Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 16/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Mamy kolejne środki z programu Polski Ład – tym razem na drogi w Lipicy, Przewarszytach oraz Romankowie

Blisko 2 500 000 zł na inwestycje, dofinansowanie aż 98%...
          Gmina Sępopol, podobnie jak wiele innych samorządów, za priorytet stawia sobie zwiększenie jakości życia swoich mieszkańców. W kontekst tego dążenia wpisuje się Program Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". W kolejnej edycji jednym z głównych obszarów skupienia tego programu jest modernizacja sieci dróg oraz infrastruktury towarzyszącej.
 
          Finansowanie stanowi kluczową kwestię w ramach realizacji tego projektu. Szczególnie ważne jest to w przypadku modernizacji dróg, która stanowi jeden z głównych filarów programu. Aż 98% kosztów inwestycji ma być pokryte z programu Polski Ład, co pozwoli na zrealizowanie prac modernizacyjnych na większą skalę.
 
          Modernizacja dróg, przewidziana w miejscowościach Lipica, Romankowo oraz Przewarszyty, jest nie tylko kwestią estetyczną. To rozwiązanie konkretnego problemu i potrzeb mieszkańców. Drogi te, będące wcześniej w katastrofalnym stanie technicznym, stwarzały poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, a gmina nie posiada wystarczających możliwości finansowych by samodzielnie realizować tak duże inwestycje. Program jest jedyną szansą na wykonanie inwestycji drogowych. Realizacja tego zadania zakłada budowę nowych 4 warstw konstrukcyjnych, zwieńczonych nawierzchnią asfaltową lub betonową. Taka infrastruktura zapewni właściwą nośność dróg, a także zostanie uzupełniona infrastrukturą towarzyszącą w miejscach tego wymagających. Ponadto, inwestycja przewiduje elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu.
 
          Celem modernizacji dróg jest nie tylko poprawa stanu technicznego nawierzchni, ale także wsparcie rozwoju tych miejscowości oraz zwiększenie komfortu życia ich mieszkańców. Dzięki nowoczesnym i bezpiecznym drogom, lokalne społeczności będą miały możliwość rozwijania swoich przedsięwzięć.
 
          Kolejnym ważnym elementem Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" jest inwestycja w infrastrukturę oświetleniową. Plan zakłada wymianę istniejącej infrastruktury na energooszczędne systemy oparte na technologii LED. Jest to krok w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju, który ma pozytywny wpływ zarówno na środowisko, jak i budżet gminy.
 
          Nowoczesne oświetlenie LED ma wiele zalet. Po pierwsze, zużywa znacznie mniej energii elektrycznej niż tradycyjne źródła światła, co przekłada się na niższe rachunki za prąd dla gminy. Ponadto, trwałość diod LED jest znacznie wyższa niż tradycyjnych żarówek, co oznacza mniejszą ilość odpadów elektrośmieci. Redukcja zużycia energii przyczynia się także do obniżenia emisji dwutlenku węgla, co ma korzystny wpływ na środowisko naturalne.
 
         Inwestycja w infrastrukturę oświetleniową nie tylko obniży koszty utrzymania oświetlenia, ale także stworzy bardziej przyjazne środowisko dla mieszkańców. Wnioski z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" są jednoznaczne - inwestowanie w modernizację dróg i rozbudowę infrastruktury oświetleniowej przynosi korzyści zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Dzięki współfinansowaniu inwestycji, realizacja tych projektów staje się możliwa, a obiecywane korzyści stają się rzeczywistością.
 

Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 6 000 zł na zakup roślin miododajnych

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wsparł działania realizowane w naszej gminie.
           W ramach ogłoszonego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego konkursu „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim w trosce o owady zapylające” otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 6 000 zł na zakup roślin miododajnych.
Przyznane środki zostały przeznaczone na zakup 50 sztuk drzew i 116 krzewów, które w dniu 21 listopada 2023 r. przy udziale przedszkolaków z grupy „Smerfy przedszkola samorządowego w Sępopolu zostały posadzone w trzech miejscach na terenie miasta Sępopol.
 
          W dniu 8 grudnia 2023 roku, w ramach realizacji zadania, zorganizowano specjalne zajęcia dotyczące owadów zapylających dla dzieci uczestniczących w akcji sadzenia drzew. Podczas tych zajęć podkreślono niezwykle istotną rolę owadów w ekosystemie, wyjaśniając, że pełnią one kluczową funkcję w procesie zapylania roślin, co ma istotne znaczenie dla utrzymania bioróżnorodności i zwiększenia plonów. Dodatkowo, owady działają jako naturalni przeciwnicy szkodników roślin, co przyczynia się do utrzymania zdrowia ekosystemów bez konieczności stosowania szkodliwych pestycydów. W rezultacie, ich pozytywny wpływ wspiera utrzymanie równowagi ekologicznej. Szczególnie istotne jest także podkreślenie roli niektórych gatunków owadów, takich jak pszczoły, które są niezbędne do produkcji żywności poprzez zapylanie roślin uprawnych, co przyczynia się do zwiększenia plonów i poprawy jakości zbiorów.
 
Głównym celem projektu jest zakup i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów miododajnych oraz ich pielęgnacja przyczyniająca się do ochrony bioróżnorodności i poprawy stanu środowiska naturalnego w województwie warmińsko-mazurskim poprzez zwiększenie bazy pożytkowej dla pszczół i innych owadów zapylających, odbudowę zdegradowanych ekosystemów, powstrzymanie i odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających, zwiększenie bioróżnorodności terenów dostępnych publicznie oraz powiększenie komfortu życia mieszkańców poprzez powiększenie terenów zieleni.
 
Województwo Warmińsko-Mazurskie jest domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym owadów zapylających. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych stanowi efektywny sposób na zwiększenie dostępności pożywienia dla tych owadów i zachowanie różnorodności biologicznej w regionie. Wykonane nasadzenia przyczynią się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Rośliny pomagają w retencji wody, redukcji erozji gleby oraz absorbcji dwutlenku węgla, co ma pozytywny wpływ na jakość powietrza i klimat w regionie.
 
Uzyskana pomoc finansowa pomogła uatrakcyjnić tereny zieleni dostępne publicznie, ponieważ działki objęte wnioskiem stanowią grunty ubogie w roślinność biorąc pod uwagę różnorodność gatunkową. Nasadzenia zostały wykonane na działkach dostępnych dla mieszkańców tj. przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu oraz dwóch otwartych strefach aktywności.
Ta inwestycja będzie miała długotrwałe korzyści dla środowiska naturalnego oraz lokalnej społeczności naszego regionu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Smerfy

Nadleśnictwo Bartoszyce wsparło inwestycje gminne

Zawarło umowę dotyczącą przekazania kwoty ponad 160 000 złotych naszej gminie...
          30 listopada br. Gmina Sępopol, reprezentowana przez Irenę Wołosiuk, burmistrza oraz Nadleśnictwo Bartoszyce, reprezentowane przez Pana Artura Kurka, nadleśniczego, zawarły umowę dotyczącą przekazania kwoty ponad 160 000 złotych na pokrycie części kosztów wkładu własnego w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych "Polski Ład".
 
Zawarcie niniejszej umowy było możliwe dzięki doskonałej współpracy i zrozumieniu ze strony Nadleśnictwa Bartoszyce, które wykazało pełne zaangażowanie i empatię względem potrzeb inwestycji drogowych oraz możliwości finansowych gminy.
 
Wsparcie udzielone przez Nadleśnictwo Bartoszyce umożliwi przeprowadzenie głębszego korytowania oraz zastosowanie grubszych niż standardowo warstw konstrukcyjnych drogi, skutkujące lepszą ochroną nawierzchni przed uszkodzeniami podczas np. transportu drewna z pobliskich lasów.
 
Całkowita wartość inwestycji, wynosząca blisko 10 000 000 złotych, obejmuje przebudowę 13 odcinków dróg na terenie Gminy Sępopol. Zgodnie z warunkami programu, gmina zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych  i na ten cel zostaną przeznaczone uzyskane środki.
 
          Aktualny stan prac obejmuje przekazanie placów budowy dla 6 odcinków dróg w miejscowościach: Lwowiec, Wiatrowiec (2 drogi), Ostre Bardo, Wodukajmy oraz Gierkiny. Pozostałe odcinki znajdują się obecnie w fazie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, w tym od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jak tylko pogoda pozwoli prace ruszą „pełną parą”.
 
          Wyrażamy serdeczne podziękowania Panu Arturowi Kurkowi, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Bartoszyce, za ogromne zaangażowanie, empatię, a przede wszystkim udzielone wsparcie naszej gminie. Mamy nadzieję, że owocna współpraca przyczyni się do skutecznej realizacji inwestycji i poprawy infrastruktury drogowej na obszarze gminy Sępopol.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Nowe, trwałe tablice z nazwami ulic w naszym mieście

Mamy nadzieję, że nowy design przypadnie do gustu mieszkańcom naszego miasta.
          Pragniemy poinformować, że dzięki zaangażowaniu pracowników urzędu miejskiego wykonaliśmy zupełnie nowe tabliczki z nazwami ulic naszego miasta. Zamiast standardowych tabliczek z nazwami ulic, urząd zakupił wysokiej jakości podkłady przeznaczone na znaki drogowe, charakteryzujące się znacznie większą trwałością. A dzięki pracy własnej zaoszczędzono środki finansowe.
 
         Nowe tablice są wykonane z materiałów, które są bardziej odporne na warunki atmosferyczne i uszkodzenia niż tradycyjne aluminiowo-plastikowe tabliczki, dostępne w sprzedaży. Zastosowane podkłady zostały specjalnie przygotowane, a nadruk na nich wykonano za pomocą plotera, który stanowi wyposażenie naszego urzędu. Wykorzystana folia odblaskowa jest identyczna z tą, którą stosuje się przy produkcji znaków drogowych, co zapewnia doskonałą widoczność nawet przy słabych warunkach oświetleniowych.
 
          Wierzymy, że nowy, trwalszy design przypadnie do gustu mieszkańcom naszego miasta. W porównaniu do standardowych tabliczek, nowe tablice nie tylko prezentują się estetycznie, ale także są bardziej odporne na działanie czynników zewnętrznych, co przyczynia się do utrzymania ich atrakcyjnego wyglądu na dłuższy okres.
 
          W pierwszym etapie wykonano 20 sztuk nowych tablic, które już w najbliższych dniach ozdobią ulice miasta. W ciągu kolejnych miesięcy planujemy kontynuować ten projekt, wykonując kolejne tablice dla pozostałych ulic. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa przyczyni się do poprawy estetyki naszej przestrzeni miejskiej oraz ułatwi mieszkańcom orientację w naszym pięknym mieście.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Tabliczki nazwy ulic

8 000 000 zł dla Sępopola

Otrzymaliśmy środki na drogi dla Prętławek etap II, Smolanki etap II, Lipicy etap II, Gaj i 3 odcinków w Sępopolu...
          Dobre drogi to nie tylko komfort i bezpieczeństwo podróżowania, ale także klucz do rozwoju gospodarczego i społecznego. W ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, przewidziano do modernizacji drogi w miejscowościach: Prętławki etap II, Smolanka etap II, Lipica etap II, Gaj oraz ulic w mieście Sępopol, takich jak ul. B. Prusa, ul. Boczna, oraz drogi łączącej ulicę Włókienniczą z aleją Wojska Polskiego.
 
          Projekt modernizacji dróg zakłada kompleksową przebudowę istniejących tras, które obecnie nie spełniają standardów bezpieczeństwa i komfortu. W trakcie prac powstaną nowe warstwy konstrukcyjne, pokryte nawierzchnią asfaltową lub betonową. To zapewni odpowiednią nośność dróg, co będzie miało bezpośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
         Jednym z istotnych elementów projektu jest poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na odcinkach, które tego wymagają. To nie tylko modernizacja dróg, ale także rozwijanie infrastruktury, która jest niezbędna do funkcjonowania społeczności lokalnych.
 
        Modernizacja dróg to także inwestycja w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Prace obejmują m.in. oznakowanie drogowe oraz instalację oświetlenia na odcinkach, gdzie jest to niezbędne. To kroki mające na celu zwiększenie widoczności i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.
 
          Wartość całego przedsięwzięcia wynosi aż 8 000 000 złotych, a źródłem finansowania jest Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, który stawia na rozwój infrastruktury w całym kraju. Warto podkreślić, że wkład własny stanowi jedynie 5% kosztów projektu.
Modernizacja dróg w Prętławkach, Smolance, Lipicy, Gaju i 3 dróg w Sępopolu to inwestycja, która mamy nadzieję wpłynie na rozwój tych miejscowości. Nowoczesne i bezpieczne trasy nie tylko poprawią komfort życia mieszkańców, ale także uczynią te obszary atrakcyjniejszymi.
 
         Modernizacja dróg to jedno z kluczowych działań, które wpisują się w tworzenie lepszej przyszłości dla mieszkańców. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Prętławek, Smolanki, Lipicy, Gaju oraz Sępopola będą mogli cieszyć się nowoczesnymi i bezpiecznymi drogami, które znacząco ułatwią codzienne podróże i przyczynią się do dalszego rozwoju tych regionów.
 
          Kolejne pozyskane środki zewnętrzne otwierają możliwość kontynuacji prac nad modernizacją kolejnych odcinków dróg. Całkowita liczba zrealizowanych, obecnie w trakcie realizacji i oczekujących na wybór wykonawcy odcinków dróg już przekracza 40. To osiągnięcie, o którym trudno było nawet marzyć.
 
Bardzo dziękujemy p.Andrzejowi Śliwce za wsparcie naszych kolejnych wniosków.

2 000 000 złotych z Polskiego Ładu na trybuny oraz oświetlenie stadionu miejskiego w Sępopolu.

Po raz kolejny bardzo dziękujemy Panu Andrzejowi Śliwce za wsparcie naszych starań o sfinansowanie inwestycji.
          Infrastruktura sportowa odgrywa kluczową rolę w życiu każdej społeczności. To miejsce, gdzie ludzie spotykają się, rozwijają swoje pasje, zdrowo spędzają czas i budują więzi społeczne. Dlatego też inwestycje w modernizację takiej infrastruktury są niezmiernie ważne dla mieszkańców. Przykładem takiej inwestycji jest projekt modernizacji stadionu miejskiego w Sępopolu. To przedsięwzięcie zaplanowano z myślą o wsparciu klubu sportowego LKS Łyna.
 
          Jednym z kluczowych elementów tej inwestycji jest zainstalowanie oświetlenia murawy stadionu miejskiego. To rozwiązanie, które nie tylko umożliwi organizację wieczornych meczy piłkarskich, czy treningów, ale także stworzy warunki do różnorodnych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Dzięki temu, zawodnicy LKS  Łyna oraz najmłodsi adepci piłkarstwa, trenujący w klubie będą mieli możliwość w okresie jesienno – zimowym uczestniczyć w zajęciach sportowych nawet po zapadnięciu zmroku. Przyjazna infrastruktura to klucz do rozwoju lokalnego klubu sportowego LKS Łyna, który będzie mógł korzystać z ulepszonych obiektów szkoleniowych, a także organizować więcej wydarzeń sportowych.
 
          Modernizacja stadionu zakłada również wymianę trybun. To istotny krok w kierunku poprawy komfortu dla kibiców i widzów. Nowoczesne, ergonomiczne trybuny nie tylko zapewnią lepszy widok na boisko, ale także podniosą standardy bezpieczeństwa. Dzięki temu każdy mecz czy wydarzenie sportowe będzie mogło cieszyć się większą popularnością, a stadion stanie się miejscem, gdzie chętnie gromadzą się mieszkańcy i kibice.
 
          Finansowanie tej ważnej inwestycji pochodzi z programu inwestycji strategicznych "Polski Ład". To dowód na zaangażowanie rządu w rozwój lokalnych społeczności oraz poprawę infrastruktury sportowej. 2 000 000 złotych przeznaczone na ten projekt stanowią inwestycję oczekiwaną przez zawodników.

Dzień Edukacji Narodowej

          Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy życzyć wszystkim nauczycielom, pedagogom i pracownikom oświaty, zarówno aktywnym, jak i emerytowanym, wielu sukcesów w codziennej pracy. Wasza rola jest kluczowa dla rozwoju społeczeństwa, a Wasza pasja, cierpliwość i determinacja w niesieniu wiedzy są bezcenne. Dziękujemy wszystkim pracownikom oświaty, zarówno tym, którzy nadal służą edukacji, jak i tym, którzy przeszli na emeryturę, za Wasze poświęcenie i wkład w kształtowanie przyszłych pokoleń. Życzymy emerytowanym pracownikom oświaty pięknych lat na emeryturze, spędzonych z radością i spełnieniem, a aktywnym nauczycielom - nieustającej pasji i satysfakcji z każdego dnia pracy. Wasza dziedzina zasługuje na uznanie i szacunek,  jesteśmy wdzięczni za Wasz trud i oddanie.

Zapraszamy do uczestnictwa w II edycji konkursu o tytuł "Słowika Gminy Sępopol"

Już 10 grundnia zapraszamy wszystkich na plac Kopernika w Sępopolu...

Złote Gody w Urzędzie Miejskim w Sępopolu

Okazja do Świętowania Miłości…
          W dniu 27 października 2023 roku w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość z okazji złotych godów, na które zaproszono pary z naszej gminy obchodzące swoją 50 rocznicę ślubu. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło zarówno jubilatów, ich rodziny, jak przedstawicieli naszej gminy.

Złote gody, obchodzone z okazji 50. rocznicy ślubu, to symboliczny punkt w życiu małżeńskim. To moment, w którym para ma okazję podziękować sobie nawzajem za pół wieku miłości, zrozumienia i poświęcenia. Jest to także okazja, by społeczność doceniła te długotrwałe związki i złożyła gratulacje jubilatom.

Uroczystość złotych godów rozpoczęła się od oficjalnej ceremonii w Urzędzie Miejskim. Każda para jubilatów otrzymała specjalne wyróżnienia oraz gratulacje od burmistrza Sępopola i innych lokalnych przedstawicieli. Był to wzruszający moment, podczas którego jubilaci opowiadali o swojej historii miłości i wspólnych przeżyciach. Następnie wszyscy goście mieli okazję do wspólnego. Przygotowano pyszny poczęstunek, co stworzyło wyjątkową atmosferę, sprzyjającą integracji i składaniu życzeń jubilatom.

Obchody złotych godów w Urzędzie Miejskim w Sępopolu to nie tylko okazja do świętowania konkretnej pary, ale także okazja do podkreślenia roli długotrwałych małżeństw w życiu społeczności. Długotrwałe i udane związki stanowią fundament stabilności społeczności, przekazując wartości miłości, poświęcenia i wzajemnego szacunku.

Ta uroczystość była dowodem na to, że miłość może trwać i kwitnąć przez lata, pomimo wszelkich przeciwności. To również okazja, by młodsze pokolenia czerpały inspirację z życiowych historii i doświadczeń jubilatów.

Złote Gody obchodzone w Urzędzie Miejskim w Sępopolu były wyjątkową okazją do świętowania miłości, poświęcenia i długotrwałych małżeństw. Ta uroczystość dowiodła, że miłość może przetrwać próby czasu i stanowić fundament stabilności społeczności.

Gratulujemy wszystkim jubilatom i życzymy im kolejnych pięknych lat pełnych miłości i radości.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Zapraszamy na bezpłatne badania USG mieszkańców miasta i gminy Sępopol

1 2 3 4 5 6 ... 35