • Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 13.290 BL z napędem 4x4 dla OSP Sępopol. Łączny koszt tej inwestycji wyniósł 1 170 960 zł, z dofinansowaniem m.in. ze środków NFOŚiGW – 375 000 zł, WFOiŚGW – 100 000 zł, KSRG – 175 000 zł, Nadleśnictwa Srokowo -1000 zł, powiatu Bartoszyckiego – 50 000 zł oraz gminy Sępopol – 469 960 zł.
 
 • Przekazanie samochodu Dacia Duster z 2020 roku o napędzie 4x4 przez Fundację PKO BP o wartości około 64 900 zł.
 
 • Wsparcie OSP Różyna poprzez przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Iveco z napędem 4x4, a pochodzącego z OSP Sępopol.
 
 
Oprócz pojazdów, dokonano istotnych inwestycji w infrastrukturę jednostek OSP, takie jak:
 • Oddanie do użytku nowego pomieszczenia, pralni, w której zmodernizowano instalację elektryczną, wodociągową i sanitarną, o wartości ponad 13 000 zł.
 • Zakup specjalistycznego sprzętu pralniczego, przemysłowej suszarki do ubrań strażackich oraz szafy suszarniczej o łącznym koszcie 19 157 zł.
 
 • Wyremontowanie pomieszczeń pod toaletę, natryski.
 
 
          Warto również podkreślić społeczne zaangażowanie firmy "ENERGIX POLSKA", która przekazała darowiznę w postaci 24 kompletnych zestawów ubrań bojowych dla wszystkich 4 jednostek z terenu gminy Sępopol o łącznej wartości ponad 120 000 zł.
 
 
 
Dofinansowania i granty z różnych źródeł umożliwiły zakup nowoczesnego wyposażenia, w tym:
 • 2 radiotelefonów oraz 2 kompletnych zestawów ubrań specjalnych z WFOŚiGW w Olsztynie z programu ,,Mały Strażak 2023”.
 • Nowoczesnego sprzętu, takiego jak kamery termowizyjne ,,FLIR SYSTEMS”, akumulator, ładowarki oraz walizka transportowa dla OSP Różyna i OSP Sępopol, uzyskane dzięki dofinansowaniu z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w wysokości 20 000 zł.
 
Inwestycje obejmują również remonty i modernizacje istniejącej infrastruktury, m.in.:
 • Remont obiektu OSP Lipica oraz strażackiej wieży suszarniczej, dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego w kwocie 65 000 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 5%, czyli 3 500 zł.
 
 • Zakup pralki i suszarki marki Samsung dla OSP Lipica o łącznej wartości około 10 000 zł.
 
 • Wymiana konstrukcji i nawierzchni wjazdu do remizy OSP Sępopol,OSP Różyna, OSP Lipica na kostkę brukową.
 
 • Remont garaży, obejmujący m.in. wymianę posadzek oraz odnowienie wnętrza budynku ze środków samorządu województwa.
 
         Ponadto, bieżące finansowanie pozwoliło na zakup niezbędnego wyposażenia, takiego jak: ubrania koszarowe, kurtki, umundurowania strażackie, buty strażackie, dresy, czapki, koszulki dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Sępopol.
 
 
Niezmiernie ważne jest także zapewnienie odpowiedniego wyposażenia i środków ochrony osobistej dla strażaków, które obejmuje zakup masek do hełmów, latarni, rękawic, szelek bezpieczeństwa, generatora, pilarek spalinowych dla OSP Sępopol, OSP Różyna, sprzętu pożarniczego, węży, stojaków, szczotek, latarni, akumulatorów, części do pilarek, środka pianotwórczego, tłumic metalowych i gumowych, podkrzesywarek dla OSP Sępopol oraz Lipica, łańcuchów, osprzętu do kamery termowizyjnej, kamizelek, lin, elektrod, masek tlenowych, ssaka mechanicznego pistoletowego, masek krtaniowych, uprzęży SKILL ECON i wielu innych drobnych sprzętów.
 
 
 
 
Ostatnim, ale równie istotnym elementem inwestycji, jest zakup zatapialnej pompy do wody brudnej dla OSP Różyna, generatora, łańcuchów, pilników, pilarek spalinowych, opon do samochodu OSP Judyty, specjalistycznych uchwytów do drabiny dla OSP Lipica (koszt około 3000 zł).
 
 
         Podsumowując, dzięki determinacji i zaangażowaniu Pani Burmistrz oraz wsparciu różnych instytucji, gmina Sępopol stawia na wysokim poziomie bezpieczeństwa swoich mieszkańców. Coroczne inwestycje w Ochotnicze Straże Pożarne przekładają się na profesjonalne wyposażenie i nowoczesne pojazdy, umożliwiając skuteczną pracę strażaków ratowników. Działania te przyczyniają się do ochrony zdrowia, życia, mienia i środowiska lokalnej społeczności. Mieszkańcom gminy Sępopol można zagwarantować, że ich bezpieczeństwo jest priorytetem, a jednostki OSP są gotowe na wszelkie wyzwania.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Porozumienie terytorialne - nowy rozdział w historii Stowarzyszenia Pogranicza i gminy Sępopol.

Ponad 80 000 000 złotych w ramach zawartego Porozumienia terytorialnego z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego...
Po 5 latach od powstania Stowarzyszenia,
po 3 latach od przyjęcia pierwszej Strategii dla Pogranicza,
po blisko 2 latach trudnych i partnerskich negocjacji,
MAMY TO!!

Wczoraj Stowarzyszenie Pogranicza zawarło Porozumienie terytorialne z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które otwiera drogę do realizacji długofalowych przedsięwzięć rozwojowych na Pograniczu w tym na terenie naszej gminy.

Podpisując Porozumienie, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zobowiązał się do zabezpieczenia ponad 80 000 000,00 złotych w Programie FEWiM 2021-2027 na cztery pograniczne projekty strategiczne. Są nimi:

1) programy rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z Pogranicza (Młodzi Kreatywni);
2) Uniwersytet Ludowy Pogranicza;
3) rozwój usług społecznych na terenie Pogranicza;
4) termomodernizacja kilkudziesięciu budynków użyteczności publicznej na Pograniczu w tym 5 obiektów na terenie gminy Sępopol (świetlice w Lwowcu, Dzietrzychowie i Szczurkowie, a także dwa budynki komunalne).

          Marszałek województwa Marcin Kuchciński z entuzjazmem odniósł się do podpisanego porozumienia i wysoko ocenił doświadczenie Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza w realizacji projektów. Podkreślił, że duże zasoby finansowe, które teraz trafią do samorządów, przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców przygranicznych obszarów.
 
         Wicemarszałek Miron Sycz nie krył, że potrzeba wsparcia jest ogromna i zwrócił uwagę na konieczność ubiegania się o dodatkowe środki rządowe na inwestycje zwłaszcza te związane z infrastrukturą drogową i komunikacją.
 
Porozumienie terytorialne stanowi bardzo silne zobowiązanie dla Zarządu naszego Stowarzyszenia do sprawnej, skutecznej i terminowej realizacji ww. przedsięwzięć.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tegorocznym Orszaku Trzech Króli w Sępopolu

To wyjątkowe wydarzenie zaplanowano na 6 stycznia i rozpocznie się uroczystą Mszą Świętą w malowniczym kościele św. Michała Archanioła w Sępopolu.
 
Orszak Trzech Króli to jedno z najpiękniejszych i najbardziej barwnych świątecznych wydarzeń, podczas którego wspólnie przeniesiemy się w magiczną atmosferę Bożego Narodzenia. Radosne kolędowanie, kolorowe stroje Trzech Króli sprawią, że ten dzień będzie niezapomniany dla wszystkich uczestników.
 
Rozpoczęcie wydarzenia o godzinie 11:00 w kościele św. Michała Archanioła w Sępopolu będzie okazją do wspólnej modlitwy i zadumy nad sensem Świąt. Po Mszy Świętej rozpoczniemy uroczysty Orszak, który w całości odbędzie się w tym roku w kościele, niosąc ze sobą radosne przesłanie Świąt Bożego Narodzenia.
 
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu i podzielenia się radością świąt w gronie społeczności Sępopola. Niech Orszak Trzech Króli przyniesie nam wszystkim wzajemne zrozumienie, miłość i pokój na nadchodzący rok.
 

Dożynki 2023 w Gminie Sępopol

Święto Dziękczynienia za Ciężką Pracę Rolników
          Początek września to dla mieszkańców Gminy Sępopol wyjątkowa data, która co roku wiąże się z radosnym i barwnym świętem - dożynkami gminnymi. To właśnie tego dnia społeczność wiejska i miasteczka gromadzi się, by wspólnie celebrować zbiorową pracę rolników, dziękować za ich trud, oraz cieszyć się razem. W obecnym roku nie było inaczej, a dożynki przyciągnęły tłumy mieszkańców i gości z okolicznych samorządów.
 
          Frekwencja na tegorocznych dożynkach, była imponująca. Rodziny, przyjaciele i sąsiedzi zjechali się, by wspólnie uczcić to wyjątkowe święto, które jest symbolem wdzięczności za plony, jakie daje ziemia. Gminne dożynki to nie tylko okazja do podziękowań, ale również czas na wspólną zabawę i integrację. Na scenie występowały zespoły reprezentujące różne gatunki muzyczne, począwszy od folkowego brzmienia, przez rocka i pop, aż po wzbudzające największe zainteresowanie występy zespołów disco polo. Dla każdego znalazła się odpowiednia nuta, a plac taneczny przed sceną tętnił życiem do późnych godzin nocnych.
 
          Nie brakowało również atrakcji dla najmłodszych uczestników dożynek. Dmuchane zjeżdżalnie, słodycze, stoiska z odpustowymi zabawkami - dzieci mogły znaleźć wiele sposobów, by dobrze się bawić. Rodzice mogli z kolei skosztować z bezpłatnego poczęstunku w postaci tradycyjnych potraw, takich jak: wojskowa grochówka, bigos czy smaczne wędliny. Niezmiennie smakowitym daniem pozostaje chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem, przygotowanym osobiście przez burmistrza Irenę Wołosiuk, co stanowiło prawdziwą gratkę dla smakoszy.
Na dożynkach nie mogło zabraknąć również stoisk kół gospodyń wiejskich oraz sołectw, które serwowały rozmaite potrawy i smakołyki. Stoisko bartoszyckiego klubu motocyklowego "Wiraż" również znalazło swoje miejsce na tym wyjątkowym wydarzeniu. Impreza trwała do późnych godzin nocnych, a bawili się na niej nie tylko mieszkańcy miasta i gminy Sępopol, ale także liczni goście z sąsiednich samorządów. To dowód na to, że dożynki gminne to nie tylko okazja do świętowania lokalnej tradycji, ale także doskonała okazja do spotkania się i wymiany doświadczeń między różnymi społecznościami.
 
          Jednym z niecodziennych elementów tegorocznych dożynek była obecność firmy prezentującej nowoczesny sprzęt rolniczy. Wśród sprzętów znalazł się również gigantycznych rozmiarów dron służący do opryskiwania zasiewów. Ten nowoczesny sprzęt, wyposażony w zaawansowane kamery multispektralne i odbiorniki sygnału satelitarnego GPS, umożliwia precyzyjne dozowanie oprysków rolniczych na polu, co przyczynia się do równomiernego wzrostu plonów.
 
          Dożynki w Gminie Sępopol to jednak nie tylko wydarzenie kulturalne i kulinarne, ale także konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. To tradycja, która nadal żyje w sercach mieszkańców, a konkurs ten przyciąga uwagę zarówno miejscowych, jak i przyjezdnych. W tegorocznym konkursie, obok samego wyglądu wieńca, oceniano także przedstawienie towarzyszące prezentacji. Wielu uczestników konkursu postawiło na oryginalność i staranność wykonania swoich wieńców. Niektóre sołectwa i koło gospodyń wiejskich zdecydowały się na oprawę w postaci pięknie ubranych w tradycyjne stroje reprezentantów, co dodatkowo podkreśliło ich prezentacje. Część sołectw przygotowały również specjalne utwory muzyczne skomponowane specjalnie na tę okazję, co wprowadziło dodatkową magię do konkursu.
 
           Jednak to wieniec z miejscowości Lwowiec okazały się prawdziwą niespodzianką i zdobyły główną nagrodę. Nie tylko był on wspaniale udekorowane, ale także zaprezentowany w niezwykły sposób. Lwowiec postawił na spektakularność i przygotował pięknie udekorowany wóz drewniany oraz zabytkowy ciągnik, którym przewieziono wieniec z kościoła na stadion miejski. To widowisko zrobiło ogromne wrażenie na wszystkich obecnych, a mieszkańcy Lwowca mogą być dumni z tej wyjątkowej oprawy.
 
          Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy to nie tylko okazja do rywalizacji, ale także do tworzenia pięknych dzieł sztuki ludowej i prezentacji bogactwa lokalnej kultury. To również dowód na to, że tradycja i kreatywność idą ze sobą w parze, tworząc niezapomniane chwile podczas dożynek gminnych. Mamy nadzieję, że ta tradycja będzie kontynuowana i cieszyła nasze społeczności w przyszłych latach.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

234Galeria zdjęć: Dożynki 2023

Środki dla OSP w Sępopolu...

Wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
          7 września 2023 roku w miejscowości Lipowina, w powiecie braniewskim, odbyło się uroczyste wręczenie promes. Ochotnicza Straż Pożarna Sępopol otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 350,00 złotych, przeznaczone na zakup dwóch sztuk radiotelefonów oraz dwóch kompletnych ubrań specjalnych. Środki te pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i zostały przyznane w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych, część 2: Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych", znanego również jako "Mały Strażak 2023".
 
1 2 3 4 5 6 ... 35