Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 09/02/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Nowe połączenia autobusowe – wsparcie rządowego programu

Tańsze bilety, więcej kursów, jeden bilet miesięczny na wszystkie trasy na terenie powiatu…
          Burmistrz Sępopola – Irena Wołosiuk, zawarła porozumienie z gminą Bartoszyce, Bisztynek oraz Górowo Iławeckie na organizację transportu zbiorowego. Od 1 września firma „Delux” wprowadza nową siatkę połączeń przewozów autobusowych na terenie całego powiatu bartoszyckiego. Zmiana polega na zwiększeniu ilości kursów, obniżeniu cen biletów oraz zmianie zasad funkcjonowania tzw. „biletów miesięcznych”. Nowe „bilety miesięczne” umożliwiają podróżowanie na dowolnej trasie na obszarze całego powiatu bartoszyckiego, nieograniczoną ilość razy w ciągu doby. Obniżono również cenę biletów jednorazowych, które obecnie wynoszą 4 zł - gdy podróż odbywa się w obszarze 1 gminy, 6 zł - gdy podróż odbywa się na terenie maksymalnie 3 gmin oraz 8 zł - na trasie przebiegającej przez 4 gminy. Zmiany dotyczą również cen biletów miesięcznych, które obecnie wynoszą 160 zł dla biletu normalnego oraz 81,60 zł dla biletów ulgowych (szkolnych). Wprowadzenie zmian jest możliwe dzięki zawarciu porozumienia pomiędzy Gminą Sępopol, Bartoszyce, Bisztynek oraz Górowo Iławeckie. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Bartoszyce (wyłącznie z uwagi na centralne położenie w powiecie). Wchodzące w skład inicjatywy 4 samorządy wspólnie ustaliły, że to właśnie gmina Brtoszyce będzie pełniła funkcję organizatora transportu, a pozostałe samorządy będą partycypowały w kosztach funkcjonowania systemu. Cała inicjatywa jest wspólnym działaniem 4 gmin.
          Postępowanie mająca na celu wyłonienie podmiotu świadczącego usługi transportu zbiorowego wyłoniło firmę "DELUX", p. Krzysztofa Delugi, który po dodatkowych negocjacjach zaproponował najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług w ramach systemu. Mechanizm finansowania zakłada udział środków rządowych przekazanych za pośrednictwem wojewody warmińsko-mazurskiego w wysokości 3 zł za tzw. wozokilometr. To właśnie te środki w głównej mierze umożliwiają wdrożenie nowego mechanizmu finansującego transport zbiorowy.
           Kluczowym aspektem kontynuacji obecnego pilotażowego wdrożenia systemu jest poziom korzystania mieszkańców z komunikacji autobusowej. Jeśli pasażerów będzie niewielu, funkcjonowanie nowej siatki połączeń nie będzie możliwe do utrzymania. Dlatego też, zachęcamy do korzystania z komunikacji publicznej zamiast z prywatnych samochodów.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Transport zbiorowy - podpsianie porozumienia

Załączniki

Dodatek węglowy

Zapraszamy do MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Sępopolu.
Informujemy, że na terenie GMINY SĘPOPOL obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Sępopolu.
 
          Zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1692) dodatek węglowy przysługuje:
osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
Przez paliwa stałe rozumie się zgodnie z art. 2, ust. 3, w/w ustawy cyt.: "węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego".
 
Dodatek węglowy wynosi jednorazowo 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.
 
Przez gospodarstwo domowe rozumie się zgodnie z art. 2, ust. 2, w/w ustawy cyt.:
  1. "osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2.  osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)."
          Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 
 
Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022r.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożony po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
 
Druki wniosków dostępne będą w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Sępopolu oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu, w wersji elektronicznej poniżej.
 
 
 

Załączniki

Mamy środki na nowy samochód do przewozu osób z niepełnosprawnościami

85% dofinansowania z PFRON.
          4 sierpnia burmistrz Sępopola – Irena Wołosiuk zawarła umowę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z Bartoszyc, reprezentowanym przez dyrektor - Brygidę Adamajtis, dotyczącą wsparcia finansowego środkami PFRON przeznaczonymi na nabycie nowego pojazdu. Planowany do zakupu samochód musi spełniać warunki stawiane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 85% kosztów zakupu, jednak nie więcej niż 120 000 złotych. W najbliższych dniach planowane jest ogłoszenie procedury przetargowej w ramach ustawy o zamówieniach publicznych. Rozeznanie rynku jakie zostało przeprowadzone wskazuje, że w obecnej sytuacji gospodarczej i niepewnościach na rynkach finansowych oraz zakłóceniu łańcuchów dostaw, potencjalny zakres pojazdów branych pod uwagę bardzo się ograniczył. Część firm oferuje pojazdy z zabudową wymaganą przez PFRON z terminem odbioru dopiero w 2024 roku! Takie terminy wykluczają z możliwości udziału w postępowaniu zakupowym. Nieprzewidywalność rozwoju sytuacji, a także wzrost cen najlepiej odzwierciedlają oferty zbierane obecnie i w lutym bieżącego roku. Różnica cen w okresie zaledwie kilku miesięcy wynosi nawet 30 000 złotych na pojeździe. Dlatego też, staramy się w jak najkrótszym czasie ogłosić przetarg. Mamy nadzieję, że znajdą się oferenci, których propozycje będą w zakresie bardzo skromnych możliwości finansowych gminy. Zakup nowego pojazdu podniesie standard transportu osób m.in. do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach.

W ramach zaoszczędzonych środków zakupiono dodatkowy sprzęt…

Zapraszamy po odbiór akcesoriów do komputerów przekazanych dzieciom byłych pracowników PPGR
          Dobiegł końca etap wydawania laptopów dla osób które spełniły wymagania w rządowym programie skierowanym do dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Ostatnie osoby podpisały umowy dotyczące przekazania sprzętu komputerowego, a już zapraszamy po odbiór dodatkowych akcesoriów, których zakup sfinansowano z zaoszczędzonych środków. Rozstrzygnięte postępowanie na zakup komputerów, na podstawie ustawy o zamówień publicznych spowodowało, że w ramach przyznanych środków pozostała zaoszczędzona kwota w wysokości około 70 000 zł. Po uzyskaniu zgody instytucji zarządzającej projektem, zdecydowano o zakupie dodatkowych akcesoriów do przekazanych już laptopów. Pierwsze dostawy akcesoriów do laptopów właśnie dotarły do urzędu i obecnie są przekazywane mieszkańcom. W celu odbioru sprzętu prosimy o zabranie ze sobą umowy dotyczącej darowizny laptopa.
          Przypomnijmy, że środki przekazano gminie w ramach Rządowego Programu – Polska Cyfrowa, których wysokości wystarczyła na pokrycie 100% kosztów związanych z zakupem sprzętu.
Łącznie przekazano 832.100,00 złotych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: komputery PGR+ akcesoria

Dożynki 2022 - „Dni Chleba” w Sępopolu

Pod Sępopolskim niebem zapachniało dożynkowym chlebem. Nie obyłoby się oczywiście bez konkursu na wieniec dożynkowy, smakowania pysznych babek ziemniaczanych, zabaw, tańców oraz wielu innych atrakcji dla dzieci i dorosłych.
Jak co roku pierwsza niedziela września w Gminie Sępopol wpisuje się w tradycję obchodów dziękczynnego święta- święta plonów, rolników, pszczelarzy, ogrodników, a także producentów rolnych. Jest to niezwykła okazja do wyrażenia wdzięczności za wszelki trud włożony przez rolników w codzienną pracę, dzięki czemu każdy z nas ma możliwość poczucia egzystencjalnego bezpieczeństwa.
 
Niezmiennie obrządek dożynkowy rozpoczęto mszą św. w Kościele Michała Archanioła w Sępopolu, po czym barwnym korowodem przemaszerowano na stadion miejski. 11 pięknych wieńców dożynkowych przystroiło dożynkową scenę, dzięki którym część oficjalna nabrała kolorów.
                      

Pani Burmistrz Irena Wołosiuk inaugurując tegoroczne dożynki p.n. „Dni Chleba” przywitała wszystkich zgromadzonych gości. Z wielkimi wyrazami wdzięczności ukłoniła swą głowę w kierunku spracowanych rąk wszystkich tych, którzy z rolnictwem związani są na co dzień. Zaznaczyła tym samym jak ważną rolę pełnią w całym naszym społeczeństwie.

Zgodnie z tradycją Starostowie Dożynek p. Anna Maliniak i p. Roman Kubicki przekazali na ręce gospodarza gminy chleb wypieczony z tegorocznych plonów, którym to p. burmistrz obiecała dzielić sprawiedliwie.
                

Swoje wyrazy wdzięczności przekazali również zebrani goście: Wicemarszałek woj. Warmińsko-Mazurskiego p. Miron Sycz, Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a zarazem Z-ca Dyrektora KOWR w Olsztynie, p. Marcin Kazimierczuk, Starosta Powiatu Bartoszyckiego, p. Jan Zbigniew Nadolny, a także p. Barbara Piorun, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bartoszycach.  

Dożynki to święto rolników, dlatego ważnym punktem tego święta było uhonorowanie tych, którzy swoją ciężką pracą każdego dnia przyczyniają się do rozwoju gminy. Wyróżnieni przez burmistrza zostali: Państwo Jolanta i Andrzej Bącik, P. Danuta i Jan Sydor, P. Edyta i Dawid Ebert, P. Grażyna i Kazimierz Michalscy, P. Ałła i Zdzisław Zarembo oraz P. Iwona Pleńska.
                

Tegoroczne wieńce dożynkowe cieszyły się dużym zainteresowaniem. W konkursie zorganizowanym przez Gminę Sępopol oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu, którego fundatorem był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwyciężyli:
- I miejsce – Sołectwo Różyna
- II miejsce – Sołectwo Lwowiec
- III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Sępopola,
Pozostałe 8 wieńców otrzymało nagrody wyróżnienia.

Ponadto zwycięski wieniec w konkursie o nagrodę publiczności zorganizowanym przez Warmińsko- Mazurską Izbę Rolniczą należał do Sołectwa Lwowiec. Nagrodę wręczył Delegat i Członek Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Pan Józef Pich.
Sołectwo Różyna za swój piękny wieniec otrzymało również nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Bartoszyckiego, Pana Jana Zbigniewa Nadolnego oraz sponsora tegorocznych dożynek, firmę Energix Polska S.A.
                     

Pan Marcin Kazimierczuk, Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a zarazem Z-ca Dyrektora KOWR w Olsztynie w swojej ocenie wyróżnił trzy wieńce: Sołectwo Różyna, Sołectwo Wiatrowiec oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Sępopolu , które jego zdaniem wydały się najpiękniejsze i najbardziej oryginalne.

Oprócz konkursu wieńcowego rozstrzygnięty został smaczny konkurs na babkę ziemniaczaną. Komisja w składzie: przewodnicząca, p. Beata Pakuła oraz członkowie, p. Sylwia Napiórkowska oraz p. Marian Bielecki, wspólnie uznali, że nagrody za prace indywidualne trafią do:
- I miejsce- p. Bogusława Karpik,
- II miejsce – p. Wanda Ostapczuk,
- III miejsce – p. Bożena Łukaszewicz,
Natomiast w konkurencji grupowej uznano, że nagrody trafią do:
- I miejsce- Sołectwo Masuny
- II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Sępopolu.
              

Pani Burmistrz Irena Wołosiuk przekazała swoje podziękowanie wszystkim sponsorom, którzy zechcieli dołożyć swoją cegiełkę w organizację tegorocznej, pełnej wdzięczności w pracę rolników imprezy oraz pracownikom: Urzędu Miejskiego w Sępopolu, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu, ZGMiUK oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu.

„Dni Chleba” to główne hasło, które towarzyszyło tegorocznej imprezie, dlatego też aby przyświecić tradycję wyrobu chleba wszyscy zebrani mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez Mistrza Piekarza Artura Ziemackiego wraz z zespołem Mobilnego Pieca Tradycyjnego.
                      

Ponadto zebrani goście mieli możliwość skosztowania wyjątkowych przysmaków przygotowanych przez sołectwa, a także obejrzenia przepięknych prac rękodzielników z Gminy Sępopol. Nie zapomnieliśmy również o naszych najmłodszych milusińskich, dla których przygotowano szereg bezpłatnych atrakcji.

Początek części artystycznej należał do zespołów gminnych i ludowych. „Wesołe Nutki” wyśpiewały nam zarówno piosenki wykonane wspólnie, jak i solowe utwory. Następnie zaprezentował się słynny nie tylko w naszej gminie zespół „ Warmianki Sępopolskie”. „Sielanka” i „Wojcieszanie” również zagościły w progach naszej skromnej ziemi Sępopolskiej.
                     

O dodatkową rozrywkę koronującą tegoroczne dożynki zadbały zespoły Horpyna i 4ever, które wprowadziły wszystkich mieszkańców w atmosferę pełną tańca i radości.

Pokaz swoich umiejętności przedstawiła również Mobilna Szkoła Tańca Aleksandry Krawczyk, która oprócz choreografii młodzieżowej umożliwili wszystkim zebranym zobaczenie ciekawego pokazu tańca z ogniem.
                      

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu wprowadził w dożynki trochę sportowego ducha rywalizacji. Potyczki sołeckie, w których udział wzięło pięć zespołów tj.: Masuny, Rusajny, Wiatrowiec, Dzietrzychowo oraz Osiedle Korszyńska. Przed sołectwami czekały niełatwe zadania, min.: bieg z rozbieraniem i ubieraniem butów, wyścig w workach, bieg ze snopkiem słomy czy też wypicie wody na czas. Rywalizacja była zaciekła, a śmiechu co niemiara. Ostatecznie zwycięstwo wywalczyło sobie Osiedle Korszyńska, a II miejsce trafiło ex aequo do Sołectwa Wiatrowiec i Masuny. Pozostałe dwie drużyny otrzymały wyróżnienia. Nagrody ufundowane przez KOWR w Olsztynie wręczyła Pani Burmistrz w towarzystwie Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu, Pani Dominiki Grykin-Tołoczko.

Zakończenie obchodów Święta Plonów zwieńczono zabawą taneczną z zespołem Silver.
Sponsorzy tegorocznych dożynek:
 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
PKO B.P
Energix Polska S.A.
Bartko sp. z o.o.
Eko-Bart s.c.
Agro Plan Masuny Sp. z o.o. & Co. Sp. Kom
Stadnina Koni Liski sp. z o.o.
DELUX Przewozy Turystyczno-Pasażerskie Deluga Krzysztof 
Grupa Producentów Ziarna i Zbórz Oleistych "Kłos"
"FLORINA" - Michalina Motyka
Handel Art. Przemysłowymi - Ewa Siekierzycka
Gospodarstwo Ogrodnicze Anna i Krzysztof Kucharscy
oraz Państwo:
Aleksandra i Mariusz Kwiecińscy
Jolanta i Andrzej Bącik
Danuta i Jan Sydor
Teresa i Andrzej Zdziebło
Małgorzata i Marcin Zdziebło
Elżbieta i MArek Motyka
Ałła i Zdzisław Zarembo
Anna i Mirosław Maliniak
Elżbieta i Roman Kubiccy
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10.000.000 złotych na inwestycje drogowe

Kilkanaście dróg na terenie naszej gminy otrzymało 95% wsparcia finansowego - II edycja Rządowego Funduszu Polski Ład
          Ostatni okres przyniósł bardzo dobre informacje dla naszej gminy. Rozstrzygnięto kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w którym to jeden z naszych wniosków został zakwalifikowany do inwestycji dla których przyznano finansowanie. Wysokość przyznanego wsparcia wynosi 95% całkowitych kosztów kwalifikacyjnych, które wynoszą 9.992.000,00zł. W zakresie inwestycji założono gruntowną przebudowę dla kilkunastu odcinków dróg, w tym między innymi w miejscowościach: Wiatrowiec, Przewarszyty, Lwowiec, Ostre Bardo, Stopki Osada, Prętławki, Wodukajmy, Smolanka, Szczurkowo, Gierkiny oraz wykonanie parkingu przy ulicy Kościelnej w Sępopolu. Podczas prac wykonane zostaną 4 zupełnie nowe warstwy konstrukcyjne, zwieńczone nawierzchnią asfaltową lub betonową. Konstrukcja taka zapewni odpowiednią nośność dróg. Prócz jezdni wykonana zostanie infrastruktura wodno-kanalizacyjna, a także elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu (m.in. oszczędne oświetlenie w technologii LED). Obecnie dominuje nawierzchnia szutrowa lub częściowo utwardzona w bardzo złym stanie technicznym, często jeszcze pamiętająca czasy PRL’u. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest w przyszłym roku.
 
          Po otrzymaniu wstępnej promesy udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, maksymalnie w ciągu 9 miesięcy rozpoczęta zostanie procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Dokumentacji projektowa w postaci Programów Funkcjonalno-Użytkowych zostanie wykonana jeszcze w okresie przed ogłoszeniem przetargu. Mamy nadzieję, że swoje oferty na wykonanie PFU, w oparciu o ogłoszone zapytanie ofertowe, złożą podmioty świadczące tego typu usługi. W poprzednim postępowaniu wpłynęła tylko 1 oferta na kwotę blisko 150 000 złotych. Z uwagi na bardzo wysoką cenę oraz wyłącznie jedną ofertę, nie zdecydowano się na zawarcie umowy z oferentem, jakim była firma „Droga Polska” z Bisztynka. Dokumentację wykonali pracownicy Urzędu Miejskiego z Sępopola, dzięki czemu zaoszczędzono znaczne środki. Jak będzie w obecnie ogłoszonym zapytaniu ofertowym, zdecydują oferty złożone przez podmioty wykonujące dokumentację w postaci Programów Funkcjonalno-Użytkowych.
 
          Na rozstrzygnięcie oczekują kolejne nasze wnioski złożone do III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: PGR, przeznaczonej dla samorządów na terenie których działały dawne Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej. Mocno liczymy na to, że choć jeden z naszych wniosków otrzyma wsparcie finansowe, ze środków pochodzących z budżetu państwa. W ramach zadań przewidziano inwestycje na stadionie miejskim w Sępopolu. Dofinansowanie w tym naborze może maksymalnie wynieść 98% kosztów inwestycji. Tak duże dofinansowania są wyjątkowe, biorąc pod uwagę dotychczasowe wsparcie udzielane w ramach środków europejskich, czy też Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Polski Ład - edycja II

3.000.000 złotych na inwestycje w Sępopolu

Mamy kolejne środki na inwestycje w naszej gminie!!! Dofinansowanie 98%.
          Rozstrzygnięto kolejną edycję naboru wniosków w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Tym razem środki przeznaczone były wyłącznie dla terenów na których w minionych latach funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej. Nasza gmina spełnia wszelkie wymogi by ubiegać się o środki w ramach ogłoszonego programu. Dlatego też, wniosek który złożyliśmy mógł znaleźć się na liście inwestycji którym przyznano dofinansowanie w wysokości aż 98% całkowitych kosztów. Jest to wyjątkowo wysokie dofinansowanie, nawet jak na program Polski Ład, w którym standardowe wsparcie wynosi 95%. Otrzymane środki posłużą na utworzenie centrum sportowego w ramach funkcjonującego stadionu miejskiego w Sępopolu. W zakresie prac zaplanowano rozbiórkę istniejącego budynku zaplecza socjalnego na stadionie, a w jego miejsce wybudowanie nowego obiektu, spełniającego wszelkie potrzeby osób korzystających. Wśród najważniejszych prac znajduje się rozbudowa infrastruktury do ćwiczeń fitness, wykonanie skateparku, wymienienie ogrodzenia murawy głównego boiska, wykonanie nowych chodników, a także wiele innych drobniejszych prac np. budowę nowej drogi wraz ze zwiększeniem miejsc parkingowych.
          Mamy nadzieję, że kolejna inwestycja na stadionie wzbogaci zasób sępopolskiego zaplecza sportowego oraz znacząco poprawi jakość infrastruktury służącej sportowcom LKS „Łyna” oraz mieszkańcom. Łącznie otrzymaliśmy 2 940 000 złotych i jak poinformowano przy okazji uroczystego wręczenia promes, obecny nabór dla gmin popegeerowskich nie jest ostatnim. Mocno liczymy na to, że kolejne środki w ramach rządowych programów popłynął jeszcze dla gmin takich jak nasza, których budżety nie pozwalają na inwestycje w oparciu o własne dochody, a których mieszkańcy na dziesięciolecia zostali wykluczeni z możliwości rozwoju oraz godnego życia, w związku z reformą ustrojową z przełomu 80-tych i 90-tych lat ubiegłego wieku.
        Warto również wspomnieć, że samorząd powiatowy otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 1 880 000 złotych na przebudowę drogi powiatowej nr 1394N w miejscowości Dzietrzychowo. Będzie to pierwszy etap przebudowy tej jakże ważnej drogi dla funkcjonowania naszej gminy. Mamy nadzieję, że przykładem innych inwestycji powiatowych np. drogi w Romankowie, Lwowcu, Liskach, Turczu czy obecnie realizowanej z Turcza przez Smolankę do Sępopola, również i droga Sępopol-Miedna-Dzietrzychowo doczeka się nowej nawierzchni.
 
W ramach obecnego naboru w programie Polski Ład – PGR:
  • Gmina Sępopol                               2 940 000 zł
  • Gmina Bartoszyce                                   2 599 940 zł
  • Gmina Bisztynek                                     2 548 000 zł
  • Miasto Górowo Iławeckie                        2 548 000zł
  • Miasto Bartoszyce                                   2 450 000 zł
  • Powiat Bartoszyce                                   1 880 000 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Komputery dla dzieci byłych pracowników PPGR.

Dzięki dofinansowaniu zakupiono 314 laptopów. W 100% ze środków zewnętrznych.
 
 
               
          Uprzejmie informujemy, że złożony przez Gminę Sępopol wniosek w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci i rodzin z PPGR w rozwoju cyfrowym -  „Granty PPGR” został zaakceptowany i podpisany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dzięki temu otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 832.100,00 zł. Ostateczna maksymalna kwota ustalona przez Centrum Projektów - Polska Cyfrowa, na zakup jednego komputer to 2.500 zł. Zakup zrealizowany został w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych. Łącznie w obu postępowaniach wpłynęło ponad 20 ofert, spośród których wyłoniono dostawcę sprzętu. Została nim firma NTT Technology Sp. z o.o. z Warszawy. Dzięki środkom z programu zrealizowano zakup 314 laptopów, które już niebawem trafią do dzieci byłych pracowników PPGR.
          W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi konkursu grantowego wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” informujemy, że z osobami, które złożyły poprawnie wnioski i spełniły warunki formalne konkursu tj. dostarczyły świadectwo pracy osoby zatrudnionej niegdyś w PPGR oraz przeszły pozytywnie weryfikacje również pod kątem pokrewieństwa i miejsca zamieszkania, będziemy komunikować się telefonicznie w celu umówienia terminu odbioru laptopów oraz podpisania umowy.                  
          Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu Gmina Sępopol jest zobowiązana do utrzymania efektów przez okres 2 lat od zakończenia projektu. Za zakończenie projektu rozumie się zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego. W związku z tym Gmina Sępopol opracowała procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu. Monitoring obejmie wszystkie osoby, które odbiorą sprzęt komputerowy.
 
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami w/w procedury.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Komputery dla dzieci

Zakończono budowę I etapu kolejnej drogi w miejscowości Smolanka

100% kosztów budowy sfinansowano z Rządowych Funduszy: RFRD i RFIL.
          W ostatnich dniach zakończono procedurę dotyczącą odebrania prac budowlanych prowadzonych na drodze gminnej 121013N zlokalizowanej w obrębie Smolanka. Droga stanowi połączenie zabudowy kolonijnej miejscowości Smolanka z drogą powiatową numer 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka.  W ramach zadania wykonano nową konstrukcję  w technologii płyt betonowych, na podbudowie z kruszyw łamanych, stanowiących warstwy odsączające. Prócz samej jezdni, na całej jej długości wykonano rowy chłonne (po obu jej stronach). Odwodnienie korpusu drogi zapewni większą nośność oraz przedłuży trwałość konstrukcji. Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem w ramach prac gmina zobligowana była do wybudowania również kanału technologicznego, który w przyszłości umożliwi zainstalowanie infrastruktury teletechnicznej, internetowej itp. bez konieczności ingerencji w nawierzchnię przebudowanej drogi. Prace wykonała sępopolska firma p. Artura Wojtkiewicza z miejscowości Długa, która zaoferowała najkorzystniejsze warunki realizacji. Łącznie w postępowaniu złożono 4 ofert na wykonanie inwestycji. Całość prac kosztowała 663.384,11 zł i pokryta została z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 347.110,17 zł oraz  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 316.273,94 zł. Wybór technologii w jakiej zostały wykonane prace podyktowany był możliwościami finansowymi gminy. Koszt wykonania w tej technologii drogi stanowi około 25% kosztów budowy drogi asfaltowej.
Kolejny, II etap budowy drogi gminnej 121013N jest w fazie wyłonienia wykonawcy prac. Środki na inwestycję pochodzą tym razem z Urzędu Marszałkowskiego, przyznane na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Za pomoc w uzyskaniu środków bardzo dziękujemy p. Mironowi Syczowi, wicemarszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego. Mamy nadzieję, że do końca bieżącego roku i te prace zostaną wykonane. Natomiast III etap budowy oczekuje na decyzję dotyczącą przyznania funduszy przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. Wniosek złożony został na początku bieżącego roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16Galeria zdjęć: Smolanka kolonia budowa drogi

ABBEY ROAD w Sępopolu

Kolejne udogodnienia dla pieszych w Sępopolu. W 100% ze środków zewnętrznych. Pierwsza sygnalizacja świetlna w mieście.

 
          Już jest i działa! Pierwsza w Sępopolu sygnalizacja świetlna została uruchomiona. Poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza uczniów znajdującego się nieopodal Zespołu-Szkolno Przedszkolnego.

         Z alei Wojska Polskiego w Sępopolu codziennie korzystają setki kierowców, korzystają z niej również dzieci i młodzież z sępopolskiej podstawówki i przedszkola oraz ich rodzice. Sygnalizacja świetlna wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Dla kierowców przez cały czas zapalone będzie światło zielone, a po naciśnięciu przycisku przez pieszego, po upływie około 6 sekund zapali się dla kierowców światło żółte, a po kolejnych 3 sekundach czerwone. Czas na przejście dla pieszych będzie wynosił łącznie 13 sekund. Pozwoli to na spokojne, bez zbędnego pośpiechu, przejście na druga stronę drogi zarówno małym dzieciom, jak również osobom starszym.
          Całość kosztów związanych z budową systemu podnoszącego bezpieczeństwo pieszych została pokryta ze źródeł zewnętrznych. 80% wydatków sfinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałą część w postaci wkładu własnego pokryto z darowizny, jaką otrzymała gmina od Państwa Jana i Danuty Sydor, za którą bardzo dziękujemy. Warto wspomnieć, że dofinansowania w wysokości 80% kosztów stanowi maksymalną wysokość wsparcia finansowego, jaką można było uzyskać w tym naborze. Prace wykonała firma „MASTER-SPARK” p. Sławomira Kaczmarczyka z Sępopola.

- Bezpieczeństwo mieszkańców miasta, w szczególności dzieci, to priorytet. Dlatego zleciłam budowę sygnalizacji w tym miejscu. Światła już działają, uczniowie idąc do szkoły mogą bezpiecznie przejść przez ulicę – podkreśla Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Przejście dla pieszych

1 2 3 4 5 6 ... 27