Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 24/02/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Uwaga! Ćwiczenia wojskowe Anakonda '23

Prosimy o nie fotografowanie i nie zamieszczanie informacji o przemieszczających się jednostkach...

Nowe bezpieczne przejście dla pieszych zostało otwarte w Sępopolu przy ul. Prusa

Projekt został sfinansowany ze środków otrzymanych od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.
          Nowe bezpieczne przejście dla pieszych zostało otwarte w Sępopolu przy ul. Prusa. Przejście zostało wykonane w ramach zadania prewencyjnego, którego celem jest zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych. Projekt został sfinansowany ze środków otrzymanych od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.
W ramach inwestycji zbudowano innowacyjne przejście dla pieszych, które wyposażono w podświetlone oznakowanie oraz lampy doświetlające przejście. W ramach zwiększenia bezpieczeństwa na drodze, zastosowano system komunikatów głosowych ostrzegających pieszych, a także pomarańczowe pulsacyjne lampy wbudowane w maszt. Dzięki temu przejście jest dobrze widoczne w ciągu dnia oraz w nocy, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych na drodze.
          Ze środków budżetu gminy sfinansowano przebudowę chodnika, co dodatkowo zwiększyło bezpieczeństwo przechodniów. Przejście typu „Smartpole Crossing” wybudowała firma Alumast S.A. z Wodzisławia Śląskiego. Projekt przejścia wykonała firma Wega-Select s.c. z Częstochowy, projektanci: Tomasz Soluch, Adam Panicz oraz Michał Sochoń.
Warto zaznaczyć, że wykonanie przejścia dla pieszych poprzedzono aktualizacją projektu stałej organizacji ruchu. Potrzebny był czas na zatwierdzenie projektu oraz wykonanie oznakowania poziomego przejścia, co zakończyło się dopiero teraz, ze względu na procedury prawne oraz z uwagi na warunki atmosferyczne.
Inwestycja kosztowała około 27 000,00 złotych, a jego celem jest ograniczenie występowania szkód powstałych w związku z wypadkami komunikacyjnymi. Zadanie prewencyjne, które zostało sfinansowane ze środków PZU SA, ma zapobiegać powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków z udziałem pieszych. Nowe bezpieczne przejście dla pieszych w Sępopolu jest doskonałym przykładem takiego działania.
          Dzięki staraniom wszystkich zaangażowanych w projekt, bezpieczne przejście dla pieszych w Sępopolu jest już gotowe do użytku.
 
Skrzyżowanie ul. Prusa z ul. 11 Listopada w Sępopolu (miejsce realizacji).
 
Przykład realizacji identycznej inwestycji.

Nowe zabawki na placu zabaw

Zmodernizowano plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu, w całości ze środków zewnętrznych.
          Plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym został doposażony w nowe, atrakcyjne i bezpieczne zabawki. Część starych urządzeń została zdemontowana i zastąpiona nowymi. Inwestycja została wykonana z myślą głównie o dzieciach w wieku przedszkolnym, ale na placu zabaw mogą również bawić się dzieci w wieku szkolnym. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym znajduje się ponad 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a dzieci w wieku 7-9 lat to liczba 72. Dzięki nowemu wyposażeniu na placu zabaw, każde dziecko będzie miało szansę na aktywną zabawę i spędzenie wolnego czasu w zdrowy i bezpieczny sposób.
 
         Przed wykonaniem inwestycji konieczne było sporządzenie projektu zagospodarowania terenu. Do tego zadania została wynajęta firma pana Przemysława Fanselau z Bisztynka. Przed przystąpieniem do projektowania, firma geodezyjna p. Andrzeja Ciurko z Bartoszyc wykonała mapę do celów projektowych. Dzięki temu projekt został dopasowany do warunków terenowych panujących na nieruchomości, a jednocześnie spełnione zostały wymogi wynikające z ustawy prawo budowlane.
Całkowity koszt wykonania inwestycji wyniósł około 40 000 złotych. Na realizację projektu udało się pozyskać środki finansowe z konkursu "Rosnąca Odporność". Dzięki temu inwestycja została pokryta w 100% z zewnętrznych źródeł finansowania.
 
          Zabawki zostały dostarczone i zamontowane przez firmę AVIS z Lublina, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową. Firma AVIS zajmuje się produkcją i dostawą urządzeń do placów zabaw od ponad 20 lat. Wszystkie zabawki są starannie wykonane i spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.
 
         Doposażenie placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym to inwestycja, która przyniesie wiele korzyści dla dzieci, nauczycieli oraz rodziców. Dzieci będą miały szansę na rozwijanie swoich umiejętności ruchowych i społecznych, a jednocześnie będą bawiły się w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Nauczyciele będą mogli wykorzystać nowe zabawki do organizacji różnorodnych zajęć ruchowych, a rodzice będą mieli pewność, że ich dzieci spędzają czas w bezpiecznym miejscu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Plac zabaw w ZSP w Sępopolu

Otrzymaliśmy promesę na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego

Pojazd zasili placówkę OSP w Sępopolu.
          5 kwietnia 2023 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Pasłęku odbyła się uroczysta zbiórka zorganizowana w związku z wręczeniem promes na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP operujących na terenie powiatów elbląskiego, braniewskiego i bartoszyckiego. W uroczystości wzięli udział między innymi: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Leonard Krasulski, Wiceminister Aktywów Państwowych - Andrzej ŚLIWKA, Wojewoda Warmińsko Mazurski - Artur Chojecki, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - Jarosław Bogusz, Warmińsko Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - nadbryg. Tomasz Komoszyński, Z-ca Dyrektora KOWR odział w Olsztynie – Jacek Pawlik, radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego – Marcin Kazimierczuk, samorządowcy szczebla gminnego, powiatowego oraz przede wszystkim strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie przekazano promesy na zakup 6 średnich i 4 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości 7 300 000 zł. Wśród tego grona znalazł się również samochód, który zasili jednostkę OSP w Sępopolu. Pojazdy zostaną sfinansowane dzięki dotacjom budżetowym pochodzącym ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, samorządów gminnych i powiatowych, a także ze środków przekazywanych przez zakład ubezpieczeń. Mamy nadzieję, że przyznane środki oraz wkład gminy będą wystarczające do tego by zakupić średni samochód strażacki dla naszej gminy. Należy jednak pamiętać, że obecna niepewna sytuacja ekonomiczna, będąca następstwem wojny wywołanej napaścią Rosji na Ukrainę, znacznie utrudnia planowanie realizacji wszelkich inwestycji, w tym również zakupu pojazdów ratowniczych. Mimo to, mamy nadzieję, że przyznane środki oraz wkład gminy będą wystarczające do zakupu średniego samochodu strażackiego. Warto podkreślić, że zakup nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych jest niezwykle istotny dla bezpieczeństwa mieszkańców i skutecznej walki z pożarami oraz innymi zagrożeniami. Dlatego inwestycje w ten obszar są niezbędne i należy je kontynuować, pomimo trudności finansowych wynikających z aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej.
 
 

Prace budowlane postępują...

Trwają przebudowy dróg i infrastruktury towarzyszącej na sępopolskich drogach…
          Prace w ramach Polskiego Ładu postępują. Część dróg czeka na ostatnie kosmetyczne poprawki, kolejne są w końcowych etapach budowy, inne mają  zakończone prace dotyczące sieci uzbrojenia terenu, a kilka czeka jeszcze na rozpoczęcie prac. Najważniejsza wiadomość to, że drogi wymagające otrzymania stosownych pozwoleń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - już ją otrzymały. Ten zakres inwestycji był najbardziej wymagający. Teraz jeszcze tylko odrobina cierpliwości i nowe odcinki dróg będą zdobić miasto i gminę, a co najistotniejsze poprawią komfort poruszania się pojazdów oraz pieszych korzystających z chodników.
 
         Prosimy jeszcze o odrobinę cierpliwości i kolejne 13 odcinków dróg zostanie ukończona (ul. Ogrodowa, ul. Włókiennicza, ul. Spółdzielcza, ul. Mickiewicza, ul. Piaskowa, ul. Nad Gubrem, droga prowadząca na stadion miejski, ul. Dworcowa etap I, (etap II był zrealizowany ze środków RFRD), ul. Krótka, ul. Przemysłowa, rozwidlenie al. Wojska Polskiego przy byłej Roszarni, oraz 2 odcinki dróg w miejscowości Dzietrzychowo).
 
         Jeszcze w tym tygodniu ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę dróg sfinansowana z kolejnej edycji programu Polski Ład, tym razem w miejscowościach: Wiatrowiec, Przewarszyty, Stopki Osada, Szczurkowo, Lwowiec, Wodukajmy, Prętławki, Smolanka, Gierkiny, Ostre Bardo oraz parking przy kościele w Sępopolu, a także droga prowadząca od al. Wojska Polskiego na stadion miejski w Sępopolu.
 
         Na ten rok planowane jest również złożenie wniosków o współfinansowanie przebudowy kolejnych odcinków dróg w ramach następnej edycji programu Polski Ład, z terminem realizacji planowanym na przyszły rok. Wsparcie finansowe jakie oferuje rząd w programie to 95% całkowitych kosztów inwestycji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Polski Ład 1 z budowy

Mamy nowy pojazd do przewozu dzieci.

Zakup w 100% sfinansowano ze środków zewnętrznych…
           Dzięki środkom z PFRON oraz rządowym pieniądzom gmina zakupiła nowy pojazd służący do przewozu niepełnosprawnych dzieci pochodzących z terenu naszej gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach. Całkowity koszt zakupu to 209 532,77 zł, na który składa się dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 120 000 zł oraz pozostała część wynoszącą 89 532,77 zł z rządowego programu „Rosnąca odporność”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RTS sp. z o.o. z Kazimierzowa k. Elbląga. Dopiero 3 postępowanie wyłoniło podmiot który dostarczył samochód.  Wszyscy świetnie zdajemy sobie sprawę ze skomplikowanej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej w kraju i na świecie, wywołanej najpierw pandemią wirusa Sars-Cov-2, a następnie napaścią Rosji na Ukrainę. Niepewna sytuacja, prócz znacznego wzrostu cen spowodowała przerwaniem łańcuchów dostaw podzespołów,  co zaburzyło między innymi dostępność samochodów na rynku. Skutkiem opisanych sytuacji było znikome zainteresowanie firm sprzedających pojazdy również i naszym przetargiem. Część firm deklarowała chęć udziału ale uzależniała złożenie oferty od akceptacji zamawiającego na bardzo długi termin dostawy samochodu, wynoszącego nawet kilkadziesiąt miesięcy (np. Volkswagen, Ford, Opel, Toyota). Takich ofert nie mogliśmy akceptować z uwagi na ograniczone w czasie finansowanie z PFRON’u. Jedynie dealer Renault dysponował samochodem, który był możliwy do wyprodukowania w okresie kilku miesięcy, a jego koszt nabycia mieścił się w możliwościach finansowych gminy.
          Zakupiony  samochód to Renault Trafic Grand Pack CLIM Blue dCi 150, wyposażony w silnik diesla o pojemności 1997 cm3 i mocy 110 kW (150 KM) i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 350 Nm. Jednostka sklasyfikowana jest jako spełniająca normę emisji spalin EURO 6. Samochód posiada dodatkową zabudowę przeznaczoną również do przewozu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, zgodną z zaleceniami PFRON. W pojeździe zastosowano skrzynię biegów manualną z 6 przełożeniami.
 
         Mamy nadzieję, że samochód poprawi komfort podróżowania dzieciom i zapewni im większe bezpieczeństwo w czasie codziennych dojazdów do szkoły w Bartoszycach.
 
          Na wymianę czeka jeszcze 18 letni samochód, którym poruszają się pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu. Z uwagi na wiek oraz zmianę przepisów już niebawem tak leciwym samochodem nie wjedziemy do większości miast w naszym kraju.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Wydano już ponad 500 ton węgla w naszej gminie...

Zachęcamy do wpłaty za węgiel, w ramach sprzedaży na warunkach preferencyjnych dla gospodarstw domowych zgodnie ze złożonymi wnioskami...
          Przypominamy o możliwości dokonania wpłat za II transzę zakupową węgla dystrybuowanego przez gminę w ramach sprzedaży preferencyjnej dla gospodarstw domowych. Wpłaty można dokonać w dowolnej chwili, a ostateczny termin to kwiecień 2023 roku. O kolejności odbioru opłaconej kolejnej transzy węgla, decyduje data dokonania wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Sępopolu. Węgiel oferowany przez firmę „Węglokoks” z Katowic i dostępny jest w 3 frakcjach, tj.: miał, groszek, orzech. Cena za jaką można nabyć dowolną frakcję to 1750 zł. Maksymalnie jedno gospodarstwo może kupić 3 tony węgla. Koszty transportu z miejsca składowania w Bartoszycach do Sępopola są wliczone w cenę węgla, natomiast transport z Sępopola do miejsca zamieszkania jest na koszt kupującego. Można również odebrać zakupiony węgiel własnym transportem, w uzgodnieniu z firmą p. Bogumiła Zacharskiego z Bartoszyc, która to na podstawie zawartej umowy z naszą gminą w swoich obowiązkach mam, m.in.: magazynowanie, zapewnienie ochrony oraz ważenie i wydawanie węgla, osobom uprawnionym do zakupu preferencyjnego na podstawie ustawy.
 
           Więcej szczegółów oraz dodatkową informację można uzyskać pod numerem 89 761 31 81.

Ponad 1 110 000 złotych to środki wypłacone w naszej gminie w ramach programu "Czyste Powietrze"

Zapraszamy do składania wniosków w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”

Termin naboru do września 2024 roku lub do wyczerpania środków finansowych.

Załączniki

Nowy sprzęt dla ZGMiUK’u

Volvo FM 330 wspomoże pracę wodociągowo-kanalizacyjne...
          9 lutego pracownicy sępopolskiego ZGMIUK’u odebrali wóz asenizacyjny od firmy Państwa Piotra i Anny Wójcickich, których to oferta została złożona w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych. Zaproponowany samochód to Volvo FM 330, którego koszt zakupu wynosi 186 960 złotych. Pojazd nie jest fabrycznie nowy, natomiast zupełnie nowa jest jego zabudowa. Volvo wyposażone jest w silnik o pojemności  ponad 10 litrów i mocy ponad 330 KM. Nowy zamontowany na pojeździe zbiornik pomieści 11,5 m3 cieczy. Przekazano w zestawie całą dokumentację serwisową, z której wynika że samochód pochodzi ze Skandynawii i regularnie był serwisowany w Autoryzowanej Stacji i Obsługi. Nowy pojazd zastąpi dotychczas używany 35 letni samochód marki Star W28SK4, który wyposażony był w zaledwie 4,5m3 zbiornik. Dzięki temu, że nowy zbiornik jest 2,5 razy większy, uzyskamy znaczne oszczędności związane z eksploatacją.
 
          Jest to kolejny zakup który, poprawi stan parku maszynowego należącego do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w naszej gminie. Na swoją kolej wymiany czekają jeszcze kilkudziesięcioletnie ciągniki, przydałaby się wywrotka, wał wibracyjny, równiarka, pickup. Szukamy źródła finansowania wspomnianych sprzętów, podobnie jak to miało miejsce przy samochodach które otrzymały sępopolski Dom Kultury (Toyota ProAce) oraz OSP z Sępopola (Dacia Duster 4x4), za które gmina nie zapłaciła nawet złotówki.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

17Galeria zdjęć: Wóz asenizacyjny

1 2 3 4 5 6 ... 31