Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 09/02/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

POLSKI ŁAD -13 dróg do przebudowy z dofinansowaniem 95%

Postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę tej ogromnej, jak na skalę naszej gminy inwestycji.

 
          Rekordowe dofinansowanie, bo prawie 8 mln zł otrzymała Gmina Sępopol w pierwszej edycji programu Polski Ład. Dzięki rządowemu wsparciu wyremontowane zostaną dwie drogi w Dzietrzychowie i aż 11 w Sępopolu. 20 maja została podpisana umowa z firmą „KWIAT” p.Mariusza Kwiecińskiego z Sępopola na realizację tych inwestycji.

        Ulice osiedla „Włókiennicza” w Sępopolu, czy drogi w Dzietrzychowie od lat prosiły o remont. Jazda po pamiętającej jeszcze czasy PRL trylince betonowej przypominała slalom z przeszkodami. Z powodu niedrożnej kanalizacji deszczowej w czasie większego opadu deszczu trudno było nimi przejść suchą stopą. Mieszkańcy od kilkunastu lat apelowali do władz gminy o zmianę takiego stanu rzeczy. „To szwajcarski ser, a nie ulice” – narzekali kierowcy.

          Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola od początku swojej kadencji podkreśla, że priorytetem jej pracy jest konsekwentna rozbudowa i modernizacja zaniedbanej od dziesięcioleci infrastruktury drogowej. Od 7 lat sukcesywnie jest realizowany program remontu dróg w mieście i gminie Sępopol. Zawsze ze wsparciem środków zewnętrznych. Korzystano z każdej możliwości dofinansowania inwestycji, ponieważ bez dofinansowania z zewnątrz budżet gminy nie byłaby w stanie udźwignąć takich inwestycji. Dlatego, gdy pojawił się Rządowy Fundusz Polski Ład, sępopolski urząd od razy przystąpił do działania. Dzięki temu budżet gminy zasili prawie 8 mln zł, które zostaną przeznaczone na przebudowę dróg w Sępopolu i Dzietrzychowie. Niebawem inwestycje zostaną rozpoczęte na następujących ulicach:

• ul. Ogrodowa,
• ul. Włókiennicza,
• ul. Spółdzielcza,
• ul. Mickiewicza,
• ul. Piaskowa,
• ul. Nad Gubrem,
• droga prowadząca na stadion miejski
• ul. Dworcowa etap I, (etap II był zrealizowany ze środków RFRD)
• ul. Krótka,
• ul. Przemysłowa,
• rozwidlenie al. Wojska Polskiego przy byłej Roszarni,
• oraz 2 odcinków dróg w miejscowości Dzietrzychowo.

Ulice w Sępopolu i Dzietrzychowie zyskają nową nawierzchnię z kostki polbrukowej na nowej kilkuwarstwowej podbudowie, nowe energooszczędne oświetlenie w technologii LED, kanalizację deszczową, sieć wodociągową i kanał technologiczny dla realizowanych w przyszłości instalacji m.in. internetowych, telewizyjnych. Na całość prac wykonawca udzieli 60 miesięcznej (5 lat) gwarancji.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Co ważne, dofinansowanie realizowanych inwestycji jest bezzwrotne i wynosi 95% kosztów kwalifikowanych inwestycji - 7.590.500,00 zł, a koszt całkowity 7.980.605,00 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

LGD "Barcja" ogłasza nabór, zachęcamy do składania wniosków

Środki m.in. na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej...

LGD BARCJA - ankieta dotycząca nowych funduszy

Lokalna Grupa Działania rozpoczyna przygotowania do opracowania dokumentów pozwalających na wykorzystanie środków z nowych funduszy. 

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”

Szanowni Mieszkańcy informujemy, że 27 czerwca w Gminnym Centrum Informacji w Sępopolu (ul. 11 Listopada 2),  będzie czynny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Zapraszamy od godz. 10:00.
 
W punkcie konsultacyjnym zainteresowanym zostaną udzielone wszelkie informacje dotyczące programu oraz zaoferowana pomoc niezbędna do złożenia wniosku o dotację do WFOŚiGW na zakup lub wymianę węzła cieplnego, pompy ciepła, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła olejowego kondensacyjnego, ogrzewania elektrycznego, kotła na paliwo stałe (węgiel, biomasa) oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.
 
O programie:
„Czyste Powietrze” - to rządowy program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Warszawie oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.
Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
 
Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl
 
Zapraszamy!
 

Ankieta LGD Barcja

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju i działań podejmowanych na rzecz rozwoju obszaru przez LGD Barcja.
 
 
 
 

Błotniste cmentarne aleje sukcesywnie odchodzą w niepamięć

To już trzeci etap prac — poprzednie dwa zrealizowano rok i dwa lata temu.
          Nie dłużej niż do 15 lipca ma trwać budowa kolejnej alejki na cmentarzu komunalnym w Sępopolu. To już trzeci etap prac — poprzednie dwa zrealizowano rok i dwa lata temu. Łącznie wyremontowano już prawie 360 metrów. Obecnie przebudowywany jest kolejny 150 metrowy odcinek, prowadzący między innymi do kaplicy. Nowo powstałe chodniki z kostki granitowej zapewnią mieszkańcom komfort dotarcia do miejsc spoczynku swoich najbliższych.

          Błotniste aleje sępopolskiego cmentarza sukcesywnie odchodzą w niepamięć. Dzięki zaangażowaniu Pani burmistrz Ireny Wołosiuk, realizowany jest plan sukcesywnej modernizacji alejek na cmentarzu komunalnym w Sępopolu. Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, ich nawierzchnia wykonywana jest z kamienia granitowego. Pozwoli to zachować historyczny charakter sępopolskiej nekropolii. Niestety nawierzchnia ta jest bardzo droga i dlatego całość prac podzielono na kilka etapów. Możliwości gminy są bardzo ograniczone, a każda zaoszczędzona złotówka przeznaczana jest na wkład własny w naborach organizowanych w ostatnim okresie w programie Polski Ład.

          Prace, wykonuje firma PROFBUD z Bartoszyc. Całkowity koszt inwestycji to 117 850 zł. Cześć kosztów podobnie, jak to miało miejsce w zeszłym roku dołożyli Państwo Danuta i Jan Sydor ze Smolanki, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Oby takich osób, wspierających inwestycje służące ogółowi społeczeństwa było jak najwięcej.


 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Cmentarz - zabytkowe alejki 2022

Stypendia szkolne - odbiór decyzji

Uwaga rodzice uczniów ze szkół z terenu miasta i gminy Sępopol.
 
Informujemy, że od 27 maja 2022 r. w pokoju nr 16 Urzędu Miejskiego w Sępopolu (ul. 11 Listopada 7), można odbierać decyzje stypendialne. 

Zapraszamy na Dzień Dziecka

Zbliża się ulubione święto wszystkich dzieci, dlatego zarówno tych najmłodszych, jak i nieco starszych zapraszamy 1 czerwca o godz. 9:00 na stadion miejski w Sępopolu, gdzie będzie czekać moc atrakcji.
 
 
 

Sępopolscy strażacy obchodzili swoje święto, odwiedził ich wiceminister

Miejsko-gminne obchody Dnia Strażaka w Sępopolu za nami. Zainaugurowano je uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Świętego Michała Archanioła. Strażaków odwiedzili, między innymi, Senator Bogusława Orzechowska oraz wiceminister Andrzej Śliwka. Strażacy otrzymali odznaczenia, wyróżnienia i podziękowania za długoletnią służbę.
 

 
 
 
Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz pododdziałów jednostek OSP Sępopol, Lipca, Różyna i Judyty na uroczysty apel, który się odbył na placu przy remizie OSP w Sępopolu.
 
 
Dowódca uroczystości Ryszard Guz, prezes OSP w Sępopolu złożył meldunek Zygmuntowi Zbigniewowi Pampuchowi, prezesowi Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Bartoszycach. W dalszej części uroczystości odbył się przegląd pocztów sztandarowych i pododdziału.
 

Następnie uczestników ceremonii przywitała gospodarz wydarzenia Burmistrz Sępopola Irena Wołosiuk. Podziękowała strażakom za ich ofiarną i ciężką służbę oraz nieustanną gotowość do niesienia pomocy innym.
 
 
Uroczystość była doskonałą okazją do nagrodzenia druhów szczególnie zasłużonych. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej złotymi medalami za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej odznaczeni zostali Ryszard Guz oraz Bogdan Wawirowicz. Wyróżniono też druhów odznaką strażak wzorowy, którą otrzymali: Przemysław Przybysz, Marek Sęk, Dariusz Roman.
 

Wiele słów uznania i podziękowań skierowali do strażaków zaproszeni goście: Senator Bogusława Orzechowska; Marcin Kazimierczuk, radny sejmiku województwa warmińsko- mazurskiego; Lech Darski, przewodniczący Rady Powiatu Bartoszyckiego; starszy brygadier Andrzej Harhaj oraz Zygmunt Zbigniew Pampuch, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bartoszycach.
 
 
Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych. Zwiedził sępopolską remizę i zapoznał się z potrzebami i problemami jednostek OSP z gminy Sępopol.
 
 

By oderwać dzieci i młodzież od komputerów, tabletów i telefonów, poszerzyć ich wiedzę na temat pożarnictwa, zagrożeń i nauczyć udzielania pierwszej pomocy reaktywowano w Sępopolu Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Funkcjonuje od kilku miesięcy, a na uroczystości dwunastu młodych adeptów pożarniczego rzemiosła złożyli ślubowanie.
 
 

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Złożenie deklaracji dotyczy źródeł ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 megawata i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Termin wysłania deklaracji minie 30 czerwca 2022 roku w przypadku budynków już istniejących. Dla nowo powstałych obiektów deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
 
 
 
 
Czym jest CEEB?
Obejrzyj Film:
 
 
Deklaracje można składać w następujący sposób:
•    w formie elektronicznej, czyli przez Internet z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego,
•    w formie papierowej 
 wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Sępopolu.
 
Deklarację można pobrać poniżej, druki deklaracji są dostępne również w sekretariacie Urzędu Miejskim w Sępopolu. 
 
Jak informuje organizator ewidencji, za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie będzie grozić grzywna (zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków).
 
Wiecej szczegółow na stronie internetowej - https://zone.gunb.gov.pl/
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 27