Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 28/11/21, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Spotkanie robocze z Senator RP

Burmistrz Sępopola, Irena Wołosiuk, odwiedziła z roboczą wizytą Panią Bogusławę Orzechowską, Senator RP. Na spotkaniu poruszano tematy ważne dla mieszkańców miasta i gminy Sępopol, związane z pozyskiwaniem środków na realizację kolejnych inwestycji.
 
Trzeba sporej aktywności i wielu spotkań, by skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne na rozwój tak mało zasobnego samorządu, jakim jest miasto i gmina Sępopolu. Dlatego Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola często gości u parlamentarzystów i senatorów, dzięki czemu ma konkretną wiedzę dotyczącą źródeł finansowania gminnych inwestycji, działań kulturalnych oraz spraw dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy.

Ostatnio burmistrz Sępopola spotkała się z senator Bogusławą Orzechowską w Ostródzie. Spotkanie dotyczyło bieżącej działalności samorządu, realizowanych inwestycji oraz planów na przyszłość. Panie rozmawiały o środkach, jakie sępopolski samorząd może pozyskać na kolejne inwestycje. Poruszono temat programu„Polski Nowy Ład”, na który gmina złoży sporo wniosków na remonty dróg.
 
 
Rozmawiano również o możliwości dofinansowań jednostek ochotniczych straży pożarnych, o kolejnych inwestycjach na terenach popegeerowskich, remontach dróg zniszczonych przez eksploatację lasów, środkach na wymianę pokryć dachowych z eternitu oraz dofinansowania działalności kulturalnej.

Pani senator jest zainteresowana planami rozwoju miasta i gminy Sępopol. Na zakończenie zapowiedziała, że wszystkie inicjatywy mogą liczyć na jej pełne poparcie.

Sępopolscy urzędnicy już przygotowują kolejne wnioski dotyczące dofinansowania działań, o których rozmawiano na spotkaniu.


 

Wyłoniono wykonawcę inwestycji drogowej w Liskach

KOWR O/T Olsztyn sfinansuje przebudowę 3 odcinków dróg.
          W ostatnim tygodniu lipca zakończono postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy gruntownej przebudowy 3 niewielkich odcinków dróg w miejscowości Liski. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma „KWIAT” p. Mariusza Kwiecińskiego. Maksymalny termin wykonania inwestycji to listopad bieżącego roku. Podczas prac wykonana zostanie nowa kilkuwarstwowa konstrukcja dróg, zwieńczona wierzchnią warstwą z kostki betonowej (polbruk). Całość prac sfinansowane zostanie ze środków pochodzących z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztyn.
          Nasze starania dotyczące przyznania finansowania na tę inwestycję rozpoczęliśmy jeszcze w ubiegłym roku, a wszelkie formalności sfinalizowano w obecnym roku. Dzięki przyznanym środkom kolejne ciągi pieszo-jezdne zyskają nową, estetyczna i przede wszystkim trwałą konstrukcję. Bardzo dziękujemy p. Grzegorzowi Kierozalskiemu, dyrektorowi KOWR z Olsztyna za przyznanie pieniędzy na ten cel.
            Na decyzję dotyczącą przyznania kolejnych środków z KOWR’u dla Lisek oczekuje jeszcze jeden nasz wniosek, tym razem na przebudowę kanalizacji deszczowej znajdującej się na działkach, którymi włada KOWR. Obecny stan techniczny tej infrastruktury wymaga podjęcia pilnych działań naprawczych. Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach uzyskamy pozytywną informację dotyczącą tej jakże potrzebnej inwestycji w tej miejscowości.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Liski 3 odcinki dróg

Czy pamiętasz, że spis trwa do 30 września br.?

Przypominamy, że na każdym mieszkańcu Polski spoczywa obowiązek, by wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis trwa do 30 września br.
 
Najdogodniejszą i obowiązkową formą udziału w spisie pozostaje samospis. Można go wykonać o każdej porze na dowolnym urządzeniu mobilnym podłączonym do Internetu, w domu lub gminnym punkcie spisowym.
 
Nie odkładaj spisu na ostatnią chwilę. Obowiązku spisowego można dopełnić drogą internetową lub telefoniczną do momentu aż skontaktuje się z Tobą rachmistrz spisowy. Jeśli rachmistrz zadzwoni lub odwiedzi nas w domu, zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (art. 17a ust. 1-3) nie możesz odmówić mu przekazania danych.
 
Przypominamy, że rachmistrz dzwoni z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej 22 279 99 99. Zawsze możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza, niezależnie czy zadzwoni do Ciebie czy zapuka do Twoich drzwi. Sprawdź jak to zrobić tutaj https://spis.gov.pl/jak-zweryfikowac-rachmistrza-spisowego/
Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny przez sąd, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
 
W razie wątpliwości można zadzwonić na infolinię spisową: 22 279 99 99 lub zadać nam pytanie przez stronę internetową GUS: https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-o-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan. Na pytania o spis powszechny zadane w mediach społecznościowych nie udzielamy regularnych odpowiedzi.
 
spis.gov.pl
Przypominamy, że na każdym mieszkańcu Polski spoczywa obowiązek, by wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis trwa do 30 września br.
 
Najdogodniejszą i obowiązkową formą udziału w spisie pozostaje samospis. Można go wykonać o każdej porze na dowolnym urządzeniu mobilnym podłączonym do Internetu, w domu lub gminnym punkcie spisowym.
 
Nie odkładaj spisu na ostatnią chwilę. Obowiązku spisowego można dopełnić drogą internetową lub telefoniczną do momentu aż skontaktuje się z Tobą rachmistrz spisowy. Jeśli rachmistrz zadzwoni lub odwiedzi nas w domu, zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (art. 17a ust. 1-3) nie możesz odmówić mu przekazania danych.
 
Przypominamy, że rachmistrz dzwoni z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej 22 279 99 99. Zawsze możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza, niezależnie czy zadzwoni do Ciebie czy zapuka do Twoich drzwi. Sprawdź jak to zrobić tutaj https://spis.gov.pl/jak-zweryfikowac-rachmistrza-spisowego/
 
Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny przez sąd, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
 
W razie wątpliwości można zadzwonić na infolinię spisową: 22 279 99 99 lub zadać nam pytanie przez stronę internetową GUS: https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-o-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan. Na pytania o spis powszechny zadane w mediach społecznościowych nie udzielamy regularnych odpowiedzi.
 
spis.gov.pl

ARiMR zaprasza do udziału w konkursie pt. "Akcja Reanimacja i Moc Ratowania"

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Konkurs pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania” kierowany jest do ratowników z Zespołów Ratownictwa Medycznego (dalej: ZRM) i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej (dalej: OSP) z obszarów wiejskich.
Jego efektem ma być nagranie filmowe z instruktażem udzielania pierwszej pomocy, czyli czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu bądź nagłego ataku choroby, których zadaniem jest ochrona życia lub zdrowia poszkodowanego, oraz zminimalizowanie niekorzystnych następstw, zanim udzielona zostanie specjalistyczna pomoc medyczna.

11 września 2021 roku tj. w Światowym Dniu Pierwszej Pomocy ogłosimy wyniki Konkursu i uhonorujemy drobnymi upominkami wszystkich przedstawicieli ZRM i OSP biorących udział w Konkursie a zwycięzców nagrodami (tj. za zajęcie I, II i III miejsca).
Najlepszy filmik zostanie opublikowany na stronie i w mediach społecznościowych ARiMR.
ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia 9 lipca 2021 r. do dnia 20 sierpnia 2021 r.
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba filmująca posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca ratownikiem medycznym (ZRM), bądź strażakiem (OSP) z obszaru wiejskiego – z wyjątkiem pracowników ARiMR oraz osób będących członkami ich najbliższych rodzin (tj. mąż, żona, dzieci, rodzice), w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym.
3. Każdy z Uczestników Konkursu – autor filmiku może nadesłać maksymalnie 1 pracę (filmik). Z każdego ZRM i OSP może zostać wytypowany tylko jeden autor i może być wysłana tylko jedna praca. W przypadku nadesłania kilku prac zgłoszenie zostanie odrzucone;
4. Technika wykonania prac jest dowolna (np. kamera cyfrowa, smartfon).
5. Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.arimr.gov.pl.
WARUNKI KONKURSU
1. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 1 filmik, wykonany samodzielnie, w którym mogą brać udział inni ratownicy medyczni bądź strażacy reprezentujący dany oddział ZRM lub OSP z obszaru wiejskiego, jako tzw. osoby trzecie (np. odgrywając rolę poszkodowanego/ reanimującego). Z jednego ZRM lub OSP może zostać wysłany tylko 1 filmik.
2. Filmiki należy przesłać do dnia 20 sierpnia 2021 roku, na adres mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl w tytule wiadomości pisząc: Konkurs filmowy pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania”.
3. Filmiki powinny być zapisane w formacie MP4.
4. Filmikowi powinien towarzyszyć opis zawierający: tytuł filmu, datę oraz miejsce jego wykonania, dane personalne Uczestnika Konkursu – autora filmiku. Do przesyłki z filmem należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz czytelnie podpisane oświadczenia (Załącznik nr 1.1; Załącznik nr 1.2). W formularzu zgłoszeniowym należy podać dane Uczestnika Konkursu takie jak: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci: adresu  do korespondencji, numeru telefonu i adresu e-mail., oraz wskazać Zespół Ratownictwa Medycznego lub oddział Ochotniczej Straży Pożarnej, który reprezentuje Uczestnik Konkursu. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia muszą być czytelnie wypełnione i podpisane (skany dokumentów własnoręcznie podpisanych lub dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym).
5. W ramach przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
 • posiada pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych do zamieszczonego przez niego utworu filmowego (filmiku) określanego terminem „pracy konkursowej”;
 •  zgłoszona do Konkursu praca konkursowa nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów;
 • posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono w pracy konkursowej do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczaniu na stronach internetowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
 • nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1.2 do Regulaminu Konkursu, w tym w szczególności: korzystanie oraz przetwarzanie przez Organizatora prac konkursowych w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora na Facebooku i YouTube oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych ARiMR, podczas publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez ARiMR, dotyczących realizacji przez ARiMR zadań określonych przepisami prawa, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
6. Nadesłanie prac na adres e-mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl (w tytule wiadomości pisząc: Konkurs filmowy pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania”) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i pozostałymi ww. dokumentami oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się i akceptuje Regulamin Konkursu.
JURY
Prace konkursowe (filmiki) będą oceniane przez czteroosobowe jury składające się z pracowników Biura Prasowego ARiMR. Pracom jury będzie przewodniczył/a Zastępca Dyrektora Biura Prasowego.
KRYTERIA OCENY NADESŁANYCH PRAC
Filmiki oceniane będą pod względem:
 • jakości i estetyki,
 • siły przekazu/kreatywności,
 • związku z przesłaniem zawartym w nazwach: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Światowy Dzień Pierwszej Pomocy.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 11 września 2021 roku na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl
Nagrodzone prace konkursowe (filmiki) zostaną umieszczone na stronie ARiMR wraz z informacją, kto jest ich autorem.
NAGRODY
W dniu 11 września br., czyli w Światowym Dniu Pierwszej Pomocy, ogłosimy wyniki Konkursu i uhonorujemy wszystkich drobnymi upominkami, a Laureatów I, II i III miejsca nagrodami rzeczowymi (fantomami i certyfikowanymi torbami medycznymi).
Dodatkowym elementem promującym i honorującym autorów będzie fakt, że prace konkursowe (filmiki) zwycięzców oraz wyróżnionych mogą zostać opublikowanie na stronie internetowej Organizatora na Facebooku i YouTube, oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych ARiMR, podczas publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez ARiMR.
 

Kolejne drogi w gminie Sępopol doczekają się remontu

Mamy dobre wiadomości dla mieszkańców naszej gminy. W rządowym programie Fundusz Dróg Samorządowych znalazły się środki na remont dróg: w Sępopolu, Wiatrowcu, Wanikajmach, Smolance, Liskach, Turczu oraz w Lwowcu.

 
To już staje się tradycją, że Urząd Miejski Sępopolu pozyskuje pieniądze na remonty dróg przy każdej nadarzającej się okazji. Mimo wielu zrealizowanych remontów w ostatnich latach, gminni urzędnicy sięgają po kolejne środki na przebudowę i remonty dróg gminnych. Wszystko dlatego, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z ogromu wcześniejszych zaniedbań, a także obecnych potrzeb.

Zadania, na które Urząd Miejski w Sępopolu pozyskał środki to:
 • przebudowa ul. Dworcowej w Sępopolu część 2,
 • budowa drogi gminnej w Wiatrowcu wraz z budową kanalizacji deszczowej,
 • budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1394N do Wanikajm,
 • budowa drogi gminnej w Smolance kolonia,
 • budowa odcinka drogi gminnej nr 121014N w Wiatrowcu.
O tym które odcinki zostaną wyremontowane zadecyduje aktualna sytuacja finansowa budżetu gminy oraz aktualne ceny panujące na rynku inwestycji drogowych. Mamy nadzieję, że odcinków będzie jak najwięcej. W poprzednim roku mimo uzyskanego wsparcia finansowego nie byliśmy w stanie wygospodarować wystarczającej ilości środków przeznaczonych na wkład własny na wszystkie odcinki dróg.

Dodatkowo powiat bartoszycki, pozyskał pieniądze i wyremontuje położone w naszej gminie następujące drogi powiatowe:

1. Leginy — Liski — Sępopol, na odcinku: granica gmin Bartoszyce i Sępopol do miejscowości Turcz,
2. Turcz – Sępopol,
3. Romankowo – Lwowiec, na odcinku: granica powiatu kętrzyńskiego z bartoszyckim do końca miejscowości Lwowiec.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: FDS 2021 podpisanie umów

Sępopol pozytywnie oceniony przez Cittaslow

W miniony weekend delegacja Sępopola uczestniczyła w 12. Festiwalu Miast Dobrego Życia Cittaslow, który tym razem odbywał się w Bartoszycach. Reprezentowali nas m.in. Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola oraz członkowie zespołu Warmianki Sępopolskie.

W tym czasie odbyło się również zebranie członków Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, na której podjęto uchwałę o pozytywnej recertyfikacji Sępopola, jako członka stowarzyszenia. Zgodnie ze statutem po upływie 5 lat wszystkie miasta – członkowie stowarzyszenia (Sępopol należy do tego grona od 2016 roku) przechodzą proces ponownej certyfikacji. Polega na weryfikacji procesu samooceny gminy w siedmiu obszarach dotyczących m.in. polityki energetycznej i środowiskowej, infrastrukturalnej, jakości życia miejskiego, rolnictwa, turystyki, a także obszarów z zakresu tolerancji etnicznej, spójności społecznej i partnerstwa. Komisja doceniła zmiany, jakie zachodzą w naszym miasteczku i przyznała Sępopolowi wyższe oceny niż pięć lat temu.
 
 

Proces samooceny i jej weryfikacji był dość długi i trudny. Dlatego samorząd Sępopola ucieszył fakt, iż zarząd Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow docenił zaangażowanie władz miasta w tworzenie warunków sprzyjających ciągłemu polepszaniu jakości życia mieszkańców Sępopola.
 


Podczas uzasadniania oceny Jacek Kostka, koordynator krajowy Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow podkreślał fakt, że obecnie realizowane inwestycje stwarzają możliwości rozwoju miasta. Dodał, że obecnie w Sępopolu prowadzona jest nowoczesna, efektywna i zrównoważona polityka zarządzanie miastem, gdzie pamięta się też o tradycji i kulturze. Przedstawiciele naszej gminy, podczas swojego wystąpienia apelowali do obecnych na zebraniu marszałków województwa: Jolanty Piotrowskiej i Mirona Sycza o większe środki na rozwój Sępopola z puli zarezerwowanych dla miast należących do sieci Cittaslow. Dzięki nim zamierzamy zrealizować cztery duże zamierzenia inwestycyjne w Sępopolu.


Festiwal Cittaslow jest rokrocznie organizowany po to, żeby zaprezentować dorobek i potencjał miast skupionych w Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, których najliczniejsza grupa znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim. Miasta przygotowały stoiska promujące swoje walory. Na straganach nie zabrakło regionalnych produktów żywnościowych i lokalnych smakołyków. Miasta zaprezentowały także rękodzieło lokalnych twórców, poczynając od wyrobów z drewna, po wytwory sztuki koronkarskiej oraz dzieła z gliny. Wydarzeniom towarzyszyły występy artystyczne.
 


Nasze sępopolskie stoisko przygotowane Warmianki Sępopolskie oraz pracowników Urzędu Miejskiego cieszyło się sporym zainteresowaniem. Oprócz pamiątek i wydawnictw promocyjnych prezentujących walory miasta oraz naszą ofertę turystyczną, między innymi Gospodarstwa Agroturystycznego „Siedlisko Pod Dębami” z Romankowa, zaprezentowaliśmy wyroby artystyczne lokalnych twórców. Wyszywanki Zenobii Chomy i Doroty Góreckiej, prace Danuty Wingrowicz i Mirosławy Mieczkowskiej, a także rzeźby Bazylego Trojanowskiego.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się „Warzywa Mazurskie” z gospodarstwa ogrodniczego państwa Kucharskich z Sępopola.
 
 
Zespół Warmianki Sępopolskie ubarwiał stoisko swoim śpiewem i pozytywną energią, a także wspierały w obsługę naszego stoiska.
 


Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do godnego reprezentowania naszego miasteczka na Festiwalu Miast Dobrego Życia Cittaslow w Bartoszycach.
 

Niebawem nowa inwestycja w Sępopolu

Przekazano działkę pod inwestycję, a prace budowlane zaplanowane są na przyszły rok…
          W ostatnich dniach czerwca zawarto akt notarialny między darczyńcą, jakim była nasza gmina, a obdarowanym – skarbem państwa, reprezentowanym przez Wojewódzką Komendę Policji w Olsztynie. W dniu podpisania aktu notarialnego w kancelarii notarialnej stawił się inspektor Jan Markowski, zastępca komendanta wojewódzkiego oraz Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola.
          W ramach darowizny gmina przekazała nowo utworzoną działkę o powierzchni 1000m2, zlokalizowaną w pobliżu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  przy ulicy Lipowej. Działka spełnia wszelkie stawiane tego typu nieruchomościom wymagania, a także posiada odpowiedni profil geologiczny umożliwiający realizację zamierzenia. Ponadto sąsiedztwo działki zapewnia bezproblemową możliwość ewentualnego powiększenia o tereny przyległe, z chwilą wystąpienia takiego zapotrzebowania. Natomiast ulica Lipowa w ostatnim okresie została wybudowana zupełnie na nowo, od podstaw. Środki na budowę pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wynosiły 63,63% całości kosztów. Wykonanie wspomnianych prac zapewni drodze wieloletnią trwałość, co jest niezmiernie ważna z uwagi na lokalizację przy niej inwestycji celu publicznego. Starania o zlokalizowanie nowej placówki policji w Sępopolu trwały blisko 3 lata. Dopiero obecnie na szczeblu centralnym zdecydowano o budowie nowego posterunku. W pomoc zaangażowali się lokalni posłowie, wojewoda, starosta, a także zaprzyjaźniony z nami p. Marek Dominiak, burmistrz Bisztynka, w którym to mieście również zostanie zrealizowana podobna inwestycja.
 
         Za wszelką pomoc wszystkim bardzo dziękujemy.
 
 
 

1 300 000 złotych na wodociągi

Otrzymaliśmy rządowe wsparcie dla gmin popegeerowskich w ramach RFIL…
 
          Kolejne inwestycje w gminie Sępopol, tym razem za 1 300 000 złotych. Urząd Miejski w Sępopolu pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegeerowskie Stopki Osada, Masuny, Dzietrzychowo oraz miasto Sępopol. Promesy wręczał p.Błażej Poboży (wiceminister spraw wewnętrznych i administracji) oraz p.Artur Chojecki (wojewoda warmińsko-mazurski).
          Nadrabiamy inwestycyjne zaległości. Urząd Miejski w Sępopolu aktywnie zabiega by jak najwięcej środków finansowych pozyskać z zewnątrz, bo potrzeb jest jeszcze wiele. Skromy budżet gminy nie pozwala na to, aby w ramach własnych dochodów finansować remonty dróg, budowę sieci wodociągowych oraz realizować inne potrzebne inwestycje. Dlatego Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola zatrudniła w urzędzie miejskim specjalistów, którzy zajmują się tworzeniem nowych wniosków na pozyskiwanie dofinansowań inwestycji miejskich z funduszy zewnętrznych krajowych i zagranicznych.
           Tym razem otrzymaliśmy wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Nasza inwestycja dotyczy budowy nowej sieci wodociągowej, łączącej dawne wsie popegeerowskie: Stopki Osada, Masuny, Dzietrzychowo oraz miasto Sępopol. Wiemy, że potrzeb jest jeszcze sporo, dlatego urzędnicy pracują nad kolejnymi wnioskami na dofinansowanie nowych inwestycji.
Łącznie nasze województwo otrzymało kwotę 47 milionów zł rządowego dofinansowania, które trafi do 48 gmin. Łącznie w skali całego kraju to aż 340 mln zł. Dofinansowanie prócz naszej gminy z powiatu bartoszyckiego otrzymała jeszcze zaprzyjaźniona z nami gmina Bartoszyce.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Od 1 lipca rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Każdy właściciel domu ma obowiązek złożyć deklaracje

 
Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy, Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.
 
Obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw będą mieli właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Wynika on z ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554).
 
Dodatkowe informacje o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie internetowej: https://zone.gunb.gov.pl/.
 
 

Wznawiamy bezpośrednią obsługę interesantów

Informujemy, iż od 8 czerwca 2021 roku Urząd Miejski w Sępopolu wznawia bezpośrednią obsługę interesantów. Jednak bardzo prosimy o stosowanie się do wymogów sanitarnych.

Ostatnie dni to znaczny spadek liczby zakażeń koronawirusem w Polsce. Wszystko za sprawą naszego odpowiedzialnego zachowania i coraz większej liczby zaszczepionych osób. W naszej gminie sytuacja epidemiologiczna również uległa poprawie, dlatego w związku kolejnymi luzowaniami obostrzeń przez rząd od 8 czerwca 2021 roku ulegają zmianie dotychczasowe ograniczenia w bezpośrednim przyjmowaniu interesantów w Urzędzie Miejskim w Sępopolu.

Jednak w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podejmowania działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa, obsługa interesantów będzie realizowana przy zachowaniu niżej wymienionych środków ostrożności:

- należy bezwzględnie powstrzymać się od wizyty w Urzędzie, jeżeli występują objawy gorączki, bólu gardła lub przeziębienia,
jeżeli jest to możliwe, wizyta interesanta w Urzędzie powinna nastąpić bez osób towarzyszących,

- dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu biurowym nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi,

- obowiązkowe zakrywanie przy pomocy maseczki ust i nosa przez interesanta, z wyłączeniem osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu zdrowotnych,
 
- zachowanie 1,5-metrowej odległości od drugiej osoby,

- dezynfekcja rąk.
1 2 3 4 5 6 ... 20