Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 24/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024r.

Rozpoczęcie prac budowlanych. Umowa na modernizację 3 kolejnych dróg podpisana…

Drogi w Lipicy, Romankowie i Przewarszytach mają zapewnione nie tylko finansowanie, ale co ważniejsze (w obecnych czasach), mają również wyłonionego wykonawcę prac budowlanych…
          Z radością pragniemy podzielić się informacją o zawarciu umowy na budowę dróg w ramach inwestycji "POLSKI ŁAD"- edycja 6. Najkorzystniejszą ofertę w II postępowaniu przetargowym złożyła firma „Kwieciński” Sp. z o.o. z Bartoszyc na kwotę 2.498.900,00 złotych. Kolejna oferta rozpatrywana w postępowaniu przetargowym wynosiła 3.237.360,00 złotych i została złożona przez firmę „SORTED” Sp. z o.o. z Piaseczna.
 
Projekt zakłada modernizację dróg w miejscowościach: Lipica (etap 1), Romankowo (etap 1) oraz Przewarszyty (etap 2). W ramach prac planowane jest wybudowanie nowych warstw konstrukcyjnych, zwieńczonych drogowymi płytami betonowymi lub nawierzchnią asfaltową, które zapewnią odpowiednią nośność dróg. Ponadto, wzdłuż dróg wykonane zostaną rowy chłonne, a elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu, takie jak oświetlenie, będą montowane w miejscach szczególnie ważnych z uwagi na bezpieczeństwo włączania się do ruchu pojazdów.
Dotychczasowe drogi, objęte projektem, charakteryzują się fatalnym stanem technicznym, dlatego też głównym celem inwestycji jest stworzenie nowych i bezpiecznych tras komunikacyjnych, podnoszących komfort przemieszczania się pojazdów.
 
Będziemy na bieżąco informować o postępach w realizacji tych ważnych odcinków dróg.

Wartość inwestycji (w PLN): 2.498.900,00
Kwota udziału własnego gminy (w PLN): 49.978,00
Procentowy udział własny gminy w realizacji inwestycji: 2,00%


 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Polski Ład 6

Remont kapitalny starego Ursusa C-360

Odzyskanie ducha z przeszłości...
Stary Ursus C-360, w wieku ponad 37 lat (rocznik 1987), przeszedł niedawno kompleksowy remont kapitalny. Te działania nie tylko przywróciły mu pełną sprawność, ale także pozwolą na dalszą wieloletnią eksploatację przez pracowników ZGMIUK'u.
 
W ramach przeprowadzonego remontu dokonano szerokiej gamy napraw i modernizacji. Skrzynia biegów, mechanizm różnicowy, zwolnice, oraz silnik przeszły przez ręce doświadczonych mechaników, którzy z pasją i zaangażowaniem przywrócili im sprawność.
 
Nie tylko mechanika została poddana gruntownemu odświeżeniu. Stary, naznaczony przez upływ czasu pojazd zyskał nowe błotniki, maskę z atrapą oraz oświetlenie, co nie tylko poprawiło estetykę, ale również zapewniło lepszą widoczność pojazdu podczas pracy. Co więcej, udało się zdobyć oryginalne emblematy Ursusa, dodając ciągnikowi odrobinę autentyczności. Aby podkreślić upływa czasu, zachowano w niezmienionym stanie starą tablicę rejestracyjną, na której to właśnie czas odcisną swoje ślady.
 
Jednak to nie wszystko. Dzięki pomysłowości Pana Artura (jednego z pracowników ZGMIUK'u), zainstalowano ogrzewanie kabiny kierowcy, której to ciągnik nawet będąc fabrycznie nowym nie posiadał. Ta nowa dogodność poprawia komfort pracy, szczególnie w chłodniejszych miesiącach, a zwłaszcza zimą podczas odśnieżania ulic Sępopola.
 
Warto podkreślić, że całość prac remontowych została wykonana przez pracowników ZGMIUK'u pod kierunkiem Pana Artura, doświadczonego mechanika. Ich zaangażowanie i profesjonalizm zaowocowały nie tylko doskonałym rezultatem, ale również oszczędnością finansową. Choć gmina przeznaczyła na remont kwotę 20 000 złotych, remont udało się zamknąć kwotą około 15 000 złotych, co jest szczególnie ważne przy bardzo ograniczonych zasobach finansowych jakimi dysponuje gmina.
 
Pomimo wrażliwego stanu finansów gminy, remont ten jest znaczącym krokiem w utrzymaniu sprawnego parku maszynowego. W obliczu kosztów zakupu nowych ciągników, które sięgają kilkuset tysięcy złotych, naprawa i modernizacja istniejącego sprzętu wydaje się racjonalnym rozwiązaniem.
 
Jednakże, patrząc w przyszłość, gmina nie zamyka drzwi na możliwość pozyskania wsparcia zewnętrznego, szczególnie w kontekście dostępnych funduszy unijnych. Jeśli tylko pojawi się taka możliwość, złożymy wniosek o wsparcie finansowe na zakup nowego sprzętu. Do tego czasu, stary, ale dzielny Ursus będzie kontynuował swoją pracę, dzięki staraniom i zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych.
 
Bardzo dziękujemy pracownikom ZGMiUK'u za wykonane prace remontowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Ursus C-360

Za nami 12 edycja sprzątania brzegów rzeki Łyny...

Ogromne podziękowania przekazujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej akcji...
          13 kwietnia br.  miała miejsce 12 edycja sprzątania brzegów rzeki Łyny na odcinku od miasta Sępopol do granicy państwa. Tym razem akcję zorganizowali Burmistrz Sępopola, Irena Wołosiuk, Nadleśnictwo Bartoszyce oraz Koło Wędkarskie "Kleń".
 
Do udziału w akcji zgłosili się m.in. pracownicy Straży Granicznej w Sępopolu, Nadleśnictwa Bartoszyce, strażacy z OSP Sępopol, pracownicy Urzędu Miejskiego, Domu Kultury. MGOPS'u i ZGMiUK'u oraz mieszkańcy naszej gminy, nauczyciele i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz młodzi piłkarze z LKS Łyna. Rozpoczęcie akcji odbyło się na Placu Kopernika, a następnie po  wyznaczoniu odcinków oraz grup przystąpiono do pracy przy oczszczaniu brzegi malowniczej rzeki Łyny.
 
Wolontariusze zbierali butelki, puszki, plastik i inne odpady od stadionu miejskiego aż po granicę państwa. Łącznie zebrano blisko 4 tony śmieci (dwie przyczepy).
 
Po zakończeniu akcji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na stadion miejski, gdzie czekała na nich gorąca grochówka przygotowana przez pracowników Nadleśnictwa Bartoszyce, kiełbaski, kaszanka z grilla lub ogniska oraz ciepła herbata i kawa.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc i miło spędzony czas. Zawsze można na Was liczyć!!!
 
        Wiosna jest piękną porą roku, wszystko wokół zieleni się i kwitnie, więc dbajmy o nasze otoczenie, nie śmiećmy, zabierajmy ze sobą puste opakowania. Niech wszystkim mieszkańcom i przyjezdnym gościom będzie przyjemnie przebywać na łonie przyrody w czystym środowisku. Czyste brzegi rzeki są naszą wizytówką i wiele mogą powiedzieć o jej mieszkańcach.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Rusza budowa nowego budynku na Stadionie Miejskim w Sępopolu

Zawarto umowę z firmą SORTED z Piaseczna - wykonawcą prac budowlanych.
          W ostatnich dniach Burmistrz Sępopola, Pani Irena Wołosiuk, podpisała ważną umowę z firmą SORTED Sp. z o.o. z Piaseczna. Umowa dotyczy wykonania prac budowlanych związanych z budową nowego obiektu na stadionie miejskim w Sępopolu. To ogromny krok naprzód związany z poprawieniem budynków stanowiących zaplecze socjalne na stadionie miejskim.
 
Firma SORTED Sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za realizację tego ambitnego projektu, a umowę ze strony wykonawcy podpisał Pan Patryk Radel. Wybór tego podmiotu nastąpił po długim procesie przetargowym (7 postępowań przetargowych), który zakończył się dopiero niedawno. Mimo że inny podmiot złożył bardziej korzystną ofertę, niestety nie przystąpił on do podpisania umowy. Dlatego też, władze gminy musiały sięgnąć po kolejnego uczestnika przetargu, aby kontynuować realizację projektu.
 
Rozpoczęcie prac planuje się na początek kwietnia bieżącego roku. Całkowity czas na wykonanie zadania został ustalony na 290 dni liczone od zawarcia umowy. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 3 787 170 zł. Jednakże ważnym elementem finansowania projektu są również środki zewnętrzne, które wynoszą około 3 200 000 zł. Pozostała część kwoty zostanie pokryta ze środków własnych gminy.
 
          Nowy budynek na stadionie miejskim będzie nie tylko nowoczesnym obiektem, ale także centrum aktywności sportowej i kulturalnej dla mieszkańców Sępopola. Przewiduje się, że będzie on służył nie tylko do organizacji wydarzeń sportowych, ale również imprez społecznościowych i innych wydarzeń kulturalnych, integrując lokalną społeczność i promując zdrowy tryb życia. Projekt ten stanowi przykład zaangażowania władz gminy w rozwój infrastruktury lokalnej oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Mamy nadzieje że zakończenie budowy przyniesie wiele korzyści dla społeczności lokalnej i uczyni z Sępopola atrakcyjniejsze miejsce do życia.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Stadion wizualizacja

Otrzymaliśmy 475.130,85 zł na rozwój systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miejskim, MGOPS oraz w ZGMiUK....

Koszt całkowity inwestycji zostanie pokryty w 100% z programu.
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) stanowią istotny filar wsparcia dla projektów modernizacyjnych, które mają na celu wzmocnienie infrastruktury cyfrowej oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w instytucjach publicznych. Polska, korzystając z tych środków, podjęła szereg działań mających na celu poprawę stanu cyberbezpieczeństwa, co zostało wyraźnie ukazane w projekcie "Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępopol".
 
Otrzymane środki w wysokości 475.130,85 zł umożliwią podniesienie jakości i bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim, Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych. To istotny krok w kierunku zwiększenia odporności na zagrożenia cybernetyczne.
 
Data złożenia wniosku, 14 grudnia 2023 roku, oznacza początek procesu, który ma przyczynić się do wzmocnienia samorządowego systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Priorytetu Działania Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), który koncentruje się na zaawansowanych usługach cyfrowych.
 
Obecna sytuacja w jednostkach samorządowych, Gminy Sępopol, została poddana analizie, która wykazała, że poziom cyberbezpieczeńwa pozostawia wiele do życzenia. Pomimo pewnych inwestycji w infrastrukturę IT, brakuje zaawansowanych rozwiązań, serwerów, zasobów do backupu, monitorowania oraz zarządzania bezpieczeństwem i reagowania na incydenty. Konieczna jest aktualizacja dokumentacji i procedur bezpieczeństwa.
 
Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępopol" zakłada kompleksowe działania mające na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu planowane są zakupy kluczowych elementów infrastruktury IT, takich jak serwery, urządzenia do backupu, systemy zasilania awaryjnego (m.in. agregat prądotwórczy o wyjątkowo dużej mocy), zarządzalne urządzenia sieciowe oraz oprogramowanie antywirusowe. Te działania pozwolą na skuteczną ochronę danych oraz zapewnią ciągłość działania kluczowych systemów.
 
Dodatkowo, planowane jest przeprowadzenie szkoleń dotyczących cyberbezpieczeństwa wśród pracowników, co jest szczególnie istotne w obliczu rosnącej liczby zagrożeń. Wiedza pracowników na temat bezpieczeństwa informatycznego przyczyni się do zmniejszenia ryzyka ataków oraz poprawy ogólnej świadomości w zakresie bezpieczeństwa danych.
 
Środki na realizację projektu pochodzą z Funduszy Europejskich przeznaczonych na rozwój cyfrowy, które są dystrybuowane przez administrację rządową. Koszt całkowity inwestycji zostanie pokryty w 100% z programu, co oznacza, że gmina nie będzie musiała dołożyć nawet złotówki do inwestycji. Jest to niezwykle cenne, zwłaszcza w kontekście ograniczonych możliwości naszego budżetu i rosnącej potrzeby modernizacji infrastruktury cyfrowej.
 
Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich, instytucje publiczne mają szansę na skuteczną modernizację i zwiększenie bezpieczeństwa danych, co przyczyni się do lepszej obsługi mieszkańców oraz efektywniejszej pracy administracji.

Uwaga! Prace na drodze powiatowej Sępopol - Boryty...

W związku z przebudową drogi powiatowej Sępopol - Boryty wykonawca prac PRD Sp. z o.o. informuje o czasowym zamknięciu drogi...
 

500 mln złotych dla rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych

Nowy impuls dla czterech województw…
          Dnia 15 marca 2024 r., Burmistrz Sępopola, Irena Wołosiuk, wraz z innymi przedstawicielami regionu pogranicza, wzięła udział w niezwykle istotnym spotkaniu dotyczącym rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych. Spotkanie to miało miejsce w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
 
Głównym celem programu jest wsparcie obszarów pogranicza poprzez alokację środków w wysokości 500 mln złotych, które mają zostać wykorzystane na różnorodne inicjatywy rozwojowe. Spotkanie było okazją do zaprezentowania głównych założeń tego programu przez Wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Pana Jacka Protasa. Każde z województw należących do pogranicza, tj.: podkarpackie, podlaskie, lubelskie oraz warmińsko-mazurskie otrzyma po 125 mln złotych, które będą przeznaczone na inicjatywy mające na celu:
  • ochronę środowiska,
  • poprawę infrastruktury drogowej,
  • rozwój turystyki,
  • poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.
W ramach wspomnianego rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych, każdy samorząd będzie miał możliwość złożenia maksymalnie dwóch wniosków o dofinansowanie projektów, których łączna wartość nie przekroczy 2 000 000 złotych. Ważną kwestią jest także wkład własny gminy, który wyniesie 20% całkowitej kwoty wnioskowanej.
 
Planowany nabór wniosków będzie otwarty do końca maja, co daje samorządom wystarczająco czasu na przygotowanie swoich projektów i formalności związanych z aplikacją. Następnie, proces oceny i rozpatrzenia wniosków będzie trwał do końca września bieżącego roku.
 
Taka struktura programu daje samorządom możliwość zgłoszenia projektów z różnych obszarów, od infrastruktury drogowej po ochronę środowiska czy rozwój turystyki. Jest to także zachęta do kreatywnego myślenia i planowania zasobów lokalnych w sposób, który maksymalizuje korzyści dla społeczności lokalnej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Spotkanie w UW

Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim sołtysom, niech Wasza determinacja, mądrość i troska o lokalną społeczność przynoszą owoce w postaci harmonii, rozwoju i jedności w naszych społecznościach. Wszystkiego najlepszego!
 
 
 

Rozwinięcie szlaku rowerowego i kajakowego w ramach projektu "Łynostrada"

Nowe perspektywy turystyczne dla naszej gminy...
 
 
          1 marca w Olsztynie odbyło się istotne spotkanie, które może przyczynić się do znaczącego rozwoju turystycznego naszej okolicy. Inicjatywę tę zorganizował marszałek naszego województwa, pan Marcin Kuchciński, który postanowił podjąć działania mające na celu rozwinięcie szlaku rowerowego oraz kajakowego w ramach projektu Łynostrada. Na spotkanie zaproszenie otrzymała również i nasza pani burmistrz Irena Wołosiuk.
 
W trakcie spotkania zauważono istotny rozwój przystani w dolnym biegu rzeki Łyna, szczególnie w naszej gminie. Urząd marszałkowski zapowiedział wsparcie finansowe dla rozwoju szlaku rowerowego wzdłuż rzeki oraz możliwość wydłużenia już istniejącego odcinka Łynostrady aż do przystani w Stopkach. To ogromny krok w kierunku popularyzacji terenów gminy Sępopol i promocji regionu.
Nasze starania dotyczące uatrakcyjnienia pod względem turystycznym naszej gminy zostały docenione. Łyna, królowa warmińsko-mazurskich rzek, jest naszym skarbem, który chcemy pokazać światu. Dzięki zarówno środkom rządowym, jak i środkom europejskim, zabezpieczono możliwość finansowania w tym zakresie, co daje nam realne perspektywy rozwoju.
 
W spotkaniu uczestniczyli nie tylko włodarze gmin, nadleśnictw oraz stowarzyszeń związanych z rzeką Łyną, ale również przedstawiciele powiatów i gmin, które nie mają na swoim terenie tej rzeki, ale zabiegają o włączenie szlaków rowerowych przebiegających przez ich tereny do nowo projektowanych odcinków Łynostrady. Jest to wyraz wspólnej chęci promocji naszego regionu jako atrakcyjnego miejsca dla turystów.
 
Realizacja planów związanych z rozbudową szlaku rowerowego i kajakowego w ramach projektu Łynostrada otworzy nowe perspektywy dla naszej gminy. Skierowanie turystów, zarówno miłośników rowerów, jak i kajakarstwa, z Olsztyna w stronę najbardziej atrakcyjnego odcinka rzeki znajdującego się w naszej gminie. 
 
Trzymamy kciuki, aby plany zostały zmaterializowane w najbliższej przyszłości, przynosząc nam wszystkim korzyści i możliwości rozwoju naszej pięknej okolicy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 2 3 4 5 6 ... 35