Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 04/06/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Projekty UE

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach

"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach
 
ProjektPrzebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach
w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
 
Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 
Dofinansowanie projektu: 126 042,00
 
Całkowita wartość projektu: 198 087,38
 
Celem projektu jest podniesienie standardu i jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej jako miejsca wspólnego i efektywnego spędzania czasu przez mieszkańców Masun ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych.
W ramach projektu zostanie wykonana:
 1. przebudowa i docieplenie budynku w tym: zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń, zburzenie i wykonanie nowych ścian działowych, wymiany posadzek
  i podłóg, położenie glazury, wykonanie nowych otworów drzwiowych i okiennych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku, zmiana pokrycia dachowego, wykonanie instalacji cieplnej wody użytkowej, pomalowanie ścian
  i sufitów, wyposażenie pomieszczeń WC w niezbędne urządzenia białej armatury
   i podgrzewacza wody,
 2. budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania
  z montażem grzejników konwektorowych,
 3. instalacja elektryczna obejmująca wewnętrzną linię zasilająca, tablicę rozdzielczą, instalacje elektryczne, instalację odgromową.
Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców, zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców sołectwa Masuny, jak również turystów odwiedzających gminę poprzez poprawę stanu funkcjonalno-użytkowego świetlicy wiejskiej. Świetlica wiejska stanie się miejscem wspólnego i efektywnego spędzania czasu przez mieszkańców wsi oraz fundamentem dla późniejszych inicjatyw organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z sołectwem Masuny i przyczyni się do większej integracji, stworzy miejsca spotkań dzieci, młodzieży i osób starszych.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk