Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 25/06/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Projekty UE

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach

"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach
 
ProjektPrzebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach
w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
 
Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 
Dofinansowanie projektu: 126 042,00
 
Całkowita wartość projektu: 198 087,38
 
Celem projektu jest podniesienie standardu i jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej jako miejsca wspólnego i efektywnego spędzania czasu przez mieszkańców Masun ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych.
W ramach projektu zostanie wykonana:
 1. przebudowa i docieplenie budynku w tym: zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń, zburzenie i wykonanie nowych ścian działowych, wymiany posadzek
  i podłóg, położenie glazury, wykonanie nowych otworów drzwiowych i okiennych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku, zmiana pokrycia dachowego, wykonanie instalacji cieplnej wody użytkowej, pomalowanie ścian
  i sufitów, wyposażenie pomieszczeń WC w niezbędne urządzenia białej armatury
   i podgrzewacza wody,
 2. budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania
  z montażem grzejników konwektorowych,
 3. instalacja elektryczna obejmująca wewnętrzną linię zasilająca, tablicę rozdzielczą, instalacje elektryczne, instalację odgromową.
Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców, zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców sołectwa Masuny, jak również turystów odwiedzających gminę poprzez poprawę stanu funkcjonalno-użytkowego świetlicy wiejskiej. Świetlica wiejska stanie się miejscem wspólnego i efektywnego spędzania czasu przez mieszkańców wsi oraz fundamentem dla późniejszych inicjatyw organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z sołectwem Masuny i przyczyni się do większej integracji, stworzy miejsca spotkań dzieci, młodzieży i osób starszych.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk