Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 21/03/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Projekty UE

"Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol"

Projekt “Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol”
ProjektWdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol
w ramach
Osi Priorytetowej 3 – “Cyfrowy Region”
Działania 3.1 – “Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020
 
Dofinansowanie projektu z UE: 626 179,83 zł
 
Całkowita wartość projektu: 941 828,41 zł
 
 
Głównym celem projektu jest rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Sępopol oraz uruchomienie elektronicznego biura obsługi klientów.
 
Cele szczegółowe:
  1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Sępopol od roku 2021 poprzez wprowadzenie trzech sztuk e-usług o przynajmniej 2-stronnym poziomie interakcji.
  2. Uruchomienie elektronicznego biura obsługi klientów, wykorzystującego API na potrzeby gospodarki wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol, z których od roku 2021 skorzysta przynajmniej 410 użytkowników rocznie.
  3. Udostępnienie 1 sztuki bazy danych, utworzonej dzięki wykorzystaniu zdalnego odczytu mediów u 2048 interesariuszy Projektu z wykorzystaniem minimum 2109 sztuk urządzeń pomiaru wody z radiowym systemem zdalnego odczytu wskazań.
 
 
Wprowadzone systemy będą wspomagały realizację zadań publicznych przez Gminę Sępopol i będą pozytywnie wpływać na poszerzenie dostępu klientów do informacji i zasobów urzędu gminy.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk