Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 01/12/20, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Starania gminy o nowe środki.

Mimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej, gmina pracuje „pełną parą”.
          W ostatnim okresie, mimo trwającej trudnej sytuacji z jaką się teraz wszyscy borykamy, pracownicy urzędu miejskiego opracowali kolejne wnioski aplikacyjne, które zostały złożone w aktualnie ogłaszanych naborach. Ubiegamy się o środki zewnętrzne z przeznaczeniem między innymi na:
 
- zakup 40 sztuk komputerów dla szkół naszej gminy (dofinansowanie 100% kosztów kwalifikowanych). Środki pochodzą z Ministerstwa Cyfryzacji.
 
 
 
- Wybudowanie nowoczesnego przejścia dla pieszych na al. Wojska Polskiego, zawierającego między innymi: ułożenie warstwy antypoślizgowej na nawierzchni asfaltowej o powierzchni 140 m2 koloru czerwonego, odnowienie malowania poziomego przejścia dla pieszych, wbudowanie w nawierzchnię oświetlenia ostrzegawczego, ustawienie przed przejściem znaków D-6 emitujących światło, ustawienie sygnalizacji świetlnej, zainstalowanie oświetlenia ostrzegawczego zatrzymującego pieszych przed nagłym wtargnięciem na jezdnię - (dofinansowanie około 90% kosztów kwalifikowanych). Wiemy już, że nasz wniosek przeszedł  I etap oceny, zajmując 6 miejsce na 20 zakwalifikowanych, spośród blisko 100 wniosków złożonych i został zakwalifikowany do II etapu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
 
 
- Remont przystani nad rzeką Łyną w miejscowości Stopki. W ramach uzyskanego dofinasowania planowane jest gruntowne wyremontowanie 2 wiat, wymiana mocowania oraz pokrycia pomostu, zastąpienie zniszczonych ławek nowymi, poprawa zagospodarowania terenu. W projekcie możliwe jest uzyskanie dofinansowania do 50% kosztów inwestycji, a dzięki bardzo dobrej współpracy, w sytuacji ewentualnego uzyskania dofinansowania, wsparcie finansowe prac zaproponowały dodatkowo samorządy miasta Bartoszyce oraz powiatu bartoszyckiego, za które już teraz bardzo dziękujemy. Dla tak biednej gminy jak nasza, nawet najmniejsze wsparcie jest niezmiernie cenne. Środki przyznaje samorząd województwa.
 
 
 
- Kolejne wnioski dotyczą przebudowy dróg należących w minionych latach do Państwowych Gospodarstw Rolnych, a obecnie będących we władaniu Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa lub przejętych do zasobu nieruchomości gminnych bez uprzedniego wyremontowania nawierzchni. Są to między innymi drogi w miejscowościach: Stopki Osada, Gulkajmy, Dzietrzychowo oraz w mieście Sępopol. Na decyzje w KOWR o przyznaniu dofinansowania oczekują jeszcze złożone w ubiegłym roku poprzednie wnioski. Mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej w kraju mamy nadzieję, że również i w tym roku część wniosków uzyska dofinansowanie w wysokości 100% kosztów inwestycji.
 
 
 
- Finalizujemy podpisanie umowy z partnerem rosyjskim, w związku ze złożonymi wnioskami w ramach programu Polska-Rosja. Środki przeznaczone są na przebudowę dróg, zarówno po stronie Sępopola jak i Obwodu Kaliningradzkiego. Dofinansowanie możliwe do uzyskania wynosi 90% kosztów kwalifikowanych, co przekłada się na inwestycję która łącznie na terenie naszej gminy może wynosić blisko 5 000 000 zł. Mamy nadzieję, że inwestycja uzyska dofinasowanie i sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju, jak też finansowa gminy umożliwi jej wykonanie.
 
          Prócz składania wniosków na bieżąco prowadzone są postępowania dotyczące wyłaniania wykonawców dla zadań na które już posiadamy dofinasowanie (m.in. remont wieży ciśnień, kamienicy przy ul. Mostowej, adaptacja budynku na Gminne Centrum Informacji, wymianę wodomierzy na nowoczesne ze zdalnym odczytem oraz wprowadzenie systemu monitoringu zużycia wody, budowę wodociągu, rewitalizacja terenów rekreacyjnych nad rzeką Łyną i wiele innych), jak również prowadzone są procedury odbiorów prac inwestycji już zakończonych. Jak widać z przytoczonych przykładów urząd nie ustaje w wysiłkach związanych z poszukiwaniem dodatkowych środków dla naszej gminy, dzięki którym mamy nadzieję poprawi się nie tylko wizerunek miasta i wsi ale również podniesiony zostanie standard życia w naszej gminie.
 
 
          Zachęcamy również do przyjrzenia się ofercie działek planowanych do zbycia przez gminę jesienią bieżącego roku, które przeznaczone są m.in. pod zabudowę mieszkaniową. Zapraszamy do udziału w przetargu. Więcej szczegółów na stronie LINK.

Wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi w Dzietrzychowie

Dofinansowanie 63,63% kosztów inwestycji z PROW, przyznanych przez samorząd województwa.

          Mimo trwającej wyjątkowej sytuacji w kraju, jaką jest rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, w urzędzie miejskim trwają nieprzerwane prace dotyczące realizacji inwestycji na które gmina uzyskała wsparcie ze środków pochodzących z unii europejskiej. W ostatnich dniach dokonano otwarcia ofert złożonych w postepowaniu dotyczącym wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w związku z gruntowną przebudową drogi zlokalizowanej w miejscowości Dzietrzychowo. Było to już drugie postępowanie, ponieważ w pierwszym wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę znacznie przekraczającą możliwości finansowe gminy. W obecnym postepowaniu złożono 5 ofert, z których najkorzystniejszą złożyła firma Usługi Brukarskie i Budowlane Waldemar Komsta z Bisztynka, którego oferta opiewała na kwotę 516 862,51zł. Kwota ta jest niższa od zaplanowanej o ponad 50 000zł. Pozostałe oferty złożyły firmy:
 
  • KWIAT – p. Mariusza Kwiecińskiego z Sępopola
  • EKO-WOD – p. Michała Czarneckiego z Kętrzyna
  • P.H.U. PS-BUD – p. Agnieszki Sieniuć z Górowa Iławeckiego
  • Żwir – Wik S.C. z Sępopola
           Dofinansowanie przyznane gminie na inwestycję pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Z tego programu zrealizowano w poprzednich latach gruntowne przebudowy kilku ulic w Sępopolu, tj. ul. Lipowej, ul. Korszyńskiej, ul. Długiej oraz drogi prowadzącej do Rygarb. Nawierzchnia drogi tym razem będzie wykonana z kostki betonowej polbrukowej, na nowej podbudowie składającej się z warstwy odsączającej z kruszywa o grubości 30 cm, warstwy podbudowy z betonu o grubości 20 cm oraz warstwy podsypki z kruszywa pod kostką betonową. Na najbliższe dni planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą. Mamy nadzieję, że mimo bardzo trudnej otaczającej nas sytuacji realizacja inwestycji przebiegnie pomyślnie.
 
          Pracownicy urzędu przygotowują również kolejne wnioski dotyczące pozyskania środków zewnętrznych dla naszej gminy, o których poinformujemy w kolejnych artykułach.
 
Jednocześnie prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, ze względu na utrudnienia w komunikacji w czasie przeprowadzania prac budowlanych i przepraszamy za niedogodności z tym związane.

7Galeria zdjęć: Przebudowa drogi w Dzietrzychowie

Ograniczenia w obsłudze petentów w Urzędzie Miejskim.

          Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. (Dz.U. 2020.433) osoby które przekroczyły granicę od 15 marca br. obowiązane są do zachowania kwarantanny w miejscu zamieszkania lub pobytu, trwającej 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy. Nadzór nad zachowaniem obowiązku kwarantanny pełni policja. Złamanie tego obowiązku zagrożone jest karą w wysokości do 30 000zł.
          Jednocześnie zwracamy się z apelem do pozostałych mieszkańców o ograniczenie do niezbędnego minimum wychodzenie z miejsc zamieszkania w okresie zagrożenia epidemiologicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

UWAGA !!! Szkoły i przedszkola zostaną zamknięte do 24 maja br.

Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego placówki oświatowe w całym kraju zostaną w poniedziałek 16 marca zamknięte do 24 maja br., z powodu zagrożenia rozprzestrzenieniem się koronawirusa. W dniach 12 i 13 marca (czwartek i piątek) będą realizowane JEDYNIE zajęcia opiekuńcze.
 

Informacja dot. zapobiegania zakażeniem koronawirusem

Spotkanie z posłem Zbigniewem Babalskim w Ostródzie

Rozmowy w sprawie znalezienia nowych źródeł finansowania inwestycji.
          W ostatnich dniach lutego burmistrz Sępopola spotkała się z posłem Zbigniewem Babalskim w biurze poselskim w Ostródzie. Rozmowy dotyczyły pomocy przy znalezieniu źródeł finansowania inwestycji gminnych, a także dofinansowania zakupów sprzętu dla jednostek OSP z terenu naszej gminy. Kolejnymi tematami było wsparcie naszych starań w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, a także w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosku gminy o utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. W trakcie rozmów poruszano również temat zbyt niskiego dofinansowania udzielanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przyznawanego ze środków Skarbu Państwa, które powoduje że samorządy o niskich dochodach przegrywają rywalizację z dużymi i bardziej zasobnymi finansowo gminami. Uzyskaliśmy informacje, że w ciągu najbliższego tygodnia powinna dotrzeć z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lista inwestycji drogowych, która uzyska wsparcie na realizację w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ubiegłorocznym naborze gmina złożyła 3 wnioski, tj.: na drogę zlokalizowaną na terenie dworca komunikacji autobusowej w Sępopolu, na drogę w miejscowości Wiatrowiec, oraz na ulicę Dworcową. Realizacja inwestycji uzależniona jest prócz oczywiście ewentualnego przyznania dofinansowania, przede wszystkim możliwością znalezienia w budżecie środków na wkład własny gminy, jak również ofertami firm zgłaszającymi się do przetargów. A jak możemy w ostatnich dniach zaobserwować, zainteresowanie przetargami firm jest znikome co powoduje znaczny wzrost cen ofertowych proponowanych w postępowaniach. Na 2 zakończone w ostatnich dniach postępowania przetargowe w pierwszym wpłynęła tylko 1 oferta, a w drugim 2 oferty. W obu przypadkach wykonawcy składali propozycje z ceną znacznie powyżej kwot jakie zamawiający przeznaczył na wykonanie obu zadań. Jeśli sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, gminy nie będzie stać mimo uzyskanych dofinansowań na realizację inwestycji między innymi drogowych. Dodatkowo wpływ na taką sytuację, ma bardzo duża podaż inwestycji na terenie całego powiatu, w tym np. przebudowa drogi wojewódzkiej numer 512 za kwotę blisko 270 mln złotych. Tak duże inwestycje wyczerpują możliwości przerobowe lokalnych firm budujących drogi, które nie są zainteresowane mniejszymi pracami. W najbliższych dniach dokonane będzie otwarcie ofert złożonych w ramach ogłoszonych kolejnych dwóch postępowaniach przetargowych. Na ogłoszenie czekają kolejne inwestycje, które już niebawem zostaną opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej naszego urzędu.

Miejsko-Gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” za nami.

 
Organizatorem gminnego etapu był MG ZOSP RP w Sępopolu, gmina Sępopol przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, a patronat nad turniejem objęła Burmistrz Sępopola Irena Wołosiuk.
 
  Celem turnieju jest rozpowszechnienie wiedzy wśród młodzieży szkolnej o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pożarowego i postępowania na wypadek powstania pożaru, obowiązujących przepisach przeciwpożarowych oraz organizacji ochrony przeciwpożarowej. W konkursie wzięło udział: 16 uczniów  szkół podstawowych wyłonionych w etapie szkolnym. Uczniowie rywalizowali w dwóch grupach wiekowych. Po dokonaniu oceny testów i ustnej dogrywce dla uczniów z jednakową liczbą punktów jury zakwalifikowało do etapu powiatowego niżej wymienionych uczestników eliminacji gminnych:
 

I grupa wiekowa (klasy I-VI szkół podstawowych):                            
    Henryk Piorun – Szkoła Podstawowa w Sępopolu,
    Szymon Baziuk– Szkoła Podstawowa w Ponikach,
    Wiktoria Stelmach- Szkoła Podstawowa w Sępopolu.
 
II grupa wiekowa (klasy VII - VIII szkół podstawowych):
    Jakub Jaremko  - Szkoła Podstawowa w Ponikach,
    Paweł Strzedziński -  Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu
    Mateusz Lenard - Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu.
 
  Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy, a zwycięzcy upominki od Burmistrza Sępopola Ireny Wołosiuk wręczane w asyście kpt. Krzysztofa Siudka PSP Bartoszyce.
Zwycięzcy etapu gminnego wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 25 marca 2020 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i wyrażamy nadzieję, że zdobyta wiedza zwiększy świadomość młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Powstanie m.in. Gminne Centrum Informacji

Przyznane wsparcie pokryje 100% kosztów inwestycji.
          12 lutego bieżącego roku zawarto umowę na mocy której zrealizowany zostanie gruntowny remont budynku położonego przy ulicy 11 Listopada, opodal Banku Spółdzielczego w Sępopolu. Dzięki wspólnym staraniom sępopolskiego stowarzyszenia Bezrobotnych oraz Gminy Sępopol, złożono wniosek w ramach konkursu organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Barcja”.  W postępowaniu konkursowym wniosek został bardzo wysoko oceniony i zajął 1 miejsce, a tym samym nasze zamierzenie uzyskało szansę realizacji. W ramach prac przewidziano do wykonania między innymi: wymianę podłogi, remont ścian i sufitu (szpachlowanie, malowanie), wykonanie toalet, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu na którym zostanie posadowiona instalacja fotowoltaiczna, wykonanie nowych instalacji, utwardzenie terenu w celu wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych. Po przeprowadzeniu prac remontowych budynek będzie pełnił funkcje „Gminnego Centrum Informacji wraz z Galerią Artystyczną”, a dodatkowo jedno z pomieszczeń będzie udostępnione mieszkańcom jako szalet miejski, którego miasto do tej pory nie posiadało. Całość inwestycji dzięki bardzo dobrej współpracy ze stowarzyszeniem Bezrobotnych będzie sfinansowane w 100% ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.  Będzie to kolejny obiekt który po zakończeniu prac poprawi estetykę miasta.
          Ogromne podziękowania za współpracę należą się: p. Annie Żejmo i p. Barbarze Puchowskiej. Dzięki tym wspaniałym osobom możliwe było wspólne z gminą wystartowanie w konkursie. Mamy nadzieję, że tego typu działania będą również realizowane w przyszłości.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

450 000 zł na podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej od LGD "Barcja"

Zapraszamy do składania wniosków, w terminie 24.02-13.03.2020r.

"GOŚCINNA ŁYNA" oddała zwycięstwo ;).

Za nami 37 Zimowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Sępopola  i jednocześnie  20 Memoriał Roberta Borowskiego.
 
W ostatnich latach aura nas nie rozpieszcza kilka razy musieliśmy przenosić turniej do Bartoszyc albo grać w trudnych warunkach atmosferycznych i boiskowych. Tak było i tym razem, deszcz i śliska murawa nie ułatwiała gry, mimo to memoriał przyniósł uczestnikom i obserwatorom wiele emocji związanych z rywalizacją w trudnych warunkach. Do rywalizacji przystąpiły 3 drużyny: gospodarze, niezawodna Victoria Bartoszyce i Mamry Giżycko, które wywalczyło zwycięstwo. Przykrość organizatorom sprawiła Granica Kętrzyn, która na kilka dni przed starciem odmówiła udziału w turnieju.Tradycyjnie po zakończeniu zawodów odbyło się wręczenie pucharów i pamiątkowych statuetek.
 
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce: Mamry Giżycko – Puchar Burmistrza Sępopola
II miejsce: Victoria Bartoszyce – Puchar Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
III miejsce: Łyna Sępopol – Puchar Teresy i Grzegorza Borowskich
 
Najlepsi zawodnicy poszczególnych formacji otrzymali nagrody indywidualne:
 
Król strzelców – Paweł Dymiński
Najlepszy bramkarz: Karol Murawski – Mamry Giżycko
Najlepszy obrońca: Maciej Kadziewicz   –  Victoria Bartoszyce
Najlepszy pomocnik: Jakub Lemański  –  Łyna Sępopol
Najlepszy napastnik: Błażej Jodko – Victoria Bartoszyce
Zawodnik fair play: Damian Gigielewicz – Łyna Sępopol
Najmłodszy zawodnik: Dądzik Kacper – Victoria Bartoszyce
Najstarszy zawodnik: Jan Kadziewicz  – Victoria Bartoszyce
 
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a sponsorom dziękujemy za wsparcie finansowe i rzeczowe.
Do zobaczenia za rok.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

63Galeria zdjęć: Turniej piłkarski 2020

1 2 3 4 5 6 ... 15